جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:48
4 08:06:19 حدیث 00:00:24
5 08:06:43 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:03 مامان گلی - قسمت 1 00:04:15
7 08:11:18 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
8 08:13:19 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
9 08:13:45 اعلام برنامه 00:00:45
10 08:14:30 آگهی بازرگانی 00:00:31
11 08:15:01 دوستان جنگل - قسمت 15 00:07:14
12 08:22:15 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 00:00:54
13 08:23:09 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
14 08:26:13 ماموک 00:03:06
15 08:29:19 وله خمیری 00:00:42
16 08:30:01 توپولوها - قسمت 26 00:18:56
17 08:48:57 وله بحران آب 00:00:46
18 08:49:43 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
19 08:50:43 مول 00:05:06
20 08:55:49 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:56:24 کلیپ آتش‌نشان 00:02:26
22 08:58:50 وله خمیری 00:00:39
23 08:59:29 آگهی بازرگانی 00:00:31
24 09:00:00 جنگل دوستی - قسمت 11 00:11:49
25 09:11:49 کلیپ قصه باران 00:02:44
26 09:14:33 وله خمیری 00:00:29
27 09:15:02 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 1 00:09:41
28 09:24:43 اعلام برنامه 00:00:45
29 09:25:28 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
30 09:26:28 دیپ‌داپ 00:02:32
31 09:29:00 آنونس مجموعه توپولوها 00:01:00
32 09:30:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 61 00:09:39
33 09:39:39 مامان گلی - قسمت 2 00:03:56
34 09:43:35 نقاشی کنیم 00:00:52
35 09:44:27 وله خمیری 00:00:33
36 09:45:00 دوست من گوش‌دراز - قسمت 11 00:11:42
37 09:56:42 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
38 09:57:04 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
39 09:59:05 آگهی بازرگانی 00:00:55
40 10:00:00 مهد‌پویا - قسمت 22 00:23:03
41 10:23:03 آرم استیشن روز 00:00:20
42 10:23:23 اعلام برنامه 00:00:35
43 10:23:58 پینگو 00:05:24
44 10:29:22 وله خمیری 00:00:38
45 10:30:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 75 00:06:08
46 10:36:08 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
47 10:36:56 مامان گلی - قسمت 3 00:03:11
48 10:40:07 وله خمیری 00:00:48
49 10:40:55 کلیپ مسواک زدن 00:03:15
50 10:44:10 مکس 00:00:42
51 10:44:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
52 10:45:01 گروهبان پیشی راه راه - قسمت 1 00:09:32
53 10:54:33 اعلام برنامه 00:00:45
54 10:55:18 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
55 10:57:19 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
56 10:57:45 آنونس مجموعه خدا چه آفریده؟ 00:00:56
57 10:58:41 آگهی بازرگانی 00:01:20
58 11:00:01 جوجه جوجه طلایی - قسمت 44 00:11:57
59 11:11:58 آنونس مجموعه جنگل دوستی 00:01:22
60 11:13:20 آرم استیشن روز 00:00:20
61 11:13:40 اوم نوم 00:01:05
62 11:14:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
63 11:15:01 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 50 00:10:34
64 11:25:35 کلیپ میوه فروش 00:03:38
65 11:29:13 وله خمیری 00:00:48
66 11:30:01 نقاشی‌نقاشی - قسمت 42 00:13:19
67 11:43:20 وله رگلاژ 00:00:37
68 11:43:57 کلیپ حجاب 00:02:04
69 11:46:01 حدیث 00:00:48
70 11:46:49 تلاوت قرآن 00:04:11
71 11:51:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
72 11:55:08 کلیپ جانماز 00:02:16
73 11:57:24 وله خمیری 00:00:33
74 11:57:57 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
75 11:58:20 آگهی بازرگانی 00:01:40
76 12:00:00 جنگل دوستی - قسمت 10 00:12:06
77 12:12:06 آنونس مجموعه جوجه جوجه طلایی 00:01:37
78 12:13:43 اعلام برنامه 00:00:35
79 12:14:18 وله خمیری 00:00:42
80 12:15:00 تامی تراکتور - قسمت 2 00:08:39
81 12:23:39 وله خمیری 00:00:35
82 12:24:14 اعلام برنامه 00:00:45
83 12:24:59 مول 00:04:38
84 12:29:37 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
85 12:30:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 60 00:10:55
86 12:40:55 آرم استیشن روز 00:00:20
87 12:41:15 وله خمیری 00:00:48
88 12:42:03 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
89 12:44:04 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
90 12:44:20 دوست من گوش‌دراز 00:11:38
91 12:55:58 مامان گلی - قسمت 4 00:04:02
92 13:00:00 مهد‌پویا - قسمت 31 00:24:06
93 13:24:06 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
94 13:26:07 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 00:00:54
95 13:27:01 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
96 13:27:27 آگهی بازرگانی 00:02:33
97 13:30:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 74 00:05:52
98 13:35:52 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
99 13:36:15 اوم نوم 00:00:55
100 13:37:10 مامان گلی - قسمت 5 00:03:20
101 13:40:30 ماموک 00:03:00
102 13:43:30 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
103 13:43:46 جوجه جوجه طلایی - قسمت 43 00:10:51
104 13:54:37 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
105 13:54:46 مامان گلی - قسمت 6 00:03:30
106 13:58:16 آگهی بازرگانی 00:01:44
107 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
108 14:00:50 بچه‌های کوه آلپ - قسمت 5 00:23:57
109 14:24:47 آنونس تکرار سینمایی ماجراهای پنگوئنی به نام اسکوتر 00:01:00
110 14:25:47 ترافیک 00:02:02
111 14:27:49 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
112 14:29:50 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
113 14:30:00 بنر سنجاب کوچولو - قسمت 16 00:22:46
114 14:52:46 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
115 14:53:41 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
116 14:55:42 ماجراهای دانی 00:02:06
117 14:57:48 اعلام برنامه 00:00:55
118 14:58:43 آگهی بازرگانی 00:01:22
119 15:00:05 در قلب کبودان - قسمت 5 00:14:06
120 15:14:11 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
121 15:14:33 لذت دانایی 00:02:08
122 15:16:41 آنونس تکرار سینمایی ماجراهای پنگوئنی به نام اسکوتر 00:01:00
123 15:17:41 رود رانر 00:05:45
124 15:23:26 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
125 15:25:27 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
126 15:26:03 کلیپ کتاب 00:03:02
127 15:29:05 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
128 15:30:00 مهارت‌های زندگی 00:12:54
129 15:42:54 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
130 15:43:16 بره قهرمان 00:01:04
131 15:44:20 وله آیا می دانید که 00:00:40
132 15:45:00 همسایه ها 00:11:39
133 15:56:39 اعلام برنامه 00:00:50
134 15:57:29 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
135 15:57:46 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
136 15:58:13 آگهی بازرگانی 00:01:48
137 16:00:01 مل‌مل - قسمت 34 00:55:00
138 16:55:01 اعلام برنامه 00:00:55
139 16:55:56 آگهی بازرگانی 00:03:06
140 16:59:02 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 30 00:12:42
141 17:11:44 وله رگلاژ 00:00:16
142 17:12:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
143 17:16:28 کلیپ دعا 00:02:54
144 17:19:22 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
145 17:19:52 سبک زندگی 00:01:19
146 17:21:11 تیزر شادیانه_10 00:02:23
147 17:23:34 بره ناقلا 00:05:59
148 17:29:33 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
149 17:30:00 کاپیتان زد - قسمت 14 00:22:34
150 17:52:34 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
151 17:53:34 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
152 17:53:51 اعلام برنامه 00:00:50
153 17:54:41 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:37
154 17:57:18 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
155 17:57:28 آگهی بازرگانی 00:02:31
156 17:59:59 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 28 00:19:16
157 18:19:15 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
158 18:20:10 کلیپ هرجا کتاب باشد 00:03:15
159 18:23:25 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
160 18:23:42 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
161 18:25:43 کدو بدو 00:01:27
162 18:27:10 کلیپ شاید درخت باشد 00:02:40
163 18:29:50 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
164 18:30:00 مسابقه تلفنی جام نهالی - قسمت 105 00:25:05
165 18:55:05 تیزر اولین درآمد 00:01:53
166 18:56:58 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
167 18:57:36 آگهی بازرگانی 00:02:24
168 19:00:00 سینمایی ماجراهای پنگوئنی به نام اسکوتر 01:19:43
169 20:19:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
170 20:20:00 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
171 20:22:01 رود رانر 00:06:22
172 20:28:23 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
173 20:28:45 آگهی بازرگانی 00:01:15
174 20:30:00 مهارت‌های زندگی 00:11:38
175 20:41:38 تیزر شادیانه-15 00:01:28
176 20:43:06 سبک زندگی 00:01:04
177 20:44:10 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
178 20:44:40 همسایه ها - قسمت 19 00:12:01
179 20:56:41 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
180 20:58:42 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
181 20:58:59 آگهی بازرگانی 00:01:01
182 21:00:00 یوگی و دوستان - قسمت 4 00:21:23
183 21:21:23 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
184 21:22:23 آنونس مجموعه اندی و دایناسورهای موزه 00:01:29
185 21:23:52 کلیپ محله 00:03:03
186 21:26:55 تیزر شادیانه-18 00:02:33
187 21:29:28 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
188 21:30:04 کاپیتان زد - قسمت 13 00:22:23
189 21:52:27 آنونس مجموعه در قلب کبودان 00:01:00
190 21:53:27 روسای کوچک 00:05:48
191 21:59:15 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
192 21:59:37 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
193 21:59:54 شب بخیر بچه‌ها 00:00:06


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها