نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
آزادنام: آندیا
نام خانوادگی: قاسمی
سن: 3
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
محل زندگی و طبیعت با هوای پاکنام: مائده
نام خانوادگی: نوروزی سروستانی
سن: 9
موضوع نقاشی: محل زندگی و طبیعت با هوای پاک
نمره شما
(1 رای)
منظرهنام: نرگس
نام خانوادگی: رعیت
سن: 7
موضوع نقاشی: منظره
نمره شما
(0 رای)
امامنام: علیزضا
نام خانوادگی: عبدی تژاد
سن: 7
موضوع نقاشی: امام
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: فریماه
نام خانوادگی: قلی زاده
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(6 رای)
افطاری در حرم شاه چراغنام: امیرحسین
نام خانوادگی: عباسی
سن: 8
موضوع نقاشی: افطاری در حرم شاه چراغ
نمره شما
(1 رای)
حیوانات دریایینام: علی
نام خانوادگی: روشن فکر
سن: 6
موضوع نقاشی: حیوانات دریایی
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: علی
نام خانوادگی: اسماعیلی
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
باغ وحشنام: محمد معین
نام خانوادگی: نباتی
سن: 7
موضوع نقاشی: باغ وحش
نمره شما
(0 رای)
دزد و پلیسنام: امیرحسین
نام خانوادگی: دری
سن: 9
موضوع نقاشی: دزد و پلیس
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: نازنین زهرا
نام خانوادگی: وطن خواه
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: اسما
نام خانوادگی: نوروزی
سن: 7
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
ماهیگیرینام: الینا
نام خانوادگی: قره جانلو
سن: 4
موضوع نقاشی: ماهیگیری
نمره شما
(2 رای)
دهه فجرنام: مبیناسادات
نام خانوادگی: سید علیان
سن: 9
موضوع نقاشی: دهه فجر
نمره شما
(4 رای)
ازادنام: سمانه
نام خانوادگی: پورحمزه
سن: 12
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(2 رای)
نانوایینام: زینب
نام خانوادگی: حسن زاده
سن: 4
موضوع نقاشی: نانوایی
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: کیانا
نام خانوادگی: میره جینی
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
ببر مازندراننام: ارشام
نام خانوادگی: کاظمی
سن: 5
موضوع نقاشی: ببر مازندران
نمره شما
(4 رای)
چوپان در صحرانام: مریم
نام خانوادگی: رنجبر
سن: 8
موضوع نقاشی: چوپان در صحرا
نمره شما
(4 رای)
محرم. روز عاشورانام: نرگس سادات
نام خانوادگی: میردهقان اشکذری
سن: 8
موضوع نقاشی: محرم. روز عاشورا