جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:47
4 08:06:18 حدیث 00:00:47
5 08:07:05 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:25 کلیپ‌های اتل‌متل_برف 00:04:45
7 08:12:10 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:12:55 نقاشی کنیم 00:00:55
9 08:13:50 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:14:23 آگهی بازرگانی 00:00:45
11 08:15:08 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
12 08:15:28 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 57 00:11:53
13 08:27:21 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
14 08:27:30 اوم نوم 00:01:08
15 08:28:38 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
16 08:30:08 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
17 08:30:28 کندویی‌ها - قسمت 16 00:07:35
18 08:38:03 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
19 08:39:01 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
20 08:39:17 آنونس مجموعه قصه های جورواجور 00:01:30
21 08:40:47 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
22 08:44:41 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
23 08:45:01 شهر قصه - قسمت 100 00:08:41
24 08:53:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
25 08:53:51 کلیپ سیاه‌ و سفید 00:02:35
26 08:56:26 تیزر بزودی اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
27 08:57:43 اعلام برنامه 00:00:35
28 08:58:18 وله روابط عمومی-162 00:00:22
29 08:58:40 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
30 09:00:10 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
31 09:00:30 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 6 00:11:25
32 09:11:55 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
33 09:12:17 کاردستی‌های مهدپویا-خورشید-1 00:02:41
34 09:14:58 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
35 09:15:18 فسقلی‌های باغچه - قسمت 26 00:11:21
36 09:26:39 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
37 09:27:37 اعلام برنامه 00:00:45
38 09:28:22 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
39 09:28:55 آگهی بازرگانی 00:01:17
40 09:30:12 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
41 09:30:32 پهلوانان پویا - قسمت 28 00:14:18
42 09:44:50 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها) 00:00:20
43 09:45:10 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 13 00:11:03
44 09:56:13 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
45 09:56:22 کلیپ پروانه 00:02:15
46 09:58:37 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
47 09:59:10 آگهی بازرگانی 00:00:45
48 09:59:55 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
49 10:00:15 خدا چه آفریده؟ - قسمت 60 00:09:50
50 10:10:05 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
51 10:11:35 مولانگ 00:03:27
52 10:15:02 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
53 10:15:22 نقاش کوچولو - قسمت 60 00:10:39
54 10:26:01 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:30
55 10:27:31 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
56 10:28:04 آگهی بازرگانی 00:00:45
57 10:28:49 تیزر تی‌تی 00:01:02
58 10:29:51 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
59 10:30:11 کایلو - قسمت 62 00:07:54
60 10:38:05 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
61 10:38:58 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
62 10:40:28 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
63 10:40:44 تیزر تی‌تی 00:01:02
64 10:41:46 آرم تایم(قصه‌های جورواجور) 00:00:20
65 10:42:06 قصه‌های جورواجور - قسمت 8 00:12:47
66 10:54:53 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
67 10:55:26 آگهی بازرگانی 00:04:19
68 10:59:45 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
69 11:00:05 شهر قصه - قسمت 101 00:09:57
70 11:10:02 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
71 11:10:25 کلیپ‌های مهدپویا- پول‎ 00:01:58
72 11:12:23 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
73 11:13:53 تیزر تی‌تی 00:01:02
74 11:14:55 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
75 11:15:15 فسقلی‌های باغچه - قسمت 1 00:12:15
76 11:27:30 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
77 11:28:03 آگهی بازرگانی 00:04:27
78 11:32:30 تیزر تی‌تی 00:01:02
79 11:33:32 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
80 11:33:52 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 57 00:11:53
81 11:45:45 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
82 11:45:54 تیزر تی‌تی 00:01:02
83 11:46:56 آرم تایم(کندویی‌ها) 00:00:20
84 11:47:16 کندویی‌ها - قسمت 17 00:06:00
85 11:53:16 آرم استیشن روز 00:00:20
86 11:53:36 نقاشی کنیم 00:00:48
87 11:54:24 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:30
88 11:55:54 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
89 11:56:27 آگهی بازرگانی 00:03:17
90 11:59:44 آرم تایم (آفتاب گردون) 00:00:20
91 12:00:04 آفتاب‌گردون - قسمت 60 00:07:50
92 12:07:54 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
93 12:08:03 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
94 12:10:20 وله رگلاژ 00:01:16
95 12:11:36 جشن نماز 00:06:24
96 12:18:00 جشن نماز 00:05:47
97 12:23:47 آنونس مجموعه قصه های جورواجور 00:01:30
98 12:25:17 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
99 12:25:50 آگهی بازرگانی 00:04:14
100 12:30:04 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
101 12:30:24 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 7 00:11:22
102 12:41:46 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
103 12:43:16 یاپ یاپس 00:02:02
104 12:45:18 آرم تایم(توییرلی‌ ووها) 00:00:20
105 12:45:38 توییرلی‌ ووها - قسمت 12 00:11:03
106 12:56:41 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
107 12:57:14 آگهی بازرگانی 00:04:18
108 13:01:32 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
109 13:01:52 خدا چه آفریده؟ - قسمت 59 00:09:23
110 13:11:15 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
111 13:12:45 کلیپ ماهی 00:02:10
112 13:14:55 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
113 13:15:15 نقاش کوچولو - قسمت 59 00:10:37
114 13:25:52 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
115 13:26:25 آگهی بازرگانی 00:04:12
116 13:30:37 کایلو - قسمت 61 00:06:50
117 13:37:27 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
118 13:37:36 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
119 13:39:27 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
120 13:41:27 آرم تایم(قصه‌های جورواجور) 00:00:20
121 13:41:47 قصه‌های جورواجور - قسمت 7 00:13:58
122 13:55:45 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
123 13:56:18 آگهی بازرگانی 00:03:42
124 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
125 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
126 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:42
127 14:08:03 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
128 14:08:28 صلح‌بانان - قسمت 43 00:22:09
129 14:30:37 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
130 14:31:00 آگهی بازرگانی 00:01:17
131 14:32:17 آرم تایم (رویا سوار) 00:00:25
132 14:32:42 رویاسوار - قسمت 32 00:22:47
133 14:55:29 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
134 14:55:52 آگهی بازرگانی 00:04:45
135 15:00:37 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
136 15:01:02 خوش‌مزه - قسمت 33,34 00:19:23
137 15:20:25 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
138 15:21:03 آنونس سینمایی ماشین‌ها 00:02:00
139 15:23:03 موسیقی فیلم آواز دریا 00:01:08
140 15:24:11 تیزر حمایت مل مل - گلی 3 00:02:10
141 15:26:21 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
142 15:26:44 آگهی بازرگانی 00:03:17
143 15:30:01 آرم تایم (قندک و مثل‌ها) 00:00:25
144 15:30:26 قندک و مثل‌ها - قسمت 17,18 00:14:32
145 15:44:58 آرم تایم (توربو و دوستان) 00:00:25
146 15:45:23 توربو و دوستان - قسمت 7 00:11:01
147 15:56:24 آگهی بازرگانی 00:02:56
148 15:59:20 تیزر تک‌تین 00:00:50
149 16:00:10 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
150 16:00:35 مل‌مل - قسمت 13 00:55:00
151 16:55:35 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
152 16:55:58 آگهی بازرگانی 00:04:36
153 17:00:34 تیزر تک‌تین 00:01:43
154 17:02:17 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
155 17:02:42 قهرمانان تنیس - قسمت 148 00:21:49
156 17:24:31 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
157 17:25:07 موسیقی فیلم زندگی مخفی حیوانات 00:02:04
158 17:27:11 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
159 17:27:34 آگهی بازرگانی 00:01:13
160 17:28:47 تیزر تک‌تین 00:00:50
161 17:29:37 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
162 17:30:02 ماشیناسورها - قسمت 65 00:22:54
163 17:52:56 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
164 17:53:23 آنونس سینمایی ماشین‌ها 00:02:00
165 17:55:23 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
166 17:55:46 آگهی بازرگانی 00:02:16
167 17:58:02 تیزر حمایت مل مل - گلی 1 00:00:44
168 17:58:46 وله رگلاژ 00:01:14
169 18:00:00 بسته تلاوت قرآن 00:09:00
170 18:09:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:19:00
171 18:28:00 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
172 18:28:10 تیزر تک‌تین 00:01:43
173 18:29:53 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
174 18:30:18 من هنرمندم - قسمت 153 00:20:26
175 18:50:44 تیزر حمایت مل مل - گلی 2 00:00:44
176 18:51:28 موسیقی فیلم عصر یخبندان 5 00:01:00
177 18:52:28 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:34
178 18:56:02 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
179 18:56:25 آگهی بازرگانی 00:03:37
180 19:00:02 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
181 19:00:27 ماجراهای دینو - قسمت 67 00:13:05
182 19:13:32 وله روابط عمومی-162 00:00:20
183 19:13:52 موسیقی فیلم انسان اولیه 00:01:11
184 19:15:03 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
185 19:15:28 سطل سحرآمیز - قسمت 56 00:11:11
186 19:26:39 تیزر حمایت مل مل - گلی 3 00:02:10
187 19:28:49 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
188 19:29:12 آگهی بازرگانی 00:00:43
189 19:29:55 آرم تایم(صلح‌بانان ) 00:00:25
190 19:30:20 صلح‌بانان - قسمت 43 00:22:09
191 19:52:29 اعلام برنامه 00:00:50
192 19:53:19 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:37
193 19:56:56 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
194 19:57:19 آگهی بازرگانی 00:02:49
195 20:00:08 آرم تایم(رستوران جنگل) 00:00:25
196 20:00:33 رستوران جنگل - قسمت 17 00:14:50
197 20:15:23 آرم تایم (ماجراهای دره چکاوک) 00:00:25
198 20:15:48 ماجراهای دره چکاوک - قسمت 4 00:12:45
199 20:28:33 وله روابط عمومی-162 00:00:20
200 20:28:53 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
201 20:29:16 آگهی بازرگانی 00:00:52
202 20:30:08 افسانه‌های ملل - قسمت 2 00:11:09
203 20:41:17 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
204 20:41:29 تیزر حمایت مل مل - گلی 1 00:00:44
205 20:42:13 موسیقی فیلم ترول‌ها 00:01:26
206 20:43:39 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 59 00:11:27
207 20:55:06 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
208 20:55:29 آگهی بازرگانی 00:04:20
209 20:59:49 آرم تایم(رویاسوار) 00:00:20
210 21:00:09 رویاسوار - قسمت 32 00:22:47
211 21:22:56 تیزر حمایت مل مل - گلی 3 00:02:10
212 21:25:06 آنونس مجموعه دره چکاوک 00:01:18
213 21:26:24 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:34
214 21:29:58 بسته شبانگاهی - قسمت 151 00:30:00
215 21:59:58 شب بخیر بچه‌ها 00:00:02


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها