جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 حدیث 00:00:24
5 08:07:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:26 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:11 کلیپ میوه فروش 00:03:38
8 08:11:49 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
9 08:13:06 وله خمیری 00:00:32
10 08:13:38 آگهی بازرگانی 00:00:57
11 08:14:35 آرم تایم(بره کوچولو) 00:00:25
12 08:15:00 بره کوچولو - قسمت 50 00:09:50
13 08:24:50 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:00
14 08:25:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
15 08:25:59 کلیپ نقاشی 00:02:17
16 08:28:16 آنونس مجموعه کندویی ها 00:01:27
17 08:29:43 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:25
18 08:30:08 حیوانات کاغذی - قسمت 32 00:12:05
19 08:42:13 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:42:48 وله ولادت امام حسین (ع) 00:00:37
21 08:43:25 لالبی 00:01:02
22 08:44:27 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
23 08:44:36 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:25
24 08:45:01 اتل متل یه جنگل - قسمت 32 00:08:45
25 08:53:46 تیزر به همین سادگی 00:03:07
26 08:56:53 آرم استیشن روز 00:00:20
27 08:57:13 آنونس مجموعه شهر قصه 00:00:59
28 08:58:12 آگهی بازرگانی 00:01:25
29 08:59:37 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:25
30 09:00:02 نقاش کوچولو - قسمت 19 00:10:47
31 09:10:49 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
32 09:11:05 تیزر فیلشاه-5 00:00:59
33 09:12:04 کلیپ شادی 00:02:31
34 09:14:35 آرم تایم(پوکویو) 00:00:25
35 09:15:00 پوکویو - قسمت 12 00:06:58
36 09:21:58 تیزر درها 00:01:44
37 09:23:42 اعلام هفتگی پویا 00:06:00
38 09:29:42 آرم تایم(هری و سطل پر از دایناسورش) 00:00:25
39 09:30:07 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 4 00:09:47
40 09:39:54 آنونس مجموعه شهر قصه 00:00:59
41 09:40:53 کلیپ مامان کوچولو 00:01:59
42 09:42:52 آنونس مجموعه کندویی ها 00:01:27
43 09:44:19 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
44 09:44:35 آرم تایم(پانی پنگوئن) 00:00:25
45 09:45:00 پانی پنگوئن - قسمت 7 00:09:51
46 09:54:51 تیزر فیلشاه-1 00:02:20
47 09:57:11 آگهی بازرگانی 00:02:31
48 09:59:42 آرم تایم(مهد‌پویا) 00:00:25
49 10:00:07 مهد‌پویا - قسمت 88 00:25:23
50 10:25:30 آنونس مجموعه شهر قصه 00:00:59
51 10:26:29 وله ولادت امام حسین (ع) 00:00:39
52 10:27:08 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
53 10:27:24 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
54 10:29:41 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:25
55 10:30:06 کندویی‌ها - قسمت 43 00:07:37
56 10:37:43 اعلام برنامه 00:00:35
57 10:38:18 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
58 10:41:22 دیپ‌داپ 00:02:48
59 10:44:10 وله خمیری 00:00:25
60 10:44:35 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:25
61 10:45:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 33 00:08:31
62 10:53:31 اعلام برنامه 00:00:45
63 10:54:16 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
64 10:54:40 تیزر فیلشاه-2 00:02:20
65 10:57:00 آگهی بازرگانی 00:02:35
66 10:59:35 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
67 11:00:00 شهر قصه - قسمت 33 00:05:28
68 11:05:28 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:06
69 11:06:34 کلیپ سلام 00:01:21
70 11:07:55 اعلام هفتگی پویا 00:06:00
71 11:13:55 وله خمیری 00:00:40
72 11:14:35 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:25
73 11:15:00 حیوانات کاغذی - قسمت 33 00:12:08
74 11:27:08 آنونس مجموعه کندویی ها 00:01:27
75 11:28:35 وله خمیری 00:00:23
76 11:28:58 وله ولادت امام حسین (ع) 00:00:37
77 11:29:35 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
78 11:30:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 79 00:13:54
79 11:43:54 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:06
80 11:45:00 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:25
81 11:45:25 بره کوچولو - قسمت 51 00:09:50
82 11:55:15 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
83 11:55:39 وله خمیری 00:00:34
84 11:56:13 کلیپ توپ 00:02:24
85 11:58:37 تیزر فیلشاه-3 00:00:58
86 11:59:35 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:25
87 12:00:00 نقاش کوچولو - قسمت 18 00:10:44
88 12:10:44 اعلام برنامه 00:00:35
89 12:11:19 کلیپ مسواک زدن 00:03:15
90 12:14:34 آرم تایم (پوکویو) 00:00:25
91 12:14:59 پوکویو - قسمت 19 00:06:50
92 12:21:49 اعلام برنامه 00:00:45
93 12:22:34 تیزر فیلشاه-1 00:02:20
94 12:24:54 آگهی بازرگانی 00:04:41
95 12:29:35 آرم تایم (هری و سطل پر از دایناسورش) 00:00:25
96 12:30:00 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 3 00:09:49
97 12:39:49 تیزر به همین سادگی 00:03:07
98 12:42:56 وله ولادت امام حسین (ع) 00:00:39
99 12:43:35 آنونس مجموعه مهد پویا 00:01:00
100 12:44:35 آرم تایم (پانی پنگوئن) 00:00:25
101 12:45:00 پانی پنگوئن - قسمت 6 00:10:33
102 12:55:33 تیزر فیلشاه-6 00:00:59
103 12:56:32 وله رگلاژ 00:00:29
104 12:57:01 باکس اذانگاهی ظهر 00:05:59
105 13:03:00 باکس اذانگاهی ظهر 00:06:00
106 13:09:00 اعلام هفتگی پویا 00:06:00
107 13:15:00 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
108 13:15:25 شهر قصه - قسمت 32 00:07:44
109 13:23:09 کلیپ کفاش 00:02:35
110 13:25:44 آگهی بازرگانی 00:04:37
111 13:30:21 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:25
112 13:30:46 کندویی‌ها - قسمت 42 00:07:33
113 13:38:19 کلیپ قالیبافی 00:03:20
114 13:41:39 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
115 13:41:48 وله خمیری 00:00:44
116 13:42:32 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
117 13:42:57 نقاشی‌نقاشی - قسمت 78 00:13:43
118 13:56:40 وله خمیری 00:00:40
119 13:57:20 آگهی بازرگانی 00:02:40
120 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
121 14:00:50 سینمایی پرستار ممنوع 01:01:30
122 15:02:20 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
123 15:03:50 مهارت‌های زندگی - قسمت 265 00:12:01
124 15:15:51 آرم تایم (قصه ما مثل شد-1) 00:00:25
125 15:16:16 قصه ما مثل شد-1 - قسمت 55 00:09:08
126 15:25:24 اعلام برنامه 00:00:55
127 15:26:19 آگهی بازرگانی 00:03:31
128 15:29:50 آرم تایم (بـیـنـوایـان) 00:00:25
129 15:30:15 بـیـنـوایـان - قسمت 21 00:24:12
130 15:54:27 اعلام برنامه 00:00:50
131 15:55:17 تیزر فیلشاه-1 00:02:20
132 15:57:37 آگهی بازرگانی 00:03:10
133 16:00:47 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:25
134 16:01:12 خرس‌های کله فندقی - قسمت 22 00:11:33
135 16:12:45 تیزر سروش 00:01:36
136 16:14:21 وله ولادت امام حسین (ع) 00:00:37
137 16:14:58 آرم تایم (سفرهای موک) 00:00:25
138 16:15:23 سفرهای موک - قسمت 18 00:11:05
139 16:26:28 وله آیا می دانید که 00:00:40
140 16:27:08 تیزر اتفاق ساده 00:02:35
141 16:29:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
142 16:30:00 ماجراهای سمنو و شقاقل - قسمت 25 00:16:52
143 16:46:52 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
144 16:47:02 مستند مهرباران 00:06:08
145 16:53:10 اعلام برنامه 00:00:55
146 16:54:05 آگهی بازرگانی 00:03:10
147 16:57:15 تیزر فیلشاه-2 00:02:20
148 16:59:35 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:25
149 17:00:00 ربات‌های مبدل - قسمت 25و26 00:27:13
150 17:27:13 تیزر سروش 00:01:36
151 17:28:49 وله ولادت امام حسین (ع) 00:00:37
152 17:29:26 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
153 17:30:02 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 30 00:21:06
154 17:51:08 اعلام برنامه 00:00:50
155 17:51:58 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
156 17:52:20 تیزر سروش 00:01:36
157 17:53:56 آگهی بازرگانی 00:04:42
158 17:58:38 تیزر فیلشاه-5 00:00:59
159 17:59:37 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:25
160 18:00:02 فوتبال رباتی - قسمت 21 00:22:12
161 18:22:14 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
162 18:23:44 اعلام هفتگی نهال 00:06:00
163 18:29:44 آرم تایم (سرزمین کوچولوها) 00:00:25
164 18:30:09 سرزمین کوچولوها - قسمت 34 00:21:28
165 18:51:37 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
166 18:51:47 تیزر به همین سادگی 00:03:07
167 18:54:54 وله ولادت امام حسین (ع) 00:00:36
168 18:55:30 اعلام برنامه 00:00:55
169 18:56:25 تیزر فیلشاه-4 00:00:59
170 18:57:24 آگهی بازرگانی 00:02:16
171 18:59:40 آرم تایم (بـیـنـوایـان) 00:00:25
172 19:00:05 بـیـنـوایـان - قسمت 20 00:23:59
173 19:24:04 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
174 19:24:14 تیزر سروش 00:01:36
175 19:25:50 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
176 19:26:07 تیزر بزودی هم‌بازی 00:01:28
177 19:27:35 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
178 19:28:11 تیزر درها 00:01:28
179 19:29:39 آرم تایم (بره ناقلا) 00:00:25
180 19:30:04 بره ناقلا 00:06:50
181 19:36:54 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
182 19:37:04 تیزر فیلشاه-6 00:00:59
183 19:38:03 اعلام هفتگی نهال 00:06:00
184 19:44:03 تام و جری 00:06:32
185 19:50:35 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
186 19:50:45 وله رگلاژ 00:01:16
187 19:52:01 باکس اذانگاهی مغرب 00:07:59
188 20:00:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:07:00
189 20:07:00 وله ولادت حضرت عباس (ع) 00:00:33
190 20:07:33 تیزر فیلشاه-1 00:02:20
191 20:09:53 کلیپ به دوستم گفتم 00:03:07
192 20:13:00 تیزر سروش 00:01:36
193 20:14:36 آرم تایم (سفرهای موک) 00:00:25
194 20:15:01 سفرهای موک - قسمت 17 00:11:05
195 20:26:06 آگهی بازرگانی 00:04:09
196 20:30:15 ماجراهای سمنو و شقاقل - قسمت 24 00:15:34
197 20:45:49 آنونس مجموعه بینوایان 00:01:25
198 20:47:14 مستند مهرباران 00:06:08
199 20:53:22 تیزر سروش 00:01:36
200 20:54:58 آگهی بازرگانی 00:02:19
201 20:57:17 تیزر فیلشاه-2 00:02:20
202 20:59:37 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:25
203 21:00:02 ربات‌های مبدل - قسمت 23,24 00:27:10
204 21:27:12 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
205 21:27:29 وله ولادت حضرت عباس (ع) 00:00:33
206 21:28:02 تیزر سروش 00:01:36
207 21:29:38 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
208 21:30:03 من هنرمندم - قسمت 17 00:22:28
209 21:52:31 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
210 21:52:43 اعلام هفتگی نهال 00:06:00
211 21:58:43 تیزر فیلشاه-3 00:00:58
212 21:59:41 شب بخیر بچه‌ها 00:00:19


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها