نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(10 رای)
عید سعید غدیرخمنام: زینب
نام خانوادگی: علیمرادی
سن: 8
موضوع نقاشی: عید سعید غدیرخم
نمره شما
(0 رای)
خانواده و طبیعتنام: زهرا
نام خانوادگی: محمدی
سن: 6
موضوع نقاشی: خانواده و طبیعت
نمره شما
(2 رای)
بهارنام: ستایش
نام خانوادگی: آقامسیحی
سن: 9
موضوع نقاشی: بهار
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: زهرا
نام خانوادگی: نادری
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: مبینا
نام خانوادگی: برزگری
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(6 رای)
طبیعتنام: زهرا
نام خانوادگی: قاسم پور
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: حنانه
نام خانوادگی: خويشکار
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
مورچه در جنگلنام: محمدمهدي
نام خانوادگی: غيبي
سن: 8
موضوع نقاشی: مورچه در جنگل
نمره شما
(1 رای)
امامنام: محمد مهدی
نام خانوادگی: فخریه
سن: 7
موضوع نقاشی: امام
نمره شما
(5 رای)
امام حسین (ع) و اهل بیتشنام: فاطمه
نام خانوادگی: اذرپیرا
سن: 9
موضوع نقاشی: امام حسین (ع) و اهل بیتش
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: الینا
نام خانوادگی: جعفری
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
پاییزنام: عاطفه
نام خانوادگی: عسکرپور
سن: 10
موضوع نقاشی: پاییز
نمره شما
(3 رای)
راه پیمایی اربعین حسینینام: فاطمه
نام خانوادگی: عسکری
سن: 6
موضوع نقاشی: راه پیمایی اربعین حسینی
نمره شما
(0 رای)
مسابقه ماشين هانام: يوسف
نام خانوادگی: احمدى خامسى
سن: 7
موضوع نقاشی: مسابقه ماشين ها
نمره شما
(0 رای)
امیر علی و بابایشنام: امیر علی
نام خانوادگی: ولدخانی
سن: 5
موضوع نقاشی: امیر علی و بابایش
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: امیر کسری
نام خانوادگی: کافی
سن: 4
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: سوگند
نام خانوادگی: رمضانزاده
سن: 10
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: ساغر
نام خانوادگی: رایگانی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(13 رای)
جمهوری اسلامی ایراننام: عسل
نام خانوادگی: اسماعیل زاده میر صادقی
سن: 9
موضوع نقاشی: جمهوری اسلامی ایران
نمره شما
(0 رای)
تغذیه سالم برای کودکاننام: ریحانه
نام خانوادگی: طاهری
سن: 6
موضوع نقاشی: تغذیه سالم برای کودکان