جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:06:29
4 08:09:00 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:09:20 اوم نوم 00:01:04
6 08:10:24 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:09 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
8 08:13:26 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
9 08:13:48 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
10 08:15:03 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
11 08:15:23 هشت‌پانوردها - قسمت 46 00:11:58
12 08:27:21 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
13 08:27:41 کلیپ‌های مهدپویا- ورزش 00:02:09
14 08:29:50 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
15 08:30:10 خدا چه آفریده-1 - قسمت 40 00:10:01
16 08:40:11 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
17 08:40:37 مولانگ 00:03:27
18 08:44:04 تیزر پوکویو 00:01:13
19 08:45:17 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
20 08:45:37 حیوانات کاغذی - قسمت 8 00:12:10
21 08:57:47 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:58:22 بندبندی‌ها 00:01:21
23 08:59:43 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
24 09:00:03 ماجراهای بهادر - قسمت 26 00:11:49
25 09:11:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
26 09:12:01 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
27 09:15:13 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
28 09:15:33 ماجراهای عمو رولی - قسمت 86 00:13:53
29 09:29:26 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
30 09:30:30 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
31 09:30:50 اتل متل یه جنگل - قسمت 12 00:08:17
32 09:39:07 آنونس مجموعه هشت‌پانوردها 00:01:30
33 09:40:37 کلیپ سلام 00:01:22
34 09:41:59 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
35 09:42:08 دیپ‌داپ 00:02:51
36 09:44:59 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
37 09:45:19 نیک و نیکو-2 - قسمت 33 00:12:45
38 09:58:04 اعلام برنامه 00:00:35
39 09:58:39 بندبندی‌ها 00:01:37
40 10:00:16 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
41 10:00:36 ببعی-4 - قسمت 16 00:08:54
42 10:09:30 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
43 10:09:39 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
44 10:11:39 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
45 10:12:56 یاپ یاپس 00:02:15
46 10:15:11 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
47 10:15:31 هشت‌پانوردها - قسمت 47 00:11:56
48 10:27:27 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
49 10:28:57 تیزر پوکویو 00:01:13
50 10:30:10 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
51 10:30:30 خدا چه آفریده-1 - قسمت 41 00:10:13
52 10:40:43 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
53 10:41:36 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
54 10:44:40 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
55 10:45:00 حیوانات کاغذی - قسمت 9 00:12:06
56 10:57:06 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
57 10:57:30 کلیپ ماهی 00:02:10
58 10:59:40 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
59 11:00:00 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 122 01:23:27
60 12:23:27 اعلام برنامه 00:00:35
61 12:24:02 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
62 12:26:02 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
63 12:27:19 دیپ‌داپ 00:02:54
64 12:30:13 آرم تایم (پوکویو) 00:00:20
65 12:30:33 پوکویو - قسمت 10 00:06:55
66 12:37:28 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
67 12:37:48 ماجراهای جنگل 00:04:34
68 12:42:22 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:30
69 12:43:52 نقاشی کنیم 00:00:50
70 12:44:42 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
71 12:45:02 اتل متل یه جنگل - قسمت 11 00:08:18
72 12:53:20 کلیپ شادی 00:02:35
73 12:55:55 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
74 12:56:19 شن‌دونه‌ها 00:04:22
75 13:00:41 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
76 13:01:58 وله رگلاژ 00:00:37
77 13:02:35 جشن نماز 00:06:25
78 13:09:00 جشن نماز 00:05:42
79 13:14:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
80 13:15:02 ترو ترو 00:03:36
81 13:18:38 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
82 13:20:08 تیزر پوکویو 00:01:13
83 13:21:21 کلیپ باغ قشنگ 00:04:14
84 13:25:35 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
85 13:26:28 مولانگ 00:03:27
86 13:29:55 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
87 13:30:15 نیک و نیکو-2 - قسمت 32 00:11:54
88 13:42:09 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
89 13:42:31 کلیپ پروانه 00:02:15
90 13:44:46 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
91 13:45:06 ببعی-4 - قسمت 17 00:08:51
92 13:53:57 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
93 13:54:06 ماموک 00:03:07
94 13:57:13 آنونس مجموعه ماجراهای بهادر 00:01:30
95 13:58:43 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
96 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
97 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
98 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:04
99 14:07:08 آرم تایم (سینمایی 00:00:20
100 14:07:28 سینمایی 01:18:34
101 15:26:02 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:20
102 15:27:22 تیزر مل‌مل 00:01:08
103 15:28:30 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
104 15:30:16 آرم تایم (میوسیا) 00:00:20
105 15:30:36 میوسیا - قسمت 20 00:10:57
106 15:41:33 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
107 15:42:44 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
108 15:45:06 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
109 15:45:26 باگز خرگوشه - قسمت 15 00:11:17
110 15:56:43 اعلام برنامه 00:00:50
111 15:57:33 ترافیک 00:02:14
112 15:59:47 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
113 16:00:07 مل‌مل-5 - قسمت 156 00:55:00
114 16:55:07 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
115 16:55:29 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
116 16:58:31 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
117 16:58:52 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:06
118 16:59:58 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
119 17:00:18 گروه شب نقاب - قسمت 20 00:23:53
120 17:24:11 اعلام برنامه 00:00:55
121 17:25:06 نظر شما چیه؟ 00:04:39
122 17:29:45 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
123 17:30:05 ماشیناسورها - قسمت 42 00:22:48
124 17:52:53 اعلام برنامه 00:00:50
125 17:53:43 کلیپ برای دکترها و پرستارهای مهربان 00:03:20
126 17:57:03 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
127 17:57:25 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
128 17:58:32 تیزر مل‌مل 00:01:08
129 17:59:40 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:20
130 18:00:00 قهرمانان تنیس - قسمت 3 00:21:08
131 18:21:08 تیزر روزها 00:01:25
132 18:22:33 مزه_خلاقیت - قسمت هدیه 00:02:08
133 18:24:41 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
134 18:25:54 برنارد 00:02:59
135 18:28:53 تیزر مل‌مل 00:01:08
136 18:30:01 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:20
137 18:30:21 رویاسوار - قسمت 42 00:21:43
138 18:52:04 اعلام برنامه 00:00:55
139 18:52:59 کلیپ قاصدک 00:03:20
140 18:56:19 مورف 00:01:15
141 18:57:34 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
142 18:59:20 تیزر کروناز 00:00:52
143 19:00:12 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
144 19:00:32 پاندای کونگ‌فو کار- پنجه‌های آتشین - قسمت 12 00:23:16
145 19:23:48 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
146 19:24:09 خال‌خالی 00:03:45
147 19:27:54 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
148 19:28:16 تیزر روزها 00:01:25
149 19:29:41 آرم تایم (ماجراهای بلینکی‌بیل) 00:00:20
150 19:30:01 ماجراهای بلینکی‌بیل - قسمت 12 00:11:36
151 19:41:37 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
152 19:41:59 کلیپ یا رب 00:03:03
153 19:45:02 آرم تایم (کتاب جنگل) 00:00:20
154 19:45:22 کتاب جنگل - گردش در طبیعت - قسمت 12 00:12:19
155 19:57:41 اعلام برنامه 00:00:50
156 19:58:31 کدو بدو 00:01:27
157 19:59:58 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
158 20:00:18 دالتون‌ها-2 - قسمت 14 00:19:49
159 20:20:07 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
160 20:21:57 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
161 20:22:18 رود رانر 00:05:47
162 20:28:05 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
163 20:29:16 تیزر مل‌مل 00:01:08
164 20:30:24 وله رگلاژ 00:00:36
165 20:31:00 باکس تلاوت قرآن 00:13:00
166 20:44:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:12:00
167 20:56:00 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
168 20:57:18 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:22
169 20:59:40 آرم تایم (روزها) 00:00:20
170 21:00:00 روزها - قسمت 9 00:22:34
171 21:22:34 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
172 21:22:56 کلیپ با هم که باشیم 00:04:47
173 21:27:43 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
174 21:28:59 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
175 21:30:06 بره ناقلا 00:06:39
176 21:36:45 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
177 21:37:07 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 45 00:22:26
178 21:59:33 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:27


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها