کلیپ‌های موزیکال شبکه پویا

دارم غمی در سینه، از جای پای کینه زخمی به روی سینه، نیلی شده آیینه قطره، قطره همچو شمعی می‌چکد…
ای آنکه با همسایگانت مهربانی آخر چه دخ داده نگارم ناتوانی؟ با رفتن تو هیبت من را شکستند دستان من…
یه روز یه باغبونی، یه مرد آسمونی نهالی کاشت میونِ باغچۀ مهربونی می‌گفت سَفر که رفتم، یه روز و روزگاری…
سَرمو رو خاک صحرا می‌ذارم باز به یاد اون مزار بی نشون مادر آبی و آیینۀ نور می باره برا…
بابا آب داد دیگه شعار ما نیست بابا خون داد، بابا خون داد بابا نون داد دیگه شعار ما نیست…
در پگاه پیروزی، سر زد از افق خورشید بر بهار بهمن‌ماه، نور ایزدی تابید قاصد سحر آمد، با ترانۀ شادی…
از روزی که یادم میاد، هر دهۀ فجر که می‌شه زمزمۀ مامان بابام تنها سروده همیشه: «به لالۀ در خون…
تو کریم اهل بیتی، تو کرامتت زیاده چون خدا این‌همه بخشش به تو و اسم تو داده تو امام شیعیانی،…