اپلیکیشن شبکه نهال
دریافت نسخه اندروید

سینمایی اژدهاسوار

سینمایی اژدهاسوار

کارگردان:

Tomer Eshed

نویسنده:

Johnny Smith

فایِردِرِیک یک اژدهای نقره‌ای جوان است که مجبور شده است با خانواده‌اش در یک دره جنگلی پنهان شود. او نمی‌تواند آتش تولید کند و می‌خواهد به نسل‌های قدیمی اژدها نشان دهد که یک اژدهای واقعی است. سنجابی به نام سورِل نیز دوست اوست. هنگامی‌که انسان‌ها قصد دارند آخرین پناهگاه خانواده‌اش را از بین ببرند و در آن شهر و کارخانه بنا کنند، فایردریک و سورل مخفیانه به یک سفر پرماجرا می‌روند.

معرفی برنامه

آن‌ها تا حلول ماه کامل وقت دارند تا سرزمینی به نام بهشت را بیابند. آن‌ها به شهر می‌روند و در آنجا با پسری نوجوان به نام بن برخورد می‌کنند که یک یتیم ولگرد است و به‌طور اتفاقی لباس اژدها سواران را در نمایش پوشیده و خود را یک اژدها سوار جا می‌زند. درراه سه کوتوله جنگلی آن‌ها را می‌بینند و یکی از آن‌ها که جاسوس نتل برند (هیولای آهنی اژدها خوار) است خبر را به او می‌رساند. فایردریک و دوستانش موفق به فرار از دست هیولا می‌شوند اما در یک شهر باستانی مخروبه سقوط می‌کنند و آنجا با پرفسور جهانگردی آشنا می‌شوند. پرفسور به آن‌ها کمک می‌کند راه خود را بیابند اما هیولا به همراه کوتوله شرور به‌وسیله یک زیردریایی به دنبال آن‌ها راه می‌افتد. فایردریک و دوستانش پس از طی مسیری طولانی و پرخطر به سرزمینی زیبا و سرسبز می‌رسند و با غولی برخورد می‌کنند، غول می‌خواهد آن‌ها را از بین ببرد اما هیولا رسیده و با او درگیر می‌شود و فایردریک و دوستانش نیز از فرصت استفاده کرده و فرار می‌کنند. آن‌ها به دهکده هندی می‌رسند. پیرزنی در آنجا راجع به گذشته اژدهایان برای آن‌ها تعریف می‌کند و با خواندن اورادی مسیر را در ذهن بن نشان می‌دهد. هیولا سایه به سایه آن‌ها را دنبال می‌کند. آن‌ها پس از درگیری و فرار از دست هیولا به کوهی عجیب با یک مکان مخفی در آن می‌رسند. آنجا شبیه بهشت گفته‌شده نیست و بن مأیوس شده و فایردریک و سورل را ترک می‌کند و تصمیم به بازگشت می‌گیرد اما با هیولا مواجه می‌شود که به سمت مکان دوستانش می‌رود. آن‌ها با هیولا درگیر می‌شوند و در لحظه‌ای که هیولا فایردریک و بن را گرفته و می‌خواهد بن را بخورد و با حرف‌های بن، فایردریک موفق می‌شود آتش معروف آبی اما سوزان خود را بر روی هیولا پاشیده و فلز هیولا را آب کند. نشانی از بدن هیولا به‌جا می‌ماند که با کار گذاشتن آن در جای خالی روی دیوار، دریچه به‌سوی سرزمین پنهان باز می‌شود. فایردریک موفق می‌شود از جنگ دوباره بین اژدهایان و انسان‌ها جلوگیری کند. او اژدهایان بازمانده را به سرزمینشان می‌برد و بن نیز عضوی از خانواده پرفسور می‌شود...

فیلم سینمای «اژدها سوار» با نام اصلی Dragon.Rider برای گروه سنی کودک تولید شده است.

آن‌ها تا حلول ماه کامل وقت دارند تا سرزمینی به نام بهشت را بیابند. آن‌ها به شهر می‌روند و در آنجا با پسری نوجوان به نام بن برخورد می‌کنند که یک یتیم ولگرد است و به‌طور اتفاقی لباس اژدها سواران را در نمایش پوشیده و خود را یک اژدها سوار جا می‌زند. درراه سه کوتوله جنگلی آن‌ها را می‌بینند و یکی از آن‌ها که جاسوس نتل برند (هیولای آهنی اژدها خوار) است خبر را به او می‌رساند. فایردریک و دوستانش موفق به فرار از دست هیولا می‌شوند اما در یک شهر باستانی مخروبه سقوط می‌کنند و آنجا با پرفسور جهانگردی آشنا می‌شوند. پرفسور به آن‌ها کمک می‌کند راه خود را بیابند اما هیولا به همراه کوتوله شرور به‌وسیله یک زیردریایی به دنبال آن‌ها راه می‌افتد. فایردریک و دوستانش پس از طی مسیری طولانی و پرخطر به سرزمینی زیبا و سرسبز می‌رسند و با غولی برخورد می‌کنند، غول می‌خواهد آن‌ها را از بین ببرد اما هیولا رسیده و با او درگیر می‌شود و فایردریک و دوستانش نیز از فرصت استفاده کرده و فرار می‌کنند. آن‌ها به دهکده هندی می‌رسند. پیرزنی در آنجا راجع به گذشته اژدهایان برای آن‌ها تعریف می‌کند و با خواندن اورادی مسیر را در ذهن بن نشان می‌دهد. هیولا سایه به سایه آن‌ها را دنبال می‌کند. آن‌ها پس از درگیری و فرار از دست هیولا به کوهی عجیب با یک مکان مخفی در آن می‌رسند. آنجا شبیه بهشت گفته‌شده نیست و بن مأیوس شده و فایردریک و سورل را ترک می‌کند و تصمیم به بازگشت می‌گیرد اما با هیولا مواجه می‌شود که به سمت مکان دوستانش می‌رود. آن‌ها با هیولا درگیر می‌شوند و در لحظه‌ای که هیولا فایردریک و بن را گرفته و می‌خواهد بن را بخورد و با حرف‌های بن، فایردریک موفق می‌شود آتش معروف آبی اما سوزان خود را بر روی هیولا پاشیده و فلز هیولا را آب کند. نشانی از بدن هیولا به‌جا می‌ماند که با کار گذاشتن آن در جای خالی روی دیوار، دریچه به‌سوی سرزمین پنهان باز می‌شود. فایردریک موفق می‌شود از جنگ دوباره بین اژدهایان و انسان‌ها جلوگیری کند. او اژدهایان بازمانده را به سرزمینشان می‌برد و بن نیز عضوی از خانواده پرفسور می‌شود...

فیلم سینمای «اژدها سوار» در کشور آلمان با تکنیک سه بعدی کامپیوتری به مدت 1 ساعت و 31 دقیقه در سال 2020  با نام اصلی Dragon.Rider برای گروه سنی کودک تولید شده است.