جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:42
4 08:06:13 حدیث 00:00:33
5 08:06:46 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:06 مامان گلی - قسمت 1 00:03:26
7 08:10:32 وله خمیری 00:00:30
8 08:11:02 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:11:47 تیزر مجموعه حیوانات ماشینی 00:01:00
10 08:12:47 کلیپ مامان کوچولو 00:01:59
11 08:14:46 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
12 08:15:02 آگهی بازرگانی 00:00:41
13 08:15:43 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 33 00:12:54
14 08:28:37 تیزر مجموعه پیم و پم 00:01:29
15 08:30:06 ماهی بادکنکی - قسمت 6 00:13:22
16 08:43:28 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
17 08:44:28 اوم نوم 00:01:03
18 08:45:31 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
19 08:45:51 ماجراهای ایوری - قسمت 40 00:07:51
20 08:53:42 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
21 08:54:04 تیزر شادیانه 00:00:31
22 08:54:35 ماموک 00:03:08
23 08:57:43 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:58:18 آگهی بازرگانی 00:02:05
25 09:00:23 علی و ذره بینش - قسمت 13 00:09:13
26 09:09:36 تیزر مجموعه پیم و پم-1 00:01:29
27 09:11:05 کلیپ انتخابات-1 00:04:10
28 09:15:15 خرس کوچولو - قسمت 20 00:08:06
29 09:23:21 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
30 09:23:44 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
31 09:26:41 یاپ یاپس 00:02:14
32 09:28:55 تیزر مجموعه حیوانات ماشینی 00:01:00
33 09:29:55 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:30:40 ملوچ - قسمت 34 00:09:20
35 09:40:00 وله خمیری 00:00:34
36 09:40:34 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
37 09:41:34 مامان گلی - قسمت 2 00:04:03
38 09:45:37 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 34 00:12:56
39 09:58:33 آگهی بازرگانی 00:02:25
40 10:00:58 اتل متل یه جنگل - قسمت 44 00:08:19
41 10:09:17 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
42 10:12:14 مامان گلی - قسمت 3 00:04:12
43 10:16:26 قصه‌های عمو رولی - قسمت 5 00:14:07
44 10:30:33 اعلام برنامه 00:00:35
45 10:31:08 حیوانات ماشینی - قسمت 8 00:10:39
46 10:41:47 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
47 10:42:03 وله خمیری 00:00:48
48 10:42:51 پیم و پم - قسمت 75 00:12:06
49 10:54:57 آگهی بازرگانی 00:05:03
50 11:00:00 شهر قصه - قسمت 84 00:06:48
51 11:06:48 مامان گلی - قسمت 4 00:04:14
52 11:11:02 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
53 11:11:18 یاپ یاپس 00:02:06
54 11:13:24 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
55 11:16:36 ماجراهای ایوری - قسمت 41 00:07:55
56 11:24:31 تیزر شادیانه 00:00:31
57 11:25:02 کلیپ انتخابات-1 00:04:10
58 11:29:12 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
59 11:29:21 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
60 11:30:21 علی و ذره بینش - قسمت 8 00:10:32
61 11:40:53 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
62 11:41:09 وله خمیری 00:00:30
63 11:41:39 کلیپ سلام 00:01:21
64 11:43:00 ماهی بادکنکی - قسمت 7 00:11:57
65 11:54:57 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
66 11:55:20 آگهی بازرگانی 00:04:40
67 12:00:00 بره کوچولو - قسمت 66 00:09:49
68 12:09:49 وله خمیری 00:00:39
69 12:10:28 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
70 12:10:51 کلیپ انتخابات-1 00:04:10
71 12:15:01 خرس کوچولو - قسمت 19 00:08:39
72 12:23:40 وله خمیری 00:00:33
73 12:24:13 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
74 12:27:10 تیزر مجموعه قصه‌های عمو رولی 00:00:52
75 12:28:02 نقاشی کنیم 00:00:58
76 12:29:00 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
77 12:30:00 شهر قصه - قسمت 83 00:08:23
78 12:38:23 مامان گلی - قسمت 5 00:03:54
79 12:42:17 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
80 12:42:26 کلیپ دنیای عروسک 00:01:48
81 12:44:14 ملوچ - قسمت 33 00:07:35
82 12:51:49 آگهی بازرگانی 00:04:58
83 12:56:47 وله رگلاژ 00:00:56
84 12:57:43 تلاوت قرآن 00:03:17
85 13:01:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
86 13:05:05 کلیپ حجاب 00:02:04
87 13:07:09 تیزر شادیانه 00:00:31
88 13:07:40 کلیپ توپ 00:02:24
89 13:10:04 وله خمیری 00:00:45
90 13:10:49 حیوانات ماشینی - قسمت 7 00:10:42
91 13:21:31 تیزر مجموعه قصه‌های عمو رولی 00:00:52
92 13:22:23 پیم و پم - قسمت 74 00:15:56
93 13:38:19 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
94 13:38:39 قصه‌های عمو رولی - قسمت 3 00:14:14
95 13:52:53 مامان گلی - قسمت 6 00:02:24
96 13:55:17 آگهی بازرگانی 00:04:43
97 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
98 14:00:50 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 12 00:14:37
99 14:15:27 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
100 14:15:39 رعنا دختر دهقان 00:17:20
101 14:32:59 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
102 14:33:09 جزیره دانش - قسمت 33 00:27:41
103 15:00:50 آگهی بازرگانی 00:04:59
104 15:05:49 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 38 00:21:54
105 15:27:43 تیزر سینمایی ریو-1 00:01:23
106 15:29:06 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
107 15:31:40 صلح‌بانان - قسمت 40 00:21:37
108 15:53:17 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
109 15:53:27 وله انتخابات-7 00:00:39
110 15:54:06 اعلام برنامه 00:00:50
111 15:54:56 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
112 15:55:13 آگهی بازرگانی 00:04:51
113 16:00:04 سینمایی ریو-1 01:00:15
114 17:00:19 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
115 17:00:36 کلیپ انتخابات-2 00:03:45
116 17:04:21 آگهی بازرگانی 00:04:12
117 17:08:33 رود رانر 00:06:36
118 17:15:09 وله انتخابات-14 00:00:20
119 17:15:29 تام و جری 00:09:56
120 17:25:25 تیزرمسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:00:47
121 17:26:12 وله انتخابات-3 00:00:55
122 17:27:07 آگهی بازرگانی 00:02:53
123 17:30:00 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 36 00:22:57
124 17:52:57 کلیپ انتخابات-3 00:03:47
125 17:56:44 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
126 17:57:11 آگهی بازرگانی 00:02:51
127 18:00:02 صلح‌بانان - قسمت 41 00:21:48
128 18:21:50 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
129 18:22:02 پویه-58 00:03:10
130 18:25:12 وله انتخابات-2 00:00:47
131 18:25:59 تیزر شادیانه_10 00:02:19
132 18:28:18 تیزر سینمایی بی‌خوابی 00:01:10
133 18:29:28 وله انتخابات-17 00:00:32
134 18:30:00 مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:23:00
135 18:53:00 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
136 18:53:17 کلیپ انتخابات-4 00:03:29
137 18:56:46 آگهی بازرگانی 00:03:27
138 19:00:13 ماجراهای خانواده تراپ - قسمت 39 00:22:08
139 19:22:21 وله خوش‌مزه-101 00:04:18
140 19:26:39 وله انتخابات-9 00:00:31
141 19:27:10 صدای مخاطبان-201 00:02:00
142 19:29:10 اعلام برنامه 00:00:50
143 19:30:00 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 13 00:15:04
144 19:45:04 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
145 19:45:42 رعنا دختر دهقان - قسمت 3 00:16:42
146 20:02:24 آگهی بازرگانی 00:04:00
147 20:06:24 کلیپ انتخابات-5 00:05:26
148 20:11:50 فانوس 00:07:24
149 20:19:14 وله رگلاژ 00:01:00
150 20:20:14 کلیپ اذان 00:01:12
151 20:21:26 تلاوت قرآن 00:03:34
152 20:25:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:37
153 20:29:37 وله انتخابات-10 00:00:24
154 20:30:01 سینمایی بی‌خوابی 01:44:12
155 22:14:13 آگهی بازرگانی 00:01:31
156 22:15:44 شب‌های شیرین - قسمت 4 00:14:04
157 22:29:48 شب بخیر بچه‌ها 00:00:12


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها