جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:04
4 08:05:35 حدیث 00:00:24
5 08:05:59 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:19 اوم نوم 00:01:17
7 08:07:36 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:08:21 نقاشی کنیم 00:01:00
9 08:09:21 وله ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) 00:00:33
10 08:09:54 مامان گلی - قسمت 1 00:03:27
11 08:13:21 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
12 08:14:21 وله خمیری 00:00:39
13 08:15:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 16 00:12:58
14 08:27:58 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
15 08:28:22 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
16 08:29:22 وله خمیری 00:00:38
17 08:30:00 بچه‌های جنگل - قسمت 12 00:11:24
18 08:41:24 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
19 08:41:47 یاپ یاپس 00:02:06
20 08:43:53 وله ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) 00:00:33
21 08:44:26 وله خمیری 00:00:34
22 08:45:00 ماجراهای ایوری - قسمت 23 00:08:02
23 08:53:02 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:53:37 مامان گلی - قسمت 2 00:04:46
25 08:58:23 تیزر مجموعه ملوچ 00:01:09
26 08:59:32 آگهی بازرگانی 00:00:28
27 09:00:00 نقاشی - خردسال - قسمت 81 00:12:58
28 09:12:58 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
29 09:13:24 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:04
30 09:14:28 وله ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) 00:00:33
31 09:15:01 خرس کوچولو - قسمت 3 00:08:25
32 09:23:26 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:24:11 ماموک 00:03:04
34 09:27:15 کلیپ دنیای عروسک 00:01:48
35 09:29:03 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
36 09:30:03 ملوچ - قسمت 17 00:06:34
37 09:36:37 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
38 09:37:00 مامان گلی - قسمت 3 00:03:18
39 09:40:18 کلیپ سلام 00:01:21
40 09:41:39 دیپ‌داپ 00:03:05
41 09:44:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
42 09:45:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 17 00:12:58
43 09:57:58 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
44 09:58:18 تیزر مجموعه قصه‌های عمو رولی 00:00:52
45 09:59:10 آگهی بازرگانی 00:00:50
46 10:00:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 27 00:08:13
47 10:08:13 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
48 10:08:22 دهکده مامی 00:05:33
49 10:13:55 وله ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) 00:00:33
50 10:14:28 وله خمیری 00:00:32
51 10:15:00 قصه‌های عمو رولی - قسمت 80 00:13:50
52 10:28:50 اعلام برنامه 00:00:35
53 10:29:25 وله خمیری 00:00:35
54 10:30:00 دوست ما رمی خرسه - قسمت 17 00:10:19
55 10:40:19 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
56 10:40:42 یاپ یاپس 00:02:00
57 10:42:42 تیزر مجموعه ملوچ 00:01:09
58 10:43:51 اوم نوم 00:01:09
59 10:45:00 پیم و پم - قسمت 58 00:11:54
60 10:56:54 اعلام برنامه 00:00:45
61 10:57:39 وله ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) 00:00:33
62 10:58:12 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
63 10:59:12 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
64 10:59:32 آگهی بازرگانی 00:00:28
65 11:00:00 شهر قصه - قسمت 66 00:05:46
66 11:05:46 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
67 11:06:10 مامان گلی - قسمت 4 00:04:32
68 11:10:42 وله ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) 00:00:33
69 11:11:15 کلیپ نی‌نی 00:03:46
70 11:15:01 ماجراهای ایوری - قسمت 24 00:08:00
71 11:23:01 وله خمیری 00:00:44
72 11:23:45 من یک حیوان هستم 00:02:04
73 11:25:49 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:04
74 11:26:53 ماموک 00:03:07
75 11:30:00 نقاشی - خردسال - قسمت 80 00:13:27
76 11:43:27 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
77 11:43:53 اوم نوم 00:01:07
78 11:45:00 بچه‌های جنگل - قسمت 13 00:11:18
79 11:56:18 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
80 11:56:38 تو تی تو 00:02:17
81 11:58:55 آگهی بازرگانی 00:01:08
82 12:00:03 بره کوچولو - قسمت 49 00:09:49
83 12:09:52 اعلام برنامه 00:00:35
84 12:10:27 مامان گلی - قسمت 5 00:03:48
85 12:14:15 وله ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) 00:00:33
86 12:14:48 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
87 12:15:04 خرس کوچولو - قسمت 2 00:08:34
88 12:23:38 اعلام برنامه 00:00:45
89 12:24:23 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:00:55
90 12:25:18 لالبی 00:01:46
91 12:27:04 تیزر پیم پم 00:02:57
92 12:30:01 شهر قصه - قسمت 65 00:06:55
93 12:36:56 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
94 12:37:19 دهکده مامی 00:05:30
95 12:42:49 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
96 12:43:49 وله ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) 00:00:33
97 12:44:22 وله خمیری 00:00:38
98 12:45:00 ملوچ - قسمت 16 00:08:24
99 12:53:24 آگهی بازرگانی 00:03:51
100 12:57:15 وله رگلاژ 00:00:12
101 12:57:27 حدیث 00:00:16
102 12:57:43 تلاوت قرآن 00:03:17
103 13:01:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
104 13:05:05 کلیپ خدا 00:03:04
105 13:08:09 تیزر پیم پم 00:02:57
106 13:11:06 من یک حیوان هستم 00:02:01
107 13:13:07 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:04
108 13:14:11 وله ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) 00:00:33
109 13:14:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
110 13:15:00 دوست ما رمی خرسه - قسمت 16 00:11:39
111 13:26:39 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
112 13:27:03 پیم و پم - قسمت 57 00:12:45
113 13:39:48 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
114 13:40:11 قصه‌های عمو رولی - قسمت 79 00:14:02
115 13:54:13 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
116 13:54:35 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
117 13:55:35 مامان گلی - قسمت 6 00:02:46
118 13:58:21 تیزر شادیانه 00:00:31
119 13:58:52 آگهی بازرگانی 00:01:08
120 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
121 14:00:50 عناصر - قسمت 48 00:12:49
122 14:13:39 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
123 14:14:01 تیزر مجموعه ماجراهای خانواده تراپ 00:01:00
124 14:15:01 تام و جری 00:08:24
125 14:23:25 اعلام برنامه 00:00:55
126 14:24:20 تیزر مجموعه صلح‌بانان 00:01:39
127 14:25:59 یک کار خوب نوروزی 00:03:50
128 14:29:49 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
129 14:30:01 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 27 00:21:42
130 14:51:43 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
131 14:52:21 تیزر شادیانه_4 00:01:42
132 14:54:03 بره قهرمان 00:01:03
133 14:55:06 کدو بدو 00:01:27
134 14:56:33 لئون 00:02:59
135 14:59:32 آگهی بازرگانی 00:00:28
136 15:00:00 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 21 00:21:49
137 15:21:49 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
138 15:22:16 تیزر محموعه پلنگ دم دراز 00:00:58
139 15:23:14 صدای مخاطبان-171 00:02:00
140 15:25:14 تیزر سروش کودکان 00:01:10
141 15:26:24 سبک زندگی 00:02:07
142 15:28:31 تیزر پویه 00:01:35
143 15:30:06 صلح‌بانان - قسمت 23 00:19:34
144 15:49:40 اعلام برنامه 00:00:50
145 15:50:30 لاروا 00:01:44
146 15:52:14 یه کار خوب نوروزی 00:03:50
147 15:56:04 آگهی بازرگانی 00:03:56
148 16:00:00 مل‌مل - قسمت 38 00:58:09
149 16:58:09 اعلام برنامه 00:00:55
150 16:59:04 آگهی بازرگانی 00:00:56
151 17:00:00 پلنگ دم دراز - قسمت 17 00:22:10
152 17:22:10 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
153 17:22:46 فیلر خوش‌مزه-80 00:03:37
154 17:26:23 برنارد 00:03:24
155 17:29:47 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
156 17:30:04 جزیره دانش - قسمت 26 00:22:31
157 17:52:35 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
158 17:53:11 تیزر پویه 00:01:35
159 17:54:46 صدای مخاطبان-172 00:02:00
160 17:56:46 تیزر شادیانه_9 00:01:38
161 17:58:24 آگهی بازرگانی 00:01:37
162 18:00:01 صلح‌بانان - قسمت 24 00:21:03
163 18:21:04 تیزر محموعه پلنگ دم دراز 00:00:58
164 18:22:02 پلنگ صورتی و دوستان - قسمت 36 00:07:19
165 18:29:21 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
166 18:29:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
167 18:30:00 مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:29:32
168 18:59:32 آگهی بازرگانی 00:00:28
169 19:00:00 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 22 00:21:52
170 19:21:52 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
171 19:22:19 یه کار خوب نوروزی 00:03:50
172 19:26:09 رود رانر 00:03:51
173 19:30:00 اعلام برنامه 00:00:50
174 19:30:50 عناصر - قسمت 49 00:12:34
175 19:43:24 تیزر شادیانه_4 00:01:42
176 19:45:06 قصه های غزاله-یادگار جنگ - قسمت 8 00:16:22
177 20:01:28 آگهی بازرگانی 00:00:50
178 20:02:18 وله رگلاژ 00:00:25
179 20:02:43 نیایش 00:02:35
180 20:05:18 تلاوت قرآن 00:04:42
181 20:10:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
182 20:14:17 خوش به حال ما 00:01:29
183 20:15:46 فیلر خوش‌مزه-81 00:03:37
184 20:19:23 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
185 20:20:01 فانوس 00:06:45
186 20:26:46 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
187 20:26:56 تیزر سینمایی بوقلمون های آزاد 00:01:10
188 20:28:06 تیزر پویه 00:01:35
189 20:29:41 آگهی بازرگانی 00:00:28
190 20:30:09 مل‌مل - قسمت 37 00:57:57
191 21:28:06 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
192 21:28:33 تیزر سروش کودکان 00:01:10
193 21:29:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
194 21:30:00 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 00:13:25
195 21:43:25 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
196 21:43:35 صدای مخاطبان-173 00:02:00
197 21:45:35 تیزر محموعه پلنگ دم دراز 00:00:58
198 21:46:33 یه کار خوب نوروزی 00:03:50
199 21:50:23 اسکار 00:05:39
200 21:56:02 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
201 21:56:14 ترافیک 00:02:41
202 21:58:55 تیزر سینمایی بوقلمون های آزاد 00:01:10
203 22:00:05 سبک زندگی 00:01:53
204 22:01:58 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
205 22:03:28 شب‌های شیرین - قسمت 69 00:26:06
206 22:29:34 شب بخیر بچه‌ها 00:00:26


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها