جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 اعلام برنامه 00:00:45
5 08:07:27 ماموک 00:03:06
6 08:10:33 کلیپ‌های مهدپویا- گیاهان-1‎ 00:02:26
7 08:12:59 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
8 08:13:32 آگهی بازرگانی 00:01:09
9 08:14:41 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
10 08:15:01 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 62 00:11:58
11 08:26:59 نقاشی کنیم 00:00:55
12 08:27:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
13 08:28:27 آگهی بازرگانی 00:01:40
14 08:30:07 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
15 08:30:27 میمونک و فیلی - قسمت 9 00:06:49
16 08:37:16 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
17 08:38:46 کلیپ دو دوست 00:02:38
18 08:41:24 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
19 08:41:44 مولانگ 00:03:23
20 08:45:07 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
21 08:45:27 اتل متل یه جنگل - قسمت 47 00:08:16
22 08:53:43 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:54:18 باهم‌بازی 00:03:07
24 08:57:25 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
25 08:57:58 آگهی بازرگانی 00:01:43
26 08:59:41 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
27 09:00:01 ماجراهای عمو رولی - قسمت 45 00:14:00
28 09:14:01 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
29 09:15:14 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
30 09:15:34 صندوقچه بازی - قسمت 30 00:10:42
31 09:26:16 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
32 09:26:25 کاردستی‌های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه 00:01:40
33 09:28:05 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
34 09:28:38 آگهی بازرگانی 00:01:19
35 09:29:57 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
36 09:30:17 پهلوانان پویا - قسمت 29 00:14:54
37 09:45:11 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
38 09:45:31 نیکا و داداشی - قسمت 17 00:10:58
39 09:56:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
40 09:57:02 آگهی بازرگانی 00:02:41
41 09:59:43 آرم تایم (بچه‌های ساختمان گل‌ها) 00:00:20
42 10:00:03 بچه‌های ساختمان گل‌ها - قسمت 51 00:12:14
43 10:12:17 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
44 10:12:26 یاپ یاپس 00:02:15
45 10:14:41 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 00:00:20
46 10:15:01 ماجراهای تی‌تی - قسمت 23 00:10:59
47 10:26:00 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
48 10:26:58 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
49 10:27:31 آگهی بازرگانی 00:02:44
50 10:30:15 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
51 10:30:35 فسقلی‌های باغچه - قسمت 9 00:12:14
52 10:42:49 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
53 10:43:11 کلیپ ماهی-3 00:01:49
54 10:45:00 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
55 10:45:20 ببعی - قسمت 115 00:08:49
56 10:54:09 کلیپ‌های مهدپویا- توپ-1 00:01:05
57 10:55:14 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
58 10:55:47 آگهی بازرگانی 00:04:13
59 11:00:00 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
60 11:00:20 خدا چه آفریده؟ - قسمت 1 00:11:53
61 11:12:13 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:01:30
62 11:13:43 بندبندی‌ها 00:01:21
63 11:15:04 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
64 11:15:24 صندوقچه بازی - قسمت 31 00:11:57
65 11:27:21 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
66 11:27:54 آگهی بازرگانی 00:02:19
67 11:30:13 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
68 11:30:33 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 62 00:11:58
69 11:42:31 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
70 11:44:01 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
71 11:45:14 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
72 11:45:34 میمونک و فیلی - قسمت 10 00:06:46
73 11:52:20 اعلام برنامه 00:00:45
74 11:53:05 کاردستی‌های مهدپویا-سیب-2 00:01:47
75 11:54:52 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
76 11:55:25 آگهی بازرگانی 00:04:46
77 12:00:11 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
78 12:00:31 ماجراهای عمو رولی - قسمت 46 00:14:11
79 12:14:42 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
80 12:15:02 ماهی فضایی - قسمت 47 00:11:49
81 12:26:51 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
82 12:27:24 آگهی بازرگانی 00:03:49
83 12:31:13 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
84 12:31:33 اتل متل یه جنگل - قسمت 48 00:08:17
85 12:39:50 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
86 12:41:20 ترو ترو 00:03:33
87 12:44:53 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
88 12:45:13 نیکا و داداشی - قسمت 16 00:10:00
89 12:55:13 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
90 12:56:43 کلیپ تابستان 00:02:09
91 12:58:52 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
92 12:59:08 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
93 13:01:08 وله رگلاژ 00:00:30
94 13:01:38 جشن نماز 00:05:22
95 13:07:00 جشن نماز 00:05:49
96 13:12:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
97 13:13:09 شن‌دونه‌ها 00:04:38
98 13:17:47 آنونس مجموعه بچه‌های ساختمان گل‌ها 00:01:30
99 13:19:17 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
100 13:20:15 ترانه‌های اتل متل - درخت 00:04:07
101 13:24:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
102 13:24:55 آگهی بازرگانی 00:04:56
103 13:29:51 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
104 13:30:11 فسقلی‌های باغچه - قسمت 8 00:12:01
105 13:42:12 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
106 13:42:34 یاپ یاپس 00:02:15
107 13:44:49 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
108 13:45:09 ببعی - قسمت 114 00:08:41
109 13:53:50 نقاشی کنیم 00:00:49
110 13:54:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
111 13:55:12 آگهی بازرگانی 00:04:48
112 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
113 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
114 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:47
115 14:07:08 آرم تایم (سینمایی رنگو) 00:00:25
116 14:07:33 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:03:46
117 14:11:19 سینمایی رنگو 01:27:48
118 15:39:07 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:02:06
119 15:41:13 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
120 15:41:36 آگهی بازرگانی 00:04:12
121 15:45:48 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
122 15:46:08 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 40 00:11:25
123 15:57:33 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
124 15:57:56 آگهی بازرگانی 00:04:08
125 16:02:04 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
126 16:02:24 مل‌مل-6 - قسمت 40 00:55:00
127 16:57:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
128 16:57:47 آگهی بازرگانی 00:04:30
129 17:02:17 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
130 17:02:37 دیجیمون - قسمت 13 00:19:25
131 17:22:02 اعلام برنامه 00:00:55
132 17:22:57 کلیپ بسم الله 00:03:33
133 17:26:30 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
134 17:26:53 آگهی بازرگانی 00:02:50
135 17:29:43 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
136 17:30:03 نگهبانان شیردل - قسمت 5 00:20:58
137 17:51:01 آنونس مجموعه لاک‌پشت‌های نینجا 00:01:07
138 17:52:08 تیزر پف فیلم 00:00:51
139 17:52:59 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
140 17:54:58 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
141 17:55:21 آگهی بازرگانی 00:04:48
142 18:00:09 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
143 18:00:29 باخانمان - قسمت 41 00:23:12
144 18:23:41 مزه_خلاقیت - قسمت سبد 00:02:08
145 18:25:49 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
146 18:26:12 آگهی بازرگانی 00:03:53
147 18:30:05 آرم تایم (کتاب وحش) 00:00:20
148 18:30:25 کتاب وحش - قسمت 23 00:20:57
149 18:51:22 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
150 18:52:50 کلیپ نهال 00:02:16
151 18:55:06 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
152 18:55:28 بره قهرمان 00:01:05
153 18:56:33 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
154 18:56:56 آگهی بازرگانی 00:03:15
155 19:00:11 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
156 19:00:31 مل‌مل-6 - قسمت 39 00:55:00
157 19:55:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
158 19:55:54 آگهی بازرگانی 00:00:43
159 19:56:37 وله رگلاژ 00:00:53
160 19:57:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
161 20:01:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:25:30
162 20:26:30 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
163 20:26:53 آگهی بازرگانی 00:02:48
164 20:29:41 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
165 20:30:01 گروه نجات رباتیک - قسمت 10 00:20:09
166 20:50:10 آنونس مجموعه برندگان کوچک 00:01:18
167 20:51:28 تیزر بزودی رکاب زنان کوهستان 00:01:15
168 20:52:43 گنجینه 00:01:08
169 20:53:51 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
170 20:54:14 آگهی بازرگانی 00:02:44
171 20:56:58 آرم تایم (سینمایی بو‌بو قهرمان کوچک) 00:00:25
172 20:57:23 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:02:37
173 21:00:00 سینمایی بو‌بو قهرمان کوچک 01:38:34
174 22:38:34 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:04:01
175 22:42:35 آنونس مجموعه باخانمان 00:00:54
176 22:43:29 شکرستان 00:02:01
177 22:45:30 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
178 22:45:51 بره ناقلا 00:06:53
179 22:52:44 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:20
180 22:54:04 مزه_خلاقیت - قسمت لباس 00:02:08
181 22:56:12 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
182 22:57:20 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
183 22:57:43 آگهی بازرگانی 00:02:13
184 22:59:56 آرم تایم (زنان کوچک) 00:00:20
185 23:00:16 زنان کوچک - قسمت 23 00:17:34
186 23:17:50 آنونس مجموعه نگهبانان شیردل 00:01:32
187 23:19:22 تیزر بزودی رکاب زنان کوهستان 00:01:15
188 23:20:37 رود رانر 00:06:22
189 23:26:59 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
190 23:28:27 نظر شما چیه؟ 00:04:35
191 23:33:02 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
192 23:34:14 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
193 23:34:37 آگهی بازرگانی 00:02:05
194 23:36:42 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 79 00:23:09
195 23:59:51 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:09


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها