جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:10
4 08:06:41 حدیث 00:00:24
5 08:07:05 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:25 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:10 مامان گلی - قسمت 1 00:02:48
8 08:10:58 یاپ یاپس 00:02:06
9 08:13:04 تیزر مجموعه شهر قصه 00:01:00
10 08:14:04 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
11 08:14:20 آگهی بازرگانی 00:00:41
12 08:15:01 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 37 00:12:59
13 08:28:00 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
14 08:28:24 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
15 08:29:24 وله خمیری 00:00:36
16 08:30:00 ماهی بادکنکی - قسمت 10 00:11:34
17 08:41:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
18 08:41:50 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
19 08:45:02 ماجراهای ایوری - قسمت 44 00:08:04
20 08:53:06 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:53:41 تیزر مجموعه خرس کوچولو 00:01:00
22 08:54:41 لالبی 00:02:32
23 08:57:13 تیزر مجموعه پیم و پم 00:01:29
24 08:58:42 آگهی بازرگانی 00:01:18
25 09:00:00 علی و ذره بینش - قسمت 11 00:13:12
26 09:13:12 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
27 09:13:34 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
28 09:14:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
29 09:15:00 خرس کوچولو - قسمت 24 00:08:27
30 09:23:27 اعلام برنامه 00:00:45
31 09:24:12 مامان گلی - قسمت 2 00:03:49
32 09:28:01 اوم نوم 00:01:17
33 09:29:18 وله خمیری 00:00:42
34 09:30:00 ملوچ - قسمت 38 00:08:05
35 09:38:05 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
36 09:38:25 دهکده مامی 00:05:35
37 09:44:00 تیزر مجموعه حیوانات ماشینی 00:01:00
38 09:45:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 38 00:12:58
39 09:57:58 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
40 09:58:20 آگهی بازرگانی 00:01:40
41 10:00:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 48 00:07:26
42 10:07:26 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
43 10:07:52 مامان گلی - قسمت 3 00:03:32
44 10:11:24 وله خمیری 00:00:39
45 10:12:03 تیزر پیم پم 00:02:57
46 10:15:00 قصه‌های عمو رولی - قسمت 13 00:13:49
47 10:28:49 اعلام برنامه 00:00:35
48 10:29:24 وله خمیری 00:00:36
49 10:30:00 حیوانات ماشینی - قسمت 12 00:10:29
50 10:40:29 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
51 10:40:51 تیزر مجموعه ماهی بادکنکی 00:01:02
52 10:41:53 کلیپ دنیای عروسک 00:01:48
53 10:43:41 اوم نوم 00:01:19
54 10:45:00 پیم و پم - قسمت 79 00:13:50
55 10:58:50 آگهی بازرگانی 00:02:21
56 11:01:11 شهر قصه 00:06:36
57 11:07:47 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
58 11:07:56 مامان گلی - قسمت 4 00:03:50
59 11:11:46 دیپ‌داپ 00:02:51
60 11:14:37 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
61 11:15:00 ماجراهای ایوری - قسمت 45 00:08:05
62 11:23:05 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:04
63 11:24:09 من یک حیوان هستم 00:02:03
64 11:26:12 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:05
65 11:27:17 کلیپ ماهی 00:02:10
66 11:29:27 وله خمیری 00:00:34
67 11:30:01 علی و ذره بینش - قسمت 12 00:14:33
68 11:44:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
69 11:45:00 ماهی بادکنکی - قسمت 11 00:12:25
70 11:57:25 آگهی بازرگانی 00:04:32
71 12:01:57 بره کوچولو - قسمت 70 00:09:50
72 12:11:47 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
73 12:12:03 تیزر پیم پم 00:02:57
74 12:15:00 خرس کوچولو - قسمت 24 00:08:39
75 12:23:39 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
76 12:24:03 مامان گلی - قسمت 5 00:03:46
77 12:27:49 تیزر مجموعه حیوانات ماشینی 00:01:00
78 12:28:49 اوم نوم 00:01:11
79 12:30:00 شهر قصه - قسمت 87 00:07:54
80 12:37:54 یاپ یاپس 00:02:06
81 12:40:00 ملوچ - قسمت 37 00:08:11
82 12:48:11 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
83 12:48:31 ماموک 00:03:06
84 12:51:37 آگهی بازرگانی 00:04:51
85 12:56:28 وله رگلاژ 00:00:21
86 12:56:49 تلاوت قرآن 00:04:11
87 13:01:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
88 13:05:05 کلیپ خدا 00:03:04
89 13:08:09 دهکده مامی 00:05:35
90 13:13:44 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
91 13:14:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
92 13:15:00 حیوانات ماشینی - قسمت 11 00:10:41
93 13:25:41 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
94 13:26:03 تیزر مجموعه خرس کوچولو 00:01:00
95 13:27:03 پیم و پم - قسمت 78 00:13:51
96 13:40:54 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
97 13:41:17 قصه‌های عمو رولی - قسمت 11 00:13:53
98 13:55:10 وله خمیری 00:00:29
99 13:55:39 مامان گلی - قسمت 6 00:02:06
100 13:57:45 آگهی بازرگانی 00:02:15
101 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
102 14:00:50 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 16 00:14:30
103 14:15:20 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
104 14:15:30 رعنا دختر دهقان - قسمت 6 00:17:21
105 14:32:51 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
106 14:33:03 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 38 00:21:40
107 14:54:43 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
108 14:55:10 لاروا 00:01:44
109 14:56:54 آگهی بازرگانی 00:03:06
110 15:00:00 باخانمان - قسمت 2 00:23:17
111 15:23:17 تیزر مجموعه تندرها به پیش 00:00:44
112 15:24:01 تیزر شادیانه_13 00:02:23
113 15:26:24 لاروا 00:02:01
114 15:28:25 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:01:38
115 15:30:03 صلح‌بانان - قسمت 44 00:22:14
116 15:52:17 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
117 15:52:29 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
118 15:55:03 اعلام برنامه 00:00:50
119 15:55:53 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:00:47
120 15:56:40 آگهی بازرگانی 00:03:20
121 16:00:00 مل‌مل - قسمت 55 00:54:00
122 16:54:00 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
123 16:54:10 تیزر شادیانه_12 00:02:45
124 16:56:55 آگهی بازرگانی 00:03:05
125 17:00:00 پلنگ دم دراز - قسمت 33 00:16:36
126 17:16:36 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
127 17:17:12 تیزر مجموعه فوتبال روباتیک 00:01:38
128 17:18:50 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
129 17:19:07 تیزر مجموعه تندرها به پیش 00:00:44
130 17:19:51 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
131 17:20:03 تام و جری - قسمت 19 00:06:05
132 17:26:08 صدای مخاطبان-222 00:02:00
133 17:28:08 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:00:47
134 17:28:55 بره قهرمان 00:01:05
135 17:30:00 جزیره دانش - قسمت 35 00:24:09
136 17:54:09 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
137 17:54:36 تیزر شادیانه_10 00:02:19
138 17:56:55 آگهی بازرگانی 00:03:05
139 18:00:00 صلح‌بانان - قسمت 45 00:22:04
140 18:22:04 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
141 18:22:40 برنارد 00:03:29
142 18:26:09 تیزر مجموعه رعنا دختر دهقان 00:00:55
143 18:27:04 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
144 18:29:38 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
145 18:30:00 مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:27:07
146 18:57:07 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
147 18:57:17 آگهی بازرگانی 00:02:43
148 19:00:00 باخانمان - قسمت 3 00:23:04
149 19:23:04 اعلام برنامه 00:00:50
150 19:23:54 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
151 19:26:28 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:36
152 19:29:04 تیزر مجموعه تندرها به پیش 00:00:44
153 19:29:48 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
154 19:30:00 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 17 00:15:13
155 19:45:13 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:00:47
156 19:46:00 رعنا دختر دهقان - قسمت 7 00:17:23
157 20:03:23 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
158 20:03:50 لاروا 00:02:00
159 20:05:50 تیزر شادیانه_10 00:02:19
160 20:08:09 آگهی بازرگانی 00:02:14
161 20:10:23 فانوس 00:06:22
162 20:16:45 تیزر مجموعه ماجراهای کوشا 00:01:10
163 20:17:55 تیزر مجموعه فوتبال روباتیک 00:01:38
164 20:19:33 سبک زندگی 00:01:33
165 20:21:06 وله رگلاژ 00:00:55
166 20:22:01 حدیث 00:00:33
167 20:22:34 تلاوت قرآن 00:05:26
168 20:28:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:37
169 20:32:37 خوش به حال ما 00:01:29
170 20:34:06 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
171 20:36:40 برنارد 00:03:21
172 20:40:01 مل‌مل - قسمت 52 00:53:47
173 21:33:48 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
174 21:34:15 آگهی بازرگانی 00:00:41
175 21:34:56 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 24 00:12:19
176 21:47:15 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
177 21:47:53 تیزر مجموعه تندرها به پیش 00:00:44
178 21:48:37 سبک زندگی 00:01:45
179 21:50:22 تیزر مجموعه ماجراهای کوشا 00:01:10
180 21:51:32 فیلر خوش‌مزه-103 00:04:17
181 21:55:49 رود رانر 00:02:43
182 21:58:32 تیزر مجموعه فوتبال روباتیک 00:01:38
183 22:00:10 تام و جری - قسمت 16 00:06:05
184 22:06:15 شب‌های شیرین 00:23:31
185 22:29:46 شب بخیر بچه‌ها 00:00:14


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها