نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(1 رای)
آزادنام: سید آریا
نام خانوادگی: ابطحی
سن: 10
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: ابوالفضل
نام خانوادگی: اسدی
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
باب اسفنجینام: مهدی
نام خانوادگی: زارع زاده
سن: 8
موضوع نقاشی: باب اسفنجی
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: آناهیتا
نام خانوادگی: قربانی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
من خواهرمنام: پارسا
نام خانوادگی: یپانه
سن: 6
موضوع نقاشی: من خواهرم
نمره شما
(8 رای)
جنگ امام علی با مخارجنام: امیریاسین
نام خانوادگی: خان محمد
سن: 4
موضوع نقاشی: جنگ امام علی با مخارج
نمره شما
(1 رای)
زیارت امام رضا (ع)نام: نازنین
نام خانوادگی: ذاکری
سن: 9
موضوع نقاشی: زیارت امام رضا (ع)
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: مهزیار
نام خانوادگی: عسکری کیا
سن: 9
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
دایناسورهانام: امیرعباس
نام خانوادگی: رستم آبادی
سن: 12
موضوع نقاشی: دایناسورها
نمره شما
(2 رای)
یک پسر که بستنی میخوردنام: هلیا
نام خانوادگی: احدی
سن: 5
موضوع نقاشی: یک پسر که بستنی میخورد
نمره شما
(1 رای)
رنگ پوست متفاوت مانع دوستی ما بچه ها نمی شودنام: دریا
نام خانوادگی: یاوریان
سن: 4
موضوع نقاشی: رنگ پوست متفاوت مانع دوستی ما بچه ها نمی شود
نمره شما
(2 رای)
سفره افطارنام: محدثه
نام خانوادگی: مهري قهفرخي
سن: 9
موضوع نقاشی: سفره افطار
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: امیر علی
نام خانوادگی: نورمندی پور
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
بهترین بیمارستاننام: محمد صدرا
نام خانوادگی: آزادگان
سن: 7
موضوع نقاشی: بهترین بیمارستان
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: تینا
نام خانوادگی: فرمانی
سن: 10
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
خانوادهنام: هدیه
نام خانوادگی: خسروی فرد
سن: 6
موضوع نقاشی: خانواده
نمره شما
(1 رای)
مدرسهنام: ریحانه
نام خانوادگی: ستاری
سن: 10
موضوع نقاشی: مدرسه
نمره شما
(1 رای)
فضاپیمانام: امیرحسین
نام خانوادگی: محبی حصاری
سن: 5
موضوع نقاشی: فضاپیما
نمره شما
(1 رای)
کمک به افراد زلزه زده لطفا نقاشی رو پخش کنید خواهرم از طرفدار های پرو پا قرص شما هست.نام: مهنا
نام خانوادگی: شکوهی
سن: 6
موضوع نقاشی: کمک به افراد زلزه زده لطفا نقاشی رو پخش کنید خواهرم از طرفدار های پرو پا قرص شما هست.
نمره شما
(7 رای)
آزادنام: بهاره
نام خانوادگی: باغگلی
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد