جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:04
4 08:05:35 حدیث 00:00:22
5 08:05:57 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:17 مامان گلی - قسمت 1 00:03:50
7 08:10:07 وله خمیری 00:00:30
8 08:10:37 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:11:22 کلیپ نیمه شعبان 00:03:33
10 08:14:55 آگهی بازرگانی 00:00:41
11 08:15:36 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 27 00:12:52
12 08:28:28 وله جشن نیمه شعبان-1 00:00:38
13 08:29:06 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:05
14 08:30:11 ابر پیر - قسمت 9 00:13:56
15 08:44:07 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
16 08:45:07 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
17 08:45:27 ماجراهای ایوری - قسمت 34 00:07:10
18 08:52:37 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
19 08:52:59 تیزر شادیانه 00:00:31
20 08:53:30 وله نیمه شعبان-2 00:00:25
21 08:53:55 ماموک 00:03:04
22 08:56:59 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
23 08:57:22 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:57:57 آگهی بازرگانی 00:02:05
25 09:00:02 علی و ذره بینش - قسمت 1 00:10:43
26 09:10:45 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
27 09:11:05 تیزر مجموعه پیم و پم-1 00:01:29
28 09:12:34 کلیپ دو دوست 00:02:35
29 09:15:09 خرس کوچولو - قسمت 14 00:07:07
30 09:22:16 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
31 09:22:39 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
32 09:25:36 یاپ یاپس 00:02:20
33 09:27:56 وله جشن نیمه شعبان-1 00:00:38
34 09:28:34 اعلام برنامه 00:00:45
35 09:29:19 وله خمیری 00:00:42
36 09:30:01 ملوچ - قسمت 28 00:07:46
37 09:37:47 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
38 09:38:47 مامان گلی - قسمت 2 00:04:29
39 09:43:16 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 28 00:12:57
40 09:56:13 وله نیمه شعبان-2 00:00:25
41 09:56:38 آگهی بازرگانی 00:03:39
42 10:00:17 اتل متل یه جنگل - قسمت 38 00:07:58
43 10:08:15 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
44 10:11:12 مامان گلی - قسمت 3 00:03:48
45 10:15:00 قصه‌های عمو رولی - قسمت 91 00:14:10
46 10:29:10 اعلام برنامه 00:00:35
47 10:29:45 وله جشن نیمه شعبان-1 00:00:38
48 10:30:23 حیوانات ماشینی - قسمت 2 00:10:19
49 10:40:42 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
50 10:40:58 پیم و پم - قسمت 69 00:14:10
51 10:55:08 اعلام برنامه 00:00:45
52 10:55:53 آگهی بازرگانی 00:04:34
53 11:00:27 شهر قصه - قسمت 78 00:06:22
54 11:06:49 مامان گلی - قسمت 4 00:04:40
55 11:11:29 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
56 11:11:45 کلیپ نیمه شعبان 00:03:33
57 11:15:18 ماجراهای ایوری - قسمت 36 00:08:01
58 11:23:19 تیزر شادیانه 00:00:31
59 11:23:50 دهکده مامی 00:05:00
60 11:28:50 وله نیمه شعبان-2 00:00:25
61 11:29:15 وله خمیری 00:00:45
62 11:30:00 علی و ذره بینش - قسمت 2 00:10:58
63 11:40:58 کلیپ دنیای زیبا 00:02:51
64 11:43:49 ماهی بادکنکی - قسمت 1 00:11:24
65 11:55:13 آگهی بازرگانی 00:04:48
66 12:00:01 بره کوچولو - قسمت 60 00:09:50
67 12:09:51 وله خمیری 00:00:45
68 12:10:36 کلیپ نی‌نی 00:03:46
69 12:14:22 وله جشن نیمه شعبان-1 00:00:38
70 12:15:00 خرس کوچولو - قسمت 13 00:07:11
71 12:22:11 وله خمیری 00:00:44
72 12:22:55 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
73 12:26:07 تیزر مجموعه قصه‌های عمو رولی 00:00:52
74 12:26:59 یاپ یاپس 00:02:02
75 12:29:01 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
76 12:30:01 شهر قصه - قسمت 77 00:05:57
77 12:35:58 مامان گلی - قسمت 5 00:04:20
78 12:40:18 وله خمیری 00:00:29
79 12:40:47 ملوچ - قسمت 27 00:08:00
80 12:48:47 آگهی بازرگانی 00:04:48
81 12:53:35 وله رگلاژ 00:01:17
82 12:54:52 حدیث 00:00:33
83 12:55:25 کلیپ چادر نماز 00:01:24
84 12:56:49 تلاوت قرآن 00:04:11
85 13:01:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:16
86 13:05:16 دعای فرج کودکان 00:01:22
87 13:06:38 دیپ‌داپ 00:02:37
88 13:09:15 کلیپ آتش‌نشان 00:02:26
89 13:11:41 وله خمیری 00:00:45
90 13:12:26 تیزر شادیانه 00:00:31
91 13:12:57 حیوانات ماشینی - قسمت 1 00:10:42
92 13:23:39 تیزر مجموعه قصه‌های عمو رولی 00:00:52
93 13:24:31 پیم و پم - قسمت 68 00:13:48
94 13:38:19 وله خمیری 00:00:40
95 13:38:59 قصه‌های عمو رولی - قسمت 90 00:13:48
96 13:52:47 مامان گلی - قسمت 6 00:02:31
97 13:55:18 آگهی بازرگانی 00:04:42
98 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
99 14:00:50 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 6 00:14:20
100 14:15:10 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
101 14:15:22 حکمت پنهان - قسمت 9 00:14:10
102 14:29:32 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
103 14:30:27 پویه-37 00:03:10
104 14:33:37 منتظر کوچولو-1 00:00:17
105 14:33:54 تیزر شادیانه_13 00:02:23
106 14:36:17 قصه‌های آسمانی 00:16:57
107 14:53:14 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:00:47
108 14:54:01 منتظر کوچولو-2 00:01:00
109 14:55:01 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
110 14:55:23 آگهی بازرگانی 00:04:37
111 15:00:00 ماجراهای خانواده تراپ 00:21:19
112 15:21:19 پویه-38 00:03:10
113 15:24:29 لاروا 00:01:45
114 15:26:14 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
115 15:28:48 مکس 00:01:00
116 15:29:48 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
117 15:30:00 صلح‌بانان - قسمت 34 00:21:46
118 15:51:46 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
119 15:52:24 برنارد 00:03:26
120 15:55:50 آگهی بازرگانی 00:04:10
121 16:00:00 مل‌مل - قسمت 47 00:50:00
122 16:50:00 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
123 16:50:17 کدو بدو 00:01:33
124 16:51:50 کلیپ یک روز بودم 00:03:15
125 16:55:05 لاروا 00:01:45
126 16:56:50 آگهی بازرگانی 00:03:10
127 17:00:00 پلنگ دم دراز - قسمت 25 00:23:11
128 17:23:11 تیزر مجموعه صلح‌بانان 00:01:39
129 17:24:50 وله راه ارتباطی نهال 00:00:38
130 17:25:28 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:37
131 17:28:05 تیزر مجموعه ماجراهای خانواده تراپ 00:01:00
132 17:29:05 منتظر کوچولو-4 00:00:55
133 17:30:00 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 34 00:23:02
134 17:53:02 وله خوش‌مزه 00:04:17
135 17:57:19 آگهی بازرگانی 00:02:48
136 18:00:07 صلح‌بانان - قسمت 35 00:22:02
137 18:22:09 پویه-39 00:03:10
138 18:25:19 تیزر شادیانه_10 00:02:19
139 18:27:38 کدو بدو 00:01:27
140 18:29:05 تیزر مل‌مل 00:00:57
141 18:30:02 حرکت اول - قسمت 8 00:19:54
142 18:49:56 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
143 18:50:13 منتظر کوچولو-5 00:01:40
144 18:51:53 اعلام برنامه 00:00:55
145 18:52:48 ترافیک 00:02:40
146 18:55:28 آگهی بازرگانی 00:04:33
147 19:00:01 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 33 00:20:25
148 19:20:26 پویه-40 00:03:10
149 19:23:36 صدای مخاطبان-204 00:02:00
150 19:25:36 مکس 00:01:00
151 19:26:36 تیزر بزودی مجموعه فوتبال روباتیک 00:01:38
152 19:28:14 اعلام برنامه 00:00:50
153 19:29:04 تیزر مل‌مل 00:00:57
154 19:30:01 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 7 00:15:16
155 19:45:17 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
156 19:45:44 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
157 19:46:01 حکمت پنهان - قسمت 10 00:14:46
158 20:00:47 آگهی بازرگانی 00:03:41
159 20:04:28 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:00:47
160 20:05:15 پویه-41 00:03:10
161 20:08:25 وله رگلاژ 00:00:33
162 20:08:58 دعای سحر 00:02:15
163 20:11:13 کلیپ هنگام نماز 00:02:51
164 20:14:04 تلاوت قرآن 00:05:56
165 20:20:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:55
166 20:24:55 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
167 20:25:31 صدای مخاطبان-205 00:02:00
168 20:27:31 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
169 20:30:05 سینمایی شهر بدون درخت 01:07:30
170 21:37:35 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
171 21:40:09 آگهی بازرگانی 00:02:42
172 21:42:51 تیزر بزودی مجموعه فوتبال روباتیک 00:01:38
173 21:44:29 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
174 21:44:46 تام و جری - قسمت 5 00:06:59
175 21:51:45 تیزر شادیانه_10 00:02:19
176 21:54:04 صدای مخاطبان-207 00:02:00
177 21:56:04 منتظر کوچولو-5 00:01:35
178 21:57:39 تیزر بزودی مجموعه فوتبال روباتیک 00:01:38
179 21:59:17 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
180 22:00:12 کدو بدو 00:01:46
181 22:01:58 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
182 22:04:32 شب‌های شیرین - قسمت 51 00:25:05
183 22:29:37 شب بخیر بچه‌ها 00:00:23


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها