کلیپ‌های نی‌نوا

قصه هجران مگو بابا که می‌میرم زهجرانت وقت رفتن شد پدر، بنشین و بنشانم به دامانت جان بابا کن نوازش،…
مَبَریدم که در این دشت مرا کاری هست گل اگر نیست ولی صفحۀ گلزاری هست ساربانان مزنید این همه آوای…
ز کربلا مگو سخن، بُردی توانم ز شرح ماتمش مَزن آتش به جانم افلاکیان همه نوحه‌گر گریان ز ماجرایش بشر…
نیزه شکسته‌ها را میان خاک صحرا کنار کرد زینب فضای نینوا را به دود آه و ناله غبار کرد زینب…
غریب تشنه‌ای فریاد می‌زد: حسینم من، حسینم من، حسینم! ز جور بی‌وفایی داد می زد: حسینم من، حسینم من، حسینم!…
باز می‌رسد ماه آفتاب ماه تشنگی در کنار آب ماه «یا حسین» با تمام جان ماه سینه‌زن، ماه نوحه‌خوان هر…