جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 حدیث 00:00:33
5 08:07:39 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:59 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:44 پینگو 00:04:47
8 08:13:31 وله خمیری 00:00:29
9 08:14:00 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:00
10 08:15:00 ماجراهای بهادر - قسمت 30 00:11:49
11 08:26:49 وله هفته دفاع مقدس 00:01:11
12 08:28:00 وله ماه محرم 00:00:35
13 08:28:35 تیزر مهد پویا-3 00:00:46
14 08:29:21 وله خمیری 00:00:39
15 08:30:00 ماهی فضایی - قسمت 79 00:09:44
16 08:39:44 وله ماه محرم 00:01:06
17 08:40:50 ماموک 00:03:04
18 08:43:54 وله بحران آب 00:00:46
19 08:44:40 آرم استیشن روز 00:00:20
20 08:45:00 رکسیو - قسمت 19 00:05:52
21 08:50:52 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:51:27 وله هفته دفاع مقدس 00:01:11
23 08:52:38 مول 00:05:06
24 08:57:44 کلیپ پاییز 00:01:40
25 08:59:24 وله خمیری 00:00:36
26 09:00:00 نقاش کوچولو - قسمت 66 00:11:07
27 09:11:07 وله خمیری 00:00:30
28 09:11:37 تو تی تو 00:02:15
29 09:13:52 وله ماه محرم 00:01:11
30 09:15:03 گروه نجات - قسمت 27 00:09:51
31 09:24:54 وله خمیری 00:00:30
32 09:25:24 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:26:09 وله هفته دفاع مقدس 00:01:11
34 09:27:20 من یک حیوان هستم 00:01:56
35 09:29:16 وله خمیری 00:00:44
36 09:30:00 ماجراهای جزیره چالاک - قسمت 42 00:06:50
37 09:36:50 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
38 09:37:12 ماستی - قسمت 22 00:05:40
39 09:42:52 وله ماه محرم 00:00:35
40 09:43:27 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
41 09:45:01 نیکا و داداشی - قسمت 38 00:10:21
42 09:55:22 وله بحران آب 00:00:46
43 09:56:08 وله خمیری 00:00:35
44 09:56:43 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
45 09:57:06 آگهی بازرگانی 00:02:54
46 10:00:00 مهد‌پویا - قسمت 66 00:23:11
47 10:23:11 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
48 10:23:34 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:00:56
49 10:24:30 کلیپ نی‌نی 00:03:46
50 10:28:16 وله هفته دفاع مقدس 00:01:11
51 10:29:27 اعلام برنامه 00:00:35
52 10:30:02 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 14 00:06:00
53 10:36:02 وله خمیری 00:00:30
54 10:36:32 پینگو 00:05:24
55 10:41:56 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
56 10:43:30 وله ماه محرم 00:01:11
57 10:44:41 آرم استیشن روز 00:00:20
58 10:45:01 ماهی فضایی - قسمت 80 00:11:05
59 10:56:06 اعلام برنامه 00:00:45
60 10:56:51 آگهی بازرگانی 00:03:20
61 11:00:11 دینو و میمو - قسمت 3 00:07:42
62 11:07:53 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
63 11:09:27 جعبه حیوانات 00:01:50
64 11:11:17 کلیپ ماهی 00:02:10
65 11:13:27 وله خمیری 00:00:40
66 11:14:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
67 11:15:00 رکسیو - قسمت 20 00:08:59
68 11:23:59 وله هفته دفاع مقدس 00:01:11
69 11:25:10 ماموک 00:03:12
70 11:28:22 وله خمیری 00:00:38
71 11:29:00 وله ماه محرم 00:00:35
72 11:29:35 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
73 11:30:01 ماجراهای بهادر - قسمت 31 00:11:31
74 11:41:32 وله خمیری 00:00:48
75 11:42:20 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
76 11:42:29 مول 00:05:07
77 11:47:36 وله ماه محرم 00:01:11
78 11:48:47 وله رگلاژ 00:01:14
79 11:50:01 حدیث 00:00:33
80 11:50:34 تلاوت قرآن 00:05:26
81 11:56:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
82 12:00:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
83 12:00:17 آگهی بازرگانی 00:03:39
84 12:03:56 نقاش کوچولو - قسمت 67 00:10:51
85 12:14:47 اعلام برنامه 00:00:35
86 12:15:22 نیکا و داداشی - قسمت 37 00:10:39
87 12:26:01 اعلام برنامه 00:00:45
88 12:26:46 وله ماه محرم 00:00:35
89 12:27:21 وله خمیری 00:00:33
90 12:27:54 ماجراهای جزیره چالاک 00:07:28
91 12:35:22 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
92 12:35:38 ماستی - قسمت 21 00:05:37
93 12:41:15 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
94 12:41:24 ماجراهای قصه به قصه - قسمت 4 00:14:14
95 12:55:38 آگهی بازرگانی 00:04:22
96 13:00:00 دینو و میمو - قسمت 2 00:09:31
97 13:09:31 کلیپ خدا و نعمت‌هایش 00:03:29
98 13:13:00 اوم نوم 00:01:05
99 13:14:05 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:00:55
100 13:15:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 13 00:05:52
101 13:20:52 وله خمیری 00:00:30
102 13:21:22 دیپ‌داپ 00:02:54
103 13:24:16 کلیپ اهمیت خانواده 00:02:18
104 13:26:34 وله هفته دفاع مقدس 00:01:11
105 13:27:45 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:00:56
106 13:28:41 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
107 13:29:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
108 13:30:00 مهد‌پویا - قسمت 65 00:24:49
109 13:54:49 وله خمیری 00:00:32
110 13:55:21 وله ماه محرم 00:01:11
111 13:56:32 آگهی بازرگانی 00:03:28
112 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
113 14:00:50 هایـدی - قسمت 3 00:22:14
114 14:23:04 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
115 14:24:19 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
116 14:24:36 کتاب خوان حسینی 00:05:27
117 14:30:03 حماسه یک دلاور - قسمت 3 00:13:16
118 14:43:19 تیزر بیب 00:02:35
119 14:45:54 مقتل خوانی - قسمت 5 00:14:25
120 15:00:19 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
121 15:00:29 قهرمانان مدرسه - قسمت 3 00:14:38
122 15:15:07 تیزر به همین سادگی 00:03:07
123 15:18:14 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
124 15:18:24 گروه تحقیق 00:03:37
125 15:22:01 وله هفته دفاع مقدس 00:00:25
126 15:22:26 تیزر صداها 00:03:33
127 15:25:59 وله ماه محرم 00:00:40
128 15:26:39 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
129 15:26:49 آگهی بازرگانی 00:03:13
130 15:30:02 پلاک - قسمت 3 00:11:00
131 15:41:02 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
132 15:42:17 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
133 15:42:39 سبک زندگی 00:01:27
134 15:44:06 وله هفته دفاع مقدس 00:00:25
135 15:44:31 مقتل خوانی - قسمت 6 00:12:13
136 15:56:44 آگهی بازرگانی 00:03:16
137 16:00:00 سر سفره خدا - قسمت 4 00:53:58
138 16:53:58 اعلام برنامه 00:00:55
139 16:54:53 کلیپ محرم 00:02:27
140 16:57:20 آگهی بازرگانی 00:02:40
141 17:00:00 نابغه کوچک - قسمت 4 00:19:59
142 17:19:59 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
143 17:20:37 تیزر به همین سادگی 00:03:07
144 17:23:44 بوسه بر آسمان - قسمت 4 00:16:17
145 17:40:01 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
146 17:40:18 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 62 00:14:29
147 17:54:47 اعلام برنامه 00:00:50
148 17:55:37 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
149 17:56:15 آگهی بازرگانی 00:03:46
150 18:00:01 گروه نجات رباتیک - قسمت 41 00:13:00
151 18:13:01 وله رگلاژ 00:01:59
152 18:15:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
153 18:19:28 وله ماه محرم 00:00:25
154 18:19:53 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
155 18:20:15 گروه نجات رباتیک - قسمت ادامه 40 00:08:37
156 18:28:52 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
157 18:29:09 وله هفته دفاع مقدس 00:00:57
158 18:30:06 مسابقه تلفنی جام نهالی - قسمت 51 00:23:21
159 18:53:27 تیزر شادیانه_20 00:02:08
160 18:55:35 کلیپ بالاتر از ماه 00:03:55
161 18:59:30 آگهی بازرگانی 00:00:30
162 19:00:00 هایـدی - قسمت 2 00:21:58
163 19:21:58 تیزر تابستان داغ 00:03:07
164 19:25:05 صدای مخاطبان-283 00:02:00
165 19:27:05 کلیپ باز این چه شورش است -1 00:01:44
166 19:28:49 اعلام برنامه 00:00:55
167 19:29:44 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
168 19:30:01 حماسه یک دلاور - قسمت 2 00:11:15
169 19:41:16 وله هفته دفاع مقدس 00:01:24
170 19:42:40 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
171 19:42:52 مقتل خوانی - قسمت 3 00:13:32
172 19:56:24 اعلام برنامه 00:00:50
173 19:57:14 گنجینه 00:01:08
174 19:58:22 آگهی بازرگانی 00:01:38
175 20:00:00 قهرمانان مدرسه - قسمت 2 00:16:22
176 20:16:22 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
177 20:17:37 وله هفته دفاع مقدس 00:01:24
178 20:19:01 بوی ماه مهر 00:05:00
179 20:24:01 کتاب خوان حسینی 00:04:38
180 20:28:39 وله ماه محرم 00:00:55
181 20:29:34 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
182 20:30:01 پلاک - قسمت 2 00:11:35
183 20:41:36 تیزر شادیانه-20 00:02:13
184 20:43:49 مقتل خوانی - قسمت 4 00:12:47
185 20:56:36 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
186 20:57:31 وله هفته دفاع مقدس 00:01:12
187 20:58:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
188 20:59:00 آگهی بازرگانی 00:01:00
189 21:00:00 نابغه کوچک - قسمت 3 00:19:53
190 21:19:53 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
191 21:21:08 بره قهرمان 00:01:05
192 21:22:13 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
193 21:22:35 کلیپ بالاتر از ماه 00:03:55
194 21:26:30 تیزر شادیانه_20 00:02:13
195 21:28:43 وله ماه محرم 00:00:40
196 21:29:23 بوسه بر آسمان - قسمت 3 00:15:51
197 21:45:14 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
198 21:45:24 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 61 00:14:16
199 21:59:40 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
200 21:59:57 شب بخیر بچه‌ها 02:00:03


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها