کلیپ‌های موزیکال

دونه تو خاک خوابیده بود خواب یه دشتو دیده بود یه دشت پر گل و قشنگ پروانه‌هاش رنگ و وارنگ…
گل گل پرنده صدای پای خنده دوباره توی صحرا بازی شاپرک‌ها نشست یه قطره شبنم رو گونه‌های مریم دوباره قرص…
دویدم و دویدم به سبزه‌ها رسیدم رو فرش سبز سبزه گل قشنگی دیدم کنار گل نشستم نفس زنان و خسته…
مرغ بهار، اومده با فریبایی تو خونه‌مون می‌خونه تازه آوایی ای بهار زیبا! می‌دونم که زیبایی در راه تو روید…
خورشید، مژدۀ شادی می‌رسونه شادی، مهمون خاک و آسمونه غصه نشونیمونو نمی‌دونه عیده، غمی تو دل‌ها نمی‌مونه گل می‌کُنه مثل…
گُلا باز شدن، برفا پا شدن از رو سبزه‌ها، از روی کوهسار بچه‌ها بهار بچه‌ها بهار داره رو درخت، می‌خونه…
سنگ سنگ سنگ کوهسارها شر شر شر آبشارها سار سار سار جویبارها سبز سبز سبز کشتزارها باز و باز و…
چندتا آرزوی خوب برای همه بچه‌های کره زمین....
آرزوهای خوبی برای همه مردم....
- این صدا از کجاست؟ - از باغ است! - آه! گفتی، مگر بهار آمد؟ - بله، آمد، چه شاد!…