نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
درباره امام زماننام: سید مانی
نام خانوادگی: بطحایی
سن: 7
موضوع نقاشی: درباره امام زمان
نمره شما
(8 رای)
ماه رمضان و رفتن به مسجدنام: یلدا
نام خانوادگی: ارفند
سن: 7
موضوع نقاشی: ماه رمضان و رفتن به مسجد
نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: شاهین
نام خانوادگی: نام پور
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
فصل زمستاننام: ریحانه سادات
نام خانوادگی: رضوی زاد
سن: 6
موضوع نقاشی: فصل زمستان
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: یسنا
نام خانوادگی: سلیمانی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: نسا
نام خانوادگی: فعله گری
سن: 4
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(3 رای)
قدرت بی نظیر خداوندنام: مائده
نام خانوادگی: محمودی
سن: 12
موضوع نقاشی: قدرت بی نظیر خداوند
نمره شما
(0 رای)
مدرسهنام: پارسا
نام خانوادگی: نظم ده
سن: 10
موضوع نقاشی: مدرسه
نمره شما
(0 رای)
طبيعتنام: فاطمه
نام خانوادگی: نوري
سن: 5
موضوع نقاشی: طبيعت
نمره شما
(3 رای)
عید غدیرنام: زهرا
نام خانوادگی: مرادی
سن: 8
موضوع نقاشی: عید غدیر
نمره شما
(4 رای)
ازادنام: امیر محمد
نام خانوادگی: عبدی
سن: 10
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: ابوالفضل
نام خانوادگی: رحمن زاده
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: آیلین
نام خانوادگی: دیلمی
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: امیرحسین
نام خانوادگی: نوربخش
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
پیامبرنام: پری ناز
نام خانوادگی: زمانی
سن: 6
موضوع نقاشی: پیامبر
نمره شما
(0 رای)
طبيعت فصل بهارنام: فربد
نام خانوادگی: اميري
سن: 8
موضوع نقاشی: طبيعت فصل بهار
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: امیر حسین
نام خانوادگی: نوریان
سن: 9
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
جنگل پرندگاننام: امیرعلی
نام خانوادگی: رمدانی
سن: 6
موضوع نقاشی: جنگل پرندگان
نمره شما
(2 رای)
مغازه اسباب بازی فروشینام: ریحانه
نام خانوادگی: پازوکی
سن: 4
موضوع نقاشی: مغازه اسباب بازی فروشی
نمره شما
(0 رای)
قیام امام حسیننام: رضا
نام خانوادگی: خزایی
سن: 8
موضوع نقاشی: قیام امام حسین