جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:42
4 08:06:13 حدیث 00:00:33
5 08:06:46 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:06 مامان گلی - قسمت 1 00:04:10
7 08:11:16 وله خمیری 00:00:36
8 08:11:52 تیزر مجموعه حیوانات ماشینی 00:01:00
9 08:12:52 کلیپ نمره بیست 00:01:52
10 08:14:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
11 08:15:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 40 00:12:56
12 08:27:56 تیزر مجموعه پیم و پم 00:01:29
13 08:29:25 وله خمیری 00:00:35
14 08:30:00 ماهی بادکنکی - قسمت 13 00:10:36
15 08:40:36 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
16 08:41:36 اوم نوم 00:01:03
17 08:42:39 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
18 08:42:59 کلیپ آفتابگردان 00:02:17
19 08:45:16 ماجراهای ایوری - قسمت 47 00:06:58
20 08:52:14 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
21 08:52:37 ماموک 00:03:08
22 08:55:45 کلیپ شادی 00:02:31
23 08:58:16 آگهی بازرگانی 00:01:44
24 09:00:00 موش پرنده - قسمت 1 00:09:31
25 09:09:31 تیزر مجموعه پیم و پم-1 00:01:29
26 09:11:00 کلیپ شادمانه 00:03:38
27 09:14:38 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
28 09:15:00 خرس کوچولو - قسمت 27 00:08:39
29 09:23:39 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
30 09:24:02 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
31 09:26:59 یاپ یاپس 00:02:16
32 09:29:15 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:30:00 ملوچ - قسمت 41 00:09:01
34 09:39:01 وله خمیری 00:00:39
35 09:39:40 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
36 09:40:40 مامان گلی - قسمت 2 00:04:20
37 09:45:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 41 00:12:58
38 09:57:58 آگهی بازرگانی 00:02:18
39 10:00:16 اتل متل یه جنگل - قسمت 51 00:08:15
40 10:08:31 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
41 10:11:28 مامان گلی - قسمت 3 00:03:08
42 10:14:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
43 10:15:00 قصه‌های عمو رولی - قسمت 19 00:14:01
44 10:29:01 اعلام برنامه 00:00:35
45 10:29:36 وله خمیری 00:00:29
46 10:30:05 حیوانات ماشینی - قسمت 15 00:10:41
47 10:40:46 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
48 10:41:02 وله خمیری 00:00:48
49 10:41:50 تیزر مجموعه ماهی بادکنکی 00:01:02
50 10:42:52 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
51 10:43:12 پیم و پم - قسمت 82 00:13:16
52 10:56:28 آگهی بازرگانی 00:03:37
53 11:00:05 شهر قصه - قسمت 91 00:06:43
54 11:06:48 مامان گلی - قسمت 4 00:04:23
55 11:11:11 وله خمیری 00:00:38
56 11:11:49 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
57 11:15:01 ماجراهای ایوری - قسمت 48 00:08:02
58 11:23:03 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
59 11:23:25 دهکده مامی 00:05:37
60 11:29:02 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
61 11:30:02 موش پرنده - قسمت 2 00:09:31
62 11:39:33 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
63 11:39:49 وله خمیری 00:00:42
64 11:40:31 تیزر مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:04
65 11:41:35 کلیپ سلام 00:01:21
66 11:42:56 ماهی بادکنکی - قسمت 14 00:13:11
67 11:56:07 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
68 11:56:30 آگهی بازرگانی 00:03:30
69 12:00:00 بره کوچولو 00:09:49
70 12:09:49 وله خمیری 00:00:35
71 12:10:24 کلیپ شادمانه 00:03:08
72 12:13:32 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
73 12:13:55 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:05
74 12:15:00 خرس کوچولو - قسمت 26 00:07:59
75 12:22:59 وله خمیری 00:00:33
76 12:23:32 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
77 12:26:29 تیزر مجموعه قصه‌های عمو رولی 00:00:52
78 12:27:21 نقاشی کنیم 00:00:58
79 12:28:19 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
80 12:29:12 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
81 12:30:12 شهر قصه - قسمت 90 00:10:03
82 12:40:15 مامان گلی - قسمت 5 00:03:35
83 12:43:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
84 12:43:59 کلیپ دنیای عروسک 00:01:48
85 12:45:47 ملوچ - قسمت 40 00:06:22
86 12:52:09 وله رگلاژ 00:00:57
87 12:53:06 حدیث 00:00:33
88 12:53:39 کلیپ خدا 00:03:04
89 12:56:43 تلاوت قرآن 00:03:17
90 13:00:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
91 13:04:05 کلیپ حجاب 00:02:04
92 13:06:09 وله خمیری 00:00:45
93 13:06:54 ماموک 00:03:12
94 13:10:06 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
95 13:10:15 حیوانات ماشینی - قسمت 14 00:10:44
96 13:20:59 آگهی بازرگانی 00:04:40
97 13:25:39 پیم و پم - قسمت 81 00:13:38
98 13:39:17 وله خمیری 00:00:40
99 13:39:57 قصه‌های عمو رولی - قسمت 17 00:14:01
100 13:53:58 مامان گلی - قسمت 6 00:02:45
101 13:56:43 آگهی بازرگانی 00:03:17
102 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
103 14:00:50 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 19 00:15:11
104 14:16:01 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
105 14:16:13 رعنا دختر دهقان - قسمت 9 00:17:22
106 14:33:35 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
107 14:33:45 جزیره دانش - قسمت 36 00:26:50
108 15:00:35 آگهی بازرگانی 00:04:58
109 15:05:33 باخانمان - قسمت 5 00:23:22
110 15:28:55 تیزر تلفن مل‌مل 00:02:34
111 15:31:29 صلح‌بانان - قسمت 47 00:22:08
112 15:53:37 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
113 15:54:13 تیزر سینمایی ریو-2 00:01:17
114 15:55:30 اعلام برنامه 00:00:50
115 15:56:20 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
116 15:56:37 آگهی بازرگانی 00:03:29
117 16:00:06 سینمایی تابستان طولانی 01:29:10
118 17:29:16 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
119 17:29:33 تیزرمسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:00:47
120 17:30:20 آگهی بازرگانی 00:03:26
121 17:33:46 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 40 00:22:47
122 17:56:33 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
123 17:57:00 آگهی بازرگانی 00:03:07
124 18:00:07 صلح‌بانان - قسمت 48 00:22:41
125 18:22:48 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
126 18:23:10 تیزر مجموعه رعنا دختر دهقان 00:00:55
127 18:24:05 گروه تحقیق 00:03:37
128 18:27:42 تیزر شادیانه_10 00:02:19
129 18:30:01 مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:25:00
130 18:55:01 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
131 18:55:18 تیزر مجموعه فوتبال روباتیک 00:01:38
132 18:56:56 آگهی بازرگانی 00:03:08
133 19:00:04 باخانمان - قسمت 6 00:23:41
134 19:23:45 وله خوش‌مزه-106 00:04:15
135 19:28:00 صدای مخاطبان-228 00:02:00
136 19:30:00 اعلام برنامه 00:00:50
137 19:30:50 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 20 00:12:55
138 19:43:45 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
139 19:44:23 تیزر مجموعه تندرها به پیش 00:00:44
140 19:45:07 رعنا دختر دهقان - قسمت 10 00:17:10
141 20:02:17 آگهی بازرگانی 00:01:59
142 20:04:16 رود رانر 00:08:49
143 20:13:05 تیزر سینمایی فصل شکار-1 00:01:10
144 20:14:15 آقای خط 00:03:44
145 20:17:59 فانوس 00:06:45
146 20:24:44 وله رگلاژ 00:01:30
147 20:26:14 کلیپ اذان 00:01:12
148 20:27:26 تلاوت قرآن 00:03:34
149 20:31:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:37
150 20:35:37 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
151 20:35:47 سینمایی ریو-2 01:16:52
152 21:52:39 تیزر سینمایی فصل شکار-1 00:01:10
153 21:53:49 تام و جری 00:07:41
154 22:01:30 کلیپ فرزندان ایران 00:02:30
155 22:04:00 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
156 22:04:27 آگهی بازرگانی 00:01:15
157 22:05:42 شب‌های شیرین - قسمت 5 00:23:54
158 22:29:36 شب بخیر بچه‌ها 00:00:24


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها