نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: مریم
نام خانوادگی: اسدی طالب بیگی
سن: 16
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: سحر
نام خانوادگی: گل ختاب
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(4 رای)
اقوام ایرانینام: محمدرضا
نام خانوادگی: رفیعی
سن: 8
موضوع نقاشی: اقوام ایرانی
نمره شما
(11 رای)
آزادنام: دانيال
نام خانوادگی: قوجقي
سن: 12
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: حلما
نام خانوادگی: زارعي
سن: 4
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(2 رای)
کعبهنام: کوثر
نام خانوادگی: مظاهری فر
سن: 10
موضوع نقاشی: کعبه
نمره شما
(3 رای)
طبيعتنام: فرهان
نام خانوادگی: بازقندي
سن: 8
موضوع نقاشی: طبيعت
نمره شما
(2 رای)
باغ و گلنام: سارا
نام خانوادگی: گودرزوند چگینی
سن: 6
موضوع نقاشی: باغ و گل
نمره شما
(1 رای)
ناو امداد رسانی هلال احمرنام: محمد مهدی
نام خانوادگی: بازگیر
سن: 8
موضوع نقاشی: ناو امداد رسانی هلال احمر
نمره شما
(4 رای)
خرس وینینام: فاطمه
نام خانوادگی: حبشی
سن: 8
موضوع نقاشی: خرس وینی
نمره شما
(21 رای)
بهارنام: ثنا
نام خانوادگی: بالاخانی
سن: 6
موضوع نقاشی: بهار
نمره شما
(0 رای)
منظرهنام: هانيه
نام خانوادگی: هوشی
سن: 9
موضوع نقاشی: منظره
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: فاطمه
نام خانوادگی: بیات
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
اشکال هندسینام: ریحانه
نام خانوادگی: هژبری
سن: 8
موضوع نقاشی: اشکال هندسی
نمره شما
(5 رای)
آزادنام: محمد امین
نام خانوادگی: صادقی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
ازادنام: مهدیه
نام خانوادگی: نطاق
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(7 رای)
آزادنام: علی
نام خانوادگی: حلمی
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
پاکیزگی و تمیزی محیط زیستنام: مهرناز
نام خانوادگی: رئیسی
سن: 7
موضوع نقاشی: پاکیزگی و تمیزی محیط زیست
نمره شما
(0 رای)
ورود امام، دهه فجر ،میدان آزادی،شادی مردمنام: علیرضا
نام خانوادگی: حاجی زاده
سن: 7
موضوع نقاشی: ورود امام، دهه فجر ،میدان آزادی،شادی مردم
نمره شما
(1 رای)
تولدنام: اميرعلي
نام خانوادگی: وهابي
سن: 8
موضوع نقاشی: تولد