جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:33 کلیپ شاپرک 00:03:19
6 08:10:52 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
7 08:11:47 مولانگ 00:03:16
8 08:15:03 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
9 08:15:23 جت سواران-2 - قسمت 26 00:10:59
10 08:26:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
11 08:26:42 دیپ‌داپ 00:02:54
12 08:29:36 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:19
13 08:29:55 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
14 08:30:15 موچولوها - قسمت 46 00:09:20
15 08:39:35 آرم استیشن روز 00:00:20
16 08:39:55 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
17 08:42:21 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:57
18 08:43:18 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
19 08:45:18 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
20 08:45:38 قطارها - قسمت 48 00:04:52
21 08:50:30 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
22 08:50:56 ترو ترو 00:03:32
23 08:54:28 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
24 08:55:23 کاردستی های مهدپویا-جنگل-1 00:02:58
25 08:58:21 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:54
26 08:59:15 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:03
27 09:00:18 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
28 09:00:38 نقاش کوچولو - قسمت 86 00:10:50
29 09:11:28 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
30 09:11:51 ماموک 00:03:08
31 09:14:59 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
32 09:15:19 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 7 00:06:24
33 09:21:43 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
34 09:22:03 ترانه‌های اتل متل - بی‌بی و عروسک 00:03:56
35 09:25:59 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
36 09:26:59 مولانگ 00:02:44
37 09:29:43 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
38 09:30:03 خدا چه آفریده؟ - قسمت 62 00:10:43
39 09:40:46 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
40 09:41:41 ماموک 00:03:11
41 09:44:52 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
42 09:45:12 اژدهای مهربان من - قسمت 33 00:10:03
43 09:55:15 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:16
44 09:56:31 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:18
45 09:59:49 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
46 10:00:09 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 31 01:25:38
47 11:25:47 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
48 11:25:56 اوم نوم 00:01:02
49 11:26:58 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:50
50 11:27:48 کلیپ زمستان 00:01:55
51 11:29:43 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
52 11:30:03 جت سواران-2 - قسمت 27 00:11:01
53 11:41:04 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
54 11:41:28 کاردستی‌های مهدپویا-مورچه 00:03:16
55 11:44:44 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
56 11:45:04 ملوچ - قسمت 9 00:06:43
57 11:51:47 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
58 11:52:11 ترانه‌های اتل متل - ابر 00:04:17
59 11:56:28 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
60 11:57:23 دیپ‌داپ 00:02:57
61 12:00:20 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
62 12:00:40 قطارها - قسمت 49 00:05:06
63 12:05:46 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:29
64 12:06:15 ماجراهای سعید 00:04:03
65 12:10:18 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:54
66 12:11:12 وله رگلاژ 00:00:58
67 12:12:10 جشن نماز 00:05:50
68 12:18:00 جشن نماز 00:05:53
69 12:23:53 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
70 12:24:13 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
71 12:26:04 ترو ترو 00:03:36
72 12:29:40 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
73 12:30:00 موچولوها - قسمت 47 00:08:33
74 12:38:33 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
75 12:38:42 شن‌دونه‌ها 00:04:22
76 12:43:04 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
77 12:43:59 اوم نوم 00:01:08
78 12:45:07 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
79 12:45:27 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 22 00:10:23
80 12:55:50 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
81 12:56:14 مولانگ 00:03:22
82 12:59:36 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:24
83 13:00:00 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
84 13:00:20 نقاش کوچولو - قسمت 85 00:11:02
85 13:11:22 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
86 13:12:17 بندبندی‌ها 00:01:38
87 13:13:55 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
88 13:14:15 نقاشی کنیم 00:00:48
89 13:15:03 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
90 13:15:23 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 6 00:06:24
91 13:21:47 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
92 13:22:10 ماجراهای سعید 00:04:54
93 13:27:04 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
94 13:27:13 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
95 13:29:48 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
96 13:30:08 خدا چه آفریده؟ - قسمت 61 00:11:53
97 13:42:01 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:19
98 13:42:20 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
99 13:43:15 کلیپ نمره بیست 00:01:52
100 13:45:07 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
101 13:45:27 اژدهای مهربان من - قسمت 32 00:10:03
102 13:55:30 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
103 13:56:23 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
104 13:58:23 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:50
105 13:59:13 نقاشی کنیم 00:00:47
106 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
107 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
108 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:11
109 14:07:15 آرم تایم (سینمایی سامی-2) 00:00:25
110 14:07:40 باکس پف فیلم سینمایی سامی-2 01:30:50
111 15:38:30 آرم تایم (پسر شجاع) 00:00:20
112 15:38:50 پسر شجاع - قسمت 19 00:21:48
113 16:00:38 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
114 16:00:58 مل‌مل-5 - قسمت 109 00:55:00
115 16:55:58 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:16
116 16:57:14 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
117 16:57:50 ترافیک 00:02:08
118 16:59:58 آرم تایم (اژدها‌ سواران) 00:00:20
119 17:00:18 اژدها‌ سواران 1 و 2 - قسمت 32 00:18:57
120 17:19:15 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:07
121 17:20:22 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
122 17:20:34 کلیپ بسم الله 00:03:33
123 17:24:07 اعلام برنامه 00:00:55
124 17:25:02 بره ناقلا 00:04:48
125 17:29:50 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
126 17:30:10 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 65 00:18:27
127 17:48:37 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
128 17:48:47 کلیپ سرزمین من 00:03:47
129 17:52:34 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
130 17:54:56 گروه تحقیق 00:03:37
131 17:58:33 تیزر فراخوان مجموعه دورت بگردم ایران 00:00:59
132 17:59:32 وله رگلاژ 00:00:28
133 18:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:10:00
134 18:10:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:16:56
135 18:26:56 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
136 18:27:18 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
137 18:29:40 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
138 18:30:00 قلعه هزار اردک - قسمت 22 00:17:40
139 18:47:40 اعلام برنامه 00:00:55
140 18:48:35 کلیپ بارکد 626 00:04:08
141 18:52:43 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
142 18:53:19 لذت دانایی 00:05:44
143 18:59:03 تیزر دورت بگردم ایران 00:00:59
144 19:00:02 آرم تایم(مل‌مل) 00:00:20
145 19:00:22 مل‌مل-5 - قسمت 108 00:55:00
146 19:55:22 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
147 19:57:44 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
148 19:59:43 آرم تایم (اژدها‌ سواران) 00:00:20
149 20:00:03 اژدها‌ سواران 1 و 2 - قسمت 31 00:21:04
150 20:21:07 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
151 20:21:29 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
152 20:22:50 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
153 20:26:01 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:28
154 20:26:29 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
155 20:27:05 برنارد 00:02:40
156 20:29:45 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
157 20:30:05 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 64 00:20:55
158 20:51:00 تیزر فراخوان مجموعه دورت بگردم ایران 00:00:59
159 20:51:59 کلیپ قاصدک 00:03:20
160 20:55:19 تیزر خرس های کله فندوقی 00:01:21
161 20:56:40 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
162 20:57:03 آگهی بازرگانی 00:02:50
163 20:59:53 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
164 21:00:13 قلعه هزار اردک - قسمت 21 00:19:44
165 21:19:57 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
166 21:20:33 لئون 00:02:35
167 21:23:08 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
168 21:25:02 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
169 21:27:24 شکرستان 00:02:44
170 21:30:08 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
171 21:30:31 آگهی بازرگانی 00:02:58
172 21:33:29 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 151 00:25:36
173 21:59:05 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:55


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها