جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:49
4 08:06:20 حدیث 00:00:24
5 08:06:44 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:04 دهکده مامی 00:05:00
7 08:12:04 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:12:49 لالبی 00:01:40
9 08:14:29 وله خمیری 00:00:34
10 08:15:03 جنگل هالاباما - قسمت 23 00:05:00
11 08:20:03 تیزر شادیانه 00:00:31
12 08:20:34 وله خمیری 00:00:42
13 08:21:16 پینگو - قسمت 59 00:04:47
14 08:26:03 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
15 08:26:23 مامان گلی - قسمت 1 00:03:37
16 08:30:00 دوستان جنگل - قسمت 68 00:08:25
17 08:38:25 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
18 08:38:49 دیپ‌داپ 00:03:02
19 08:41:51 تیزر برنامه پیم و ‌پم 00:02:57
20 08:44:48 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
21 08:45:10 دینو و میمو - قسمت 7 00:09:27
22 08:54:37 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:55:12 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
24 08:56:00 کلیپ مسواک زدن -2 00:03:34
25 08:59:34 وله خمیری 00:00:32
26 09:00:06 نقاشی - خردسال - قسمت 15 00:13:25
27 09:13:31 وله خمیری 00:00:36
28 09:14:07 تیزر مجموعه شهر قصه 00:00:53
29 09:15:00 میتو - قسمت 20 00:09:23
30 09:24:23 مامان گلی - قسمت 2 00:04:27
31 09:28:50 اعلام برنامه 00:00:45
32 09:29:35 وله خمیری 00:00:29
33 09:30:04 خدا چه آفریده؟ - قسمت 19 00:09:35
34 09:39:39 کلیپ توپ 00:02:24
35 09:42:03 تیزر مجموعه دوستان جنگل 00:00:57
36 09:43:00 اوم نوم 00:01:07
37 09:44:07 تیزر مجموعه شهر قصه 00:00:53
38 09:45:00 جنگل هالاباما - قسمت 24 00:05:04
39 09:50:04 مامان گلی - قسمت 3 00:03:46
40 09:53:50 پینگو - قسمت 60 00:05:13
41 09:59:03 آگهی بازرگانی 00:01:26
42 10:00:29 بیشه مثل‌ها - قسمت 4 00:09:05
43 10:09:34 تیزر برنامه پیم و ‌پم 00:02:57
44 10:12:31 لالبی 00:01:46
45 10:14:17 وله خمیری 00:00:44
46 10:15:01 ماجراهای عمو رولی - قسمت 15 00:14:01
47 10:29:02 اعلام برنامه 00:00:35
48 10:29:37 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
49 10:30:00 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 17 00:10:56
50 10:40:56 مامان گلی - قسمت 4 00:04:20
51 10:45:16 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
52 10:45:25 ماجراهای جیرجیر و جانا - قسمت 17 00:09:30
53 10:54:55 وله خمیری 00:00:48
54 10:55:43 اعلام برنامه 00:00:45
55 10:56:28 تیزر مجموعه دوستان جنگل 00:00:57
56 10:57:25 اوم نوم 00:01:19
57 10:58:44 آگهی بازرگانی 00:01:16
58 11:00:00 شهر قصه - قسمت 59 00:05:57
59 11:05:57 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
60 11:06:17 ماجراهای موفی - قسمت 1 00:04:38
61 11:10:55 وله خمیری 00:00:30
62 11:11:25 کلیپ نی‌نی 00:03:46
63 11:15:11 دینو و میمو - قسمت 8 00:09:34
64 11:24:45 وله خمیری 00:00:48
65 11:25:33 مامان گلی - قسمت 5 00:03:57
66 11:29:30 تیزر شادیانه 00:00:31
67 11:30:01 نقاشی - خردسال - قسمت 16 00:12:57
68 11:42:58 تیزر مجموعه شهر قصه 00:00:53
69 11:43:51 وله خمیری 00:00:45
70 11:44:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
71 11:45:00 دوستان جنگل - قسمت 69 00:06:41
72 11:51:41 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
73 11:52:03 کلیپ باران 00:02:44
74 11:54:47 مول - قسمت 43 00:05:08
75 11:59:55 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
76 12:00:19 دهکده مامی 00:05:38
77 12:05:57 تیزر ماجراهای جیرجیر و جانا 00:01:10
78 12:07:07 وله رگلاژ 00:01:44
79 12:08:51 حدیث 00:00:16
80 12:09:07 کلیپ چادر نماز 00:01:24
81 12:10:31 تلاوت قرآن 00:06:29
82 12:17:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:18
83 12:21:18 کلیپ صدای اذان 00:02:44
84 12:24:02 دیپ‌داپ 00:03:00
85 12:27:02 اعلام برنامه 00:00:45
86 12:27:47 وله خمیری 00:00:33
87 12:28:20 اوم نوم 00:01:03
88 12:29:23 آگهی بازرگانی 00:00:37
89 12:30:00 شهر قصه - قسمت 58 00:09:14
90 12:39:14 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
91 12:40:02 تو تی تو 00:02:15
92 12:42:17 تیزر برنامه پیم و ‌پم 00:02:57
93 12:45:14 خدا چه آفریده؟ - قسمت 18 00:09:31
94 12:54:45 تیزر مجموعه تو‌یرلی‌ووها 00:01:13
95 12:55:58 آگهی بازرگانی 00:04:12
96 13:00:10 بیشه مثل‌ها - قسمت 3 00:09:09
97 13:09:19 کلیپ دنیای زیبا 00:02:51
98 13:12:10 دیپ‌داپ 00:02:36
99 13:14:46 وله خمیری 00:00:30
100 13:15:16 تو‌یرلی‌ووها - قسمت 3 00:10:16
101 13:25:32 مامان گلی - قسمت 6 00:04:13
102 13:29:45 ماجراهای جیرجیر و جانا - قسمت 16 00:08:41
103 13:38:26 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
104 13:38:35 دهکده مامی 00:05:24
105 13:43:59 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
106 13:44:21 ماجراهای عمو رولی - قسمت 14 00:13:49
107 13:58:10 وله خمیری 00:00:29
108 13:58:39 آگهی بازرگانی 00:01:21
109 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
110 14:00:50 پلنگ صورتی - قسمت 34 00:05:54
111 14:06:44 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
112 14:07:20 اسکار - قسمت 15 00:06:05
113 14:13:25 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
114 14:14:01 تیزر مجموعه قصه‌های کهن 00:00:59
115 14:15:00 جوجه‌های کوچک - قسمت 15 00:11:08
116 14:26:08 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
117 14:27:38 رالف 00:01:19
118 14:28:57 تیزر برنامه شیشمی‌ها 00:00:47
119 14:29:44 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
120 14:30:06 قصه‌های کهن - قسمت 47 00:12:05
121 14:42:11 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:00:43
122 14:42:54 تیزر شادیانه_5 00:02:01
123 14:44:55 خوش‌مزه - قسمت 57 00:13:51
124 14:58:46 آگهی بازرگانی 00:01:43
125 15:00:29 افسانه چیما-2 - قسمت 21 00:21:40
126 15:22:09 کلیپ یک روز بودم 00:03:15
127 15:25:24 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:37
128 15:28:01 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
129 15:28:11 تیزر برنامه شیشمی‌ها 00:00:47
130 15:28:58 آن شرلی، با موهای قرمز - قسمت 7 00:25:33
131 15:54:31 تیزر شادیانه_7 00:02:01
132 15:56:32 اعلام برنامه 00:00:50
133 15:57:22 آگهی بازرگانی 00:02:50
134 16:00:12 جزیره مروارید - قسمت 1 00:10:36
135 16:10:48 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
136 16:11:10 مکس 00:01:00
137 16:12:10 تیزر شادیانه_8 00:02:13
138 16:14:23 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
139 16:14:59 تام و جری - قسمت 1 00:09:45
140 16:24:44 تیزر مجموعه قصه‌های کهن 00:00:59
141 16:25:43 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
142 16:26:10 برنارد 00:03:31
143 16:29:41 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
144 16:30:08 مهارت‌های زندگی - قسمت 39 00:14:44
145 16:44:52 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
146 16:45:28 مجموعه علوم نارنجی - قسمت 1 00:07:48
147 16:53:16 تیزر برنامه‌های نهال 00:02:19
148 16:55:35 صدای مخاطبان-25 00:02:00
149 16:57:35 آگهی بازرگانی 00:02:38
150 17:00:13 مدرسه‌ای در جنگل - قسمت 18 00:17:23
151 17:17:36 تیزر شادیانه_11 00:01:37
152 17:19:13 رود رانر 00:03:51
153 17:23:04 ویروس آنفولانزا-2 00:01:58
154 17:25:02 داستان حشرات - قسمت 1 00:05:00
155 17:30:02 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
156 17:30:12 قصه‌های کهن - قسمت 48 00:11:10
157 17:41:22 کلیپ فرزندان ایران 00:02:30
158 17:43:52 ویروس آنفولانزا-9 00:01:10
159 17:45:02 خوش‌مزه - قسمت 58 00:13:30
160 17:58:32 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
161 17:58:42 اسکار - قسمت 16 00:06:39
162 18:05:21 آگهی بازرگانی 00:02:33
163 18:07:54 وله رگلاژ 00:00:40
164 18:08:34 تلاوت قرآن 00:05:26
165 18:14:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
166 18:18:17 کلیپ شب 00:02:00
167 18:20:17 تیزر شادیانه_4 00:01:42
168 18:21:59 پلنگ صورتی - قسمت 35 00:05:35
169 18:27:34 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
170 18:28:10 تیزر شادیانه_9 00:01:38
171 18:29:48 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
172 18:30:10 داستان‌های شاهنامه - قسمت 1 00:21:49
173 18:51:59 ‌تیزر مجموعه مهارت‌های زندگی 00:00:47
174 18:52:46 فیلرخوش‌مزه-21 00:03:33
175 18:56:19 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
176 18:57:14 اعلام برنامه 00:00:55
177 18:58:09 آگهی بازرگانی 00:01:58
178 19:00:07 افسانه چیما-2 - قسمت 22 00:20:52
179 19:20:59 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
180 19:21:37 تیزر برنامه‌های نهال 00:02:19
181 19:23:56 اعلام برنامه 00:00:50
182 19:24:46 رود رانر 00:02:50
183 19:27:36 تیزر برنامه شیشمی‌ها 00:00:47
184 19:28:23 تیزر شادیانه_4 00:01:42
185 19:30:05 آن شرلی، با موهای قرمز - قسمت 8 00:25:15
186 19:55:20 کلیپ تیک تاک 00:03:16
187 19:58:36 آگهی بازرگانی 00:01:33
188 20:00:09 ماهی قرمز شیطون من - قسمت 4 00:21:08
189 20:21:17 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
190 20:21:55 کلیپ نفس 00:01:50
191 20:23:45 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
192 20:24:21 برنارد 00:03:10
193 20:27:31 تیزر مجموعه قصه‌های کهن 00:00:59
194 20:28:30 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
195 20:30:00 ماجراهای دو دوست - قسمت 7 00:12:55
196 20:42:55 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
197 20:43:50 تیزر آن شرلی، با موهای قرمز 00:01:11
198 20:45:01 دومان و داستان‌های ایل - قسمت 11 00:07:53
199 20:52:54 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
200 20:53:49 ویروس آنفولانزا-8 00:04:10
201 20:57:59 تیزر مدرسه‌ای در جنگل 00:01:10
202 20:59:09 آگهی بازرگانی 00:00:53
203 21:00:02 تعطیلات با تیمون و پومبا - قسمت 5 00:10:02
204 21:10:04 تیزر برنامه شیشمی‌ها 00:00:47
205 21:10:51 برنارد 00:03:03
206 21:13:54 تیزر ماجراهای دو دوست 00:01:00
207 21:14:54 مهارت‌های زندگی - قسمت 38 00:12:01
208 21:26:55 تیزر مجموعه عناصر 00:01:01
209 21:27:56 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
210 21:28:32 مکس 00:01:00
211 21:29:32 تیزر شادیانه_9 00:01:38
212 21:31:10 شب‌‌های شیرین - قسمت 2 00:28:29
213 21:59:39 شب بخیر بچه‌ها 00:00:21


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها