نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
مسواک نزدن دندان خورشیدنام: غزل
نام خانوادگی: مصفایی
سن: 8
موضوع نقاشی: مسواک نزدن دندان خورشید
نمره شما
(3 رای)
طبیعتنام: علی
نام خانوادگی: باحقیقت ماچیان
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
خونه ی قارچی و طبیعت زیباو خرس های مهربوننام: عاطفه
نام خانوادگی: گله گیری
سن: 11
موضوع نقاشی: خونه ی قارچی و طبیعت زیباو خرس های مهربون
نمره شما
(0 رای)
خانه خورشيدنام: بهزاد
نام خانوادگی: يزدي نريماني
سن: 5
موضوع نقاشی: خانه خورشيد
نمره شما
(0 رای)
ماه محرم _امام حسین (ع)نام: محمد پارسا
نام خانوادگی: فرددوجی
سن: 6
موضوع نقاشی: ماه محرم _امام حسین (ع)
نمره شما
(1 رای)
غروب آفتابنام: بتول
نام خانوادگی: محمّدنبی
سن: 12
موضوع نقاشی: غروب آفتاب
نمره شما
(3 رای)
ازادنام: هستی
نام خانوادگی: توحیدی شکیب
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(8 رای)
ورود امام به ایران-دهه فجرنام: فاطمه
نام خانوادگی: مولوی وردنجانی
سن: 7
موضوع نقاشی: ورود امام به ایران-دهه فجر
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: رکسانا
نام خانوادگی: رییس دانایی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: سارا
نام خانوادگی: سقازاده
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
پیک نیکنام: ثمر
نام خانوادگی: رنجبر
سن: 8
موضوع نقاشی: پیک نیک
نمره شما
(1 رای)
خانه مانام: آتوسا
نام خانوادگی: کمالی
سن: 5
موضوع نقاشی: خانه ما
نمره شما
(5 رای)
حیوان و طبیعتنام: هامون
نام خانوادگی: طالع پور
سن: 12
موضوع نقاشی: حیوان و طبیعت
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: صفیه
نام خانوادگی: اصفهانی
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
ساختمال پلاسکو و اتش نشان هانام: ابوالفضل
نام خانوادگی: اجلالی
سن: 8
موضوع نقاشی: ساختمال پلاسکو و اتش نشان ها
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: لیلا
نام خانوادگی: رستمی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
باب اسفنجی در طبیعتنام: فاطمه
نام خانوادگی: الهی خواه
سن: 7
موضوع نقاشی: باب اسفنجی در طبیعت
نمره شما
(0 رای)
گربهنام: هستی
نام خانوادگی: آماده
سن: 7
موضوع نقاشی: گربه
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: زهرا
نام خانوادگی: نعمتی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
دامادنام: متین
نام خانوادگی: شاهرضایی
سن: 5
موضوع نقاشی: داماد