چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 01 تیر 1395 ساعت 18:42

کلیپ مرغ سحر

نمره شما
(36 رای)
باز هم مرغ سحر، بر سر منبر گل دم به دم می‌خواند شعر جان‌پرور گل   باز از مسجد شهر صوت قرآن آید با نسیم سحری عطر ایمان آید   کودکان خوش‌سخن شب فراری شده باز دیده را باز کنید، شده هنگام نماز   باز خورشید قشنگ آمد از راه دراز باز در دشت و دمن، چشم نرگس شده باز   باز از مسجد شب صوت قرآن آید با نسیم سحری عطر ایمان آید   خیز از بستر خود کودک زیبا رو وقت بیداری شد، خیز و تکبیر بگو

رسانه

تصاویر

نظرهای شما (3 نظر)