جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:33 ماجراهای جنگل 00:04:10
6 08:11:43 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:12:28 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
8 08:14:47 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
9 08:15:07 ببری جان - قسمت 41 00:10:58
10 08:26:05 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:57
11 08:27:02 تیزر پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
12 08:27:57 کلیپ‌های مهدپویا- فصل زمستان-2 00:02:18
13 08:30:15 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
14 08:30:35 موچولوها - قسمت 14 00:08:17
15 08:38:52 آرم استیشن روز 00:00:20
16 08:39:12 ترو ترو 00:03:36
17 08:42:48 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
18 08:43:08 کلیپ زمستان 00:01:55
19 08:45:03 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
20 08:45:23 قطارها - قسمت 16 00:04:47
21 08:50:10 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:50:45 کاردستی‌های مهدپویا-چتر 00:03:31
23 08:54:16 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
24 08:55:09 مولانگ 00:03:26
25 08:58:35 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:05
26 08:59:40 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
27 09:00:00 نقاش کوچولو - قسمت 57 00:10:35
28 09:10:35 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
29 09:12:05 تیزر پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
30 09:13:00 کلیپ‌های مهدپویا- لباس گرم 00:02:00
31 09:15:00 آرم تایم (پابلو، روباه کوچولوی قرمز) 00:00:20
32 09:15:20 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 1 00:09:07
33 09:24:27 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
34 09:24:47 ترانه‌های اتل متل - ابر 00:04:17
35 09:29:04 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:57
36 09:30:01 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
37 09:30:21 خدا چه آفریده؟ - قسمت 30 00:11:28
38 09:41:49 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
39 09:42:15 دیپ‌داپ 00:02:53
40 09:45:08 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
41 09:45:28 اژدهای مهربان من - قسمت 1 00:10:02
42 09:55:30 اعلام برنامه 00:00:35
43 09:56:05 کلیپ زمستان 00:01:55
44 09:58:00 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
45 09:58:09 بندبندی‌ها 00:01:37
46 09:59:46 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:19
47 10:00:05 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
48 10:00:25 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 8 01:26:08
49 11:26:33 اعلام برنامه 00:00:35
50 11:27:08 یاپ یاپس 00:02:15
51 11:29:23 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:29
52 11:29:52 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
53 11:30:12 ببری جان - قسمت 42 00:08:01
54 11:38:13 کلیپ‌های مهدپویا- مهاجرت پرندگان در زمستان 00:02:24
55 11:40:37 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
56 11:40:46 ماموک 00:03:06
57 11:43:52 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:03
58 11:44:55 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
59 11:45:15 ملوچ - قسمت 18 00:07:22
60 11:52:37 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
61 11:53:01 شن‌دونه‌ها 00:04:26
62 11:57:27 آنونس مجموعه بره کوچولو 00:01:30
63 11:58:57 کاردستی‌های مهدپویا-آدم برفی-3‎ 00:03:05
64 12:02:02 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
65 12:02:18 اوم نوم 00:01:08
66 12:03:26 ترانه‌های اتل متل - برف 00:04:45
67 12:08:11 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
68 12:09:11 وله رگلاژ 00:00:39
69 12:09:50 جشن نماز 00:05:10
70 12:15:00 جشن نماز 00:05:51
71 12:20:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
72 12:21:11 ماجراهای جنگل 00:04:47
73 12:25:58 اعلام برنامه 00:00:45
74 12:26:43 کلیپ ماهی-2 00:02:10
75 12:28:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
76 12:29:02 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:03
77 12:30:05 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
78 12:30:25 قطارها - قسمت 17 00:04:56
79 12:35:21 کلیپ‌های مهدپویا- شکرگزاری 00:02:09
80 12:37:30 آنونس مجموعه بره کوچولو 00:01:30
81 12:39:00 ماجراهای سعید 00:04:51
82 12:43:51 بندبندی‌ها 00:01:21
83 12:45:12 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
84 12:45:32 موچولوها - قسمت 15 00:08:37
85 12:54:09 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
86 12:54:29 مولانگ 00:03:27
87 12:57:56 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
88 12:59:47 آرم تایم (دوست من گوش‌دراز) 00:00:20
89 13:00:07 دوست من گوش‌دراز - قسمت 31 00:11:41
90 13:11:48 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:50
91 13:12:38 کلیپ‌های مهدپویا- فصل زمستان-1 00:02:15
92 13:14:53 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
93 13:15:13 بره کوچولو - قسمت 65 00:09:19
94 13:24:32 تیزر پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
95 13:25:27 باهم‌بازی 00:02:51
96 13:28:18 اوم نوم 00:01:09
97 13:29:27 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:24
98 13:29:51 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
99 13:30:11 خدا چه آفریده؟ - قسمت 29 00:11:28
100 13:41:39 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
101 13:43:09 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
102 13:45:09 آرم تایم (پوکویو) 00:00:20
103 13:45:29 پوکویو-3 - قسمت 46 00:06:02
104 13:51:31 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
105 13:51:53 کاردستی‌های مهدپویا-کلاغ 00:02:33
106 13:54:26 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
107 13:54:46 ترو ترو 00:03:37
108 13:58:23 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
109 13:59:23 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:37
110 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
111 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
112 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:04
113 14:07:08 آرم تایم (گامبا) 00:00:20
114 14:07:28 گامبا - قسمت 15 00:22:36
115 14:30:04 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
116 14:30:24 ماجراهای نیلز - قسمت 33 00:23:33
117 14:53:57 آنونس مجموعه پروفسور بالتازار 00:01:29
118 14:55:26 مزه_خلاقیت - قسمت کیف 00:02:07
119 14:57:33 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
120 14:59:32 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:28
121 15:00:00 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
122 15:00:20 داستان آنه شرلی - قسمت 31 00:23:03
123 15:23:23 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:07
124 15:24:30 اعلام برنامه 00:00:55
125 15:25:25 نظر شما چیه؟ 00:04:35
126 15:30:00 آرم تایم (ویکی و مردان پر زور) 00:00:20
127 15:30:20 ویکی و مردان پر زور - قسمت 29 00:11:52
128 15:42:12 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
129 15:42:33 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
130 15:44:55 آرم تایم (پروفسور بالتازار) 00:00:20
131 15:45:15 پروفسور بالتازار - قسمت 5 00:09:43
132 15:54:58 اعلام برنامه 00:00:50
133 15:55:48 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
134 15:59:22 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:29
135 15:59:51 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
136 16:00:11 مل‌مل-5 - قسمت 95 00:55:00
137 16:55:11 آنونس مجموعه ماجراهای پلنگ دم دراز 00:01:27
138 16:56:38 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
139 16:58:32 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:21
140 16:59:53 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
141 17:00:13 صلح‌بانان - قسمت 23 00:19:15
142 17:19:28 تیزر پف فیلم 00:00:49
143 17:20:17 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فوکار 00:01:13
144 17:21:30 رود رانر 00:05:27
145 17:26:57 اعلام برنامه 00:00:55
146 17:27:52 سبک زندگی 00:01:44
147 17:29:36 وله رگلاژ 00:00:24
148 17:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:08:00
149 17:38:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:20:00
150 17:58:00 آنونس مجموعه حنا، دختری در مزرعه 00:01:12
151 17:59:12 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:59
152 18:00:11 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 00:00:20
153 18:00:31 پلنگ دم دراز - قسمت 12 00:22:50
154 18:23:21 آنونس مجموعه پسر شجاع 00:01:19
155 18:24:40 کلیپ منطقه پرواز ممنوع 00:03:54
156 18:28:34 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
157 18:28:55 بره قهرمان 00:01:05
158 18:30:00 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
159 18:30:20 جزیره دانش - قسمت 36 00:26:44
160 18:57:04 اعلام برنامه 00:00:55
161 18:57:59 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
162 18:59:22 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:26
163 18:59:48 آرم تایم (پاندای کونگ‌فوکار) 00:00:20
164 19:00:08 پاندای کونگ‌فوکار-1و2 - قسمت 4 00:22:02
165 19:22:10 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
166 19:24:32 آنونس مجموعه ویکی و مردان پر زور 00:01:24
167 19:25:56 ترافیک 00:02:12
168 19:28:08 آرم استیشن ماشین 00:00:14
169 19:28:22 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
170 19:30:08 آرم تایم (اردوگاه حیوانات) 00:00:20
171 19:30:28 اردوگاه حیوانات - قسمت 5 00:11:16
172 19:41:44 تیزر پف فیلم 00:00:49
173 19:42:33 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:16
174 19:44:49 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:20
175 19:45:09 مثل‌نامه - قسمت 87 00:11:29
176 19:56:38 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
177 19:57:01 آگهی بازرگانی 00:02:45
178 19:59:46 آرم تایم (گامبا) 00:00:20
179 20:00:06 گامبا - قسمت 15 00:22:36
180 20:22:42 آنونس مجموعه اردوگاه حیوانات 00:01:36
181 20:24:18 کلیپ قاصدک 00:03:20
182 20:27:38 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
183 20:28:01 آگهی بازرگانی 00:01:50
184 20:29:51 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
185 20:30:11 ماجراهای نیلز - قسمت 33 00:23:33
186 20:53:44 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
187 20:54:44 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:24
188 20:55:08 شکرستان 00:01:38
189 20:56:46 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
190 20:57:09 آگهی بازرگانی 00:02:34
191 20:59:43 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
192 21:00:03 داستان آنه شرلی - قسمت 31 00:23:03
193 21:23:06 تیزر پف فیلم 00:00:49
194 21:23:55 مزه_خلاقیت - قسمت سبد 00:02:08
195 21:26:03 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
196 21:26:24 بره ناقلا 00:06:52
197 21:33:16 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
198 21:33:39 آگهی بازرگانی 00:01:50
199 21:35:29 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 119 00:24:13
200 21:59:42 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:18


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها