جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:10
4 08:06:41 حدیث 00:00:24
5 08:07:05 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:25 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:10 مامان گلی - قسمت 1 00:04:01
8 08:12:11 کلیپ گل‌فروش 00:02:08
9 08:14:19 آگهی بازرگانی 00:00:41
10 08:15:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 30 00:12:56
11 08:27:56 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
12 08:28:20 تیزر مجموعه خرس کوچولو 00:01:00
13 08:29:20 وله خمیری 00:00:40
14 08:30:00 ماهی بادکنکی - قسمت 3 00:13:09
15 08:43:09 آرم استیشن گل و کیک 00:00:22
16 08:43:31 تیزر مجموعه پیم و پم 00:01:29
17 08:45:00 ماجراهای ایوری - قسمت 37 00:08:04
18 08:53:04 اعلام برنامه 00:00:35
19 08:53:39 تیزر شادیانه 00:00:31
20 08:54:10 مامان گلی - قسمت 2 00:04:20
21 08:58:30 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
22 08:58:46 آگهی بازرگانی 00:01:15
23 09:00:01 علی و ذره بینش - قسمت 4 00:10:40
24 09:10:41 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
25 09:11:04 تیزر پیم پم 00:02:57
26 09:14:01 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
27 09:15:01 خرس کوچولو - قسمت 17 00:07:46
28 09:22:47 اعلام برنامه 00:00:45
29 09:23:32 تیزر مجموعه حیوانات ماشینی 00:01:00
30 09:24:32 اوم نوم 00:01:16
31 09:25:48 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:04
32 09:26:52 یاپ یاپس 00:02:08
33 09:29:00 تیزر مجموعه شهر قصه 00:01:00
34 09:30:00 ملوچ - قسمت 31 00:07:12
35 09:37:12 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
36 09:37:28 دهکده مامی 00:05:34
37 09:43:02 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:05
38 09:44:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
39 09:45:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 31 00:12:51
40 09:57:51 آگهی بازرگانی 00:02:51
41 10:00:42 اتل متل یه جنگل - قسمت 41 00:08:20
42 10:09:02 وله خمیری 00:00:32
43 10:09:34 مامان گلی - قسمت 3 00:04:26
44 10:14:00 تیزر مجموعه خرس کوچولو 00:01:00
45 10:15:00 قصه‌های عمو رولی - قسمت 94 00:14:03
46 10:29:03 اعلام برنامه 00:00:35
47 10:29:38 آرم استیشن گل و کیک 00:00:22
48 10:30:00 حیوانات ماشینی - قسمت 5 00:10:40
49 10:40:40 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
50 10:41:06 یاپ یاپس 00:02:08
51 10:43:14 تیزر مجموعه ملوچ 00:01:09
52 10:44:23 وله خمیری 00:00:38
53 10:45:01 پیم و پم - قسمت 72 00:13:12
54 10:58:13 اعلام برنامه 00:00:45
55 10:58:58 آگهی بازرگانی 00:05:02
56 11:04:00 شهر قصه - قسمت 81 00:06:25
57 11:10:25 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
58 11:10:34 ماموک 00:02:58
59 11:13:32 تیزر مجموعه پیم و پم 00:01:29
60 11:15:01 ماجراهای ایوری - قسمت 38 00:07:43
61 11:22:44 وله خمیری 00:00:38
62 11:23:22 مامان گلی - قسمت 4 00:03:41
63 11:27:03 جعبه حیوانات 00:02:05
64 11:29:08 تیزر مجموعه قصه‌های عمو رولی 00:00:52
65 11:30:00 علی و ذره بینش - قسمت 5 00:09:54
66 11:39:54 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
67 11:40:03 تیزر پیم پم 00:02:57
68 11:43:00 نقاشی کنیم 00:01:00
69 11:44:00 تیزر مجموعه حیوانات ماشینی 00:01:00
70 11:45:00 ماهی بادکنکی - قسمت 4 00:12:03
71 11:57:03 آگهی بازرگانی 00:05:04
72 12:02:07 بره کوچولو - قسمت 63 00:09:49
73 12:11:56 آرم استیشن گل و کیک 00:00:22
74 12:12:18 من یک حیوان هستم 00:02:04
75 12:14:22 وله خمیری 00:00:38
76 12:15:00 خرس کوچولو - قسمت 16 00:08:04
77 12:23:04 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
78 12:23:30 مامان گلی - قسمت 5 00:04:26
79 12:27:56 جعبه حیوانات 00:02:04
80 12:30:00 شهر قصه - قسمت 80 00:07:11
81 12:37:11 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
82 12:37:27 کلیپ دو دوست 00:02:35
83 12:40:02 ملوچ - قسمت 30 00:10:27
84 12:50:29 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
85 12:50:49 آگهی بازرگانی 00:04:50
86 12:55:39 کلیپ چادر نماز 00:01:24
87 12:57:03 وله رگلاژ 00:00:40
88 12:57:43 تلاوت قرآن 00:03:17
89 13:01:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:16
90 13:05:16 کلیپ خدا 00:03:04
91 13:08:20 تیزر پیم پم 00:02:57
92 13:11:17 اوم نوم 00:01:14
93 13:12:31 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:05
94 13:13:36 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
95 13:14:02 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
96 13:15:02 حیوانات ماشینی - قسمت 4 00:10:38
97 13:25:40 آرم استیشن گل و کیک 00:00:22
98 13:26:02 پیم و پم - قسمت 71 00:13:27
99 13:39:29 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
100 13:40:29 قصه‌های عمو رولی - قسمت 93 00:13:48
101 13:54:17 مامان گلی - قسمت 6 00:02:37
102 13:56:54 آگهی بازرگانی 00:03:06
103 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
104 14:00:50 داستان‌های شاهنامه 00:16:47
105 14:17:37 اعلام برنامه 00:00:55
106 14:18:32 پویه-45 00:03:10
107 14:21:42 تام و جری 00:07:41
108 14:29:23 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
109 14:30:01 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 34 00:22:33
110 14:52:34 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
111 14:52:44 کدو بدو 00:01:33
112 14:54:17 تیزر مجموعه فوتبال روباتیک 00:01:38
113 14:55:55 آگهی بازرگانی 00:04:06
114 15:00:01 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 35 00:19:04
115 15:19:05 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
116 15:19:22 تیزر شادیانه_13 00:02:23
117 15:21:45 کلیپ انتخابات 00:04:57
118 15:26:42 آرم استیشن کره کهکشانی 00:00:12
119 15:26:54 پویه-46 00:03:10
120 15:30:04 صلح‌بانان - قسمت 37 00:21:19
121 15:51:23 اعلام برنامه 00:00:50
122 15:52:13 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
123 15:54:47 بره قهرمان 00:01:04
124 15:55:51 آگهی بازرگانی 00:04:09
125 16:00:00 مل‌مل - قسمت 49 00:55:38
126 16:55:38 اعلام برنامه 00:00:55
127 16:56:33 آگهی بازرگانی 00:03:27
128 17:00:00 پلنگ دم دراز - قسمت 28 00:20:47
129 17:20:47 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
130 17:21:14 برنارد 00:03:15
131 17:24:29 صدای مخاطبان-212 00:02:00
132 17:26:29 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:01:39
133 17:28:08 لاروا 00:01:52
134 17:30:00 جزیره دانش - قسمت 32 00:29:16
135 17:59:16 آگهی بازرگانی 00:03:13
136 18:02:29 صلح‌بانان - قسمت 38 00:21:41
137 18:24:10 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
138 18:24:46 تیزر شادیانه_12 00:02:45
139 18:27:31 رالف 00:01:19
140 18:28:50 تیزر مجموعه ماجراهای خانواده تراپ 00:01:00
141 18:29:50 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
142 18:30:00 مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:25:52
143 18:55:52 اعلام برنامه 00:00:55
144 18:56:47 آگهی بازرگانی 00:03:13
145 19:00:00 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 36 00:20:38
146 19:20:38 اعلام برنامه 00:00:50
147 19:21:28 تیزر شادیانه_10 00:02:19
148 19:23:47 لاروا 00:02:17
149 19:26:04 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:00:47
150 19:26:51 پویه-47 00:03:10
151 19:30:01 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 10 00:14:50
152 19:44:51 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
153 19:45:01 حکمت پنهان - قسمت 13 00:12:41
154 19:57:42 آگهی بازرگانی 00:03:20
155 20:01:02 فانوس 00:07:31
156 20:08:33 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
157 20:11:07 آرم استیشن درختچه های دایره 00:00:22
158 20:11:29 دعای سحر 00:03:06
159 20:14:35 کلیپ پیامبر 00:03:53
160 20:18:28 وله رگلاژ 00:01:17
161 20:19:45 تلاوت قرآن 00:03:15
162 20:23:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
163 20:27:17 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
164 20:27:44 آگهی بازرگانی 00:02:19
165 20:30:03 مل‌مل - قسمت 45 00:56:27
166 21:26:30 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
167 21:26:42 تیزر شادیانه_10 00:02:19
168 21:29:01 مکس 00:01:00
169 21:30:01 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 18 00:19:29
170 21:49:30 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
171 21:50:06 پویه-48 00:03:10
172 21:53:16 تام و جری - قسمت 37 00:06:13
173 21:59:29 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
174 22:02:03 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
175 22:02:20 کلیپ انتخابات 00:04:57
176 22:07:17 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
177 22:07:27 صدای مخاطبان-213 00:02:00
178 22:09:27 سبک زندگی 00:01:39
179 22:11:06 شب‌های شیرین - قسمت 55 00:18:32
180 22:29:38 شب بخیر بچه‌ها 00:00:22


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها