جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:42
4 08:06:13 حدیث 00:00:33
5 08:06:46 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:06 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:07:51 دهکده مامی 00:05:42
8 08:13:33 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
9 08:14:33 وله خمیری 00:00:30
10 08:15:03 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 17 00:12:58
11 08:28:01 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
12 08:28:25 تیزر مجموعه ملوچ 00:01:09
13 08:29:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
14 08:30:00 جنگل ما - هدیه روز معلم 00:06:48
15 08:36:48 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
16 08:37:08 مامان گلی - قسمت 1 00:02:42
17 08:39:50 یاپ یاپس 00:02:13
18 08:42:03 تیزر پیم پم 00:02:57
19 08:45:00 ماجراهای ایوری - قسمت 24 00:08:00
20 08:53:00 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:53:35 دهکده مامی 00:05:27
22 08:59:02 وله خمیری 00:00:30
23 08:59:32 آگهی بازرگانی 00:00:28
24 09:00:00 نقاشی - خردسال - قسمت 82 00:13:27
25 09:13:27 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
26 09:13:51 تیزر مجموعه ملوچ 00:01:09
27 09:15:00 خرس کوچولو - قسمت 4 00:08:23
28 09:23:23 اعلام برنامه 00:00:45
29 09:24:08 جعبه حیوانات 00:02:09
30 09:26:17 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
31 09:27:17 کلیپ باران 00:02:44
32 09:30:01 ملوچ - قسمت 18 00:07:22
33 09:37:23 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
34 09:37:45 ماموک 00:03:06
35 09:40:51 مامان گلی - قسمت 2 00:04:09
36 09:45:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 18 00:12:28
37 09:57:28 وله خمیری 00:00:44
38 09:58:12 تیزر مجموعه شهر قصه 00:01:00
39 09:59:12 آگهی بازرگانی 00:00:48
40 10:00:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 28 00:08:09
41 10:08:09 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
42 10:08:32 تیزر مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:00
43 10:09:32 لالبی 00:02:32
44 10:12:04 تیزر پیم پم 00:02:57
45 10:15:01 قصه‌های عمو رولی - قسمت 81 00:13:54
46 10:28:55 اعلام برنامه 00:00:35
47 10:29:30 وله خمیری 00:00:33
48 10:30:03 دوست ما رمی خرسه - قسمت 18 00:12:23
49 10:42:26 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
50 10:42:42 تو تی تو 00:02:18
51 10:45:00 پیم و پم - قسمت 59 00:14:54
52 10:59:54 اعلام برنامه 00:00:45
53 11:00:39 آگهی بازرگانی 00:00:48
54 11:01:27 شهر قصه - قسمت 67 00:08:18
55 11:09:45 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
56 11:10:08 مامان گلی - قسمت 3 00:04:18
57 11:14:26 وله خمیری 00:00:34
58 11:15:00 ماجراهای ایوری - قسمت 25 00:07:27
59 11:22:27 تیزر مجموعه پیم و پم 00:01:29
60 11:23:56 اوم نوم 00:01:19
61 11:25:15 کلیپ مسواک زدن 00:03:34
62 11:28:49 تیزر شادیانه 00:00:31
63 11:29:20 وله خمیری 00:00:40
64 11:30:00 نقاشی - خردسال - قسمت 81 00:13:11
65 11:43:11 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
66 11:43:37 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
67 11:44:37 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
68 11:45:00 جنگل ما - هدیه روز معلم 00:06:48
69 11:51:48 وله خمیری 00:00:48
70 11:52:36 من یک حیوان هستم 00:02:02
71 11:54:38 آگهی بازرگانی 00:05:22
72 12:00:00 بره کوچولو - قسمت 50 00:08:45
73 12:08:45 اعلام برنامه 00:00:35
74 12:09:20 لالبی 00:01:46
75 12:11:06 مامان گلی - قسمت 4 00:03:55
76 12:15:01 خرس کوچولو - قسمت 3 00:08:25
77 12:23:26 اعلام برنامه 00:00:45
78 12:24:11 تیزر پیم پم 00:02:57
79 12:27:08 اوم نوم 00:01:17
80 12:28:25 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:04
81 12:29:29 تیزر شادیانه 00:00:31
82 12:30:00 شهر قصه - قسمت 66 00:05:46
83 12:35:46 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
84 12:36:09 ماموک 00:03:12
85 12:39:21 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
86 12:42:33 جعبه حیوانات 00:02:01
87 12:44:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
88 12:45:00 ملوچ - قسمت 17 00:06:34
89 12:51:34 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
90 12:51:57 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
91 12:52:57 آگهی بازرگانی 00:03:48
92 12:56:45 وله رگلاژ 00:00:12
93 12:56:57 حدیث 00:00:16
94 12:57:13 تلاوت قرآن 00:03:47
95 13:01:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
96 13:05:05 کلیپ چادر نماز 00:01:24
97 13:06:29 مامان گلی - قسمت 5 00:04:06
98 13:10:35 تیزر پیم پم 00:02:57
99 13:13:32 وله خمیری 00:00:36
100 13:14:08 تیزر مجموعه قصه‌های عمو رولی 00:00:52
101 13:15:00 دوست ما رمی خرسه - قسمت 17 00:10:19
102 13:25:19 وله خمیری 00:00:32
103 13:25:51 ماموک 00:03:08
104 13:28:59 پیم و پم - قسمت 58 00:11:54
105 13:40:53 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
106 13:41:16 قصه‌های عمو رولی - قسمت 80 00:13:50
107 13:55:06 مامان گلی - قسمت 6 00:03:26
108 13:58:32 آگهی بازرگانی 00:01:28
109 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
110 14:00:50 عناصر - قسمت 49 00:12:34
111 14:13:24 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
112 14:14:02 اعلام برنامه 00:00:55
113 14:14:57 تام و جری - قسمت 11 00:10:19
114 14:25:16 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
115 14:25:52 تیزر پویه 00:01:35
116 14:27:27 لاروا 00:02:36
117 14:30:03 جزیره دانش - قسمت 26 00:22:31
118 14:52:34 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
119 14:52:44 تیزر سروش کودکان 00:01:10
120 14:53:54 کلیپ ولادت حضرت امام سجاد(ع) 00:05:20
121 14:59:14 آگهی بازرگانی 00:00:48
122 15:00:02 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 22 00:21:52
123 15:21:54 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
124 15:22:16 تیزر سینمایی بوقلمون های آزاد 00:01:10
125 15:23:26 یه کار خوب نوروزی - قسمت 8 00:03:50
126 15:27:16 کدو بدو 00:01:45
127 15:29:01 تیزر محموعه پلنگ دم دراز 00:00:58
128 15:29:59 صلح‌بانان - قسمت 24 00:21:03
129 15:51:02 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
130 15:51:24 پلنگ صورتی و دوستان - قسمت 54 00:07:19
131 15:58:43 آگهی بازرگانی 00:01:17
132 16:00:00 مل‌مل - قسمت 39 00:56:35
133 16:56:35 اعلام برنامه 00:00:55
134 16:57:30 آگهی بازرگانی 00:02:30
135 17:00:00 پلنگ دم دراز - قسمت 18 00:21:17
136 17:21:17 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
137 17:21:34 لئون 00:03:00
138 17:24:34 یه کار خوب نوروزی - قسمت 11 00:03:50
139 17:28:24 تیزر پویه 00:01:35
140 17:29:59 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 28 00:22:21
141 17:52:20 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
142 17:52:47 فیلر خوش‌مزه-81 00:03:37
143 17:56:24 تیزر شادیانه_9 00:01:38
144 17:58:02 آگهی بازرگانی 00:01:58
145 18:00:00 صلح‌بانان - قسمت 25 00:22:00
146 18:22:00 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
147 18:22:10 صدای مخاطبان-174 00:02:00
148 18:24:10 لاروا 00:02:00
149 18:26:10 یه کار خوب نوروزی - قسمت 12 00:03:50
150 18:30:00 مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:27:28
151 18:57:28 آگهی بازرگانی 00:02:32
152 19:00:00 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 23 00:21:27
153 19:21:27 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
154 19:22:03 تیزر محموعه پلنگ دم دراز 00:00:58
155 19:23:01 پلنگ صورتی و دوستان - قسمت 58 00:06:28
156 19:29:29 اعلام برنامه 00:00:50
157 19:30:19 عناصر - قسمت 50 00:12:51
158 19:43:10 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
159 19:43:20 تیزر شادیانه_4 00:01:42
160 19:45:02 نشانه‌های روشنی-معلم خصوصی 00:13:46
161 19:58:48 یه کار خوب نوروزی - قسمت 13 00:03:50
162 20:02:38 تیزر پویه 00:01:35
163 20:04:13 آگهی بازرگانی 00:01:50
164 20:06:03 وله رگلاژ 00:00:22
165 20:06:25 تلاوت قرآن 00:04:35
166 20:11:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
167 20:15:17 خوش به حال ما 00:01:31
168 20:16:48 صدای مخاطبان-175 00:02:00
169 20:18:48 تیزر سروش کودکان 00:01:10
170 20:19:58 فانوس 00:06:34
171 20:26:32 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
172 20:26:44 باغ وحش فضایی 00:01:58
173 20:28:42 آگهی بازرگانی 00:01:18
174 20:30:00 مل‌مل - قسمت 38 01:00:00
175 21:30:00 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
176 21:30:10 کلیپ ولادت حضرت امام سجاد(ع) 00:05:20
177 21:35:30 فیلر خوش‌مزه-83 00:03:37
178 21:39:07 یه کار خوب نوروزی - قسمت 14 00:03:50
179 21:42:57 ترافیک 00:02:42
180 21:45:39 تام و جری 00:08:15
181 21:53:54 صدای مخاطبان-176 00:02:00
182 21:55:54 سبک زندگی 00:01:58
183 21:57:52 تیزر مجموعه صلح‌بانان 00:01:39
184 21:59:31 یه کار خوب نوروزی - قسمت 15 00:03:50
185 22:03:21 شب‌های شیرین - قسمت 70 00:26:21
186 22:29:42 شب بخیر بچه‌ها 00:00:18


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها