جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:10
4 08:06:41 حدیث 00:00:24
5 08:07:05 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:25 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:10 مامان گلی - قسمت 1 00:03:51
8 08:12:01 تو تی تو 00:02:18
9 08:14:19 آگهی بازرگانی 00:00:41
10 08:15:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 26 00:12:57
11 08:27:57 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
12 08:28:21 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
13 08:29:21 وله خمیری 00:00:39
14 08:30:00 ماهی بادکنکی - قسمت 1 00:11:24
15 08:41:24 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
16 08:41:47 یاپ یاپس 00:01:44
17 08:43:31 تیزر مجموعه پیم و پم 00:01:29
18 08:45:00 ماجراهای ایوری - قسمت 35 00:08:01
19 08:53:01 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:53:36 تیزر پیم پم 00:02:57
21 08:56:33 دیپ‌داپ 00:02:03
22 08:58:36 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
23 08:58:45 آگهی بازرگانی 00:01:15
24 09:00:00 علی و ذره بینش - قسمت 2 00:10:58
25 09:10:58 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
26 09:11:18 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:04
27 09:12:22 نقاشی کنیم 00:01:00
28 09:13:22 تیزر مجموعه شهر قصه 00:01:00
29 09:14:22 وله خمیری 00:00:38
30 09:15:00 خرس کوچولو - قسمت 15 00:06:26
31 09:21:26 اعلام برنامه 00:00:45
32 09:22:11 مامان گلی - قسمت 2 00:04:23
33 09:26:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
34 09:26:50 ماموک 00:03:11
35 09:30:01 ملوچ - قسمت 29 00:08:30
36 09:38:31 وله خمیری 00:00:35
37 09:39:06 دهکده مامی 00:05:33
38 09:44:39 آرم استیشن گل و کیک 00:00:22
39 09:45:01 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 29 00:12:52
40 09:57:53 وله خمیری 00:00:33
41 09:58:26 آگهی بازرگانی 00:01:34
42 10:00:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 39 00:07:22
43 10:07:22 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
44 10:07:46 لالبی 00:01:08
45 10:08:54 تیزر پیم پم 00:02:57
46 10:11:51 یاپ یاپس 00:02:04
47 10:13:55 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:05
48 10:15:00 قصه‌های عمو رولی - قسمت 92 00:10:38
49 10:25:38 اعلام برنامه 00:00:35
50 10:26:13 اوم نوم 00:01:17
51 10:27:30 کلیپ ماهی 00:02:10
52 10:29:40 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
53 10:30:00 حیوانات ماشینی - قسمت 3 00:10:40
54 10:40:40 مامان گلی - قسمت 3 00:03:25
55 10:44:05 تیزر مجموعه خرس کوچولو 00:01:00
56 10:45:05 پیم و پم - قسمت 70 00:12:07
57 10:57:12 اعلام برنامه 00:00:45
58 10:57:57 آگهی بازرگانی 00:03:00
59 11:00:57 شهر قصه - قسمت 79 00:09:14
60 11:10:11 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:24
61 11:10:35 لالبی 00:02:32
62 11:13:07 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
63 11:14:07 آرم استیشن لوگوی روی لیوان 00:00:53
64 11:15:00 ماجراهای ایوری - قسمت 36 00:08:03
65 11:23:03 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
66 11:24:03 مامان گلی - قسمت 4 00:04:03
67 11:28:06 من یک حیوان هستم 00:01:56
68 11:30:02 علی و ذره بینش - قسمت 3 00:08:23
69 11:38:25 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
70 11:38:49 تیزر پیم پم 00:02:57
71 11:41:46 جعبه حیوانات 00:02:09
72 11:43:55 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:05
73 11:45:00 ماهی بادکنکی - قسمت 2 00:11:36
74 11:56:36 آگهی بازرگانی 00:04:58
75 12:01:34 بره کوچولو - قسمت 61 00:09:50
76 12:11:24 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
77 12:11:40 دیپ‌داپ 00:02:51
78 12:14:31 وله خمیری 00:00:29
79 12:15:00 خرس کوچولو - قسمت 14 00:07:07
80 12:22:07 آرم استیشن گل و کیک 00:00:22
81 12:22:29 مامان گلی - قسمت 5 00:03:55
82 12:26:24 کلیپ باران 00:02:44
83 12:29:08 تیزر مجموعه قصه‌های عمو رولی 00:00:52
84 12:30:00 شهر قصه - قسمت 78 00:06:22
85 12:36:22 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
86 12:36:42 اوم نوم 00:01:11
87 12:37:53 تیزر مجموعه پیم و پم 00:01:29
88 12:39:22 وله خمیری 00:00:38
89 12:40:00 ملوچ - قسمت 28 00:07:46
90 12:47:46 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
91 12:48:39 تیزر مجموعه شهر قصه 00:01:00
92 12:49:39 آگهی بازرگانی 00:04:12
93 12:53:51 وله رگلاژ 00:00:40
94 12:54:31 تلاوت قرآن 00:06:29
95 13:01:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:16
96 13:05:16 کلیپ خدا 00:03:04
97 13:08:20 وله خمیری 00:00:44
98 13:09:04 تیزر مجموعه خرس کوچولو 00:01:00
99 13:10:04 نقاشی کنیم 00:01:00
100 13:11:04 تیزر پیم پم 00:02:57
101 13:14:01 حیوانات ماشینی - قسمت 2 00:10:19
102 13:24:20 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
103 13:24:44 پیم و پم - قسمت 69 00:14:10
104 13:38:54 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
105 13:39:20 قصه‌های عمو رولی - قسمت 91 00:14:10
106 13:53:30 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
107 13:53:53 مامان گلی - قسمت 6 00:02:28
108 13:56:21 آگهی بازرگانی 00:03:39
109 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
110 14:00:50 ماجراهای کوشا-2 00:15:16
111 14:16:06 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
112 14:16:16 حکمت پنهان - قسمت 8 00:14:46
113 14:31:02 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
114 14:31:14 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده 00:23:02
115 14:54:16 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:00:47
116 14:55:03 مکس 00:01:00
117 14:56:03 آگهی بازرگانی 00:03:57
118 15:00:00 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 31 00:20:25
119 15:20:25 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
120 15:20:42 تیزر شادیانه_13 00:02:23
121 15:23:05 پویه-24 00:03:10
122 15:26:15 لاروا 00:01:45
123 15:28:00 صدای مخاطبان-208 00:02:00
124 15:30:00 صلح‌بانان - قسمت 33 00:22:02
125 15:52:02 آرم استیشن کره کهکشانی 00:00:12
126 15:52:14 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
127 15:54:48 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
128 15:55:05 آگهی بازرگانی 00:04:55
129 16:00:00 مل‌مل - قسمت 46 00:50:00
130 16:50:00 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
131 16:50:27 کلیپ محله 00:03:03
132 16:53:30 برنارد 00:03:17
133 16:56:47 آگهی بازرگانی 00:03:13
134 17:00:00 پلنگ دم دراز - قسمت 36 00:23:21
135 17:23:21 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
136 17:23:59 رود رانر 00:05:44
137 17:29:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
138 17:30:00 جزیره دانش - قسمت 31 00:21:58
139 17:51:58 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
140 17:52:25 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:31
141 17:54:56 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
142 17:56:26 آگهی بازرگانی 00:03:34
143 18:00:00 صلح‌بانان - قسمت 34 00:21:58
144 18:21:58 تیزر شادیانه_12 00:02:45
145 18:24:43 سبک زندگی 00:02:07
146 18:26:50 پویه-26 00:03:10
147 18:30:00 مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:26:05
148 18:56:05 آگهی بازرگانی 00:03:55
149 19:00:00 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 32 00:19:17
150 19:19:17 اعلام برنامه 00:00:50
151 19:20:07 تیزر مجموعه حکمت پنهان 00:01:03
152 19:21:10 تیزر شادیانه_10 00:02:19
153 19:23:29 پویه-29 00:03:10
154 19:26:39 برنارد 00:03:13
155 19:29:52 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 6 00:14:41
156 19:44:33 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
157 19:45:00 حکمت پنهان - قسمت 9 00:11:06
158 19:56:06 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
159 19:56:23 آگهی بازرگانی 00:03:36
160 19:59:59 فانوس 00:07:43
161 20:07:42 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
162 20:10:16 کدو بدو 00:01:33
163 20:11:49 وله خوش‌مزه-95 00:04:17
164 20:16:06 تیزر مجموعه یک‌‌‌دو‌سه‌خنده 00:00:27
165 20:16:33 وله رگلاژ 00:01:12
166 20:17:45 تلاوت قرآن 00:03:15
167 20:21:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:37
168 20:25:37 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
169 20:25:54 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:00:47
170 20:26:41 تیزر مجموعه ماجراهای خانواده تراپ 00:01:00
171 20:27:41 آگهی بازرگانی 00:02:19
172 20:30:00 مل‌مل - قسمت 45 00:50:04
173 21:20:04 تیزر شادیانه_10 00:02:19
174 21:22:23 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 00:17:31
175 21:39:54 تیزر مجموعه فوتبال روباتیک 00:01:38
176 21:41:32 پویه-33 00:03:10
177 21:44:42 کدو بدو 00:01:33
178 21:46:15 صدای مخاطبان-209 00:02:00
179 21:48:15 تام و جری 00:06:17
180 21:54:32 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
181 21:57:06 پویه-36 00:03:10
182 22:00:16 گنجینه 00:01:30
183 22:01:46 شب‌های شیرین 00:27:58
184 22:29:44 شب بخیر بچه‌ها 00:00:16


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها