جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:26 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
6 08:10:30 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:15 ترو ترو 00:03:36
8 08:14:51 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
9 08:15:11 نیک و نیکو - قسمت 17 00:12:11
10 08:27:22 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
11 08:27:44 یاپ یاپس 00:02:15
12 08:29:59 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
13 08:30:19 نقاش کوچولو-3 - قسمت 16 00:10:48
14 08:41:07 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
15 08:41:31 ماموک 00:03:12
16 08:44:43 آرم تایم (کهکشان خلاقیت) 00:00:20
17 08:45:03 کهکشان خلاقیت - قسمت 28 00:14:24
18 08:59:27 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
19 09:00:31 آرم تایم (قصه های ریرا) 00:00:20
20 09:00:51 قصه های ریرا - قسمت 17 00:10:13
21 09:11:04 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
22 09:11:24 کلیپ گل‌های آفتابگردون 00:02:17
23 09:13:41 بندبندی‌ها 00:01:21
24 09:15:02 آرم تایم (زازی) 00:00:20
25 09:15:22 زازی - قسمت 18 00:07:10
26 09:22:32 اعلام برنامه 00:00:45
27 09:23:17 باهم‌بازی 00:03:14
28 09:26:31 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
29 09:27:35 کلیپ پروانه 00:02:15
30 09:29:50 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
31 09:30:10 خدا چه آفریده؟ - قسمت 104 00:11:34
32 09:41:44 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
33 09:42:37 کاردستی‌های مهدپویا-اسباب‌بازی 00:02:19
34 09:44:56 آرم تایم (عروسک‌های دوست‌داشتنی) 00:00:20
35 09:45:16 عروسک‌های دوست‌داشتنی - قسمت 17 00:07:05
36 09:52:21 اعلام برنامه 00:00:35
37 09:52:56 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
38 09:54:00 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
39 09:54:53 کلیپ علی کوچولو درختی کاشت 00:05:09
40 10:00:02 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
41 10:00:22 ببعی-4و5 - قسمت 42 00:09:12
42 10:09:34 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
43 10:09:43 کلیپ دو دوست 00:02:38
44 10:12:21 کاردستی‌های مهدپویا-موش 00:02:49
45 10:15:10 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
46 10:15:30 نیک و نیکو - قسمت 18 00:12:15
47 10:27:45 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
48 10:27:54 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
49 10:29:54 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
50 10:30:14 نقاش کوچولو-3 - قسمت 17 00:10:49
51 10:41:03 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
52 10:41:27 مولانگ 00:03:25
53 10:44:52 آرم تایم (کهکشان خلاقیت) 00:00:20
54 10:45:12 کهکشان خلاقیت - قسمت 28 00:14:15
55 10:59:27 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
56 11:00:31 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
57 11:00:51 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 16 01:29:36
58 12:30:27 آرم تایم (زو کنجکاو) 00:00:20
59 12:30:47 زو کنجکاو - قسمت 17 00:10:55
60 12:41:42 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
61 12:42:04 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
62 12:43:08 کلیپ نمره بیست 00:01:52
63 12:45:00 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
64 12:45:20 آفتاب‌گردون - قسمت 17 00:08:27
65 12:53:47 ترانه‌های اتل متل - گل 00:03:32
66 12:57:19 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
67 12:57:43 باهم‌بازی 00:03:21
68 13:01:04 وله رگلاژ 00:01:06
69 13:02:10 جشن نماز 00:05:50
70 13:08:00 جشن نماز 00:05:53
71 13:13:53 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
72 13:14:13 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
73 13:18:07 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
74 13:18:23 کاردستی‌های مهدپویا-گل خورشیدی 00:05:53
75 13:24:16 آرم استیشن روز 00:00:20
76 13:24:36 مولانگ 00:03:20
77 13:27:56 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
78 13:29:00 نقاشی کنیم 00:00:50
79 13:29:50 آرم تایم (زازی) 00:00:20
80 13:30:10 زازی - قسمت 17 00:06:59
81 13:37:09 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
82 13:37:18 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
83 13:42:28 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
84 13:42:44 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
85 13:44:44 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
86 13:45:04 ببعی-4و5 - قسمت 41 00:09:08
87 13:54:12 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
88 13:54:36 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
89 13:57:11 آرم استیشن روز 00:00:20
90 13:57:31 کاردستی‌های مهدپویا-جوجه 00:02:29
91 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
92 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
93 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:41
94 14:07:02 آرم تایم (سینمایی دارکوب زبل) 00:00:25
95 14:07:27 سینمایی دارکوب زبل 01:10:33
96 15:18:00 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
97 15:18:38 تیزر ماسک 00:06:21
98 15:24:59 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
99 15:25:09 خیابان بازی 00:03:47
100 15:28:56 تیزر کتاب خوان رضوی 00:00:48
101 15:29:44 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
102 15:30:04 شکرستان 00:15:05
103 15:45:09 آرم تایم (ماجراهای بیلینکی‌بیل) 00:00:20
104 15:45:29 ماجراهای بیلینکی‌بیل - قسمت 18 00:11:44
105 15:57:13 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:10
106 15:58:23 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
107 15:59:35 تیزر کتاب خوان رضوی 00:00:48
108 16:00:23 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
109 16:00:43 مل‌مل-5 - قسمت 147 00:22:52
110 16:23:35 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
111 16:23:57 تیزر کرونا بدر 00:06:21
112 16:30:18 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
113 16:30:38 گروه شب نقاب - قسمت 16 00:23:42
114 16:54:20 تیزر کتاب خوان رضوی 00:00:48
115 16:55:08 خیابان بازی 00:03:47
116 16:58:55 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
117 16:59:59 آرم تایم (میوسیا) 00:00:20
118 17:00:19 میوسیا - قسمت 18 00:11:21
119 17:11:40 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
120 17:14:42 آرم تایم (اردوگاه حیوانات) 00:00:20
121 17:15:02 اردوگاه حیوانات - قسمت 21 00:11:01
122 17:26:03 اعلام برنامه 00:00:55
123 17:26:58 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
124 17:28:46 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:10
125 17:29:56 آرم تایم (جیکوچان) 00:00:20
126 17:30:16 جیکوچان - قسمت 18 00:20:57
127 17:51:13 اعلام برنامه 00:00:50
128 17:52:03 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
129 17:53:07 کلیپ سرزمین من 00:03:47
130 17:56:54 تیزر کتاب خوان رضوی 00:00:48
131 17:57:42 ترافیک 00:02:08
132 17:59:50 آرم تایم (مبارزان کهکشانی) 00:00:20
133 18:00:10 مبارزان کهکشانی - قسمت 18 00:20:01
134 18:20:11 تیزر کتاب خوان رضوی 00:00:48
135 18:20:59 کلیپ انتظار یار 00:06:00
136 18:26:59 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
137 18:27:11 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:10
138 18:28:21 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
139 18:29:37 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
140 18:29:57 پاندای کونگ‌فو کار- پنجه‌های آتشین - قسمت خلاصه دو قسمت آخر 00:28:30
141 18:58:27 ارم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
142 18:58:54 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
143 18:59:58 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
144 19:00:18 دالتون‌ها-2 - قسمت 17 00:19:56
145 19:20:14 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
146 19:20:36 لذت دانایی 00:04:07
147 19:24:43 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:10
148 19:25:53 کلیپ امام زمان (عج) 00:03:35
149 19:29:28 وله رگلاژ 00:00:32
150 19:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:16:00
151 19:46:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:11:00
152 19:57:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
153 19:57:22 شکر تی وی 00:02:13
154 19:59:35 آرم تایم (سینمایی امین و اکوان) 00:00:25
155 20:00:00 سینمایی امین و اکوان 01:24:29
156 21:24:29 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
157 21:24:39 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
158 21:27:01 تیزر کرونا بدر 00:07:23
159 21:34:24 تیزر کتاب خوان رضوی 00:00:48
160 21:35:12 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 193 00:24:38
161 21:59:50 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:10


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها