جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 وله ولادت امام زمان (عج) 00:01:09
5 08:07:51 اعلام برنامه 00:00:45
6 08:08:36 مامان گلی - قسمت 1 00:04:47
7 08:13:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
8 08:13:56 آگهی بازرگانی 00:00:53
9 08:14:49 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
10 08:15:09 نقاشی‌نقاشی - قسمت 31 00:14:07
11 08:29:16 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:10
12 08:29:26 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
13 08:29:59 آگهی بازرگانی 00:00:54
14 08:30:53 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
15 08:31:13 کندویی‌ها - قسمت 58 00:07:32
16 08:38:45 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
17 08:40:15 مامان گلی - قسمت 2 00:04:36
18 08:44:51 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
19 08:45:11 نقاش کوچولو - قسمت 119 00:10:40
20 08:55:51 کلیپ آغاز نوبهار 00:02:56
21 08:58:47 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
22 08:59:20 آگهی بازرگانی 00:00:37
23 08:59:57 آرم تایم(دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
24 09:00:17 دوست ما رمی خرسه - قسمت 5 00:06:06
25 09:06:23 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
26 09:06:43 مامان گلی - قسمت 3 00:04:36
27 09:11:19 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:37
28 09:11:56 کلیپ شاپرک 00:03:19
29 09:15:15 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
30 09:15:35 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 33 00:06:55
31 09:22:30 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:32
32 09:23:02 کلیپ یار مهربان 00:03:29
33 09:26:31 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:27:16 اوم نوم 00:01:09
35 09:28:25 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
36 09:28:58 آگهی بازرگانی 00:00:42
37 09:29:40 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
38 09:30:00 موچولوها - قسمت 16 00:10:14
39 09:40:14 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:30
40 09:40:44 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:30
41 09:42:14 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
42 09:45:03 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
43 09:45:23 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 10 00:10:53
44 09:56:16 آرم استیشن عید 00:00:22
45 09:56:38 نقاشی کنیم 00:00:54
46 09:57:32 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
47 09:58:05 آگهی بازرگانی 00:02:19
48 10:00:24 مهد‌پویا - قسمت 16 00:25:51
49 10:26:15 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:10
50 10:26:25 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
51 10:28:25 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
52 10:28:58 آگهی بازرگانی 00:01:05
53 10:30:03 آرم تایم (واندا و فضایی ) 00:00:20
54 10:30:23 واندا و فضایی - قسمت 34 00:09:39
55 10:40:02 اعلام برنامه 00:00:35
56 10:40:37 کلیپ ماهی 00:02:10
57 10:42:47 آرم استیشن عید 00:00:22
58 10:43:09 یاپ یاپس 00:01:55
59 10:45:04 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
60 10:45:24 اتل متل یه جنگل - قسمت 16 00:08:35
61 10:53:59 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:37
62 10:54:36 کلیپ مهمان گل‌ها 00:02:27
63 10:57:03 آرم استیشن عید 00:00:22
64 10:57:25 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
65 10:58:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
66 10:58:56 آگهی بازرگانی 00:01:08
67 11:00:04 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
68 11:00:24 خدا چه آفریده-3 - قسمت 16 00:11:56
69 11:12:20 آرم استیشن عید 00:00:22
70 11:12:42 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
71 11:15:07 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
72 11:15:27 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 34 00:06:42
73 11:22:09 اعلام برنامه 00:00:35
74 11:22:44 کلیپ باد 00:02:55
75 11:25:39 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
76 11:27:09 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
77 11:28:07 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
78 11:28:40 آگهی بازرگانی 00:01:01
79 11:29:41 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
80 11:30:01 نقاشی‌نقاشی - قسمت 32 00:13:36
81 11:43:37 وله ولادت امام زمان (عج) 00:01:09
82 11:44:46 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
83 11:45:06 کندویی‌ها - قسمت 59 00:06:09
84 11:51:15 اعلام برنامه 00:00:45
85 11:52:00 کلیپ آغاز نوبهار 00:02:56
86 11:54:56 آنونس مجموعه سیاره جیجی‌بیجی 00:01:30
87 11:56:26 اوم نوم 00:01:08
88 11:57:34 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
89 11:58:07 آگهی بازرگانی 00:01:33
90 11:59:40 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
91 12:00:00 دوست ما رمی خرسه - قسمت 6 00:06:03
92 12:06:03 آنونس مجموعه واندا و فضایی 00:01:30
93 12:07:33 مامان گلی - قسمت 4 00:04:08
94 12:11:41 آرم استیشن عید 00:00:22
95 12:12:03 مولانگ 00:03:00
96 12:15:03 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
97 12:15:23 قصه‌های ریرا - قسمت 16 00:11:26
98 12:26:49 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:25
99 12:27:14 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
100 12:28:12 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
101 12:28:45 آگهی بازرگانی 00:01:01
102 12:29:46 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
103 12:30:06 نقاش کوچولو - قسمت 120 00:10:58
104 12:41:04 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
105 12:42:34 کلیپ روزی که او بیاید 00:02:54
106 12:45:28 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
107 12:45:48 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 9 00:10:46
108 12:56:34 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:32
109 12:57:06 وله رگلاژ 00:00:32
110 12:57:38 جشن نماز 00:05:22
111 13:03:00 جشن نماز 00:05:49
112 13:08:49 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:25
113 13:09:14 کلیپ یار مهربان 00:03:29
114 13:12:43 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
115 13:13:03 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
116 13:15:03 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
117 13:15:23 خدا چه آفریده-3 - قسمت 15 00:13:18
118 13:28:41 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
119 13:29:14 آگهی بازرگانی 00:01:57
120 13:31:11 آرم تایم (واندا و فضایی) 00:00:20
121 13:31:31 واندا و فضایی - قسمت 33 00:09:50
122 13:41:21 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:10
123 13:41:31 کلیپ مهمان گل‌ها 00:02:27
124 13:43:58 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
125 13:44:18 اتل متل یه جنگل - قسمت 15 00:08:41
126 13:52:59 مامان گلی - قسمت 6 00:03:57
127 13:56:56 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
128 13:57:29 آگهی بازرگانی 00:02:31
129 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
130 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
131 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:48
132 14:06:52 آرم تایم (فیلشاه) 00:00:25
133 14:07:17 سینمایی فیلشاه 01:16:13
134 15:23:30 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:37
135 15:24:07 کلیپ باران عشق 00:03:16
136 15:27:23 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
137 15:27:46 آگهی بازرگانی 00:03:18
138 15:31:04 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
139 15:31:24 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 5 00:12:00
140 15:43:24 آرم استیشن عید 00:00:17
141 15:43:41 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
142 15:44:40 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
143 15:45:00 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 5 00:11:53
144 15:56:53 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:10
145 15:57:03 کلیپ امام دل‌ها 00:03:24
146 16:00:27 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
147 16:00:50 آگهی بازرگانی 00:01:01
148 16:01:51 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
149 16:02:11 مل‌مل-4 - قسمت (ویژه) 00:55:00
150 16:57:11 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:25
151 16:57:36 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
152 16:57:59 آگهی بازرگانی 00:03:14
153 17:01:13 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
154 17:01:33 ربات‌های مبدل - قسمت 3 00:21:08
155 17:22:41 آرم استیشن عید 00:00:17
156 17:22:58 کلیپ عید 00:03:13
157 17:26:11 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
158 17:26:34 آگهی بازرگانی 00:03:23
159 17:29:57 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
160 17:30:17 پیمان دوستی - قسمت 3 00:20:44
161 17:51:01 اعلام برنامه 00:00:50
162 17:51:51 کلیپ انتظار یار 00:06:11
163 17:58:02 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:25
164 17:58:27 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
165 17:58:50 آگهی بازرگانی 00:01:05
166 17:59:55 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
167 18:00:15 باخانمان - قسمت 5 00:23:10
168 18:23:25 اعلام برنامه 00:00:55
169 18:24:20 کلیپ خورشید پنهان 00:04:04
170 18:28:24 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:10
171 18:28:34 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
172 18:28:57 آگهی بازرگانی 00:02:47
173 18:31:44 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
174 18:32:04 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 96 00:21:40
175 18:53:44 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:30
176 18:54:14 کلیپ مردی از سمت باران 00:04:20
177 18:58:34 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
178 18:58:57 آگهی بازرگانی 00:01:01
179 18:59:58 آرم تایم (اسکروج و جوجه اردک‌ها) 00:00:20
180 19:00:18 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 7 00:21:44
181 19:22:02 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:37
182 19:22:39 تیزر خوش‌مزه 00:03:42
183 19:26:21 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
184 19:27:33 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
185 19:27:56 آگهی بازرگانی 00:01:47
186 19:29:43 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
187 19:30:03 فوتبال رباتی - قسمت 7 00:21:50
188 19:51:53 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:25
189 19:52:18 کلیپ موعود آسمانی 00:04:29
190 19:56:47 وله رگلاژ 00:00:43
191 19:57:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
192 20:01:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:25:30
193 20:26:30 کلیپ آقا سلام 00:03:03
194 20:29:33 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
195 20:29:56 آگهی بازرگانی 00:02:28
196 20:32:24 مل‌مل-4 - قسمت 36 00:54:26
197 21:26:50 کلیپ عید 00:03:13
198 21:30:03 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
199 21:30:26 آگهی بازرگانی 00:00:53
200 21:31:19 بسته شبانگاهی - قسمت 211 00:28:30
201 21:59:49 شب بخیر بچه‌ها 00:00:11


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها