ترانه‌های اتل متل

اتل متل توتوله ایران ما چه جوره؟ ایران بهشت دنیاست هر چه بخواهی زیباست چه جنگل‌هایی داره عجب صفایی داره…
اتل متل توتوله آهای حسن کوچوله لنگه نداره دوستم، مثل بهاره دوستم لطف و صفایی داره، مهر و وفایی داره…
اتل متل توتوله می‌دونی حسن کوچوله مظهر استقامت نمونۀ شهامت تو ساخته‌های خدا توی تمام دنیا کدوم خلقت خداست که…
اتل متل توتوله بگو حسن کوچوله کمی ز خانواده مفید و صاف و ساده گلزار خانواده لطف و صفاش زیاده…
اتل متل توتوله امانت‌دار چه جوره؟ همیشه از امانت می‌کنه او حمایت امینِ در امانت نمی‌کنه خیانت هر چیزی پیشش…
اتل متل توتوله آهای حسن کوچوله تمیز بودن چه نازه قشنگ و دلنوازه هر کسی که تمیزه پیش همه عزیزه…
اتل متل توتوله بگو حسن کوچوله علم و سواد چه جوره؟ فضل و کمال و بینش باغ سواد و دانش…
اتل متل توتوله ورزش ما قبوله ورزش اگر نباشه، رواج نداشته باشه کودک می‌شه اساسی یک دست و پا چُلفتی…
اتل متل توتوله یه روز حسن کوچیکه توی کلاس بود خسته چون مرغ پَر شکسته کِسل بود و پریشون لب…
اتل متل توتوله وقتی حسن کوچوله پاشو گذاشت تو دنیا دنیای زیبای ما کوچک و فسقلی بود ریزه و قلقلی…