جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:42
4 08:06:13 حدیث 00:00:33
5 08:06:46 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:06 مامان گلی - قسمت 1 00:03:23
7 08:10:29 وله خمیری 00:00:30
8 08:10:59 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:11:44 تیزر مجموعه حیوانات ماشینی 00:01:00
10 08:12:44 کلیپ مامان کوچولو 00:01:59
11 08:14:43 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
12 08:14:59 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 26 00:11:39
13 08:26:38 تیزر مجموعه پیم و پم 00:01:29
14 08:28:07 نقاشی کنیم 00:01:00
15 08:29:07 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:05
16 08:30:12 ابر پیر - قسمت 8 00:12:34
17 08:42:46 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
18 08:43:46 اوم نوم 00:01:03
19 08:44:49 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
20 08:45:09 ماجراهای ایوری - قسمت 33 00:08:04
21 08:53:13 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
22 08:53:35 تیزر شادیانه 00:00:31
23 08:54:06 وله خمیری 00:00:44
24 08:54:50 ماموک 00:03:08
25 08:57:58 اعلام برنامه 00:00:35
26 08:58:33 آگهی بازرگانی 00:01:42
27 09:00:15 نقاشی - خردسال - قسمت 87 00:13:32
28 09:13:47 تیزر مجموعه پیم و پم-1 00:01:29
29 09:15:16 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
30 09:15:32 خرس کوچولو - قسمت 13 00:07:11
31 09:22:43 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
32 09:23:06 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
33 09:26:03 یاپ یاپس 00:02:14
34 09:28:17 تیزر مجموعه حیوانات ماشینی 00:01:00
35 09:29:17 اعلام برنامه 00:00:45
36 09:30:02 ملوچ - قسمت 27 00:08:00
37 09:38:02 وله خمیری 00:00:34
38 09:38:36 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
39 09:39:36 مامان گلی - قسمت 2 00:04:34
40 09:44:10 تیزر مجموعه شهر قصه 00:01:00
41 09:45:10 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 27 00:12:52
42 09:58:02 آگهی بازرگانی 00:03:18
43 10:01:20 اتل متل یه جنگل - قسمت 37 00:08:21
44 10:09:41 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
45 10:12:38 مامان گلی - قسمت 3 00:03:37
46 10:16:15 قصه‌های عمو رولی - قسمت 90 00:13:48
47 10:30:03 اعلام برنامه 00:00:35
48 10:30:38 حیوانات ماشینی - قسمت 1 00:10:42
49 10:41:20 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
50 10:41:36 پیم و پم - قسمت 68 00:13:48
51 10:55:24 آگهی بازرگانی 00:04:38
52 11:00:02 شهر قصه - قسمت 77 00:05:57
53 11:05:59 مامان گلی - قسمت 4 00:03:31
54 11:09:30 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
55 11:09:46 یاپ یاپس 00:02:06
56 11:11:52 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
57 11:15:04 ماجراهای ایوری - قسمت 34 00:07:10
58 11:22:14 تیزر شادیانه 00:00:31
59 11:22:45 دهکده مامی 00:05:38
60 11:28:23 تیزر مجموعه ملوچ 00:01:09
61 11:29:32 وله خمیری 00:00:30
62 11:30:02 علی و ذره بینش - قسمت 1 00:10:43
63 11:40:45 وله خمیری 00:00:29
64 11:41:14 ابر پیر - قسمت 9 00:13:56
65 11:55:10 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
66 11:55:33 آگهی بازرگانی 00:04:29
67 12:00:02 بره کوچولو - قسمت 59 00:09:49
68 12:09:51 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
69 12:10:14 یاپ یاپس 00:02:08
70 12:12:22 کلیپ دو دوست 00:02:35
71 12:14:57 خرس کوچولو - قسمت 12 00:08:32
72 12:23:29 وله خمیری 00:00:44
73 12:24:13 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
74 12:27:10 تیزر مجموعه قصه‌های عمو رولی 00:00:52
75 12:28:02 نقاشی کنیم 00:00:58
76 12:29:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
77 12:30:00 شهر قصه - قسمت 75 00:10:55
78 12:40:55 مامان گلی - قسمت 5 00:03:59
79 12:44:54 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
80 12:45:03 ملوچ - قسمت 26 00:07:46
81 12:52:49 آگهی بازرگانی 00:03:48
82 12:56:37 وله رگلاژ 00:00:35
83 12:57:12 تلاوت قرآن 00:03:48
84 13:01:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
85 13:05:05 کلیپ حجاب 00:02:04
86 13:07:09 تیزر شادیانه 00:00:31
87 13:07:40 دیپ‌داپ 00:03:00
88 13:10:40 تیزر مجموعه حیوانات ماشینی 00:01:00
89 13:11:40 تو تی تو 00:02:02
