جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:04
4 08:05:35 حدیث 00:00:24
5 08:05:59 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:19 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:07:04 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
8 08:08:04 دهکده مامی 00:05:33
9 08:13:37 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:00:55
10 08:14:32 آگهی بازرگانی 00:00:28
11 08:15:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 9 00:12:45
12 08:27:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
13 08:28:11 اوم نوم 00:01:16
14 08:29:27 وله خمیری 00:00:33
15 08:30:00 بچه‌های جنگل - قسمت 5 00:11:43
16 08:41:43 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
17 08:42:07 کلیپ باران 00:02:44
18 08:44:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
19 08:45:00 ماجراهای ایوری - قسمت 16 00:07:58
20 08:52:58 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:53:33 دیپ‌داپ 00:03:00
22 08:56:33 تیزر مجموعه دالگوی باهوش 00:01:00
23 08:57:33 اوم نوم 00:01:17
24 08:58:50 آگهی بازرگانی 00:01:10
25 09:00:00 نقاشی - خردسال - قسمت 80 00:13:24
26 09:13:24 اوم نوم 00:01:11
27 09:14:35 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
28 09:15:01 دالگوی باهوش - قسمت 20 00:09:45
29 09:24:46 اعلام برنامه 00:00:45
30 09:25:31 وله خمیری 00:00:29
31 09:26:00 کلیپ دو دوست 00:02:35
32 09:28:35 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
33 09:28:55 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:05
34 09:30:00 ملوچ - قسمت 10 00:06:22
35 09:36:22 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
36 09:36:38 دهکده مامی 00:05:34
37 09:42:12 تیزر مجموعه قصه‌های عمو رولی 00:00:52
38 09:43:04 لالبی 00:01:34
39 09:44:38 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
40 09:45:01 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 10 00:12:43
41 09:57:44 تیزر مجموعه شهر قصه 00:01:00
42 09:58:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
43 09:59:10 آگهی بازرگانی 00:00:50
44 10:00:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 20 00:08:07
45 10:08:07 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
46 10:08:31 ماموک 00:03:00
47 10:11:31 کلیپ توپ 00:02:24
48 10:13:55 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:05
49 10:15:00 قصه‌های عمو رولی - قسمت 73 00:13:53
50 10:28:53 اعلام برنامه 00:00:35
51 10:29:28 وله خمیری 00:00:32
52 10:30:00 دوست ما رمی خرسه - قسمت 10 00:11:46
53 10:41:46 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
54 10:42:10 لالبی 00:01:46
55 10:43:56 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:04
56 10:45:00 پیم و پم - قسمت 51 00:12:54
57 10:57:54 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
58 10:58:47 اعلام برنامه 00:00:45
59 10:59:32 آگهی بازرگانی 00:00:28
60 11:00:00 شهر قصه 00:08:46
61 11:08:46 وله خمیری 00:00:48
62 11:09:34 کلیپ طعم صلوات 00:03:56
63 11:13:30 تیزر شادیانه 00:00:31
64 11:14:01 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
65 11:15:01 ماجراهای ایوری - قسمت 17 00:08:03
66 11:23:04 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
67 11:23:30 تیزر پیم پم 00:02:57
68 11:26:27 ماموک 00:03:04
69 11:29:31 وله خمیری 00:00:30
70 11:30:01 نقاشی - خردسال - قسمت 74 00:13:04
71 11:43:05 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
72 11:43:25 تیزر مجموعه ملوچ 00:01:09
73 11:44:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
74 11:45:00 بچه‌های جنگل - قسمت 6 00:10:52
75 11:55:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
76 11:56:01 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:40
77 11:56:41 تیزر مجموعه شهر قصه 00:01:00
78 11:57:41 آگهی بازرگانی 00:02:21
79 12:00:02 بره کوچولو 00:09:47
80 12:09:49 اعلام برنامه 00:00:35
81 12:10:24 دیپ‌داپ 00:02:37
82 12:13:01 کلیپ چوپان مهربان 00:01:59
83 12:15:00 دالگوی باهوش - قسمت 19 00:08:45
84 12:23:45 اعلام برنامه 00:00:45
85 12:24:30 لالبی 00:02:32
86 12:27:02 تیزر پیم پم 00:02:57
87 12:29:59 شهر قصه - قسمت 58 00:07:55
88 12:37:54 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
89 12:38:16 تیزر مجموعه پیم و پم 00:01:29
90 12:39:45 تیزر شادیانه 00:00:31
91 12:40:16 ماموک 00:03:06
92 12:43:22 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:04
93 12:44:26 وله خمیری 00:00:34
94 12:45:00 ملوچ - قسمت 9 00:07:55
95 12:52:55 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
96 12:53:18 تیزر مجموعه دالگوی باهوش 00:01:00
97 12:54:18 خداحافظ 00:02:23
98 12:56:41 آگهی بازرگانی 00:00:51
99 12:57:32 وله رگلاژ 00:00:25
100 12:57:57 حدیث 00:00:16
101 12:58:13 تلاوت قرآن 00:03:47
102 13:02:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
103 13:06:05 کلیپ قناری آی قناری 00:02:27
104 13:08:32 خوش به حال ما 00:01:29
105 13:10:01 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:04
106 13:11:05 کلیپ طعم صلوات 00:03:56
107 13:15:01 دوست ما رمی خرسه - قسمت 9 00:12:24
108 13:27:25 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:40
109 13:28:05 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
110 13:28:21 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
111 13:29:21 وله خمیری 00:00:39
112 13:30:00 پیم و پم - قسمت 50 00:12:42
113 13:42:42 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
114 13:43:05 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
115 13:43:31 تیزر پیم و پم 00:01:29
116 13:45:00 قصه‌های عمو رولی - قسمت 72 00:11:36
117 13:56:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
118 13:57:00 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:04
119 13:58:04 وله خمیری 00:00:48
120 13:58:52 آگهی بازرگانی 00:01:08
121 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
122 14:00:50 عناصر - قسمت 41 00:12:55
123 14:13:45 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
124 14:13:55 بره قهرمان 00:01:05
125 14:15:00 دره چکاوک - قسمت 9 00:13:03
126 14:28:03 اعلام برنامه 00:00:55
127 14:28:58 تیزر سروش کودکان 00:01:10
128 14:30:08 جزیره دانش - قسمت 22 00:22:56
129 14:53:04 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
130 14:53:16 تیزر شادیانه_4 00:01:42
131 14:54:58 کلیپ یا رسول الله(ص) 00:04:43
132 14:59:41 آگهی بازرگانی 00:00:28
133 15:00:09 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 14 00:14:26
134 15:14:35 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
135 15:14:52 تیزر مجموعه صلح‌بانان 00:01:39
136 15:16:31 تام و جری 00:09:45
137 15:26:16 کدو بدو 00:01:46
138 15:28:02 لاروا 00:01:41
139 15:29:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
140 15:30:00 صلح‌بانان - قسمت 16 00:20:12
141 15:50:12 اعلام برنامه 00:00:50
142 15:51:02 لئون 00:02:59
143 15:54:01 تیزر سروش کودکان 00:01:10
144 15:55:11 صدای مخاطبان-150 00:02:00
145 15:57:11 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:21
146 15:59:32 آگهی بازرگانی 00:00:28
147 16:00:00 مل‌مل 00:58:37
148 16:58:37 اعلام برنامه 00:00:55
149 16:59:32 آگهی بازرگانی 00:00:28
150 17:00:00 پلنگ دم دراز - قسمت 13 00:20:06
151 17:20:06 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
152 17:20:28 کدو بدو 00:01:38
153 17:22:06 کلیپ به محمد(ص) 00:03:25
154 17:25:31 تیزر محموعه پلنگ دم دراز 00:00:58
155 17:26:29 برنارد 00:03:31
156 17:30:00 جزیره دانش - قسمت 23 00:24:14
157 17:54:14 اعلام برنامه 00:00:50
158 17:55:04 تیزر شادیانه_9 00:01:38
159 17:56:42 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
160 17:56:59 آنونس سینمایی غول های پاکتی 00:01:38
161 17:58:37 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
162 17:59:32 آگهی بازرگانی 00:00:28
163 18:00:00 صلح‌بانان - قسمت 17 00:22:00
164 18:22:00 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
165 18:22:10 پلنگ صورتی و دوستان - قسمت 21 00:07:06
166 18:29:16 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
167 18:29:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
168 18:30:00 مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:29:02
169 18:59:02 آگهی بازرگانی 00:00:58
170 19:00:00 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 15 00:22:17
171 19:22:17 اعلام برنامه 00:00:50
172 19:23:07 کلیپ به محمد(ص) 00:03:25
173 19:26:32 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
174 19:26:59 تیزر برنامه های نهال 00:02:45
175 19:29:44 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
176 19:30:01 عناصر - قسمت 42 00:12:50
177 19:42:51 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
178 19:43:18 تیزر شادیانه_4 00:01:42
179 19:45:00 روبی و جوجه‌ها - قسمت 2 00:07:22
180 19:52:22 آنونس سینمایی غول های پاکتی 00:01:38
181 19:54:00 صدای مخاطبان-151 00:02:00
182 19:56:00 آگهی بازرگانی 00:00:50
183 19:56:50 وله رگلاژ 00:00:28
184 19:57:18 کلیپ شب 00:02:00
185 19:59:18 تلاوت قرآن 00:04:42
186 20:04:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
187 20:08:17 کلیپ یا رسول الله (ص) 00:04:43
188 20:13:00 صدای مخاطبان-152 00:02:00
189 20:15:00 دره چکاوک - قسمت 8 00:13:01
190 20:28:01 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
191 20:28:13 رالف 00:01:19
192 20:29:32 آگهی بازرگانی 00:00:28
193 20:30:00 مل‌مل - قسمت 30 00:58:08
194 21:28:08 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
195 21:28:25 آنونس سینمایی غول های پاکتی 00:01:38
196 21:30:03 خورشید حجاز_آخرین پیامبر 00:21:41
197 21:51:44 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
198 21:52:20 فیلر خوش‌مزه-74 00:03:37
199 21:55:57 اسکار - قسمت 77 00:06:48
200 22:02:45 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
201 22:03:23 کدو بدو 00:01:33
202 22:04:56 شب‌های شیرین - قسمت 62 00:24:36
203 22:29:32 شب بخیر بچه‌ها 00:00:28


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها