نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(2 رای)
جشن تولد باراننام: محمدامین
نام خانوادگی: محمدپور
سن: 6
موضوع نقاشی: جشن تولد باران
نمره شما
(1 رای)
تشکر از مادرنام: نازنین زهرا
نام خانوادگی: فلاح
سن: 6
موضوع نقاشی: تشکر از مادر
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: مبین
نام خانوادگی: شاهی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
امام خمينينام: مهديه
نام خانوادگی: رحمتي
سن: 8
موضوع نقاشی: امام خميني
نمره شما
(12 رای)
باب اسفنجینام: لیلا
نام خانوادگی: ترابیان
سن: 5
موضوع نقاشی: باب اسفنجی
نمره شما
(0 رای)
طبيعتنام: غزل
نام خانوادگی: مرادي
سن: 8
موضوع نقاشی: طبيعت
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: سید محمد طه
نام خانوادگی: طاهری
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
منظرهنام: پرهام
نام خانوادگی: بابایی دهنوی
سن: 4
موضوع نقاشی: منظره
نمره شما
(1 رای)
چهارفصلنام: امیرمهدی
نام خانوادگی: نیکوکار
سن: 6
موضوع نقاشی: چهارفصل
نمره شما
(2 رای)
بازینام: فاطمه
نام خانوادگی: پیربداقی
سن: 5
موضوع نقاشی: بازی
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: نیلوفر
نام خانوادگی: نوری زاده
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(7 رای)
امام علی(ع)نام: ریحانه
نام خانوادگی: داداشی
سن: 5
موضوع نقاشی: امام علی(ع)
نمره شما
(0 رای)
زمستان ادم برفینام: تسنیم
نام خانوادگی: سعیدمحمدی
سن: 5
موضوع نقاشی: زمستان ادم برفی
نمره شما
(0 رای)
تزادنام: امیر علی
نام خانوادگی: رمضانی
سن: 6
موضوع نقاشی: تزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: حسنا
نام خانوادگی: شکربیگ
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(11 رای)
حیواناتنام: ریحانه
نام خانوادگی: محمدی تحصیل
سن: 7
موضوع نقاشی: حیوانات
نمره شما
(0 رای)
ماه رمضاننام: فاطمه
نام خانوادگی: صفربیرانوند
سن: 7
موضوع نقاشی: ماه رمضان
نمره شما
(4 رای)
نازگل و پرندهنام: آیناز
نام خانوادگی: بسطامی
سن: 11
موضوع نقاشی: نازگل و پرنده
نمره شما
(4 رای)
هلال احمرنام: علی
نام خانوادگی: شهبازیان
سن: 7
موضوع نقاشی: هلال احمر
نمره شما
(5 رای)
بچهنام: محمد امین
نام خانوادگی: کلوندی
سن: 10
موضوع نقاشی: بچه