جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:47
4 08:06:18 حدیث 00:00:49
5 08:07:07 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:27 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:12 یاپ یاپس 00:02:00
8 08:10:12 آنونس مجموعه بابالوها در تعطیلات 00:01:37
9 08:11:49 وله شهادت امام جعفر صادق (ع) 00:00:30
10 08:12:19 من یک حیوان هستم 00:01:51
11 08:14:10 وله خمیری 00:00:34
12 08:14:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
13 08:15:00 کو؟ کو؟ قصه امروز کو؟... - قسمت 23 00:11:41
14 08:26:41 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
15 08:27:04 تو تی تو 00:02:16
16 08:29:20 تیزر گردش‌های سه کوچولو 00:00:45
17 08:30:05 آفتاب گردون - قسمت 25 00:07:50
18 08:37:55 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
19 08:38:19 دنیای کوچک لیزا 00:05:26
20 08:43:45 وله شهادت امام جعفر صادق (ع) 00:00:30
21 08:44:15 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
22 08:44:31 وله خمیری 00:00:29
23 08:45:00 باغ وحش خیابان 64 - قسمت 37 00:10:43
24 08:55:43 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
25 08:56:06 آنونس مجموعه ماجراهای سعید 00:01:02
26 08:57:08 اوم نوم 00:01:07
27 08:58:15 وله شهادت امام جعفر صادق (ع) 00:00:30
28 08:58:45 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:00:59
29 08:59:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
30 09:00:00 کلاه منگوله‌ای‌ها - قسمت 5 00:11:53
31 09:11:53 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 00:00:58
32 09:12:51 دومو 00:02:00
33 09:14:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
34 09:15:00 بابالوها در تعطیلات - قسمت 13 00:04:54
35 09:19:54 اعلام برنامه 00:00:45
36 09:20:39 وله شهادت امام جعفر صادق (ع) 00:00:30
37 09:21:09 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
38 09:21:18 مول 00:05:05
39 09:26:23 تیزر مجموعه کو؟ کو؟ قصه امروز کو؟... 00:01:00
40 09:27:23 یاپ یاپس 00:01:59
41 09:29:22 وله خمیری 00:00:38
42 09:30:00 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها - قسمت 36 00:11:14
43 09:41:14 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
44 09:41:36 ماموک 00:03:04
45 09:44:40 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
46 09:45:00 ماهی فضایی - قسمت 13 00:11:41
47 09:56:41 وله خمیری 00:00:35
48 09:57:16 اوم نوم 00:01:07
49 09:58:23 آنونس مجموعه بابالوها در تعطیلات 00:01:37
50 10:00:00 موزی و مازی - قسمت 46 00:11:48
51 10:11:48 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
52 10:12:08 نقاشی کنیم 00:01:00
53 10:13:08 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:00:59
54 10:14:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
55 10:15:00 ماجراهای سعید - قسمت 10 00:03:34
56 10:18:34 اعلام برنامه 00:00:35
57 10:19:09 تو تی تو 00:02:17
58 10:21:26 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
59 10:21:42 وله شهادت امام جعفر صادق (ع) 00:00:30
60 10:22:12 پینگو 00:05:00
61 10:27:12 وله خمیری 00:00:48
62 10:28:00 نقاشی کنیم 00:00:49
63 10:28:49 آنونس مجموعه ماجراهای سعید 00:01:02
64 10:29:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
65 10:30:00 حیوانات ماشینی - قسمت 3 00:10:45
66 10:40:45 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
67 10:41:05 دیپ‌داپ 00:02:55
68 10:44:00 وله خمیری 00:00:44
69 10:44:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
70 10:45:00 کو؟ کو؟ قصه امروز کو؟... - قسمت 24 00:11:25
71 10:56:25 اعلام برنامه 00:00:45
72 10:57:10 وله شهادت امام جعفر صادق (ع) 00:00:30
73 10:57:40 اوم نوم 00:01:08
74 10:58:48 آنونس بزودی مهد پویا 00:00:33
75 10:59:21 وله خمیری 00:00:39
76 11:00:00 شهر قصه 00:08:56
77 11:08:56 نقاشی کنیم 00:00:50
78 11:09:46 آرم استیشن روز 00:00:20
79 11:10:06 یاپ یاپس 00:01:57
80 11:12:03 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:00:59
81 11:13:02 مکس 00:00:44
82 11:13:46 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 00:00:58
83 11:14:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
84 11:15:00 باغ وحش خیابان 64 - قسمت 38 00:10:53
85 11:25:53 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
86 11:26:19 وله شهادت امام جعفر صادق (ع) 00:00:30
87 11:26:49 وله خمیری 00:00:35
88 11:27:24 دومو 00:01:59
89 11:29:23 تیزر گردش‌های سه کوچولو 00:00:45
90 11:30:08 کلاه منگوله‌ای‌ها - قسمت 6 00:12:04
91 11:42:12 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
92 11:42:38 یاپ یاپس 00:01:59
93 11:44:37 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
94 11:45:00 بابالوها در تعطیلات - قسمت 12 00:04:45
95 11:49:45 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
96 11:50:08 دیپ‌داپ 00:02:57
97 11:53:05 آنونس مجموعه ماجراهای سعید 00:01:02
98 11:54:07 وله شهادت امام جعفر صادق (ع) 00:00:30
99 11:54:37 دنیای کوچک لیزا 00:04:54
100 11:59:31 وله خمیری 00:00:29
101 12:00:00 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها - قسمت 35 00:10:48
102 12:10:48 اعلام برنامه 00:00:35
103 12:11:23 گلامپرها 00:01:34
104 12:12:57 تیزر گردش‌های سه کوچولو 00:00:45
105 12:13:42 آنونس بزودی مهد پویا 00:00:33
106 12:14:15 وله خمیری 00:00:45
107 12:15:00 شهر قصه 00:05:57
108 12:20:57 وله شهادت امام جعفر صادق (ع) 00:00:30
109 12:21:27 دومو 00:02:01
110 12:23:28 اعلام برنامه 00:00:45
111 12:24:13 دنیای کوچک لیزا 00:05:30
112 12:29:43 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
113 12:30:05 ماهی فضایی - قسمت 12 00:11:46
114 12:41:51 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
115 12:42:15 لالبی 00:02:32
116 12:44:47 آنونس مجموعه ماجراهای سعید 00:01:02
117 12:45:49 آفتاب گردون - قسمت 26 00:08:45
118 12:54:34 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
119 12:55:27 مول 00:05:04
120 13:00:31 تیزر گردش‌های سه کوچولو 00:00:45
121 13:01:16 یاپ یاپس 00:01:57
122 13:03:13 وله رگلاژ 00:00:52
123 13:04:05 کلیپ حضرت محمد (ص) 00:02:49
124 13:06:54 حدیث 00:00:49
125 13:07:43 تلاوت قرآن 00:03:17
126 13:11:00 اذان ظهر به افق تهران 00:03:40
127 13:14:40 وله شهادت امام جعفر صادق (ع) 00:00:30
128 13:15:10 حیوانات ماشینی - قسمت 71 00:10:45
129 13:25:55 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
130 13:26:48 من یک حیوان هستم 00:01:56
131 13:28:44 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:01:00
132 13:29:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
133 13:30:00 موزی و مازی - قسمت 45 00:10:39
134 13:40:39 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
135 13:41:32 یاپ یاپس 00:01:30
136 13:43:02 آنونس بزودی مهد پویا 00:00:33
137 13:43:35 گلامپرها 00:01:25
138 13:45:00 وله شهادت امام جعفر صادق (ع) 00:00:30
139 13:45:30 ماجراهای سعید - قسمت 9 00:03:24
140 13:48:54 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
141 13:49:18 وله خمیری 00:00:48
142 13:50:06 دیپ‌داپ 00:02:55
143 13:53:01 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
144 13:53:10 دنیای کوچک لیزا 00:05:30
145 13:58:40 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
146 13:59:00 تیزر مجموعه کو؟ کو؟ قصه امروز کو؟... 00:01:00
147 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
148 14:00:50 سینمایی هوآ مولان 01:25:59
149 15:26:49 آنونس سینمایی مریم و میتیل 00:01:30
150 15:28:19 وله شهادت امام جعفر صادق (ع) 00:00:50
151 15:29:09 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
152 15:29:26 وله آیا می دانید که 00:00:40
153 15:30:06 فوتبال رباتی - قسمت 3تکرار بازی آخر 00:22:32
154 15:52:38 وله شهادت امام صادق (ع) 00:00:25
155 15:53:03 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
156 15:53:13 رود رانر 00:06:13
157 15:59:26 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
158 16:00:02 اندرسون و قصه‌هایش 00:12:52
159 16:12:54 پیام سلامت 00:00:49
160 16:13:43 آنونس بزودی مجموعه آبشار سرنوشت 00:01:14
161 16:14:57 وله شهادت امام جعفر صادق (ع) 00:00:26
162 16:15:23 مهارت‌های زندگی - قسمت 90 00:12:37
163 16:28:00 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
164 16:28:27 کدو بدو 00:01:33
165 16:30:00 مجموعه داستان‌های مذهبی‎ 00:11:00
166 16:41:00 آنونس مجموعه لوک خوش‌شانس 00:01:00
167 16:42:00 کلیپ رئیس مذهب جعفری 00:03:06
168 16:45:06 دزد ناشی 00:01:30
169 16:46:36 اعلام برنامه 00:00:55
170 16:47:31 باغ وحش فضایی 00:01:22
171 16:48:53 آنونس مجموعه همسایه ها 00:01:00
172 16:49:53 برنارد 00:03:05
173 16:52:58 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
174 16:53:08 تیزر مجموعه این چطور کار می‌کنه؟ 00:01:00
175 16:54:08 لذت دانایی 00:05:04
176 16:59:12 وله شهادت امام جعفر صادق (ع) 00:00:50
177 17:00:02 ماجراهای مارکوپولوی جوان - قسمت 23 00:23:02
178 17:23:04 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
179 17:23:40 رالف 00:01:08
180 17:24:48 وله آیا می دانید که 00:00:40
181 17:25:28 دزد ناشی 00:01:27
182 17:26:55 آنونس بزودی مجموعه آبشار سرنوشت 00:01:14
183 17:28:09 پیام سلامت 00:00:50
184 17:28:59 وله شهادت امام جعفر صادق (ع) 00:00:25
185 17:29:24 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
186 17:30:00 ستاره‌های آسمون - قسمت شهادت امام جعفر صادق 00:26:04
187 17:56:04 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
188 17:56:14 اعلام برنامه 00:00:50
189 17:57:04 لاروا 00:01:27
190 17:58:31 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
191 18:00:01 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 27 00:21:06
192 18:21:07 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
193 18:21:34 رود رانر 00:06:22
194 18:27:56 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
195 18:28:13 داستان راستان-3 - قسمت شکایت از روزگار 00:16:24
196 18:44:37 آرم استیشن کره کهکشانی 00:00:12
197 18:44:49 قصه‌های آسمانی - قسمت آن مرد آمد 00:14:45
198 18:59:34 وله شهادت امام جعفر صادق (ع) 00:00:25
199 18:59:59 حنا، دختری در مزرعه - قسمت 11 00:19:50
200 19:19:49 اعلام برنامه 00:00:50
201 19:20:39 کدو بدو 00:01:27
202 19:22:06 آنونس مجموعه همسایه ها 00:01:00
203 19:23:06 گروه تحقیق 00:04:40
204 19:27:46 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
205 19:28:03 تیزر مجموعه این چطور کار می‌کنه؟ 00:01:00
206 19:29:03 وله شهادت امام جعفر صادق (ع) 00:00:50
207 19:29:53 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
208 19:30:03 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 61 00:14:16
209 19:44:19 وله شهادت امام جعفر صادق (ع) 00:00:25
210 19:44:44 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
211 19:45:01 داستان راستان-4 - قسمت انفاق کن اما نه.... 00:28:36
212 20:13:37 آنونس سینمایی مریم و میتیل 00:01:30
213 20:15:07 گروه تحقیق 00:04:24
214 20:19:31 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
215 20:20:07 لذت دانایی 00:04:39
216 20:24:46 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
217 20:25:13 فانوس 00:06:10
218 20:31:23 وله رگلاژ 00:00:41
219 20:32:04 تلاوت قرآن 00:05:56
220 20:38:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:08
221 20:42:08 کلیپ دعا 00:02:54
222 20:45:02 قصه‌های آسمانی - قسمت آن مرد آمد 00:14:45
223 20:59:47 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
224 21:00:09 این چطور کار می‌کنه؟ - قسمت 8 00:12:52
225 21:13:01 وله آیا می دانید که 00:00:39
226 21:13:40 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
227 21:13:57 آنونس بزودی مجموعه آبشار سرنوشت 00:01:14
228 21:15:11 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 8 00:14:10
229 21:29:21 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
230 21:29:59 فوتبال رباتی - قسمت تکرار بازی آخر 00:26:54
231 21:56:53 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
232 21:57:29 کدو بدو 00:01:33
233 21:59:02 آنونس مجموعه این چطور کار می‌کنه؟ 00:01:00
234 22:00:02 سینمایی مریم و میتیل 01:24:20
235 23:24:22 آنونس مجموعه همسایه ها 00:01:00
236 23:25:22 بره ناقلا 00:04:06
237 23:29:28 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
238 23:30:04 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 26 00:20:54
239 23:50:58 آنونس بزودی مجموعه آبشار سرنوشت 00:01:14
240 23:52:12 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
241 23:52:24 برنارد 00:03:06
242 23:55:30 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
243 23:57:00 ترافیک 00:02:15
244 23:59:15 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
245 23:59:32 شب بخیر بچه‌ها 00:00:28


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها