جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:47
4 08:06:18 حدیث 00:00:43
5 08:07:01 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:21 کاردستی‌های مهدپویا-مسواک 00:02:34
7 08:09:55 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:10:40 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
9 08:10:58 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
10 08:12:28 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
11 08:13:01 آگهی بازرگانی 00:01:53
12 08:14:54 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
13 08:15:14 نقاشی‌نقاشی - قسمت 80 00:14:25
14 08:29:39 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
15 08:29:48 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
16 08:30:08 سارا و اردک - قسمت 67 00:06:55
17 08:37:03 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
18 08:37:25 نقاشی کنیم 00:00:48
19 08:38:13 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
20 08:44:43 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
21 08:45:03 شهر قصه - قسمت 31 00:07:53
22 08:52:56 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
23 08:53:20 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
24 08:54:50 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:55:25 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
26 08:56:42 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
27 08:57:15 آگهی بازرگانی 00:02:24
28 08:59:39 آرم تایم (لویی) 00:00:20
29 08:59:59 لویی - قسمت 32 00:06:43
30 09:06:42 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
31 09:07:05 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
32 09:08:35 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
33 09:08:53 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
34 09:11:57 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
35 09:12:55 وله روابط عمومی-162 00:00:22
36 09:13:17 آنونس مجموعه نیلویا 00:01:30
37 09:14:47 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
38 09:15:07 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 1 00:06:58
39 09:22:05 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
40 09:22:14 آنونس مجموعه لویی 00:01:30
41 09:23:44 کلیپ طعم صلوات 00:03:56
42 09:27:40 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
43 09:28:57 اعلام برنامه 00:00:45
44 09:29:42 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
45 09:30:02 پهلوانان پویا - قسمت 3 00:14:20
46 09:44:22 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
47 09:44:44 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
48 09:45:04 نیلویا - قسمت 22 00:06:33
49 09:51:37 کلیپ‌های مهدپویا- کوتاهی و بلندی 00:02:13
50 09:53:50 اگه گفتی این چیه؟ - قسمت 1 00:00:32
51 09:54:22 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
52 09:54:55 آگهی بازرگانی 00:04:56
53 09:59:51 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:20
54 10:00:11 پیم و پم - قسمت 75 00:12:50
55 10:13:01 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:20
56 10:13:21 پیم و پم اینا 00:09:26
57 10:22:47 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
58 10:23:40 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
59 10:25:10 مولانگ 00:03:00
60 10:28:10 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:30
61 10:29:40 آرم تایم(قطارها) 00:00:20
62 10:30:00 قطارها - قسمت 71 00:05:15
63 10:35:15 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
64 10:35:38 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
65 10:37:08 اعلام برنامه 00:00:35
66 10:37:43 پینگو 00:05:48
67 10:43:31 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
68 10:44:48 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
69 10:45:08 اتل متل یه جنگل - قسمت 41 00:08:18
70 10:53:26 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
71 10:53:48 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
72 10:54:46 اعلام برنامه 00:00:45
73 10:55:31 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
74 10:56:04 آگهی بازرگانی 00:03:51
75 10:59:55 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
76 11:00:15 شهر قصه - قسمت 26 00:08:50
77 11:09:05 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
78 11:09:28 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
79 11:10:58 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن 00:02:06
80 11:13:04 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
81 11:13:22 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
82 11:14:52 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
83 11:15:12 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 2 00:06:46
84 11:21:58 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
85 11:22:51 آنونس مجموعه نیلویا 00:01:30
86 11:24:21 کلیپ قصه باران 00:02:46
87 11:27:07 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
88 11:28:37 لالبی 00:01:30
89 11:30:07 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
90 11:30:27 نقاشی‌نقاشی - قسمت 81 00:14:15
91 11:44:42 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
92 11:45:05 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
93 11:46:22 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
94 11:52:52 وله رگلاژ 00:00:42
95 11:53:34 جشن نماز 00:04:26
96 11:58:00 جشن نماز 00:05:47
97 12:03:47 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
98 12:04:20 آگهی بازرگانی 00:03:19
99 12:07:39 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:20
100 12:07:59 آفتاب‌گردون - قسمت 81 00:06:50
101 12:14:49 اعلام برنامه 00:00:35
102 12:15:24 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
103 12:15:44 سارا و اردک - قسمت 68 00:06:25
104 12:22:09 آرم استیشن روز 00:00:20
105 12:22:29 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
106 12:24:29 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
107 12:25:59 کاردستی‌های مهدپویا-هندوانه 00:02:47
108 12:28:46 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
109 12:29:44 آرم تایم (لویی) 00:00:20
110 12:30:04 لویی - قسمت 33 00:06:46
111 12:36:50 وله روابط عمومی-162 00:00:22
112 12:37:12 کلیپ‌های مهدپویا- حس لامسه-2 00:00:59
113 12:38:11 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
114 12:44:41 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
115 12:45:01 نیلویا - قسمت 21 00:06:18
116 12:51:19 کلیپ نمره بیست 00:01:52
117 12:53:11 مول 00:05:05
118 12:58:16 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
119 12:59:46 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:20
120 13:00:06 پیم و پم - قسمت 74 00:11:52
121 13:11:58 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:20
122 13:12:18 پیم و پم اینا 00:08:57
123 13:21:15 آرم استیشن روز 00:00:20
124 13:21:35 ماموک 00:02:58
125 13:24:33 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
126 13:25:06 آگهی بازرگانی 00:04:39
127 13:29:45 آرم تایم(قطارها) 00:00:20
128 13:30:05 قطارها - قسمت 64 00:05:16
129 13:35:21 کلیپ دو دوست 00:02:38
130 13:37:59 آرم استیشن توپ 00:00:23
131 13:38:22 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
132 13:39:20 کاردستی‌های‌مهدپویا-کیک‌تولد 00:03:01
133 13:42:21 وله خمیری 00:00:49
134 13:43:10 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
135 13:44:40 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
136 13:45:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 34 00:08:43
137 13:53:43 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
138 13:55:13 اوم نوم 00:01:08
139 13:56:21 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
140 13:56:54 آگهی بازرگانی 00:03:06
141 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
142 14:00:50 00:00:01
143 14:00:51 00:00:01
144 14:00:52 00:00:01
145 14:00:53 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
146 14:03:24 تلاوت قرآن 00:04:39
147 14:08:03 آرم تایم (سینمایی شهر پرنده‌ها) 00:00:25
148 14:08:28 سینمایی شهر پرنده‌ها 01:12:49
149 15:21:17 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:02:09
150 15:23:26 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
151 15:24:17 آنونس سینمایی ماداگاسکار3 00:02:00
152 15:26:17 خانواده من - قسمت 14 00:10:23
153 15:36:40 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 23:50:00
154 15:26:40 آگهی بازرگانی 00:03:58
155 15:30:38 آرم تایم (داستان‌های اردک) 23:59:34
156 15:30:12 داستان‌های اردک - قسمت 23 00:20:28
157 15:50:40 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:45
158 15:51:25 آنونس مجموعه داستان‌ آنه شرلی 00:03:22
159 15:54:47 اعلام برنامه 00:00:50
160 15:55:37 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
161 15:56:00 آگهی بازرگانی 00:04:35
162 16:00:35 مهارت‌های زندگی - قسمت 294 00:10:37
163 16:11:12 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:04:10
164 16:15:22 ژولی و مولی - قسمت 4 00:08:36
165 16:23:58 آرم استیشن درختچه دایره 00:05:51
166 16:29:49 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
167 16:30:40 تندر - قسمت 31 00:20:34
168 16:51:14 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:04:02
169 16:55:16 آنونس مجموعه قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 00:02:09
170 16:57:25 آنونس سینمایی ماداگاسکار3 00:02:00
171 16:59:25 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
172 16:59:35 وله رگلاژ 00:00:25
173 17:00:00 بسته تلاوت قرآن 00:11:59
174 17:11:59 بسته اذانگاهی مغرب 00:16:00
175 17:27:59 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:54
176 17:28:53 آگهی بازرگانی 00:04:26
177 17:33:19 آبشار سرنوشت - قسمت 56 00:22:34
178 17:55:53 آنونس مجموعه داستان‌های اردک 00:02:58
179 17:58:51 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
180 17:59:42 آرم تایم (داستان‌ آنه شرلی) 00:00:25
181 18:00:07 داستان‌ آنه شرلی - قسمت 33و32 00:26:00
182 18:26:07 آرم استیشن پرتاب رنگ 23:57:57
183 18:24:04 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 00:02:08
184 18:26:12 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
185 18:26:35 آگهی بازرگانی 00:04:10
186 18:30:45 آرم تایم(جزیره دانش) 23:59:29
187 18:30:14 جزیره دانش - قسمت 49 00:29:44
188 18:59:58 آگهی بازرگانی 00:03:34
189 19:03:32 کارآگاه درختی - قسمت 22 00:09:25
190 19:12:57 آرم استیشن شب و روز 23:59:29
191 19:12:26 آنونس مجموعه صلح‌بانان 00:02:09
192 19:14:35 آرم تایم (این چطور کار می‌کنه؟) 00:00:25
193 19:15:00 این چطور کار می‌کنه؟ - قسمت 22 00:12:34
194 19:27:34 کلیپ کتاب 00:02:19
195 19:29:53 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
196 19:30:18 قهرمانان تنیس - قسمت 118 00:20:50
197 19:51:08 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:32
198 19:51:40 آنونس سینمایی مادگاسکار3 00:03:43
199 19:55:23 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
200 19:55:46 آگهی بازرگانی 00:03:33
201 19:59:19 خانه‌ ما - قسمت 3 00:16:46
202 20:16:05 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:01:18
203 20:17:23 آنونس مجموعه مینا و دوستان 00:02:17
204 20:19:40 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
205 20:20:31 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
206 20:21:48 آنونس سینمایی مادگاسکار3 00:05:41
207 20:27:29 آنونس مجموعه داستان‌ آنه شرلی 00:02:18
208 20:29:47 آرم تایم (قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 00:00:25
209 20:30:12 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 12 00:16:17
210 20:46:29 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:02:33
211 20:49:02 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
212 20:54:02 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
213 20:54:53 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
214 20:55:16 آگهی بازرگانی 00:04:55
215 21:00:11 آرم تایم (ماشیناسورها) 23:59:51
216 21:00:02 ماشیناسورها - قسمت 35 00:22:45
217 21:22:47 آرم استیشن شب و روز 00:00:54
218 21:23:41 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:01:39
219 21:25:20 آنونس مجموعه جزیره دانش 00:02:27
220 21:27:47 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:02:12
221 21:29:59 بسته شبانگاهی - قسمت 81 00:30:00
222 21:59:59 شب بخیر بچه‌ها 00:00:01


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها