کلیپ‌های طلائیه

سوت قطار پیچید در گوش کوه و صحرا آن روز بود روزی از روزهای پاییز دل‌های زائران بود از اشتیاق…
امروز که روز شادی و نوبت خوشحالیه روز قشنگ زندگی، روز گل و عیدیه امروز همون روزیه که عید بزرگ…
مژده که عید اومده نور بارونه آسمون بر شما بادا مبارک عید ماه رمضون رسیده موسم شادیِ دل روزه‌دارا گلای…
گل به چمن خنده زد، نوبت امید شد ماه به منزل رسید، عید شد و عید شد جان منِ تشنه…
دونه تو خاک خوابیده بود خواب یه دشتو دیده بود یه دشت پر گل و قشنگ پروانه‌هاش رنگ و وارنگ…
گل گل پرنده صدای پای خنده دوباره توی صحرا بازی شاپرک‌ها نشست یه قطره شبنم رو گونه‌های مریم دوباره قرص…
دویدم و دویدم به سبزه‌ها رسیدم رو فرش سبز سبزه گل قشنگی دیدم کنار گل نشستم نفس زنان و خسته…
مرغ بهار، اومده با فریبایی تو خونه‌مون می‌خونه تازه آوایی ای بهار زیبا! می‌دونم که زیبایی در راه تو روید…