نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(3 رای)
طبیعت پاک و دور از آلودگینام: ثمین سادات
نام خانوادگی: سیّدخرمی
سن: 10
موضوع نقاشی: طبیعت پاک و دور از آلودگی
نمره شما
(5 رای)
طبیعتنام: امیر عباس
نام خانوادگی: عزیزیان
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(2 رای)
خیمه امام حسیننام: حمیدرضا
نام خانوادگی: پورباقر
سن: 7
موضوع نقاشی: خیمه امام حسین
نمره شما
(4 رای)
مادربزرگ قصه هانام: زهرا
نام خانوادگی: صفايي
سن: 9
موضوع نقاشی: مادربزرگ قصه ها
نمره شما
(0 رای)
جنگ روی اب ایران و دشمننام: بنیامین
نام خانوادگی: کردی
سن: 6
موضوع نقاشی: جنگ روی اب ایران و دشمن
نمره شما
(3 رای)
ازادنام: فاطمه
نام خانوادگی: بابایی
سن: 11
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(1 رای)
کلاس درسنام: مائده
نام خانوادگی: صوفی
سن: 9
موضوع نقاشی: کلاس درس
نمره شما
(9 رای)
كمك به والديننام: سيد علي
نام خانوادگی: قريشيان
سن: 11
موضوع نقاشی: كمك به والدين
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: غزل
نام خانوادگی: غلامی
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
دوستینام: سید سپهر
نام خانوادگی: رخشنده خو
سن: 9
موضوع نقاشی: دوستی
نمره شما
(2 رای)
شب یلدانام: حدیث
نام خانوادگی: نامداری
سن: 9
موضوع نقاشی: شب یلدا
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: مرجان
نام خانوادگی: صادقی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعت جرگلاننام: آصف
نام خانوادگی: درخشان
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت جرگلان
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: زهرا
نام خانوادگی: پديداري
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
خانهنام: پارسا
نام خانوادگی: فهیمی
سن: 6
موضوع نقاشی: خانه
نمره شما
(7 رای)
تولد امام حسین(ع)نام: محمدحسین
نام خانوادگی: ابوالبقاء
سن: 10
موضوع نقاشی: تولد امام حسین(ع)
نمره شما
(4 رای)
کودکان صلح را دوست دارندنام: پرهام
نام خانوادگی: پورسمیعی
سن: 5
موضوع نقاشی: کودکان صلح را دوست دارند
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: ثنا
نام خانوادگی: توکلی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
زندگی آپارتمانینام: سید حسین
نام خانوادگی: رضوی
سن: 8
موضوع نقاشی: زندگی آپارتمانی
نمره شما
(1 رای)
مدرسهنام: محدثه
نام خانوادگی: اطهری
سن: 9
موضوع نقاشی: مدرسه