جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:17
4 08:05:48 حدیث 00:00:45
5 08:06:33 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:53 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:07:38 ماجراهای سعید 00:04:03
8 08:11:41 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
9 08:11:50 مولانگ 00:02:53
10 08:14:43 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
11 08:15:08 نقاشی‌نقاشی - قسمت 28 00:14:03
12 08:29:11 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
13 08:29:37 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:25
14 08:30:02 سارا و اردک - قسمت 15 00:05:43
15 08:35:45 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
16 08:36:09 اوم نوم 00:01:05
17 08:37:14 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
18 08:38:12 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
19 08:44:42 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
20 08:45:07 شهر قصه 00:09:18
21 08:54:25 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:55:00 مولانگ 00:03:13
23 08:58:13 آگهی بازرگانی 00:01:27
24 08:59:40 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
25 09:00:05 بارباپاپا - قسمت 14 00:09:36
26 09:09:41 وله بحران آب 00:00:46
27 09:10:27 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
28 09:10:43 کلیپ‌های مهدپویا- رنگ زرد 00:01:50
29 09:12:33 آنونس مجموعه پیم و پم 00:02:02
30 09:14:35 آرم تایم (پینگو در شهر) 00:00:25
31 09:15:00 پینگو در شهر - قسمت 14 00:06:28
32 09:21:28 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
33 09:22:26 مول 00:05:06
34 09:27:32 اعلام برنامه 00:00:45
35 09:28:17 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:51
36 09:30:08 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:25
37 09:30:33 پهلوانان پویا - قسمت 17 00:14:48
38 09:45:21 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
39 09:45:46 نیلویا - قسمت 16 00:06:22
40 09:52:08 کلیپ شاپرک 00:03:26
41 09:55:34 وله روابط عمومی-162 00:00:29
42 09:56:03 کاردستی‌های مهد پویا-عروسک نمایشی 00:01:34
43 09:57:37 آگهی بازرگانی 00:02:14
44 09:59:51 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
45 10:00:16 پیم و پم - قسمت 29 00:12:39
46 10:12:55 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
47 10:13:04 پیم و پم اینا 00:08:04
48 10:21:08 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
49 10:27:38 اوم نوم 00:01:03
50 10:28:41 وله خمیری 00:00:56
51 10:29:37 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
52 10:30:02 قطارها - قسمت 19 00:05:24
53 10:35:26 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
54 10:38:38 تیزردر حین پهلوانان پویا 00:00:48
55 10:39:26 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
56 10:39:48 ماموک 00:03:11
57 10:42:59 آنونس مجموعه پیم و پم 00:02:02
58 10:45:01 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 1 00:06:39
59 10:51:40 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
60 10:52:06 کلیپ‌های مهدپویا- آموزش عدد5 00:01:43
61 10:53:49 آرم استیشن روز 00:00:20
62 10:54:09 وله خمیری 00:01:00
63 10:55:09 آگهی بازرگانی 00:04:26
64 10:59:35 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
65 11:00:00 شهر قصه 00:07:31
66 11:07:31 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:02:00
67 11:09:31 مولانگ 00:03:27
68 11:12:58 وله خمیری 00:00:33
69 11:13:31 اوم نوم 00:01:05
70 11:14:36 آرم تایم (پینگو در شهر) 00:00:25
71 11:15:01 پینگو در شهر - قسمت 15 00:06:28
72 11:21:29 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
73 11:21:51 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
74 11:28:21 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
75 11:28:46 نقاشی‌نقاشی - قسمت 29 00:14:20
76 11:43:06 وله رگلاژ 00:00:26
77 11:43:32 بسته تلاوت قرآن 00:05:28
78 11:49:00 بسته اذانگاهی ظهر 00:05:51
79 11:54:51 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
80 11:55:13 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
81 11:57:15 من یک حیوان هستم 00:01:57
82 11:59:12 آرم استیشن توپ 00:00:23
83 11:59:35 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:25
84 12:00:00 آفتاب‌گردون - قسمت 29 00:07:17
85 12:07:17 کاردستی‌های مهد پویا-کوه 00:02:47
86 12:10:04 لالبی 00:01:30
87 12:11:34 آگهی بازرگانی 00:03:01
88 12:14:35 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:25
89 12:15:00 سارا و اردک - قسمت 16 00:06:48
90 12:21:48 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
91 12:28:18 کلیپ‌های مهدپویا- سلام-1 00:01:24
92 12:29:42 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
93 12:30:07 بارباپاپا - قسمت 15 00:09:27
94 12:39:34 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
95 12:39:43 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
96 12:41:43 وله خمیری 00:00:45
97 12:42:28 اوم نوم 00:01:09
98 12:43:37 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
99 12:44:35 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
100 12:45:00 نیلویا - قسمت 15 00:06:20
101 12:51:20 کلیپ طعم صلوات 00:03:56
102 12:55:16 وله خمیری 00:00:59
103 12:56:15 ترو ترو 00:03:11
104 12:59:26 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
105 12:59:35 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
106 13:00:00 پیم و پم - قسمت 28 00:11:54
107 13:11:54 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
108 13:12:17 پیم و پم اینا 00:08:32
109 13:20:49 وله خمیری 00:00:55
110 13:21:44 کلیپ دو دوست 00:02:38
111 13:24:22 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
112 13:24:44 نقاشی کنیم 00:00:53
113 13:25:37 آگهی بازرگانی 00:03:52
114 13:29:29 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
115 13:29:54 قطارها - قسمت 18 00:05:19
116 13:35:13 کلیپ نوید و ندا 00:02:26
117 13:37:39 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
118 13:44:09 آرم تایم(تو هدیه خدایی) 00:00:25
119 13:44:34 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 31 00:11:28
120 13:56:02 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
121 13:56:11 آگهی بازرگانی 00:03:49
122 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
123 14:00:50 آرم تایم(صلح‌بانان) 00:00:25
124 14:01:15 صلح‌بانان - قسمت 8 00:21:58
125 14:23:13 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
126 14:28:13 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
127 14:29:43 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 00:00:25
128 14:30:08 توکیو 8 ریشتر - قسمت 8 00:18:39
129 14:48:47 آنونس سینمایی دلفین کوچک 00:02:30
130 14:51:17 اعلام برنامه 00:00:55
131 14:52:12 آنونس سینمایی من و دوچرخه بابام 00:02:30
132 14:54:42 آگهی بازرگانی 00:04:57
133 14:59:39 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
134 15:00:04 خوش‌مزه - قسمت 8 00:19:15
135 15:19:19 موسیقی فیلم لگو نینجا 00:01:48
136 15:21:07 ماجراهای دانی 00:03:40
137 15:24:47 آنونس مجموعه سطل سحر آمیز 00:02:15
138 15:27:02 سبک زندگی 00:01:05
139 15:28:07 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
140 15:29:37 آرم تایم (موش خبرنگار) 00:00:25
141 15:30:02 موش خبرنگار - قسمت 41 00:22:17
142 15:52:19 اعلام برنامه 00:00:50
143 15:53:09 کلیپ بینوایان_ 2 00:01:37
144 15:54:46 تیزر حین پخش مجموعه خوش‌مزه - قسمت 00:01:05
145 15:55:51 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
146 15:56:18 آگهی بازرگانی 00:03:23
147 15:59:41 آرم تایم(قهرمانان مدرسه) 00:00:25
148 16:00:06 قهرمانان مدرسه - قسمت 21و22 00:27:59
149 16:28:05 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
150 16:28:41 تیزر بزودی مجموعه کارآگاه درختی 00:01:00
151 16:29:41 آرم تایم(شنگول آباد-2) 00:00:25
152 16:30:06 شنگول آباد-2 - قسمت 11 00:18:50
153 16:48:56 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
154 16:53:56 لاروا 00:01:25
155 16:55:21 آگهی بازرگانی 00:04:27
156 16:59:48 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
157 17:00:13 قهرمانان تنیس - قسمت 96 00:21:37
158 17:21:50 تیزر اخراجی‌ها 00:03:06
159 17:24:56 کلیپ فانوس شب 00:05:47
160 17:30:43 وله رگلاژ 00:00:18
161 17:31:01 بسته تلاوت قرآن 00:07:59
162 17:39:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:10:00
163 17:49:00 تیزر بزودی مجموعه کارآگاه درختی 00:01:00
164 17:50:00 تیزر اتفاق ساده 00:02:35
165 17:52:35 گزارش راه پیمایی اربعین 00:07:00
166 17:59:35 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
167 18:00:00 ماشیناسورها - قسمت 13 00:22:54
168 18:22:54 تیزر حین پخش مجموعه خوش‌مزه 00:01:05
169 18:23:59 آنونس مجموعه شنگول آباد-2 00:02:09
170 18:26:08 آگهی بازرگانی 00:03:38
171 18:29:46 آرم تایم(من هنرمندم) 00:00:25
172 18:30:11 من هنرمندم - قسمت 103 00:22:41
173 18:52:52 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
174 18:54:22 وله آیا می دانید که 00:00:39
175 18:55:01 آگهی بازرگانی 00:04:55
176 18:59:56 آرم تایم(ماجراهای دینو) 00:00:25
177 19:00:21 ماجراهای دینو - قسمت 32 00:12:49
178 19:13:10 کلیپ بینوایان-1 00:01:29
179 19:14:39 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
180 19:15:04 سطل سحرآمیز - قسمت 21 00:11:57
181 19:27:01 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
182 19:27:18 آنونس مجموعه جزیره دانش 00:02:27
183 19:29:45 آرم تایم(صلح‌بانان) 00:00:25
184 19:30:10 صلح‌بانان - قسمت 8 00:21:58
185 19:52:08 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
186 19:57:08 وله آیا می دانید که 00:00:39
187 19:57:47 آگهی بازرگانی 00:01:48
188 19:59:35 آرم تایم(ورجه وورجه-3) 00:00:25
189 20:00:00 ورجه وورجه-3 - قسمت 13و14 00:12:55
190 20:12:55 تیزر ترک 00:03:39
191 20:16:34 آنونس سینمایی دلفین کوچک 00:02:30
192 20:19:04 آنونس مجموعه قهرمانان مدرسه 00:02:14
193 20:21:18 گزارش راه پیمایی اربعین 00:06:52
194 20:28:10 آرم تایم(ماجراهای کوشا-5) 00:00:25
195 20:28:35 ماجراهای کوشا-5 - قسمت 7 00:15:19
196 20:43:54 آرم تایم(من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
197 20:44:19 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 22 00:14:45
198 20:59:04 آگهی بازرگانی 00:01:47
199 21:00:51 توکیو 8 ریشتر - قسمت 8 00:18:39
200 21:19:30 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
201 21:19:47 تیزر بزودی مجموعه کارآگاه درختی 00:01:00
202 21:20:47 کلیپ فانوس شب 00:05:47
203 21:26:34 آنونس سینمایی من و دوچرخه بابام 00:02:30
204 21:29:04 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
205 21:29:42 بسته شبانگاهی - قسمت 29 00:30:00
206 21:59:42 شب بخیر بچه‌ها 00:00:18


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها