نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
شهادتنام: نیاز
نام خانوادگی: دهقان
سن: 12
موضوع نقاشی: شهادت
نمره شما
(0 رای)
طبيعت(خورشيد ، خونه، درخت و دريا)نام: بنيتا
نام خانوادگی: كاتبي
سن: 4
موضوع نقاشی: طبيعت(خورشيد ، خونه، درخت و دريا)
نمره شما
(1 رای)
مزرعهنام: کیانا
نام خانوادگی: حسینی
سن: 8
موضوع نقاشی: مزرعه
نمره شما
(3 رای)
السا و آنانام: ساراسادات
نام خانوادگی: هاديان طبائي زواره
سن: 8
موضوع نقاشی: السا و آنا
نمره شما
(0 رای)
دوستینام: آوا
نام خانوادگی: شاهوران فرد
سن: 7
موضوع نقاشی: دوستی
نمره شما
(0 رای)
گردش در جنگلنام: ملینا
نام خانوادگی: سلیمانی
سن: 6
موضوع نقاشی: گردش در جنگل
نمره شما
(2 رای)
تفاوت هوای پاک و آلودهنام: یسنا
نام خانوادگی: قاسمی
سن: 6
موضوع نقاشی: تفاوت هوای پاک و آلوده
نمره شما
(0 رای)
خونه و زنبورنام: حنيف
نام خانوادگی: فروتن
سن: 5
موضوع نقاشی: خونه و زنبور
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: مسعود
نام خانوادگی: ابراهيمي
سن: 10
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: شهد
نام خانوادگی: پقه
سن: 11
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(2 رای)
مواظبت از حیواناتنام: ضحی
نام خانوادگی: طاهری پاک
سن: 5
موضوع نقاشی: مواظبت از حیوانات
نمره شما
(0 رای)
پارک ژوراسیکنام: محمدمهدی
نام خانوادگی: قاسمی
سن: 9
موضوع نقاشی: پارک ژوراسیک
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: ارشام
نام خانوادگی: غضنفرپور
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: کوثر
نام خانوادگی: منتشلو
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(8 رای)
لوگو برنامه نقاشی نقاشینام: علی
نام خانوادگی: آذربرد
سن: 7
موضوع نقاشی: لوگو برنامه نقاشی نقاشی
نمره شما
(0 رای)
نقاشی جنگل زیبانام: امیرعلی
نام خانوادگی: حسینخانی
سن: 6
موضوع نقاشی: نقاشی جنگل زیبا
نمره شما
(5 رای)
غزهنام: هانیه
نام خانوادگی: ارسلانی
سن: 10
موضوع نقاشی: غزه
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: ارسلان
نام خانوادگی: خسروی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
پرچم ایراننام: محمد طاها
نام خانوادگی: بیاتی
سن: 6
موضوع نقاشی: پرچم ایران
نمره شما
(10 رای)
آزادنام: محدثه
نام خانوادگی: هادیزاده
سن: 12
موضوع نقاشی: آزاد