90 13:13:42 کلیپ توپ 00:02:24
91 13:16:06 دوست ما رمی خرسه - قسمت 26 00:11:50
92 13:27:56 تیزر مجموعه قصه‌های عمو رولی 00:00:52
93 13:28:48 پیم و پم - قسمت 67 00:13:10
94 13:41:58 وله خمیری 00:00:34
95 13:42:32 قصه‌های عمو رولی - قسمت 89 00:10:35
96 13:53:07 مامان گلی - قسمت 6 00:02:18
97 13:55:25 آگهی بازرگانی 00:04:35
98 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
99 14:00:50 ماجراهای کوشا-2 00:14:38
100 14:15:28 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
101 14:15:40 حکمت پنهان - قسمت 8 00:12:35
102 14:28:15 تیزر سینمایی شاهزاده روم 00:01:02
103 14:29:17 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:00:47
104 14:30:04 جزیره دانش - قسمت 30 00:23:06
105 14:53:10 تیزر شادیانه_10 00:02:19
106 14:55:29 آگهی بازرگانی 00:04:39
107 15:00:08 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 31 00:21:23
108 15:21:31 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
109 15:21:41 پویه-23 00:03:10
110 15:24:51 تیزر سینمایی شهر بدون درخت 00:01:14
111 15:26:05 تیزر شادیانه_12 00:02:45
112 15:28:50 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
113 15:29:02 تیزر مل‌مل 00:00:57
114 15:29:59 صلح‌بانان - قسمت 33 00:21:45
115 15:51:44 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
116 15:51:54 کدو بدو 00:01:27
117 15:53:21 اعلام برنامه 00:00:50
118 15:54:11 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
119 15:54:28 گنجینه 00:00:58
120 15:55:26 آگهی بازرگانی 00:04:34
121 16:00:00 مل‌مل - قسمت 46 00:55:00
122 16:55:00 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
123 16:55:17 تیزر شادیانه_13 00:02:23
124 16:57:40 آگهی بازرگانی 00:04:12
125 17:01:52 پلنگ دم دراز 00:20:17
126 17:22:09 تیزر بزودی مجموعه فوتبال روباتیک 00:01:38
127 17:23:47 رود رانر 00:06:36
128 17:30:23 تیزرمسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:00:47
129 17:31:10 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 33 00:23:15
130 17:54:25 تیزر مجموعه حکمت پنهان 00:01:03
131 17:55:28 آگهی بازرگانی 00:04:34
132 18:00:02 صلح‌بانان - قسمت 34 00:21:46
133 18:21:48 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
134 18:22:00 پویه-25 00:03:10
135 18:25:10 تیزر شادیانه_10 00:02:19
136 18:27:29 تیزر مجموعه یک‌‌‌دو‌سه‌خنده 00:01:18
137 18:28:47 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
138 18:28:59 تیزر سینمایی شاهزاده روم 00:01:02
139 18:30:01 مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:25:07
140 18:55:08 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
141 18:55:25 اعلام برنامه 00:00:55
142 18:56:20 آگهی بازرگانی 00:03:40
143 19:00:00 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 32 00:21:19
144 19:21:19 وله خوش‌مزه-91 00:04:17
145 19:25:36 صدای مخاطبان-201 00:02:00
146 19:27:36 تیزر بزودی مجموعه فوتبال روباتیک 00:01:38
147 19:29:14 اعلام برنامه 00:00:50
148 19:30:04 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 6 00:14:20
149 19:44:24 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
150 19:45:02 حکمت پنهان - قسمت 9 00:14:10
151 19:59:12 آگهی بازرگانی 00:03:19
152 20:02:31 پویه-27 00:03:10
153 20:05:41 فانوس 00:07:41
154 20:13:22 وله رگلاژ 00:00:52
155 20:14:14 کلیپ اذان 00:01:12
156 20:15:26 تلاوت قرآن 00:03:34
157 20:19:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:37
158 20:23:37 وله منتظر کوچولو 00:00:17
159 20:23:54 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
160 20:24:30 صدای مخاطبان-202 00:02:00
161 20:26:30 مکس 00:00:55
162 20:27:25 تیزر شادیانه_12 00:02:45
163 20:30:10 سینمایی شاهزاده روم 01:11:04
164 21:41:14 پویه-28 00:03:10
165 21:44:24 تیزر شادیانه_13 00:02:23
166 21:46:47 وله خوش‌مزه-93 00:04:17
167 21:51:04 آگهی بازرگانی 00:01:56
168 21:53:00 تیزر شادیانه_10 00:02:19
169 21:55:19 صدای مخاطبان-203 00:02:00
170 21:57:19 پویه-30 00:03:10
171 22:00:29 تیزر شادیانه_12 00:02:45
172 22:03:14 شب‌های شیرین - قسمت 50 00:26:33
173 22:29:47 شب بخیر بچه‌ها 00:00:13


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها