جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:10
4 08:06:41 حدیث 00:00:33
5 08:07:14 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:34 مامان گلی - قسمت 1 00:02:51
7 08:10:25 وله خمیری 00:00:36
8 08:11:01 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:11:46 نقاشی کنیم 00:01:00
10 08:12:46 تیزر مجموعه ملوچ 00:01:09
11 08:13:55 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
12 08:14:19 آگهی بازرگانی 00:00:41
13 08:15:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 32 00:12:52
14 08:27:52 وله خمیری 00:00:39
15 08:28:31 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:05
16 08:29:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
17 08:30:00 ماهی بادکنکی - قسمت 5 00:11:49
18 08:41:49 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
19 08:42:49 جعبه حیوانات 00:01:51
20 08:44:40 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
21 08:45:00 ماجراهای ایوری - قسمت 39 00:08:04
22 08:53:04 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
23 08:53:26 تیزر شادیانه 00:00:31
24 08:53:57 وله خمیری 00:00:29
25 08:54:26 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
26 08:54:46 کلیپ آفریدگار 00:02:57
27 08:57:43 اعلام برنامه 00:00:35
28 08:58:18 آگهی بازرگانی 00:01:42
29 09:00:00 علی و ذره بینش - قسمت 6 00:13:18
30 09:13:18 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
31 09:13:40 تیزر مجموعه پیم و پم-1 00:01:29
32 09:15:09 خرس کوچولو - قسمت 19 00:08:39
33 09:23:48 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
34 09:24:04 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
35 09:27:01 یاپ یاپس 00:02:14
36 09:29:15 اعلام برنامه 00:00:45
37 09:30:00 ملوچ - قسمت 33 00:07:35
38 09:37:35 وله خمیری 00:00:34
39 09:38:09 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
40 09:39:09 مامان گلی - قسمت 2 00:02:28
41 09:41:37 کلیپ کتاب-1 00:01:57
42 09:43:34 تیزر مجموعه شهر قصه 00:01:00
43 09:44:34 وله خمیری 00:00:29
44 09:45:03 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 33 00:12:54
45 09:57:57 آگهی بازرگانی 00:02:40
46 10:00:37 اتل متل یه جنگل - قسمت 43 00:08:15
47 10:08:52 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
48 10:11:49 مامان گلی - قسمت 3 00:04:14
49 10:16:03 قصه‌های عمو رولی - قسمت 3 00:14:14
50 10:30:17 اعلام برنامه 00:00:35
51 10:30:52 حیوانات ماشینی - قسمت 7 00:10:42
52 10:41:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
53 10:41:50 پیم و پم - قسمت 74 00:15:56
54 10:57:46 آگهی بازرگانی 00:04:40
55 11:02:26 شهر قصه - قسمت 83 00:08:23
56 11:10:49 مامان گلی - قسمت 4 00:04:22
57 11:15:11 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
58 11:15:27 ماجراهای ایوری - قسمت 40 00:07:51
59 11:23:18 تیزر شادیانه 00:00:31
60 11:23:49 وله خمیری 00:00:30
61 11:24:19 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
62 11:27:23 دیپ‌داپ 00:02:36
63 11:29:59 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
64 11:30:15 علی و ذره بینش - قسمت 7 00:09:13
65 11:39:28 وله خمیری 00:00:29
66 11:39:57 کلیپ‌ پروانه 00:01:44
67 11:41:41 ماهی بادکنکی - قسمت 6 00:13:22
68 11:55:03 آگهی بازرگانی 00:04:59
69 12:00:02 بره کوچولو - قسمت 65 00:09:49
70 12:09:51 وله خمیری 00:00:48
71 12:10:39 ماموک 00:02:58
72 12:13:37 تیزر مجموعه قصه‌های عمو رولی 00:00:52
73 12:14:29 تیزر شادیانه 00:00:31
74 12:15:00 خرس کوچولو - قسمت 18 00:08:13
75 12:23:13 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
76 12:24:13 دهکده مامی 00:05:38
77 12:29:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
78 12:30:00 شهر قصه - قسمت 82 00:06:18
79 12:36:18 مامان گلی - قسمت 5 00:03:13
80 12:39:31 وله خمیری 00:00:29
81 12:40:00 تیزر مجموعه حیوانات ماشینی 00:01:00
82 12:41:00 ملوچ - قسمت 32 00:07:09
83 12:48:09 آگهی بازرگانی 00:05:04
84 12:53:13 وله رگلاژ 00:01:11
85 12:54:24 کلیپ حضرت محمد (ص) 00:02:49
86 12:57:13 تلاوت قرآن 00:03:47
87 13:01:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
88 13:05:05 کلیپ جا نماز 00:02:16
89 13:07:21 تیزر شادیانه 00:00:31
90 13:07:52 دهکده مامی 00:05:35
91 13:13:27 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
92 13:13:51 تیزر مجموعه ملوچ 00:01:09
93 13:15:00 حیوانات ماشینی - قسمت 6 00:10:27
94 13:25:27 وله خمیری 00:00:48
95 13:26:15 کلیپ سلام 00:01:21
96 13:27:36 پیم و پم - قسمت 73 00:11:31
97 13:39:07 وله خمیری 00:00:40
98 13:39:47 قصه‌های عمو رولی - قسمت 95 00:13:32
99 13:53:19 مامان گلی - قسمت 6 00:02:53
100 13:56:12 آگهی بازرگانی 00:03:48
101 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
102 14:00:50 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 10 00:14:42
103 14:15:32 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
104 14:15:44 سنگان 00:16:23
105 14:32:07 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
106 14:32:17 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 35 00:21:07
107 14:53:24 کلیپ چه تاریکه آسمون 00:01:41
108 14:55:05 آگهی بازرگانی 00:05:05
109 15:00:10 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 37 00:18:48
110 15:18:58 تیزر شادیانه_13 00:02:23
111 15:21:21 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
112 15:21:31 پویه-53 00:03:10
113 15:24:41 کلیپ نقشه ایران 00:02:33
114 15:27:14 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
115 15:29:48 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
116 15:30:00 صلح‌بانان - قسمت 39 00:21:36
117 15:51:36 اعلام برنامه 00:00:50
118 15:52:26 کلیپ شاید درخت باشد 00:02:40
119 15:55:06 آرم استیشن کره کهکشانی 00:00:12
120 15:55:18 آگهی بازرگانی 00:04:42
121 16:00:00 مل‌مل - قسمت 51 00:53:28
122 16:53:28 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
123 16:53:45 تیزر شادیانه_12 00:02:45
124 16:56:30 آگهی بازرگانی 00:03:30
125 17:00:00 پلنگ دم دراز - قسمت 30 00:18:46
126 17:18:46 کلیپ انتخابات 00:04:57
127 17:23:43 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:00:47
128 17:24:30 کدو بدو 00:01:33
129 17:26:03 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
130 17:26:20 وله خوش‌مزه-100 00:04:15
131 17:30:35 جزیره دانش - قسمت 33 00:27:41
132 17:58:16 آگهی بازرگانی 00:03:15
133 18:01:31 صلح‌بانان - قسمت 40 00:21:37
134 18:23:08 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
135 18:23:35 پویه-54 00:03:10
136 18:26:45 تیزر شادیانه_10 00:02:19
137 18:29:04 تیزر مل‌مل 00:00:57
138 18:30:01 مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:23:39
139 18:53:40 اعلام برنامه 00:00:55
140 18:54:35 کدو بدو 00:01:37
141 18:56:12 آگهی بازرگانی 00:03:56
142 19:00:08 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 38 00:21:54
143 19:22:02 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:01:39
144 19:23:41 سبک زندگی 00:01:45
145 19:25:26 صدای مخاطبان-215 00:02:00
146 19:27:26 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
147 19:27:36 تیزر بزودی مجموعه فوتبال روباتیک 00:01:38
148 19:29:14 اعلام برنامه 00:00:50
149 19:30:04 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 11 00:14:37
150 19:44:41 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
151 19:44:53 رعنا دختر دهقان - قسمت 2 00:17:20
152 20:02:13 آگهی بازرگانی 00:03:51
153 20:06:04 فانوس 00:08:09
154 20:14:13 پویه-55 00:03:10
155 20:17:23 تیزر مجموعه پلنگ دم دراز 00:00:58
156 20:18:21 وله رگلاژ 00:01:32
157 20:19:53 حدیث 00:00:33
158 20:20:26 تلاوت قرآن 00:03:34
159 20:24:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
160 20:28:17 وله انتخابات-10 00:00:24
161 20:28:41 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
162 20:31:15 مل‌مل - قسمت 50 00:52:11
163 21:23:26 پویه-56 00:03:10
164 21:26:36 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
165 21:29:10 آگهی بازرگانی 00:01:41
166 21:30:51 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 00:17:20
167 21:48:11 تیزر بزودی مجموعه فوتبال روباتیک 00:01:38
168 21:49:49 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
169 21:50:06 تیزر شادیانه_10 00:02:19
170 21:52:25 تام و جری - قسمت 14 00:06:52
171 21:59:17 وله انتخاباتی-7 00:00:39
172 21:59:56 ترافیک 00:02:35
173 22:02:31 تیزر مجموعه جزیره دانش 00:00:54
174 22:03:25 مکس 00:00:55
175 22:04:20 کلیپ انتخابات-16 00:04:53
176 22:09:13 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:00:47
177 22:10:00 کدو بدو 00:01:33
178 22:11:33 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
179 22:14:07 شب‌های شیرین 00:15:46
180 22:29:53 شب بخیر بچه‌ها 00:00:07


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها