جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:55 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-1 00:02:06
6 08:09:01 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:46 دیپ‌داپ 00:02:56
8 08:12:42 تیزر مهدپویا 00:01:00
9 08:13:42 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
10 08:13:56 تیزر محله دنییل ببره 00:01:00
11 08:14:56 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
12 08:15:16 تاتی و طوطو - قسمت 61 00:06:59
13 08:22:15 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
14 08:23:45 کلیپ قصه باران 00:02:46
15 08:26:31 تیزر فراخوان قلقلک 00:00:57
16 08:27:28 کاردستی‌های مهدپویا-جوجه 00:02:29
17 08:29:57 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
18 08:30:17 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 17 00:08:30
19 08:38:47 تیزر مهدپویا 00:01:00
20 08:39:47 یاپ یاپس 00:02:15
21 08:42:02 تیزر تاتی و طوطو 00:01:10
22 08:43:12 بندبندی‌ها 00:01:37
23 08:44:49 آرم تایم (حبابی‌ها) 00:00:20
24 08:45:09 حبابی‌ها - قسمت 19 00:11:42
25 08:56:51 اعلام برنامه 00:00:35
26 08:57:26 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
27 08:59:26 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
28 08:59:40 آرم تایم (قاصدک‌ها) 00:00:20
29 09:00:00 قاصدک‌ها - قسمت 27 00:07:17
30 09:07:17 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
31 09:07:43 کلیپ ماهی 00:02:10
32 09:09:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
33 09:10:02 پهلوانان پویا 00:05:11
34 09:15:13 آرم تایم (سرزمین بادکنکی) 00:00:20
35 09:15:33 سرزمین بادکنکی - قسمت 32 00:13:02
36 09:28:35 تیزر تاتی و توتو 00:01:10
37 09:29:45 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
38 09:30:05 شهر قصه-2 - قسمت 91 00:05:45
39 09:35:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
40 09:35:59 یکی بود یکی نبود 00:02:34
41 09:38:33 تیزر قلقلک 00:01:00
42 09:39:33 تیزر مهدپویا 00:01:00
43 09:40:33 شن‌دونه‌ها 00:04:27
44 09:45:00 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
45 09:45:20 بره کوچولو - قسمت 19 00:09:07
46 09:54:27 اعلام برنامه 00:00:35
47 09:55:02 مولانگ 00:03:25
48 09:58:27 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
49 09:58:47 تیزر تاتی و طوطو 00:01:10
50 09:59:57 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
51 10:00:17 نقاشی نقاشی - قسمت 25 00:13:44
52 10:14:01 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
53 10:14:15 تیزر فراخوان قلقلک 00:00:57
54 10:15:12 آرم تایم (محله دنییل ببره) 00:00:20
55 10:15:32 محله دنییل ببره - قسمت 61 00:11:49
56 10:27:21 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
57 10:27:30 ببعی کرونا 00:02:18
58 10:29:48 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
59 10:30:08 پیم و پم - قسمت 80 00:11:10
60 10:41:18 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
61 10:41:34 تیزر فراخوان قلقلک 00:00:57
62 10:42:31 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
63 10:44:48 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
64 10:45:08 تاتی و طوطو - قسمت 62 00:06:59
65 10:52:07 اعلام برنامه 00:00:45
66 10:52:52 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
67 10:56:04 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
68 10:56:26 کاردستی‌های مهدپویا-پرچم ایران 00:03:03
69 10:59:29 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
70 10:59:43 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
71 11:00:03 موچولوها - قسمت 1 00:08:43
72 11:08:46 تیزر محله دنییل ببره 00:01:00
73 11:09:46 نقاشی کنیم 00:00:50
74 11:10:36 تیزر مهدپویا 00:01:00
75 11:11:36 یکی بود یکی نبود 00:03:13
76 11:14:49 آرم تایم (حبابی‌ها) 00:00:20
77 11:15:09 حبابی‌ها - قسمت 20 00:11:46
78 11:26:55 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
79 11:27:15 کلیپ باد 00:02:55
80 11:30:10 آرم تایم (قاصدک‌ها) 00:00:20
81 11:30:30 قاصدک‌ها - قسمت 28 00:06:46
82 11:37:16 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
83 11:37:38 ترو ترو 00:03:36
84 11:41:14 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
85 11:42:44 تیزر تاتی و طوطو 00:01:10
86 11:43:54 وله رگلاژ 00:00:41
87 11:44:35 جشن نماز 00:06:25
88 11:51:00 جشن نماز 00:05:22
89 11:56:22 آرم استیشن توپ 00:00:22
90 11:56:44 ببعی کرونا 00:02:58
91 11:59:42 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
92 11:59:56 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
93 12:03:50 تیزر فراخوان قلقلک 00:00:57
94 12:04:47 یکی بود یکی نبود 00:02:41
95 12:07:28 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
96 12:07:50 یاپ یاپس 00:02:15
97 12:10:05 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
98 12:11:35 تیزر محله دنییل ببره 00:01:00
99 12:12:35 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
100 12:13:01 کلیپ پاییز 00:01:40
101 12:14:41 آرم تایم (سلام توتو) 00:00:20
102 12:15:01 سلام توتو - قسمت 6 00:08:02
103 12:23:03 تیزر قلقلک 00:01:00
104 12:24:03 ماجراهای سعید 00:05:39
105 12:29:42 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
106 12:29:56 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
107 12:30:16 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 18 00:08:57
108 12:39:13 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
109 12:39:22 کلیپ دو دوست 00:02:38
110 12:42:00 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
111 12:42:20 دیپ‌داپ 00:02:41
112 12:45:01 آرم تایم (سرزمین بادکنکی) 00:00:20
113 12:45:21 سرزمین بادکنکی - قسمت 33 00:13:25
114 12:58:46 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
115 12:59:08 تیزر محله دنییل ببره 00:01:00
116 13:00:08 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
117 13:00:28 نقاشی نقاشی - قسمت 24 00:14:26
118 13:14:54 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
119 13:15:08 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
120 13:15:28 بره کوچولو - قسمت 18 00:09:20
121 13:24:48 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
122 13:26:18 تیزر تاتی و طوطو 00:01:10
123 13:27:28 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
124 13:29:54 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
125 13:30:14 پیم و پم - قسمت 79 00:13:47
126 13:44:01 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
127 13:44:17 تیزر مهدپویا 00:01:00
128 13:45:17 آرم تایم (محله دنییل ببره) 00:00:20
129 13:45:37 محله دنییل ببره - قسمت 60 00:09:27
130 13:55:04 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
131 13:55:13 ماجراهای جنگل 00:04:33
132 13:59:46 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
133 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
134 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
135 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:17
136 14:06:21 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
137 14:06:41 مهارت‌های زندگی - قسمت 26 00:24:24
138 14:31:05 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
139 14:31:19 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:20
140 14:31:39 خرس‌های کله فندقی-1 - قسمت 5 00:20:56
141 14:52:35 اعلام برنامه 00:00:55
142 14:53:30 فتو کلیپ بسیج 00:03:18
143 14:56:48 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:01:37
144 14:58:25 آنونس مجموعه نیلو و فلندی 00:01:27
145 14:59:52 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
146 15:00:06 آرم تایم (تندر) 00:00:20
147 15:00:26 تندر - قسمت 22 00:23:26
148 15:23:52 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
149 15:24:14 کلیپ قاصدک‌ها 00:04:17
150 15:28:31 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:01:37
151 15:30:08 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
152 15:30:28 رکاب‌زنان کوهستان-2 - قسمت 5 00:21:56
153 15:52:24 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
154 15:55:43 اعلام برنامه 00:00:50
155 15:56:33 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:20
156 15:58:53 تیزر دانشمندان بزرگ 00:01:17
157 16:00:10 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
158 16:00:30 مل‌مل-5 - قسمت 226 00:55:00
159 16:55:30 تیزر پلنگ دم‌دراز 00:01:05
160 16:56:35 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
161 16:57:47 تیزر پاییزی نهال 00:03:45
162 17:01:32 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
163 17:01:46 وله رگلاژ 00:00:54
164 17:02:40 باکس تلاوت قرآن 00:09:20
165 17:12:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:10:30
166 17:22:30 وله وفات حضرت معصومه(س) 00:00:25
167 17:22:55 سبک زندگی 00:02:02
168 17:24:57 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
169 17:25:35 تیزر قصه ما مثل شد 00:01:17
170 17:26:52 تیزر شگفت انگیزان 00:01:13
171 17:28:05 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
172 17:28:22 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:01:37
173 17:29:59 آرم تایم (شیرشاه) 00:00:20
174 17:30:19 شیرشاه - قسمت 2 00:23:10
175 17:53:29 اعلام برنامه 00:00:50
176 17:54:19 وله وفات حضرت معصومه(س) 00:00:25
177 17:54:44 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
178 17:55:14 رالف 00:01:07
179 17:56:21 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
180 17:56:43 برنارد 00:03:10
181 17:59:53 آرم تایم (قهرمانان مدرسه) 00:00:20
182 18:00:13 قهرمانان مدرسه - قسمت 3 00:14:42
183 18:14:55 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
184 18:15:09 وله وفات حضرت معصومه(س) 00:00:25
185 18:15:34 لذت دانایی 00:05:44
186 18:21:18 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
187 18:22:33 تیزر دانشمندان بزرگ 00:01:17
188 18:23:50 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:22
189 18:26:12 تیزر پاییزی نهال 00:03:45
190 18:29:57 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 00:00:20
191 18:30:17 کنام‌ اژدها-6 - قسمت 9 00:21:24
192 18:51:41 تیزر چی چی 00:04:31
193 18:56:12 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
194 18:56:48 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:01:37
195 18:58:25 گنجینه 00:01:30
196 18:59:55 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
197 19:00:15 جزیره دانش - قسمت 38 00:26:59
198 19:27:14 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
199 19:28:09 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
200 19:28:23 سبک زندگی 00:01:25
201 19:29:48 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
202 19:30:08 خانواده دکتر ارنست - قسمت 21 00:17:53
203 19:48:01 وله وفات حضرت معصومه(س) 00:00:25
204 19:48:26 لذت دانایی 00:05:46
205 19:54:12 اعلام برنامه 00:00:50
206 19:55:02 تیزر چی چی 00:03:45
207 19:58:47 تیزر قصه ما مثل شد 00:01:17
208 20:00:04 آرم تایم (داستان پیامبران) 00:00:20
209 20:00:24 داستان پیامبران 00:28:59
210 20:29:23 وله وفات حضرت معصومه(س) 00:00:25
211 20:29:48 گنجینه 00:00:48
212 20:30:36 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
213 20:30:50 فانوس 00:18:56
214 20:49:46 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
215 20:50:13 تیزر پاییزی نهال 00:03:45
216 20:53:58 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
217 20:54:15 رود رانر 00:03:37
218 20:57:52 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:01:37
219 20:59:29 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
220 20:59:43 آرم تایم (جاسوسی، در حیات وحش) 00:00:20
221 21:00:03 جاسوسی، در حیات وحش - قسمت 5 00:19:04
222 21:19:07 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
223 21:19:45 تیزر پاییزی نهال 00:03:45
224 21:23:30 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
225 21:23:44 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
226 21:24:01 وله وفات حضرت معصومه(س) 00:00:25
227 21:24:26 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:01:37
228 21:26:03 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
229 21:26:25 تیزر چی چی 00:03:34
230 21:29:59 آرم تایم (قصه ما مثل شد) 00:00:20
231 21:30:19 قصه ما مثل شد-1 - قسمت 30 00:17:23
232 21:47:42 تیزر فوتبالیست‌ها 00:01:35
233 21:49:17 مزه_طبیعت 00:02:11
234 21:51:28 تیزر پاییزی نهال 00:03:45
235 21:55:13 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
236 21:55:27 برنارد 00:03:08
237 21:58:35 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
238 21:59:11 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:49


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها