نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
نقاشي مينياتورينام: فاطمه
نام خانوادگی: نجفي عمران
سن: 13
موضوع نقاشی: نقاشي مينياتوري
نمره شما
(0 رای)
آشتینام: آیلین
نام خانوادگی: سلطانی
سن: 5
موضوع نقاشی: آشتی
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: سید علیرضا
نام خانوادگی: موسوی
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
دهکدهنام: سیده هستی
نام خانوادگی: حسینی
سن: 8
موضوع نقاشی: دهکده
نمره شما
(3 رای)
22بهمننام: نيايش
نام خانوادگی: طايفه رجبي
سن: 7
موضوع نقاشی: 22بهمن
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: فاطمه
نام خانوادگی: عسکرآبادی
سن: 13
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(13 رای)
حشراتنام: متین
نام خانوادگی: فعال
سن: 6
موضوع نقاشی: حشرات
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: آراد
نام خانوادگی: جعفری
سن: 10
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(5 رای)
دفاع مقدسنام: فاطمه
نام خانوادگی: عارفی
سن: 11
موضوع نقاشی: دفاع مقدس
نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: باران
نام خانوادگی: رستمی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
فوتبالنام: سید ابوالفضل
نام خانوادگی: شهیدانی موسوی
سن: 10
موضوع نقاشی: فوتبال
نمره شما
(1 رای)
سفره هفت سيننام: فاطمة
نام خانوادگی: سودانى
سن: 9
موضوع نقاشی: سفره هفت سين
نمره شما
(0 رای)
دریانام: نیما
نام خانوادگی: صالحی
سن: 7
موضوع نقاشی: دریا
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: آنیتا
نام خانوادگی: احمدی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
ازادنام: کیمیا
نام خانوادگی: شیخ کانلوی میلان
سن: 5
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: نازنین زهرا
نام خانوادگی: احمدی
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(4 رای)
مشورت با پدر و مادرنام: معين
نام خانوادگی: سهرابي
سن: 10
موضوع نقاشی: مشورت با پدر و مادر
نمره شما
(0 رای)
ولادت امام زمان(عج)نام: فرشته
نام خانوادگی: خوشنظر
سن: 9
موضوع نقاشی: ولادت امام زمان(عج)
نمره شما
(3 رای)
حرم امام حسین (ع)نام: مهدیه
نام خانوادگی: حسینی
سن: 6
موضوع نقاشی: حرم امام حسین (ع)
نمره شما
(0 رای)
ماه مبارک رمضاننام: محمدپارسا
نام خانوادگی: لطفی
سن: 8
موضوع نقاشی: ماه مبارک رمضان