جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:42
4 08:06:13 حدیث 00:00:22
5 08:06:35 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:55 ماموک 00:03:06
7 08:10:01 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:10:46 کلیپ مسواک زدن -2 00:03:34
9 08:14:20 وله خمیری 00:00:40
10 08:15:00 بره کوچولو - قسمت 15 00:09:50
11 08:24:50 وله تبریک خروس-3 00:00:30
12 08:25:20 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
13 08:28:17 وله خمیری 00:00:30
14 08:28:47 تیزر مجموعه تو‌ییرلی‌ووها 00:01:13
15 08:30:00 ماجراهای هیول‌آباد - قسمت 15 00:10:38
16 08:40:38 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
17 08:41:00 لالبی 00:01:40
18 08:42:40 کلیپ ماهی 00:02:20
19 08:45:00 داربی و تیگر و پو - قسمت 28 00:11:49
20 08:56:49 وله خمیری 00:00:29
21 08:57:18 تیزر اعلام برنامه‌ خردسال 00:02:43
22 09:00:01 نقاشی - خردسال - قسمت 47 00:13:12
23 09:13:13 اوم نوم 00:01:19
24 09:14:32 وله تبریک خروس-3 00:00:30
25 09:15:02 پولو - قسمت 16 00:10:55
26 09:25:57 اعلام برنامه 00:00:45
27 09:26:42 تیزر بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 00:00:57
28 09:27:39 کلیپ دنیای عروسک 00:01:48
29 09:29:27 وله خمیری 00:00:33
30 09:30:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 13 00:05:57
31 09:35:57 کلیپ آفریدگار 00:03:08
32 09:39:05 تو هدیه‌ خدایی 00:06:00
33 09:45:05 دوست من گوش‌دراز - قسمت 32 00:11:40
34 09:56:45 وله تبریک خروس-1 00:00:38
35 09:57:23 اوم نوم 00:01:16
36 09:58:39 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
37 09:59:05 تیزر مجموعه مهد‌پویا 00:00:55
38 10:00:00 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها - قسمت 16 00:11:02
39 10:11:02 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
40 10:11:25 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
41 10:14:22 وله تبریک خروس-1 00:00:38
42 10:15:00 قصه‌های عمو رولی - قسمت 47 00:13:56
43 10:28:56 اعلام برنامه 00:00:35
44 10:29:31 وله خمیری 00:00:29
45 10:30:00 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 49 00:11:48
46 10:41:48 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
47 10:42:48 تیزر مجموعه ماجراهای هیول‌آباد 00:01:00
48 10:43:48 اوم نوم 00:01:03
49 10:44:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
50 10:45:00 پیم و پم - قسمت 25 00:14:58
51 10:59:58 اعلام برنامه 00:00:45
52 11:00:43 شهر قصه - قسمت 12 00:10:26
53 11:11:09 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
54 11:11:33 وله تبریک عید 00:00:45
55 11:12:18 تیزر مجموعه مهد‌پویا 00:00:55
56 11:13:13 تیزر مجموعه پولو 00:01:00
57 11:14:13 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
58 11:14:29 وله خمیری 00:00:32
59 11:15:01 داربی و تیگر و پو - قسمت 29 00:12:00
60 11:27:01 کلیپ درخت 00:02:36
61 11:29:37 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
62 11:30:00 نقاشی - خردسال - قسمت 48 00:13:16
63 11:43:16 کلیپ‌ پروانه 00:01:44
64 11:45:00 ماجراهای هیول‌آباد - قسمت 16 00:12:23
65 11:57:23 آگهی بازرگانی 00:02:43
66 12:00:06 بره کوچولو - قسمت 16 00:09:50
67 12:09:56 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
68 12:10:16 حفظ قرآن 00:04:44
69 12:15:00 باغ وحش خیابان 64 - قسمت 8 00:10:31
70 12:25:31 وله تبریک خروس-3 00:00:30
71 12:26:01 تیزر اعلام برنامه‌ خردسال 00:02:43
72 12:28:44 اوم نوم 00:01:16
73 12:30:00 مهد‌پویا - قسمت 16 00:24:37
74 12:54:37 ماموک 00:03:06
75 12:57:43 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
76 12:58:09 آگهی بازرگانی 00:03:05
77 13:01:14 وله رگلاژ 00:00:31
78 13:01:45 کلیپ خدا 00:03:04
79 13:04:49 تلاوت قرآن 00:04:11
80 13:09:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
81 13:13:05 کلیپ سلام 00:01:21
82 13:14:26 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
83 13:14:42 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
84 13:15:05 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 48 00:08:47
85 13:23:52 وله تبریک خروس-3 00:00:30
86 13:24:22 حفظ قرآن 00:04:44
87 13:29:06 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
88 13:29:30 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها - قسمت 15 00:11:35
89 13:41:05 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
90 13:41:25 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
91 13:41:51 پیم و پم - قسمت 24 00:14:51
92 13:56:42 آگهی بازرگانی 00:03:18
93 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
94 14:00:50 آبشار سرنوشت - قسمت 15 00:22:06
95 14:22:56 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
96 14:23:06 تیزر شادیانه_5 00:02:01
97 14:25:07 تیزر برنامه های نوروزی 00:02:52
98 14:27:59 لاروا 00:02:01
99 14:30:00 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 9 00:22:34
100 14:52:34 تیزر جشنواره عکس نهال 00:01:25
101 14:53:59 تیزر سینمایی پاندا کونگ‌فوکار-3 00:01:14
102 14:55:13 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
103 14:55:30 تیزر سینمایی های رئال ایام نوروز 00:03:08
104 14:58:38 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
105 14:58:48 آگهی بازرگانی 00:01:16
106 15:00:04 کنام‌ اژدها - قسمت 13 00:22:18
107 15:22:22 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
108 15:22:34 تیزر جشنواره عکس نهال 00:01:25
109 15:23:59 تیزر سینمایی‌های انیمیشن ایام نوروز 00:03:25
110 15:27:24 صدای مخاطبان-102 00:02:00
111 15:29:24 وله تبریک عید_22 00:00:44
112 15:30:08 عناصر - قسمت 15 00:12:53
113 15:43:01 تیزر شادیانه_7 00:02:01
114 15:45:02 پلنگ صورتی - قسمت 96 00:05:51
115 15:50:53 تیزر سینمایی پرستار ممنوع 00:01:13
116 15:52:06 اسکار 00:06:56
117 15:59:02 آگهی بازرگانی 00:01:24
118 16:00:26 آن شرلی، با موهای قرمز - قسمت 40 00:25:34
119 16:26:00 وله تبریک خروس-3 00:00:30
120 16:26:30 وله خوش مزه-60 00:03:37
121 16:30:07 جزیره دانش - قسمت 12 00:22:40
122 16:52:47 تیزر سینمایی های رئال ایام نوروز 00:03:08
123 16:55:55 تیزر جشنواره عکس نهال 00:01:25
124 16:57:20 بره قهرمان 00:01:02
125 16:58:22 وله تبریک عید 00:00:36
126 16:58:58 آگهی بازرگانی 00:01:02
127 17:00:00 مل‌مل - قسمت 16 00:58:44
128 17:58:44 آگهی بازرگانی 00:01:16
129 18:00:00 آبشار سرنوشت - قسمت 16 00:21:44
130 18:21:44 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
131 18:21:54 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
132 18:22:11 تیزر مجموعه کنام‌ اژدها 00:01:00
133 18:23:11 تیزر مجموعه عناصر 00:01:14
134 18:24:25 لاروا 00:01:45
135 18:26:10 تیزر سینمایی پاندا کونگ‌فوکار-3 00:01:14
136 18:27:24 وله تبریک عید_22 00:00:44
137 18:28:08 تیزر جشنواره عکس نهال 00:01:25
138 18:29:33 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
139 18:29:50 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
140 18:30:00 مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:27:21
141 18:57:21 تیزر شادیانه_11 00:01:37
142 18:58:58 آگهی بازرگانی 00:01:02
143 19:00:00 کنام‌ اژدها - قسمت 14 00:22:24
144 19:22:24 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
145 19:22:41 تیزر سینمایی پرستار ممنوع 00:01:13
146 19:23:54 تیزر شادیانه_8 00:02:13
147 19:26:07 لاروا 00:01:40
148 19:27:47 تیزر جشنواره عکس نهال 00:01:25
149 19:29:12 تیزر سینمایی‌های انیمیشن ایام نوروز 00:03:25
150 19:32:37 وله رگلاژ 00:00:32
151 19:33:09 حدیث 00:00:16
152 19:33:25 کلیپ پیامبر 00:03:53
153 19:37:18 تلاوت قرآن 00:04:42
154 19:42:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
155 19:46:17 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
156 19:46:27 عناصر - قسمت 16 00:11:11
157 19:57:38 آگهی بازرگانی 00:03:55
158 20:01:33 پف فیلم - قسمت آغازین 00:02:18
159 20:03:51 سینمایی پاندا کونگ‌فوکار-3 01:20:18
160 21:24:09 پف فیلم - قسمت پایانی 00:01:43
161 21:25:52 آگهی بازرگانی 00:03:42
162 21:29:34 تیزر جشنواره عکس نهال 00:01:25
163 21:30:59 برنارد 00:03:31
164 21:34:30 وله تبریک خروس-3 00:00:30
165 21:35:00 مل‌مل - قسمت 15 00:54:26
166 22:29:26 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
167 22:30:02 سینما خانه - قسمت آغازین 00:02:30
168 22:32:32 سینمایی پرستار ممنوع 01:02:39
169 23:35:11 سینما خانه - قسمت پایانی 00:01:08
170 23:36:19 رگلاژ لالایی 00:03:21
171 23:39:40 شب بخیر بچه‌ها 22:20:20


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها