چاپ کردن این صفحه
شنبه, 16 آبان 1394 ساعت 19:20

کلیپ به دوستم گفتم

نمره شما
(14 رای)
به دوستم گفتم: چقدر دانایی همیشه در ذهنم تو یک معمایی!   تو خوب می‌فهمی سوال‌هایم را تمام فکرم را، خیال‌هایم را   جواب هر چیزی که من نمی‌دانم، چرا تو می‌دانی عزیز من جانم؟   جواب خوبی داد که تلخ وشیرین بود همیشه یادم هست که پاسخش این بود:   تمام این‌ها را کتاب یادم داد هر آنچه می‌دانم از او گرفتم یاد   اگر جوابت را همیشه می‌دانم بخاطر این است کتاب می‌خوانم

رسانه

تصاویر

نظرهای شما (2 نظر)