جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:00
4 08:06:31 حدیث 00:00:17
5 08:06:48 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:08 وله خمیری 00:00:48
7 08:07:56 دهکده مامی 00:05:00
8 08:12:56 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:13:41 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
10 08:13:50 آگهی بازرگانی 00:01:10
11 08:15:00 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 32 00:10:36
12 08:25:36 کلیپ درخت 00:02:36
13 08:28:12 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
14 08:28:34 وله خمیری 00:00:38
15 08:29:12 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
16 08:30:00 دوستان جنگل - قسمت 32 00:07:06
17 08:37:06 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
18 08:37:30 تیزر مجموعه شهر قصه 00:00:53
19 08:38:23 پینگو - قسمت 24 00:05:39
20 08:44:02 تیزر مجموعه قصه‌های ریرا 00:00:58
21 08:45:00 مولی و مولا - قسمت 36 00:09:35
22 08:54:35 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:55:10 کلیپ مسواک زدن 00:03:34
24 08:58:44 وله خمیری 00:00:32
25 08:59:16 آگهی بازرگانی 00:00:44
26 09:00:00 قصه‌های ریرا - قسمت 32 00:08:16
27 09:08:16 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
28 09:08:38 ماموک 00:03:11
29 09:11:49 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
30 09:15:01 بوجان نقاش کوچولو - قسمت 3 00:08:55
31 09:23:56 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
32 09:24:44 کلیپ‌ پروانه 00:01:44
33 09:26:28 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:27:13 من یک حیوان هستم 00:02:04
35 09:29:17 وله خمیری 00:00:44
36 09:30:01 خدا چه آفریده؟ - قسمت 23 00:10:14
37 09:40:15 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:09
38 09:40:24 تیزر مجموعه شهر قصه 00:00:53
39 09:41:17 کلیپ توپ 00:02:24
40 09:43:41 تیزر مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 00:00:55
41 09:44:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
42 09:45:00 مزرعه سبز - قسمت 11 00:14:56
43 09:59:56 آگهی بازرگانی 00:01:18
44 10:01:14 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 31 00:08:25
45 10:09:39 کلیپ خدای برف و بارون 00:01:50
46 10:11:29 دیپ‌داپ 00:02:46
47 10:14:15 وله خمیری 00:00:45
48 10:15:00 بزرگ و کوچک - قسمت 5 00:08:51
49 10:23:51 کلیپ دو‌‌‌ دوست 00:02:35
50 10:26:26 تیزر برنامه های دی ماه خردسال 00:02:59
51 10:29:25 اعلام برنامه 00:00:35
52 10:30:00 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 33 00:10:40
53 10:40:40 تیزر مجموعه قصه‌های ریرا 00:00:58
54 10:41:38 دیپ‌داپ 00:02:59
55 10:44:37 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
56 10:45:01 تینگا تینگا - قسمت 7 00:09:26
57 10:54:27 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
58 10:54:47 اوم نوم 00:01:03
59 10:55:50 کلیپ زمستان 00:01:54
60 10:57:44 اعلام برنامه 00:00:45
61 10:58:29 آگهی بازرگانی 00:01:35
62 11:00:04 شهر قصه 00:07:08
63 11:07:12 وله خمیری 00:00:44
64 11:07:56 دهکده مامی 00:05:34
65 11:13:30 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
66 11:13:54 تیزر سروش خردسالان 00:01:08
67 11:15:02 مولی و مولا - قسمت 37 00:09:36
68 11:24:38 تیزر برنامه های دی ماه خردسال 00:02:59
69 11:27:37 من یک حیوان هستم 00:02:03
70 11:29:40 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
71 11:30:00 قصه‌های ریرا 00:10:13
72 11:40:13 کلیپ اعداد 00:02:01
73 11:42:14 دیپ‌داپ 00:02:37
74 11:44:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
75 11:45:00 دوستان جنگل 00:08:15
76 11:53:15 کلیپ دنیای زیبا 00:02:51
77 11:56:06 اوم نوم 00:01:17
78 11:57:23 آگهی بازرگانی 00:00:52
79 11:58:15 مول - قسمت 20 00:05:31
80 12:03:46 وله خمیری 00:00:40
81 12:04:26 کلیپ خدا 00:03:04
82 12:07:30 وله رگلاژ 00:01:01
83 12:08:31 تلاوت قرآن 00:06:29
84 12:15:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
85 12:19:05 کلیپ چادر نماز 00:01:24
86 12:20:29 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
87 12:21:22 ماموک 00:03:06
88 12:24:28 تیزر برنامه های دی ماه خردسال 00:02:59
89 12:27:27 اعلام برنامه 00:00:45
90 12:28:12 لالبی 00:01:40
91 12:29:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
92 12:30:01 شهر قصه - قسمت 22 00:10:12
93 12:40:13 جعبه حیوانات 00:02:04
94 12:42:17 کلیپ باران 00:02:44
95 12:45:01 خدا چه آفریده؟ - قسمت 22 00:10:15
96 12:55:16 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
97 12:55:36 کلیپ نقاشی 00:02:17
98 12:57:53 تیزر سروش خردسالان 00:01:08
99 12:59:01 آگهی بازرگانی 00:01:02
100 13:00:03 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 30 00:09:59
101 13:10:02 کلیپ چوپان مهربان 00:01:59
102 13:12:01 تیزر برنامه های دی ماه خردسال 00:02:59
103 13:15:00 تینگا تینگا - قسمت 6 00:10:57
104 13:25:57 وله خمیری 00:00:29
105 13:26:26 کلیپ گل‌فروش 00:02:08
106 13:28:34 اوم نوم 00:01:07
107 13:29:41 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
108 13:30:01 مزرعه سبز - قسمت 10 00:11:13
109 13:41:14 وله خمیری 00:00:34
110 13:41:48 تیزر سروش خردسالان 00:01:08
111 13:42:56 کلیپ‌ پروانه 00:01:44
112 13:44:40 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
113 13:45:00 بزرگ و کوچک 00:09:25
114 13:54:25 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
115 13:54:49 کلیپ آتش‌نشان 00:02:10
116 13:56:59 لالبی 00:01:30
117 13:58:29 آگهی بازرگانی 00:01:31
118 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
119 14:00:50 عسل آباد - قسمت 11 00:12:51
120 14:13:41 ویروس آنفولانزا-9 00:01:10
121 14:14:51 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
122 14:15:01 سام آتش‌نشان - قسمت 19 00:10:10
123 14:25:11 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
124 14:25:49 اعلام برنامه 00:00:55
125 14:26:44 تیزر نهال 00:03:21
126 14:30:05 پاندای کونگ‌فو کار - قسمت 47 00:23:24
127 14:53:29 تیزر شادیانه_4 00:01:42
128 14:55:11 کلیپ آقای نویسنده 00:03:02
129 14:58:13 آگهی بازرگانی 00:01:47
130 15:00:00 خوش‌مزه - قسمت 21 00:14:17
131 15:14:17 مکس 00:00:45
132 15:15:02 قصه‌های کهن - قسمت 11 00:11:25
133 15:26:27 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
134 15:26:37 بره قهرمان 00:01:04
135 15:27:41 آگهی بازرگانی 00:02:19
136 15:30:00 سینمایی توئیتی و سفر به دور دنیا در 80 روز 01:10:31
137 16:40:31 تیزر شادیانه_9 00:01:38
138 16:42:09 ویروس آنفولانزا-6 00:02:20
139 16:44:29 مجموعه علوم نارنجی - قسمت 11 00:07:52
140 16:52:21 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
141 16:52:57 تیزر شادیانه_4 00:01:42
142 16:54:39 تیزر سروش کودکان 00:01:08
143 16:55:47 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:30
144 16:58:17 آگهی بازرگانی 00:01:46
145 17:00:03 پسر نابغه - قسمت 21 00:16:34
146 17:16:37 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
147 17:18:07 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:37
148 17:20:44 تیزر شادیانه_9 00:01:38
149 17:22:22 بره ناقلا 00:06:12
150 17:28:34 وله رگلاژ 00:00:37
151 17:29:11 کلیپ پیامبر 00:03:53
152 17:33:04 تلاوت قرآن 00:05:56
153 17:39:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:37
154 17:43:37 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
155 17:44:04 ویروس آنفولانزا-10 00:00:57
156 17:45:01 عسل‌آباد - قسمت 12 00:13:11
157 17:58:12 آگهی بازرگانی 00:02:28
158 18:00:40 ماجراهای سمنو و شقاقل - قسمت 40 00:16:22
159 18:17:02 تیزر شادیانه_4 00:01:42
160 18:18:44 تیزر سینمایی پایپر پنگوئن و ماشین پرنده‌اش 00:01:17
161 18:20:01 داستان حشرات - قسمت 28 00:05:31
162 18:25:32 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
163 18:27:02 جعبه حیوانات 00:02:03
164 18:29:05 اعلام برنامه 00:00:55
165 18:30:00 پاندای کونگ‌فو کار - قسمت 48 00:23:15
166 18:53:15 تیزر شادیانه_9 00:01:38
167 18:54:53 برنارد 00:03:13
168 18:58:06 آگهی بازرگانی 00:01:54
169 19:00:00 خوش‌مزه - قسمت 22 00:14:17
170 19:14:17 مکس 00:00:39
171 19:14:56 قصه‌های کهن - قسمت 12 00:12:24
172 19:27:20 جعبه حیوانات 00:02:04
173 19:29:24 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
174 19:30:00 سینمایی پایپر پنگوئن و ماشین پرنده‌اش 00:46:08
175 20:16:08 تیزر شادیانه_4 00:01:42
176 20:17:50 آگهی بازرگانی 00:01:32
177 20:19:22 مجموعه علوم نارنجی - قسمت 12 00:06:14
178 20:25:36 ویروس آنفولانزا-10 00:00:57
179 20:26:33 کلیپ نفس 00:01:50
180 20:28:23 تیزر شادیانه_9 00:01:38
181 20:30:01 سه‌ قلوها - قسمت 18 00:19:05
182 20:49:06 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
183 20:49:16 تیزر نهال 00:03:21
184 20:52:37 رود رانر 00:06:01
185 20:58:38 آگهی بازرگانی 00:01:22
186 21:00:00 ماجراهای سمنو و شقاقل - قسمت 39 00:16:28
187 21:16:28 برنارد 00:03:10
188 21:19:38 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
189 21:20:33 داستان حشرات - قسمت 27 00:05:28
190 21:26:01 کلیپ یک روز بودم 00:03:15
191 21:29:16 باغ وحش فضایی 00:01:57
192 21:31:13 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
193 21:32:43 آبی‌تر از رویا 00:27:11
194 21:59:54 شب بخیر بچه‌ها 00:00:06


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها