جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:56
4 08:08:27 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:08:47 ماجراهای جنگل 00:04:31
6 08:13:18 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:14:03 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:05
8 08:15:08 آرم تایم (حبابی‌ها) 00:00:20
9 08:15:28 حبابی‌ها - قسمت 23 00:11:46
10 08:27:14 آنونس مجموعه تاتی و طوطو 00:01:30
11 08:28:44 اوم نوم 00:01:08
12 08:29:52 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
13 08:30:12 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 74 00:07:09
14 08:37:21 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
15 08:37:43 یاپ یاپس 00:02:15
16 08:39:58 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
17 08:41:28 کلیپ‌های نوید و ندا- کتاب 00:02:26
18 08:43:54 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:57
19 08:44:51 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
20 08:45:11 تاتی و طوطو - قسمت 75 00:06:45
21 08:51:56 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
22 08:52:16 کاردستی‌های مهدپویا-خرس پاندا 00:02:54
23 08:55:10 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:55:45 مولانگ 00:03:26
25 08:59:11 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:37
26 08:59:48 آرم تایم (هزار و یک داستان) 00:00:20
27 09:00:08 هزار و یک داستان - قسمت 20 00:07:58
28 09:08:06 آرم استیشن روز 00:00:20
29 09:08:26 دیپ‌داپ 00:02:53
30 09:11:19 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
31 09:12:49 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:54
32 09:14:43 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
33 09:15:03 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 33 00:12:33
34 09:27:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
35 09:27:59 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
36 09:29:59 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
37 09:30:19 شهر قصه - قسمت 46 00:07:14
38 09:37:33 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
39 09:37:53 شن‌دونه‌ها 00:03:54
40 09:41:47 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
41 09:41:56 ماجراهای سعید 00:03:02
42 09:44:58 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
43 09:45:18 بره کوچولو - قسمت 22 00:09:20
44 09:54:38 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
45 09:55:04 بندبندی‌ها 00:01:36
46 09:56:40 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
47 09:58:10 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:45
48 09:59:55 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
49 10:00:15 پیم و پم - قسمت 68 00:14:23
50 10:14:38 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
51 10:14:58 ماجراهای ایوری - قسمت 59 00:08:04
52 10:23:02 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:55
53 10:23:57 کاردستی‌های مهدپویا-قارچ 00:04:48
54 10:28:45 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
55 10:29:09 اوم نوم 00:01:03
56 10:30:12 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
57 10:30:32 نقاش کوچولو - قسمت 13 00:10:42
58 10:41:14 اعلام برنامه 00:00:35
59 10:41:49 ماموک 00:03:04
60 10:44:53 آرم تایم (پوکویو) 00:00:20
61 10:45:13 پوکویو-3 - قسمت 3 00:05:57
62 10:51:10 اعلام برنامه 00:00:45
63 10:51:55 ماجراهای جنگل 00:04:47
64 10:56:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
65 10:56:51 یاپ یاپس 00:02:15
66 10:59:06 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:58
67 11:00:04 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
68 11:00:24 خدا چه آفریده؟ - قسمت 105 00:10:55
69 11:11:19 آنونس مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:30
70 11:12:49 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
71 11:14:49 آرم تایم (حبابی‌ها) 00:00:20
72 11:15:09 حبابی‌ها - قسمت 24 00:11:46
73 11:26:55 اعلام برنامه 00:00:35
74 11:27:30 کاردستی‌های مهدپویا-جا مدادی‎ 00:02:16
75 11:29:46 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
76 11:30:06 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 75 00:07:48
77 11:37:54 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
78 11:38:18 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:47
79 11:40:05 ترو ترو 00:02:55
80 11:43:00 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
81 11:43:53 شن‌دونه‌ها 00:04:24
82 11:48:17 آنونس مجموعه تاتی و طوطو 00:01:30
83 11:49:47 وله رگلاژ 00:01:03
84 11:50:50 جشن نماز 00:05:10
85 11:56:00 جشن نماز 00:05:51
86 12:01:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
87 12:02:11 ماجراهای جنگل 00:04:48
88 12:06:59 کلیپ‌های مهدپویا- شکرگزاری 00:02:09
89 12:09:08 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
90 12:10:38 مولانگ 00:03:27
91 12:14:05 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:05
92 12:15:10 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
93 12:15:30 تاتی و طوطو - قسمت 76 00:06:54
94 12:22:24 اعلام برنامه 00:00:45
95 12:23:09 ماجراهای سعید 00:04:56
96 12:28:05 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
97 12:28:25 بندبندی‌ها 00:01:36
98 12:30:01 آرم تایم (هزار و یک داستان) 00:00:20
99 12:30:21 هزار و یک داستان - قسمت 21 00:07:45
100 12:38:06 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
101 12:39:36 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:54
102 12:41:30 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
103 12:41:46 کلیپ باد 00:02:55
104 12:44:41 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
105 12:45:01 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 34 00:12:51
106 12:57:52 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
107 12:58:45 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:04
108 12:59:49 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
109 13:00:09 شهر قصه - قسمت 45 00:07:08
110 13:07:17 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
111 13:08:47 ماموک 00:03:12
112 13:11:59 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
113 13:12:22 دیپ‌داپ 00:02:53
114 13:15:15 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
115 13:15:35 خدا چه آفریده؟ - قسمت 104 00:11:45
116 13:27:20 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:28
117 13:27:48 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
118 13:29:48 آرم تایم (پوکویو) 00:00:20
119 13:30:08 پوکویو-3 - قسمت 2 00:05:59
120 13:36:07 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
121 13:36:27 کاردستی‌های مهدپویا-قایق-1 00:04:02
122 13:40:29 آنونس مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:30
123 13:41:59 ترو ترو 00:02:55
124 13:44:54 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
125 13:45:14 نقاش کوچولو - قسمت 12 00:10:56
126 13:56:10 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
127 13:56:26 اوم نوم 00:01:06
128 13:57:32 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
129 13:59:02 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:58
130 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
131 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
132 14:02:33 تلاوت قرآن 00:04:35
133 14:07:08 وله وفات حضرت معصومه (س) 00:00:25
134 14:07:33 آرم تایم (اژدهاسواران) 00:00:20
135 14:07:53 اژدهاسواران 1و2 - قسمت 10 00:20:57
136 14:28:50 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:05
137 14:29:55 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
138 14:30:15 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 43 00:18:45
139 14:49:00 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:54
140 14:50:54 دزد ناشی 00:01:30
141 14:52:24 آنونس مجموعه حنا، دختری در مزرعه 00:01:12
142 14:53:36 لذت دانایی 00:05:42
143 14:59:18 وله وفات حضرت معصومه (س) 00:00:25
144 14:59:43 آرم تایم (افسانه سه‌برادر) 00:00:20
145 15:00:03 افسانه سه‌برادر - قسمت 52 00:28:24
146 15:28:27 اعلام برنامه 00:00:55
147 15:29:22 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:19
148 15:29:41 آرم تایم (ویکی و مردان پر زور) 00:00:20
149 15:30:01 ویکی و مردان پر زور - قسمت 10 00:11:58
150 15:41:59 آنونس مجموعه ماجراهای نیلز 00:01:14
151 15:43:13 سبک زندگی 00:01:46
152 15:44:59 آرم تایم (جعبه کاردستی) 00:00:20
153 15:45:19 جعبه کاردستی - قسمت 10 00:10:31
154 15:55:50 اعلام برنامه 00:00:50
155 15:56:40 برنارد 00:02:58
156 15:59:38 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:28
157 16:00:06 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
158 16:00:26 مل‌مل-5 - قسمت 73 00:55:00
159 16:55:26 آنونس مجموعه اژدهاسواران 00:01:23
160 16:56:49 مورف 00:01:29
161 16:58:18 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:04
162 16:59:22 وله رگلاژ 00:00:38
163 17:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:11:00
164 17:11:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:19:00
165 17:30:00 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
166 17:30:20 صلح‌بانان - قسمت 4 00:22:10
167 17:52:30 تیزر چی چی 00:03:45
168 17:56:15 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
169 17:56:36 گنجینه 00:01:32
170 17:58:08 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
171 17:59:16 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:29
172 17:59:45 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
173 18:00:05 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 104 00:22:35
174 18:22:40 اعلام برنامه 00:00:50
175 18:23:30 تیزر دورت بگردم ایران 00:03:03
176 18:26:33 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
177 18:27:28 رود رانر 00:02:37
178 18:30:05 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
179 18:30:25 جزیره دانش - قسمت 17 00:20:48
180 18:51:13 تیزر پویش منطقه پرواز ممنوع 00:01:59
181 18:53:12 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
182 18:54:17 گروه تحقیق 00:04:14
183 18:58:31 تیزر پف فیلم 00:01:11
184 18:59:42 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
185 19:00:02 مهارت‌های زندگی - قسمت 375 00:16:13
186 19:16:15 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
187 19:16:35 شکرستان-4 - قسمت 1 00:15:02
188 19:31:37 آرم تایم (حنا، دختری در مزرعه) 00:00:20
189 19:31:57 حنا، دختری در مزرعه - قسمت 13 00:19:24
190 19:51:21 اعلام برنامه 00:00:50
191 19:52:11 تیزر چی چی 00:04:34
192 19:56:45 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:57
193 19:57:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
194 19:58:05 آگهی بازرگانی 00:01:41
195 19:59:46 آرم تایم (اژدهاسواران ) 00:00:20
196 20:00:06 اژدهاسواران 1و2 - قسمت 10 00:21:02
197 20:21:08 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:37
198 20:21:45 کلیپ بارکد 626 00:04:08
199 20:25:53 تیزر پف فیلم 00:01:11
200 20:27:04 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
201 20:27:27 آگهی بازرگانی 00:02:25
202 20:29:52 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
203 20:30:12 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 43 00:18:45
204 20:48:57 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
205 20:51:19 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
206 20:52:56 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:16
207 20:55:12 مزه_خلاقیت 00:02:08
208 20:57:20 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:50
209 20:58:10 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
210 20:58:33 آگهی بازرگانی 00:01:41
211 21:00:14 آرم تایم (افسانه سه‌برادر) 00:00:20
212 21:00:34 افسانه سه‌برادر - قسمت 52 00:28:24
213 21:28:58 آنونس مجموعه کلاس اولی‌ها 00:00:58
214 21:29:56 تیزر چی چی 00:04:01
215 21:33:57 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
216 21:34:20 آگهی بازرگانی 00:02:25
217 21:36:45 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 75 00:23:09
218 21:59:54 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:06


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها