جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:10
4 08:06:41 حدیث 00:00:33
5 08:07:14 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:34 مامان گلی - قسمت 1 00:04:09
7 08:11:43 وله خمیری 00:00:36
8 08:12:19 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:13:04 تیزر مجموعه ملوچ 00:01:09
10 08:14:13 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
11 08:14:37 آگهی بازرگانی 00:00:41
12 08:15:18 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 39 00:12:57
13 08:28:15 وله خمیری 00:00:40
14 08:28:55 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:05
15 08:30:00 ماهی بادکنکی - قسمت 12 00:12:54
16 08:42:54 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
17 08:43:54 وله خمیری 00:00:44
18 08:44:38 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
19 08:45:00 ماجراهای ایوری - قسمت 46 00:08:01
20 08:53:01 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
21 08:53:24 وله خمیری 00:00:29
22 08:53:53 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
23 08:54:13 کلیپ آفریدگار 00:02:57
24 08:57:10 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:57:45 تیزر مجموعه ماهی بادکنکی 00:01:02
26 08:58:47 آگهی بازرگانی 00:01:25
27 09:00:12 علی و ذره بینش - قسمت 13 00:13:05
28 09:13:17 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
29 09:13:39 تیزر مجموعه پیم و پم-1 00:01:29
30 09:15:08 خرس کوچولو - قسمت 26 00:07:59
31 09:23:07 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
32 09:23:23 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
33 09:26:20 یاپ یاپس 00:02:13
34 09:28:33 وله خمیری 00:00:42
35 09:29:15 اعلام برنامه 00:00:45
36 09:30:00 ملوچ - قسمت 40 00:06:22
37 09:36:22 وله خمیری 00:00:34
38 09:36:56 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
39 09:37:56 مامان گلی - قسمت 2 00:04:06
40 09:42:02 کلیپ کتاب-1 00:01:57
41 09:43:59 تیزر مجموعه شهر قصه 00:01:00
42 09:44:59 وله خمیری 00:00:29
43 09:45:28 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 40 00:12:56
44 09:58:24 آگهی بازرگانی 00:02:06
45 10:00:30 اتل متل یه جنگل - قسمت 60 00:07:25
46 10:07:55 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
47 10:10:52 مامان گلی - قسمت 3 00:04:35
48 10:15:27 قصه‌های عمو رولی - قسمت 17 00:14:01
49 10:29:28 اعلام برنامه 00:00:35
50 10:30:03 حیوانات ماشینی - قسمت 14 00:10:44
51 10:40:47 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
52 10:41:03 تیزر مجموعه ماهی بادکنکی 00:01:02
53 10:42:05 وله خمیری 00:00:32
54 10:42:37 پیم و پم - قسمت 81 00:13:38
55 10:56:15 آگهی بازرگانی 00:03:46
56 11:00:01 شهر قصه - قسمت 90 00:10:03
57 11:10:04 مامان گلی - قسمت 4 00:04:30
58 11:14:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
59 11:15:00 ماجراهای ایوری - قسمت 47 00:06:58
60 11:21:58 وله خمیری 00:00:30
61 11:22:28 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
62 11:25:32 دیپ‌داپ 00:02:36
63 11:28:08 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
64 11:28:24 تیزر مجموعه حیوانات ماشینی 00:01:00
65 11:29:24 وله خمیری 00:00:36
66 11:30:00 موش پرنده - قسمت 1 00:09:31
67 11:39:31 وله خمیری 00:00:29
68 11:40:00 دیپ‌داپ 00:02:37
69 11:42:37 کلیپ‌ پروانه 00:01:44
70 11:44:21 ماهی بادکنکی - قسمت 13 00:10:36
71 11:54:57 آگهی بازرگانی 00:05:17
72 12:00:14 بره کوچولو - قسمت 72 00:09:37
73 12:09:51 وله خمیری 00:00:48
74 12:10:39 ماموک 00:02:58
75 12:13:37 تیزر مجموعه قصه‌های عمو رولی 00:00:52
76 12:14:29 خرس کوچولو - قسمت 25 00:06:54
77 12:21:23 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
78 12:22:23 دهکده مامی 00:05:38
79 12:28:01 کلیپ باد 00:01:48
80 12:29:49 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
81 12:29:58 شهر قصه - قسمت 89 00:06:53
82 12:36:51 مامان گلی - قسمت 5 00:04:15
83 12:41:06 وله خمیری 00:00:29
84 12:41:35 تیزر مجموعه حیوانات ماشینی 00:01:00
85 12:42:35 ملوچ - قسمت 39 00:06:28
86 12:49:03 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
87 12:50:03 آگهی بازرگانی 00:05:14
88 12:55:17 وله رگلاژ 00:01:35
89 12:56:52 حدیث 00:00:21
90 12:57:13 تلاوت قرآن 00:03:47
91 13:01:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
92 13:05:05 کلیپ جا نماز 00:02:16
93 13:07:21 دهکده مامی 00:05:35
94 13:12:56 تیزر مجموعه ملوچ 00:01:09
95 13:14:05 حیوانات ماشینی - قسمت 13 00:10:33
96 13:24:38 وله خمیری 00:00:45
97 13:25:23 کلیپ سلام 00:01:21
98 13:26:44 پیم و پم - قسمت 80 00:13:46
99 13:40:30 وله خمیری 00:00:40
100 13:41:10 قصه‌های عمو رولی - قسمت 15 00:11:42
101 13:52:52 مامان گلی - قسمت 6 00:02:37
102 13:55:29 آگهی بازرگانی 00:04:31
103 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
104 14:00:50 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 18 00:14:45
105 14:15:35 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
106 14:15:47 رعنا دختر دهقان - قسمت 8 00:17:22
107 14:33:09 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
108 14:33:19 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 39 00:22:52
109 14:56:11 آگهی بازرگانی 00:04:58
110 15:01:09 باخانمان - قسمت 4 00:23:15
111 15:24:24 تیزر شادیانه_13 00:02:23
112 15:26:47 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
113 15:26:57 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
114 15:29:31 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
115 15:29:58 صلح‌بانان - قسمت 46 00:20:29
116 15:50:27 اعلام برنامه 00:00:50
117 15:51:17 کلیپ شاید درخت باشد 00:02:40
118 15:53:57 تیزر سینمایی تابستان طولانی 00:01:22
119 15:55:19 تیزر سینمایی ریو-2 00:01:17
120 15:56:36 آرم استیشن کره کهکشانی 00:00:12
121 15:56:48 آگهی بازرگانی 00:04:06
122 16:00:54 مل‌مل - قسمت 57 00:53:28
123 16:54:22 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
124 16:54:39 تیزر شادیانه_12 00:02:45
125 16:57:24 آگهی بازرگانی 00:03:31
126 17:00:55 پلنگ دم دراز - قسمت 8 00:23:26
127 17:24:21 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:00:47
128 17:25:08 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
129 17:25:46 وله خوش‌مزه-105 00:04:15
130 17:30:01 جزیره دانش - قسمت 36 00:26:50
131 17:56:51 تیزر مجموعه تندرها به پیش 00:00:44
132 17:57:35 آگهی بازرگانی 00:02:40
133 18:00:15 صلح‌بانان - قسمت 47 00:22:08
134 18:22:23 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
135 18:22:50 تیزر شادیانه_10 00:02:19
136 18:25:09 کلیپ کتاب 00:03:12
137 18:28:21 تیزر مل‌مل 00:00:57
138 18:29:18 تیزر مجموعه رعنا دختر دهقان 00:00:55
139 18:30:13 مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:23:39
140 18:53:52 اعلام برنامه 00:00:55
141 18:54:47 کدو بدو 00:01:37
142 18:56:24 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
143 18:57:00 آگهی بازرگانی 00:03:02
144 19:00:02 باخانمان - قسمت 5 00:23:22
145 19:23:24 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:01:39
146 19:25:03 سبک زندگی 00:01:45
147 19:26:48 صدای مخاطبان-227 00:02:00
148 19:28:48 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
149 19:29:10 اعلام برنامه 00:00:50
150 19:30:00 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 19 00:15:11
151 19:45:11 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
152 19:45:23 رعنا دختر دهقان - قسمت 9 00:17:22
153 20:02:45 تیزر سینمایی تابستان طولانی 00:01:22
154 20:04:07 آگهی بازرگانی 00:03:05
155 20:07:12 فانوس 00:06:34
156 20:13:46 تیزر سینمایی ریو-2 00:01:17
157 20:15:03 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
158 20:16:33 خداحافظ 00:01:58
159 20:18:31 وله رگلاژ 00:01:07
160 20:19:38 کلیپ پیامبر 00:03:53
161 20:23:31 حدیث 00:00:33
162 20:24:04 تلاوت قرآن 00:05:56
163 20:30:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
164 20:34:17 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
165 20:34:27 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
166 20:37:01 مل‌مل - قسمت 52 00:54:57
167 21:31:58 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
168 21:34:32 آگهی بازرگانی 00:00:41
169 21:35:13 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 25 00:17:25
170 21:52:38 تیزر شادیانه_10 00:02:19
171 21:54:57 تام و جری - قسمت 26 00:07:02
172 22:01:59 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
173 22:04:33 شب‌های شیرین 00:25:18
174 22:29:51 شب بخیر بچه‌ها 00:00:09


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها