جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:17
4 08:05:48 حدیث 00:00:22
5 08:06:10 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:30 وله خمیری 00:00:32
7 08:07:02 پینگو 00:05:13
8 08:12:15 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:13:00 کلیپ سلام 00:01:21
10 08:14:21 آگهی بازرگانی 00:00:44
11 08:15:05 پنی پوپو و رزماری - قسمت 30 00:12:08
12 08:27:13 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:05
13 08:28:18 وله خمیری 00:00:40
14 08:28:58 تیزر بزودی مجموعه کندویی‌ها 00:01:02
15 08:30:00 کیت و کیت بازیگوش - قسمت 5 00:09:53
16 08:39:53 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
17 08:40:19 ماموک 00:03:08
18 08:43:27 آنونس مجموعه هیول آباد 00:01:00
19 08:44:27 وله خمیری 00:00:33
20 08:45:00 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 16 00:09:43
21 08:54:43 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:55:18 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
23 08:56:11 تو تی تو 00:02:16
24 08:58:27 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
25 08:58:36 آگهی بازرگانی 00:01:24
26 09:00:00 قصه‌های ریرا - قسمت 36 00:10:18
27 09:10:18 وله بحران آب 00:00:46
28 09:11:04 اوم نوم 00:01:07
29 09:12:11 آنونس مجموعه پنی پوپو و رزماری 00:01:17
30 09:13:28 نقاشی کنیم 00:01:00
31 09:14:28 وله خمیری 00:00:32
32 09:15:00 میتو - قسمت 3 00:09:38
33 09:24:38 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
34 09:24:47 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:05
35 09:25:52 اعلام برنامه 00:00:45
36 09:26:37 کلیپ توپ 00:02:24
37 09:29:01 تیزر مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:00:59
38 09:30:00 المپیک حلزونی - قسمت 8 00:11:03
39 09:41:03 آرم استیشن روز 00:00:20
40 09:41:23 نقاشی کنیم 00:00:55
41 09:42:18 آنونس هفتگی پویا 00:02:33
42 09:44:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
43 09:45:00 ماجراهای هیول‌آباد - قسمت 18 00:12:21
44 09:57:21 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
45 09:57:37 لالبی 00:01:34
46 09:59:11 آگهی بازرگانی 00:00:49
47 10:00:00 مهد‌پویا - قسمت 31 00:21:55
48 10:21:55 اعلام برنامه 00:00:35
49 10:22:30 تیزر بزودی مجموعه کندویی‌ها 00:01:02
50 10:23:32 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
51 10:23:48 ماجراهای سعید 00:05:03
52 10:28:51 وله خمیری 00:00:29
53 10:29:20 تیزر مجموعه کیت و کیت بازیگوش 00:00:40
54 10:30:00 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 34 00:10:07
55 10:40:07 آنونس مجموعه هیول آباد 00:01:00
56 10:41:07 دیپ‌داپ 00:02:48
57 10:43:55 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
58 10:44:17 وله خمیری 00:00:44
59 10:45:01 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 17 00:09:20
60 10:54:21 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:05
61 10:55:26 اعلام برنامه 00:00:45
62 10:56:11 کلیپ گل‌فروش 00:02:08
63 10:58:19 وله خمیری 00:00:29
64 10:58:48 آگهی بازرگانی 00:01:13
65 11:00:01 مزرعه سبز - قسمت 8 00:14:54
66 11:14:55 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
67 11:15:04 کیت و کیت بازیگوش - قسمت 6 00:09:32
68 11:24:36 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
69 11:24:45 مول 00:04:38
70 11:29:23 وله خمیری 00:00:37
71 11:30:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 22 00:13:26
72 11:43:26 وله خمیری 00:00:35
73 11:44:01 تیزر مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:00:59
74 11:45:00 پنی پوپو و رزماری - قسمت 31 00:11:49
75 11:56:49 تیزر بزودی مجموعه کندویی‌ها 00:01:02
76 11:57:51 لالبی 00:01:46
77 11:59:37 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
78 12:00:00 قصه‌های ریرا - قسمت 35 00:11:02
79 12:11:02 وله رگلاژ 00:00:40
80 12:11:42 حدیث 00:00:22
81 12:12:04 تلاوت قرآن 00:05:56
82 12:18:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
83 12:22:08 کلیپ حضرت محمد (ص) 00:02:49
84 12:24:57 اعلام برنامه 00:00:45
85 12:25:42 کلیپ قصه باران 00:02:44
86 12:28:26 وله خمیری 00:00:34
87 12:29:00 آگهی بازرگانی 00:01:00
88 12:30:00 المپیک حلزونی - قسمت 7 00:12:38
89 12:42:38 وله خمیری 00:00:42
90 12:43:20 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:00
91 12:44:20 تیزر مجموعه کیت و کیت بازیگوش 00:00:40
92 12:45:00 ماجراهای هیول‌آباد - قسمت 17 00:11:02
93 12:56:02 وله خمیری 00:00:30
94 12:56:32 نقاشی کنیم 00:00:55
95 12:57:27 آنونس هفتگی پویا 00:02:33
96 13:00:00 مزرعه سبز - قسمت 7 00:13:37
97 13:13:37 آرم استیشن روز 00:00:20
98 13:13:57 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:05
99 13:15:02 میتو - قسمت 2 00:08:37
100 13:23:39 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
101 13:24:02 کلیپ نعمت‌های خدا 00:04:16
102 13:28:18 وله خمیری 00:00:39
103 13:28:57 آگهی بازرگانی 00:01:02
104 13:29:59 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 33 00:10:05
105 13:40:04 آنونس مجموعه پابلو، روباه کوچولوی قرمز 00:01:00
106 13:41:04 کلیپ دنیای زیبا 00:02:51
107 13:43:55 تیزر بزودی مجموعه کندویی‌ها 00:01:02
108 13:44:57 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 63 00:11:55
109 13:56:52 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
110 13:57:45 اوم نوم 00:01:07
111 13:58:52 آگهی بازرگانی 00:01:08
112 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
113 14:00:50 سینمایی بامبی-1 00:56:43
114 14:57:33 آنونس سینمایی بامبی-2 00:01:00
115 14:58:33 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
116 15:00:03 مهارت‌های زندگی 00:11:25
117 15:11:28 اعلام هفتگی نهال 00:02:53
118 15:14:21 وله آیا می دانید که 00:00:39
119 15:15:00 قصه ما مثل شد-1 00:10:33
120 15:25:33 اعلام برنامه 00:00:55
121 15:26:28 لئون 00:02:38
122 15:29:06 آگهی بازرگانی 00:00:54
123 15:30:00 بـیـنـوایـان - قسمت 9 00:23:17
124 15:53:17 اعلام برنامه 00:00:50
125 15:54:07 برنارد 00:02:47
126 15:56:54 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
127 15:57:30 کدو بدو 00:01:27
128 15:58:57 آگهی بازرگانی 00:01:04
129 16:00:01 گل آموز - قسمت 5 00:47:32
130 16:47:33 تیزر مجموعه کلاس اولی‌ها 00:01:01
131 16:48:34 اعلام برنامه 00:00:55
132 16:49:29 رود رانر 00:06:07
133 16:55:36 آنونس سینمایی بامبی-2 00:01:00
134 16:56:36 باغ وحش فضایی 00:01:22
135 16:57:58 آنونس مجموعه بـیـنـوایـان 00:01:28
136 16:59:26 آگهی بازرگانی 00:00:34
137 17:00:00 خرس‌های کله فندقی - قسمت 11 00:10:12
138 17:10:12 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
139 17:10:22 کلیپ آقای ناشر 00:03:08
140 17:13:30 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
141 17:15:00 خاله ریزه و قاشق سحرآمیز - قسمت 22 00:09:11
142 17:24:11 آنونس مجموعه دژفضایی 00:01:00
143 17:25:11 گروه تحقیق 00:04:14
144 17:29:25 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
145 17:30:01 سفرهای علمی - قسمت 16 00:23:36
146 17:53:37 آنونس مجموعه خاله ریزه و قاشق سحرآمیز 00:01:06
147 17:54:43 لذت دانایی 00:03:08
148 17:57:51 اعلام هفتگی نهال 00:02:53
149 18:00:44 وله رگلاژ 00:00:53
150 18:01:37 کلیپ وضو 00:05:04
151 18:06:41 حدیث 00:00:22
152 18:07:03 تلاوت قرآن 00:03:57
153 18:11:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
154 18:15:28 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
155 18:15:38 بره ناقلا - قسمت 8 00:05:28
156 18:21:06 تیزر مجموعه کارآگاه نجار 00:01:32
157 18:22:38 لاروا 00:01:28
158 18:24:06 آنونس سینمایی بامبی-2 00:01:00
159 18:25:06 کلیپ یه دوستی دارم 00:03:16
160 18:28:22 آگهی بازرگانی 00:01:38
161 18:30:00 ربات‌های مبدل - قسمت 8 00:21:27
162 18:51:27 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
163 18:51:39 لذت دانایی 00:04:05
164 18:55:44 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
165 18:56:14 آنونس مجموعه سفرهای علمی 00:01:02
166 18:57:16 ماجراهای دانی 00:01:53
167 18:59:09 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
168 18:59:26 آگهی بازرگانی 00:00:34
169 19:00:00 مهارت‌های زندگی 00:14:43
170 19:14:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
171 19:15:00 قصه ما مثل شد-1 - قسمت 23 00:10:50
172 19:25:50 آنونس سینمایی بامبی-2 00:01:00
173 19:26:50 کلیپ تو آسمون فکرم 00:03:10
174 19:30:00 سرزمین کوچولوها - قسمت 15 00:21:10
175 19:51:10 وله آیا می دانید که 00:00:39
176 19:51:49 قصه‌های جورواجور 00:02:55
177 19:54:44 آنونس مجموعه مهارت‌های زندگی 00:01:00
178 19:55:44 کدو بدو 00:01:31
179 19:57:15 کلیپ بـیـنـوایـان 00:01:37
180 19:58:52 آگهی بازرگانی 00:01:08
181 20:00:00 مل‌مل 00:55:30
182 20:55:30 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:07
183 20:56:37 شکرستان 00:02:02
184 20:58:39 پیام سلامت 00:00:47
185 20:59:26 آگهی بازرگانی 00:00:34
186 21:00:00 کلاس اولی‌ها 00:13:44
187 21:13:44 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
188 21:14:01 آنونس سینمایی بامبی-2 00:01:00
189 21:15:01 خاله ریزه و قاشق سحرآمیز 00:08:48
190 21:23:49 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
191 21:25:19 کلیپ رامکال 00:01:16
192 21:26:35 ماجراهای دانی 00:01:57
193 21:28:32 آنونس مجموعه بـیـنـوایـان 00:01:28
194 21:30:00 بره ناقلا - قسمت 7 00:06:55
195 21:36:55 اعلام هفتگی نهال 00:02:53
196 21:39:48 کلیپ محله 00:03:03
197 21:42:51 دزد ناشی 00:01:08
198 21:43:59 تیزر مجموعه کلاس اولی‌ها 00:01:01
199 21:45:00 تام و جری 00:06:05
200 21:51:05 آنونس مجموعه خاله ریزه و قاشق سحرآمیز 00:01:06
201 21:52:11 روسای کوچک 00:04:50
202 21:57:01 آنونس مجموعه مل‌مل 00:01:02
203 21:58:03 بره قهرمان 00:01:05
204 21:59:08 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
205 21:59:25 شب بخیر بچه‌ها 00:00:35


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها