نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(1 رای)
آزادنام: هانيه
نام خانوادگی: گلابي
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: پریا
نام خانوادگی: کاظمی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
منظره طبیعتنام: دیانا
نام خانوادگی: باقری
سن: 5
موضوع نقاشی: منظره طبیعت
نمره شما
(0 رای)
انقلابنام: مبینا
نام خانوادگی: غلامی
سن: 9
موضوع نقاشی: انقلاب
نمره شما
(1 رای)
خنده لبنام: یکتا
نام خانوادگی: غلامزاده
سن: 4
موضوع نقاشی: خنده لب
نمره شما
(1 رای)
نیکی به پدر و مادرنام: علی
نام خانوادگی: بخشی پور
سن: 9
موضوع نقاشی: نیکی به پدر و مادر
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: امیر حسین
نام خانوادگی: صفی خانی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
محرمنام: زینب
نام خانوادگی: نصیری
سن: 4
موضوع نقاشی: محرم
نمره شما
(2 رای)
خرگوش و خرس کنار رودخانهنام: فاطمه معصومه
نام خانوادگی: قسمتی
سن: 5
موضوع نقاشی: خرگوش و خرس کنار رودخانه
نمره شما
(0 رای)
خانواده صمیمینام: باران
نام خانوادگی: طایفی
سن: 5
موضوع نقاشی: خانواده صمیمی
نمره شما
(2 رای)
خانه وطبيعتنام: مارال
نام خانوادگی: منصوري
سن: 6
موضوع نقاشی: خانه وطبيعت
نمره شما
(1 رای)
ازادنام: ریحانه
نام خانوادگی: دانشمند
سن: 5
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(3 رای)
طبیعتنام: رادین
نام خانوادگی: فلاح زاده
سن: 4
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
دهه ی فجرنام: سارا
نام خانوادگی: اصغری
سن: 5
موضوع نقاشی: دهه ی فجر
نمره شما
(0 رای)
آدمکنام: معراج
نام خانوادگی: زنده دل
سن: 4
موضوع نقاشی: آدمک
نمره شما
(0 رای)
ایران عزیز مانام: آنا
نام خانوادگی: توفیقی
سن: 4
موضوع نقاشی: ایران عزیز ما
نمره شما
(0 رای)
هوای پاکنام: ثنا
نام خانوادگی: رودی
سن: 7
موضوع نقاشی: هوای پاک
نمره شما
(0 رای)
خانوادهنام: پرند
نام خانوادگی: احمدی
سن: 8
موضوع نقاشی: خانواده
نمره شما
(0 رای)
طبیعت بهارینام: یاسن
نام خانوادگی: معزز
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت بهاری
نمره شما
(1 رای)
طبيعت گردينام: مليكا و علي
نام خانوادگی: كازروني زاده و اسماعيلي
سن: 9
موضوع نقاشی: طبيعت گردي