نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
آزادنام: سوفیا
نام خانوادگی: رضائی
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: عباس
نام خانوادگی: حیدری
سن: 11
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
جشن و شادی حیوانات جنگلنام: ثنا
نام خانوادگی: کرمی
سن: 6
موضوع نقاشی: جشن و شادی حیوانات جنگل
نمره شما
(6 رای)
رنگین کماننام: آتنا
نام خانوادگی: پوراصلان
سن: 4
موضوع نقاشی: رنگین کمان
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: ریحانه
نام خانوادگی: محمدی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
عشایرنام: زهرا
نام خانوادگی: فیروزی
سن: 9
موضوع نقاشی: عشایر
نمره شما
(0 رای)
زندگی در روستانام: سما
نام خانوادگی: خادمی کرد
سن: 6
موضوع نقاشی: زندگی در روستا
نمره شما
(1 رای)
باب اسفنجینام: فاطمه
نام خانوادگی: پرندوش
سن: 11
موضوع نقاشی: باب اسفنجی
نمره شما
(2 رای)
اربعیننام: مهدیس
نام خانوادگی: سلطانزادیان
سن: 9
موضوع نقاشی: اربعین
نمره شما
(0 رای)
نمازنام: دينا
نام خانوادگی: پورخليلي
سن: 9
موضوع نقاشی: نماز
نمره شما
(1 رای)
هشت پانام: محدثه
نام خانوادگی: نیسی
سن: 10
موضوع نقاشی: هشت پا
نمره شما
(0 رای)
پارکنام: سنا سادات
نام خانوادگی: موسوی
سن: 7
موضوع نقاشی: پارک
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: پویا
نام خانوادگی: اسدی برازجانی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(2 رای)
برف و ادم برفینام: محمد طاها
نام خانوادگی: کاظم پور
سن: 3
موضوع نقاشی: برف و ادم برفی
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: ترنم
نام خانوادگی: دالوند
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
.نام: مائده
نام خانوادگی: پوریائی مهر
سن: 9
موضوع نقاشی: .
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: دلارام
نام خانوادگی: عشوری
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(2 رای)
خلیج فارسنام: آرمان
نام خانوادگی: رسولی
سن: 6
موضوع نقاشی: خلیج فارس
نمره شما
(10 رای)
شب یلدانام: محمد رضا
نام خانوادگی: بایرامعلی پور
سن: 11
موضوع نقاشی: شب یلدا
نمره شما
(6 رای)
دزدو پلیسنام: زهرا
نام خانوادگی: مافی
سن: 6
موضوع نقاشی: دزدو پلیس