جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:42
4 08:06:13 حدیث 00:00:33
5 08:06:46 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:06 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:07:51 مامان گلی - قسمت 1 00:03:47
8 08:11:38 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:05
9 08:12:43 نقاشی کنیم 00:01:00
10 08:13:43 وله خمیری 00:00:36
11 08:14:19 آگهی بازرگانی 00:00:41
12 08:15:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 29 00:12:52
13 08:27:52 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
14 08:28:16 کلیپ‌ پروانه 00:01:44
15 08:30:00 ماهی بادکنکی - قسمت 2 00:11:36
16 08:41:36 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
17 08:41:56 لالبی 00:01:35
18 08:43:31 تیزر مجموعه پیم و پم 00:01:29
19 08:45:00 ماجراهای ایوری - قسمت 36 00:08:03
20 08:53:03 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:53:38 تیزر مجموعه ملوچ 00:01:09
22 08:54:47 ماموک 00:03:08
23 08:57:55 آگهی بازرگانی 00:02:05
24 09:00:00 علی و ذره بینش - قسمت 3 00:08:23
25 09:08:23 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
26 09:08:46 مامان گلی - قسمت 2 00:04:29
27 09:13:15 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
28 09:14:15 وله خمیری 00:00:45
29 09:15:00 خرس کوچولو - قسمت 16 00:08:04
30 09:23:04 اعلام برنامه 00:00:45
31 09:23:49 دهکده مامی 00:05:37
32 09:29:26 وله خمیری 00:00:34
33 09:30:00 ملوچ - قسمت 30 00:10:27
34 09:40:27 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
35 09:40:43 تیزر مجموعه شهر قصه 00:01:00
36 09:41:43 تیزر پیم پم 00:02:57
37 09:44:40 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
38 09:45:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 30 00:12:56
39 09:57:56 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
40 09:58:19 آگهی بازرگانی 00:01:41
41 10:00:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 40 00:07:46
42 10:07:46 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
43 10:08:12 مامان گلی - قسمت 3 00:04:33
44 10:12:45 کلیپ نقاشی 00:02:17
45 10:15:02 قصه‌های عمو رولی - قسمت 93 00:13:48
46 10:28:50 اعلام برنامه 00:00:35
47 10:29:25 وله خمیری 00:00:35
48 10:30:00 حیوانات ماشینی - قسمت 4 00:10:38
49 10:40:38 تیزر مجموعه پیم و پم 00:01:29
50 10:42:07 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
51 10:42:31 یاپ یاپس 00:02:20
52 10:44:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
53 10:45:00 پیم و پم - قسمت 71 00:13:27
54 10:58:27 اعلام برنامه 00:00:45
55 10:59:12 آگهی بازرگانی 00:05:01
56 11:04:13 شهر قصه - قسمت 80 00:07:11
57 11:11:24 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
58 11:11:47 تیزر مجموعه خرس کوچولو 00:01:00
59 11:12:47 نقاشی کنیم 00:01:00
60 11:13:47 تیزر شادیانه 00:00:31
61 11:14:18 وله خمیری 00:00:42
62 11:15:00 ماجراهای ایوری - قسمت 37 00:08:04
63 11:23:04 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
64 11:23:28 تیزر پیم پم 00:02:57
65 11:26:25 من یک حیوان هستم 00:02:04
66 11:28:29 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
67 11:29:29 تیزر شادیانه 00:00:31
68 11:30:00 علی و ذره بینش - قسمت 4 00:10:40
69 11:40:40 وله خمیری 00:00:45
70 11:41:25 مامان گلی - قسمت 4 00:03:35
71 11:45:00 ماهی بادکنکی - قسمت 3 00:13:09
72 11:58:09 آگهی بازرگانی 00:03:00
73 12:01:09 بره کوچولو - قسمت 62 00:08:59
74 12:10:08 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
75 12:10:32 ماموک 00:03:12
76 12:13:44 تیزر مجموعه شهر قصه 00:01:00
77 12:14:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
78 12:15:00 خرس کوچولو - قسمت 15 00:06:26
79 12:21:26 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
80 12:21:49 مامان گلی - قسمت 5 00:04:30
81 12:26:19 دیپ‌داپ 00:03:00
82 12:29:19 شهر قصه - قسمت 79 00:09:14
83 12:38:33 تیزر مجموعه ملوچ 00:01:09
84 12:39:42 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
85 12:40:02 ملوچ - قسمت 29 00:08:30
86 12:48:32 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
87 12:48:55 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:05
88 12:50:00 تیزر مجموعه قصه‌های عمو رولی 00:00:52
89 12:50:52 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
90 12:51:16 آگهی بازرگانی 00:05:08
91 12:56:24 وله رگلاژ 00:00:25
92 12:56:49 تلاوت قرآن 00:04:11
93 13:01:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
94 13:05:05 کلیپ حجاب 00:02:04
95 13:07:09 تیزر پیم پم 00:02:57
96 13:10:06 جعبه حیوانات 00:02:09
97 13:12:15 تیزر مجموعه خرس کوچولو 00:01:00
98 13:13:15 کلیپ توپ 00:02:24
99 13:15:39 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
100 13:16:39 حیوانات ماشینی - قسمت 3 00:10:40
101 13:27:19 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
102 13:27:45 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:05
103 13:28:50 اوم نوم 00:01:16
104 13:30:06 پیم و پم - قسمت 70 00:12:07
105 13:42:13 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
106 13:42:33 قصه‌های عمو رولی - قسمت 92 00:10:38
107 13:53:11 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
108 13:53:27 مامان گلی - قسمت 6 00:02:48
109 13:56:15 وله خمیری 00:00:39
110 13:56:54 آگهی بازرگانی 00:03:06
111 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
112 14:00:50 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 8 00:14:41
113 14:15:31 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
114 14:15:41 حکمت پنهان - قسمت 11 00:11:06
115 14:26:47 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
116 14:27:04 تیزر شادیانه_13 00:02:23
117 14:29:27 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
118 14:30:03 جزیره دانش - قسمت 31 00:21:58
119 14:52:01 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:00:47
120 14:52:48 کدو بدو 00:01:34
121 14:54:22 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
122 14:55:00 آگهی بازرگانی 00:05:00
123 15:00:00 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 34 00:19:17
124 15:19:17 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
125 15:19:27 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
126 15:22:01 لاروا 00:02:01
127 15:24:02 تیزر مجموعه حکمت پنهان 00:01:03
128 15:25:05 پویه-42 00:03:10
129 15:28:15 آرم استیشن درختچه های دایره 00:00:22
130 15:28:37 تیزر مجموعه فوتبال روباتیک 00:01:38
131 15:30:15 صلح‌بانان - قسمت 36 00:21:58
132 15:52:13 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
133 15:52:23 تیزر شادیانه_12 00:02:45
134 15:55:08 آگهی بازرگانی 00:04:52
135 16:00:00 مل‌مل - قسمت 48 00:50:00
136 16:50:00 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
137 16:50:17 کلیپ آقای نویسنده 00:03:02
138 16:53:19 برنارد 00:03:17
139 16:56:36 آگهی بازرگانی 00:03:24
140 17:00:00 پلنگ دم دراز - قسمت 27 00:20:17
141 17:20:17 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
142 17:20:44 تیزر شادیانه_10 00:02:19
143 17:23:03 لئون 00:03:00
144 17:26:03 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:00:47
145 17:26:50 برنارد 00:03:10
146 17:30:00 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 34 00:22:33
147 17:52:33 آرم استیشن درختچه های دایره 00:00:22
148 17:52:55 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:01:39
149 17:54:34 لاروا 00:02:00
150 17:56:34 آگهی بازرگانی 00:03:26
151 18:00:00 صلح‌بانان - قسمت 37 00:21:19
152 18:21:19 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
153 18:23:53 لاروا 00:01:50
154 18:25:43 وله خوش‌مزه-96 00:04:17
155 18:30:00 مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:25:55
156 18:55:55 آگهی بازرگانی 00:04:05
157 19:00:00 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 35 00:19:04
158 19:19:04 اعلام برنامه 00:00:50
159 19:19:54 کدو بدو 00:01:27
160 19:21:21 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
161 19:23:55 ترافیک 00:02:43
162 19:26:38 پویه-43 00:03:10
163 19:29:48 آرم استیشن کره کهکشانی 00:00:12
164 19:30:00 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 9 00:14:41
165 19:44:41 آرم استیشن درختچه های دایره 00:00:22
166 19:45:03 حکمت پنهان - قسمت 12 00:11:01
167 19:56:04 آگهی بازرگانی 00:04:17
168 20:00:21 فانوس 00:09:29
169 20:09:50 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
170 20:10:00 تیزر شادیانه_10 00:02:19
171 20:12:19 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:00:47
172 20:13:06 کلیپ هنگام نماز 00:02:51
173 20:15:57 وله رگلاژ 00:01:21
174 20:17:18 تلاوت قرآن 00:04:42
175 20:22:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
176 20:26:17 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
177 20:26:27 تیزر مجموعه ماجراهای خانواده تراپ 00:01:00
178 20:27:27 آگهی بازرگانی 00:02:38
179 20:30:05 مل‌مل - قسمت 47 00:49:52
180 21:19:57 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
181 21:20:14 بره ناقلا 00:06:56
182 21:27:10 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:00:47
183 21:27:57 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 00:17:22
184 21:45:19 آرم استیشن کره کهکشانی 00:00:12
185 21:45:31 لئون 00:03:00
186 21:48:31 صدای مخاطبان-210 00:02:00
187 21:50:31 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
188 21:53:05 تام و جری 00:06:01
189 21:59:06 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:01:39
190 22:00:45 پویه-44 00:03:10
191 22:03:55 تیزر مجموعه فوتبال روباتیک 00:01:38
192 22:05:33 صدای مخاطبان-211 00:02:00
193 22:07:33 سبک زندگی 00:01:53
194 22:09:26 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
195 22:10:56 شب‌های شیرین 00:18:50
196 22:29:46 شب بخیر بچه‌ها 00:00:14


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها