نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
مزرعه حیواناتنام: پرهام
نام خانوادگی: کریمی
سن: 5
موضوع نقاشی: مزرعه حیوانات
نمره شما
(0 رای)
فوتبال استقلال پرسپولیسنام: محمدصادق
نام خانوادگی: مروارید
سن: 8
موضوع نقاشی: فوتبال استقلال پرسپولیس
نمره شما
(1 رای)
خانمی که با کشک غذا درست می کندنام: محبوبه
نام خانوادگی: محمدحسنی
سن: 13
موضوع نقاشی: خانمی که با کشک غذا درست می کند
نمره شما
(3 رای)
پدر بزرگنام: معین
نام خانوادگی: حدادی
سن: 3
موضوع نقاشی: پدر بزرگ
نمره شما
(0 رای)
هلال احمرنام: ریحانه
نام خانوادگی: برخوردار
سن: 13
موضوع نقاشی: هلال احمر
نمره شما
(1 رای)
بازگشایی مدارسنام: فائزه
نام خانوادگی: امیری
سن: 6
موضوع نقاشی: بازگشایی مدارس
نمره شما
(0 رای)
هدیه دادننام: ایلیا
نام خانوادگی: ولیخانی
سن: 9
موضوع نقاشی: هدیه دادن
نمره شما
(0 رای)
روستانام: محمد طاها
نام خانوادگی: صفری
سن: 5
موضوع نقاشی: روستا
نمره شما
(3 رای)
گنج دو برادرنام: مبین
نام خانوادگی: قنبری
سن: 11
موضوع نقاشی: گنج دو برادر
نمره شما
(0 رای)
پرچمنام: سیده ثنا
نام خانوادگی: موسوی
سن: 6
موضوع نقاشی: پرچم
نمره شما
(1 رای)
جنگلنام: دنیا
نام خانوادگی: نوری
سن: 6
موضوع نقاشی: جنگل
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: رهام
نام خانوادگی: رحیمی پور
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: ایناز
نام خانوادگی: امیری
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
خانه و خانوادهنام: رها
نام خانوادگی: حبیبی مقدم
سن: 5
موضوع نقاشی: خانه و خانواده
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: غزل
نام خانوادگی: زرگران
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
معبد آناهیتانام: محمد
نام خانوادگی: رحمت ابادی
سن: 7
موضوع نقاشی: معبد آناهیتا
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: امیررضا
نام خانوادگی: عبدالصمدی
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(1 رای)
هوای پاکنام: ثنا
نام خانوادگی: توکل فر
سن: 11
موضوع نقاشی: هوای پاک
نمره شما
(0 رای)
آرم شبکه پویانام: ساناز
نام خانوادگی: بشیری
سن: 6
موضوع نقاشی: آرم شبکه پویا
نمره شما
(0 رای)
مسجدنام: طاها
نام خانوادگی: فلاحی
سن: 7
موضوع نقاشی: مسجد