جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:04
4 08:05:35 حدیث 00:00:22
5 08:05:57 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:17 مامان گلی - قسمت 1 00:03:27
7 08:09:44 وله خمیری 00:00:30
8 08:10:14 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:10:59 نقاشی کنیم 00:01:00
10 08:11:59 کلیپ ماهی 00:02:10
11 08:14:09 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
12 08:14:33 آگهی بازرگانی 00:00:41
13 08:15:14 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 31 00:12:51
14 08:28:05 وله خمیری 00:00:38
15 08:28:43 اوم نوم 00:00:55
16 08:29:38 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:05
17 08:30:43 ماهی بادکنکی - قسمت 4 00:12:03
18 08:42:46 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
19 08:43:46 نقاشی کنیم 00:00:55
20 08:44:41 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
21 08:45:01 ماجراهای ایوری - قسمت 38 00:07:43
22 08:52:44 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
23 08:53:06 تیزر شادیانه 00:00:31
24 08:53:37 وله خمیری 00:00:32
25 08:54:09 ماموک 00:03:07
26 08:57:16 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
27 08:57:39 اعلام برنامه 00:00:35
28 08:58:14 آگهی بازرگانی 00:01:46
29 09:00:00 علی و ذره بینش - قسمت 5 00:09:54
30 09:09:54 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
31 09:10:16 کلیپ مسواک زدن 00:03:15
32 09:13:31 تیزر مجموعه پیم و پم-1 00:01:29
33 09:15:00 خرس کوچولو - قسمت 18 00:08:13
34 09:23:13 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
35 09:23:36 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
36 09:26:33 یاپ یاپس 00:02:13
37 09:28:46 وله خمیری 00:00:29
38 09:29:15 اعلام برنامه 00:00:45
39 09:30:00 ملوچ - قسمت 32 00:07:09
40 09:37:09 وله خمیری 00:00:34
41 09:37:43 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
42 09:38:43 مامان گلی - قسمت 2 00:03:55
43 09:42:38 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
44 09:43:31 تیزر مجموعه شهر قصه 00:01:00
45 09:44:31 وله خمیری 00:00:29
46 09:45:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 32 00:12:52
47 09:57:52 آگهی بازرگانی 00:02:17
48 10:00:09 اتل متل یه جنگل - قسمت 42 00:08:16
49 10:08:25 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
50 10:11:22 مامان گلی - قسمت 3 00:04:22
51 10:15:44 قصه‌های عمو رولی - قسمت 95 00:13:32
52 10:29:16 اعلام برنامه 00:00:35
53 10:29:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
54 10:30:00 حیوانات ماشینی - قسمت 6 00:10:27
55 10:40:27 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
56 10:40:43 کلیپ مامان کوچولو 00:01:59
57 10:42:42 پیم و پم - قسمت 73 00:11:31
58 10:54:13 اعلام برنامه 00:00:45
59 10:54:58 آگهی بازرگانی 00:05:06
60 11:00:04 شهر قصه - قسمت 82 00:06:18
61 11:06:22 مامان گلی - قسمت 4 00:03:46
62 11:10:08 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
63 11:10:24 ماموک 00:03:00
64 11:13:24 تیزر مجموعه حیوانات ماشینی 00:01:00
65 11:14:24 وله خمیری 00:00:36
66 11:15:00 ماجراهای ایوری - قسمت 39 00:08:04
67 11:23:04 تیزر شادیانه 00:00:31
68 11:23:35 دهکده مامی 00:05:38
69 11:29:13 وله خمیری 00:00:30
70 11:29:43 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
71 11:29:59 علی و ذره بینش - قسمت 6 00:13:18
72 11:43:17 وله خمیری 00:00:29
73 11:43:46 ماهی بادکنکی - قسمت 5 00:11:49
74 11:55:35 آگهی بازرگانی 00:05:02
75 12:00:37 بره کوچولو - قسمت 64 00:09:50
76 12:10:27 وله خمیری 00:00:48
77 12:11:15 کلیپ نی‌نی 00:03:46
78 12:15:01 خرس کوچولو - قسمت 17 00:07:46
79 12:22:47 وله خمیری 00:00:34
80 12:23:21 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
81 12:26:33 تیزر مجموعه قصه‌های عمو رولی 00:00:52
82 12:27:25 لالبی 00:01:35
83 12:29:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
84 12:30:00 شهر قصه - قسمت 81 00:06:25
85 12:36:25 مامان گلی - قسمت 5 00:03:56
86 12:40:21 وله خمیری 00:00:29
87 12:40:50 ملوچ - قسمت 31 00:07:12
88 12:48:02 آگهی بازرگانی 00:04:49
89 12:52:51 وله رگلاژ 00:01:12
90 12:54:03 کلیپ اقامه نماز 00:03:40
91 12:57:43 تلاوت قرآن 00:03:17
92 13:01:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:16
93 13:05:16 کلیپ خدا 00:03:04
94 13:08:20 دیپ‌داپ 00:02:37
95 13:10:57 تیزر شادیانه 00:00:31
96 13:11:28 یاپ یاپس 00:02:08
97 13:13:36 تیزر مجموعه ملوچ 00:01:09
98 13:14:45 حیوانات ماشینی - قسمت 5 00:10:40
99 13:25:25 وله خمیری 00:00:38
100 13:26:03 پیم و پم - قسمت 72 00:13:12
101 13:39:15 وله خمیری 00:00:40
102 13:39:55 قصه‌های عمو رولی - قسمت 94 00:14:03
103 13:53:58 مامان گلی - قسمت 6 00:02:14
104 13:56:12 آگهی بازرگانی 00:03:48
105 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
106 14:00:50 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 10 00:14:50
107 14:15:40 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
108 14:15:52 حکمت پنهان - قسمت 13 00:12:41
109 14:28:33 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
110 14:29:28 تیزر مل‌مل 00:00:57
111 14:30:25 جزیره دانش - قسمت 32 00:29:16
112 14:59:41 آگهی بازرگانی 00:04:21
113 15:04:02 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 36 00:20:38
114 15:24:40 تیزر شادیانه_13 00:02:23
115 15:27:03 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
116 15:27:13 پویه-49 00:03:10
117 15:30:23 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
118 15:32:57 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
119 15:33:09 صلح‌بانان - قسمت 38 00:21:41
120 15:54:50 اعلام برنامه 00:00:50
121 15:55:40 آگهی بازرگانی 00:05:10
122 16:00:50 مل‌مل - قسمت 50 00:52:24
123 16:53:14 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
124 16:53:31 تیزر شادیانه_12 00:02:45
125 16:56:16 آگهی بازرگانی 00:03:44
126 17:00:00 پلنگ دم دراز - قسمت 29 00:18:13
127 17:18:13 کلیپ انتخابات 00:04:57
128 17:23:10 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:00:47
129 17:23:57 کدو بدو 00:01:33
130 17:25:30 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
131 17:25:47 وله خوش‌مزه-97 00:04:18
132 17:30:05 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 35 00:21:07
133 17:51:12 کلیپ کتاب 00:03:16
134 17:54:28 تیزر بزودی مجموعه فوتبال روباتیک 00:01:38
135 17:56:06 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
136 17:56:33 آگهی بازرگانی 00:03:29
137 18:00:02 صلح‌بانان - قسمت 39 00:21:36
138 18:21:38 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
139 18:21:55 پویه-50 00:03:10
140 18:25:05 تیزر شادیانه_10 00:02:19
141 18:27:24 کدو بدو 00:01:38
142 18:29:02 تیزر مل‌مل 00:00:57
143 18:29:59 مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:23:39
144 18:53:38 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
145 18:53:55 اعلام برنامه 00:00:55
146 18:54:50 کدو بدو 00:01:46
147 18:56:36 آگهی بازرگانی 00:03:29
148 19:00:05 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 37 00:18:48
149 19:18:53 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:01:39
150 19:20:32 کلیپ انتخابات 00:04:57
151 19:25:29 صدای مخاطبان-214 00:02:00
152 19:27:29 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
153 19:27:39 تیزر بزودی مجموعه فوتبال روباتیک 00:01:38
154 19:29:17 اعلام برنامه 00:00:50
155 19:30:07 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 11 00:14:42
156 19:44:49 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
157 19:45:01 رعنا دختر دهقان - قسمت 1 00:17:12
158 20:02:13 آگهی بازرگانی 00:03:29
159 20:05:42 فانوس 00:09:02
160 20:14:44 پویه-51 00:03:10
161 20:17:54 وله رگلاژ 00:01:30
162 20:19:24 حدیث 00:00:21
163 20:19:45 تلاوت قرآن 00:03:15
164 20:23:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:37
165 20:27:37 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
166 20:28:13 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
167 20:30:47 مل‌مل - قسمت 49 00:55:41
168 21:26:28 پویه-52 00:03:10
169 21:29:38 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
170 21:32:12 آگهی بازرگانی 00:01:31
171 21:33:43 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 00:16:38
172 21:50:21 تیزر بزودی مجموعه فوتبال روباتیک 00:01:38
173 21:51:59 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
174 21:52:16 تیزر شادیانه_10 00:02:19
175 21:54:35 تام و جری - قسمت 9 00:07:08
176 22:01:43 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
177 22:02:21 کلیپ انتخابات 00:04:57
178 22:07:18 کدو بدو 00:01:46
179 22:09:04 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
180 22:11:38 شب‌های شیرین 00:18:01
181 22:29:39 شب بخیر بچه‌ها 00:00:21


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها