نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: محمد صدرا
نام خانوادگی: زارعی
سن: 4
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: حنانه
نام خانوادگی: الله یاری
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(5 رای)
بيمارستاننام: محمد پارسا
نام خانوادگی: اميري
سن: 9
موضوع نقاشی: بيمارستان
نمره شما
(5 رای)
غروب آفتابنام: سید علیرضا
نام خانوادگی: موسوی
سن: 14
موضوع نقاشی: غروب آفتاب
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: آرزو
نام خانوادگی: قاسمی
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
آزادی و بازی کودک فلسطیننام: ستایش
نام خانوادگی: آقا محمدی
سن: 4
موضوع نقاشی: آزادی و بازی کودک فلسطین
نمره شما
(2 رای)
ترننام: مهشید
نام خانوادگی: ابافت
سن: 10
موضوع نقاشی: ترن
نمره شما
(1 رای)
شب یلدانام: مریم
نام خانوادگی: طیبی نژاد
سن: 7
موضوع نقاشی: شب یلدا
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: تارا
نام خانوادگی: نظیری نیک
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(5 رای)
آزادنام: حانیه
نام خانوادگی: بیگلر
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: سامیار
نام خانوادگی: بهرامی توکل
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
طبیعت زیبا وکلبه های جنگلینام: حسین
نام خانوادگی: نظریان
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت زیبا وکلبه های جنگلی
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: امیر مهدی
نام خانوادگی: کرمی
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
گاز گرفتگینام: الهه
نام خانوادگی: رهبان
سن: 11
موضوع نقاشی: گاز گرفتگی
نمره شما
(0 رای)
طبیعت زیبانام: محدثه
نام خانوادگی: رستمی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت زیبا
نمره شما
(0 رای)
اربعيننام: سهيل
نام خانوادگی: فياض پور
سن: 6
موضوع نقاشی: اربعين
نمره شما
(0 رای)
جنگلنام: زینب
نام خانوادگی: جعفری
سن: 8
موضوع نقاشی: جنگل
نمره شما
(17 رای)
ظهرعاشورانام: محمدامین
نام خانوادگی: یاری
سن: 8
موضوع نقاشی: ظهرعاشورا
نمره شما
(0 رای)
آفریقانام: یونس
نام خانوادگی: ایمانی پور ازاصفهان
سن: 12
موضوع نقاشی: آفریقا
نمره شما
(0 رای)
هوای پاک و آپارتمان پدر بزرگمنام: معراج
نام خانوادگی: ملایی مطلق
سن: 7
موضوع نقاشی: هوای پاک و آپارتمان پدر بزرگم