جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:04
4 08:05:35 حدیث 00:00:22
5 08:05:57 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:17 مامان گلی - قسمت 1 00:03:58
7 08:10:15 وله خمیری 00:00:36
8 08:10:51 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
9 08:13:55 اعلام برنامه 00:00:45
10 08:14:40 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
11 08:15:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 41 00:12:58
12 08:27:58 تیزر مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:05
13 08:29:03 تیزر مجموعه حیوانات ماشینی 00:01:00
14 08:30:03 ماهی بادکنکی - قسمت 14 00:13:11
15 08:43:14 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
16 08:44:14 وله خمیری 00:00:48
17 08:45:02 ماجراهای ایوری - قسمت 48 00:08:02
18 08:53:04 اعلام برنامه 00:00:35
19 08:53:39 کلیپ مسواک زدن 00:03:34
20 08:57:13 وله خمیری 00:00:42
21 08:57:55 آگهی بازرگانی 00:02:17
22 09:00:12 موش پرنده - قسمت 2 00:09:31
23 09:09:43 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
24 09:10:07 تیزر مجموعه پیم و پم-1 00:01:29
25 09:11:36 کلیپ دو دوست 00:02:35
26 09:14:11 تیزر مجموعه ماهی بادکنکی 00:01:02
27 09:15:13 خرس کوچولو - قسمت 28 00:08:08
28 09:23:21 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
29 09:23:44 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
30 09:26:41 یاپ یاپس 00:02:20
31 09:29:01 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
32 09:29:17 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:30:02 ملوچ - قسمت 42 00:07:35
34 09:37:37 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:00
35 09:38:37 مامان گلی - قسمت 2 00:03:40
36 09:42:17 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 42 00:12:43
37 09:55:00 کلیپ مامان کوچولو 00:01:59
38 09:56:59 آگهی بازرگانی 00:03:50
39 10:00:49 اتل متل یه جنگل - قسمت 52 00:07:18
40 10:08:07 تیزر مجموعه پیم پم 00:02:57
41 10:11:04 مامان گلی - قسمت 3 00:04:09
42 10:15:13 قصه‌های عمو رولی - قسمت 21 00:13:48
43 10:29:01 اعلام برنامه 00:00:35
44 10:29:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
45 10:30:00 حیوانات ماشینی - قسمت 16 00:10:37
46 10:40:37 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
47 10:40:53 پیم و پم - قسمت 83 00:13:30
48 10:54:23 اعلام برنامه 00:00:45
49 10:55:08 تیزر مجموعه حیوانات ماشینی 00:01:00
50 10:56:08 آگهی بازرگانی 00:04:03
51 11:00:11 شهر قصه - قسمت 93 00:07:51
52 11:08:02 مامان گلی - قسمت 4 00:03:42
53 11:11:44 دیپ‌داپ 00:03:00
54 11:14:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
55 11:15:00 ماجراهای ایوری - قسمت 49 00:07:45
56 11:22:45 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
57 11:23:38 کلیپ مسواک زدن -2 00:03:15
58 11:26:53 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
59 11:27:53 اوم نوم 00:01:19
60 11:29:12 وله خمیری 00:00:48
61 11:30:00 موش پرنده - قسمت 3 00:09:31
62 11:39:31 کلیپ دنیای زیبا 00:02:51
63 11:42:22 ماهی بادکنکی - قسمت 15 00:13:02
64 11:55:24 آگهی بازرگانی 00:04:55
65 12:00:19 بره کوچولو - قسمت 74 00:09:50
66 12:10:09 وله خمیری 00:00:42
67 12:10:51 کلیپ نی‌نی 00:03:46
68 12:14:37 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:23
69 12:15:00 خرس کوچولو - قسمت 27 00:08:39
70 12:23:39 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
71 12:26:51 یاپ یاپس 00:02:08
72 12:28:59 تیزر مجموعه بره کوچولو 00:01:00
73 12:29:59 شهر قصه - قسمت 91 00:06:43
74 12:36:42 مامان گلی - قسمت 5 00:03:52
75 12:40:34 وله خمیری 00:00:29
76 12:41:03 ملوچ - قسمت 41 00:09:01
77 12:50:04 تیزر مجموعه پیم و پم 00:01:29
78 12:51:33 وله رگلاژ 00:01:03
79 12:52:36 کلیپ اقامه نماز 00:03:40
80 12:56:16 حدیث 00:00:33
81 12:56:49 تلاوت قرآن 00:04:11
82 13:01:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:16
83 13:05:16 کلیپ جا نماز 00:02:16
84 13:07:32 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
85 13:07:48 وله خمیری 00:00:45
86 13:08:33 حیوانات ماشینی - قسمت 15 00:10:41
87 13:19:14 تیزر مجموعه قصه‌های عمو رولی 00:00:52
88 13:20:06 آگهی بازرگانی 00:04:59
89 13:25:05 پیم و پم - قسمت 82 00:13:16
90 13:38:21 وله خمیری 00:00:30
91 13:38:51 تیزر مجموعه ملوچ 00:01:09
92 13:40:00 قصه‌های عمو رولی - قسمت 19 00:14:01
93 13:54:01 مامان گلی - قسمت 6 00:02:25
94 13:56:26 آگهی بازرگانی 00:03:34
95 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
96 14:00:50 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 20 00:12:55
97 14:13:45 تیزر برنامه سر سفره خدا 00:00:26
98 14:14:11 تیزر مجموعه جزیره دانش 00:00:54
99 14:15:05 رعنا دختر دهقان - قسمت 10 00:17:10
100 14:32:15 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
101 14:33:10 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 40 00:22:47
102 14:55:57 آگهی بازرگانی 00:04:53
103 15:00:50 باخانمان - قسمت 6 00:23:41
104 15:24:31 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
105 15:24:43 کلیپ به من بگو 00:03:12
106 15:27:55 تیزر سینمایی فصل شکار-1 00:01:10
107 15:29:05 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
108 15:30:00 صلح‌بانان - قسمت 48 00:22:41
109 15:52:41 تیزر سینمایی تابستان طولانی 00:01:22
110 15:54:03 کدو بدو 00:01:27
111 15:55:30 اعلام برنامه 00:00:50
112 15:56:20 آگهی بازرگانی 00:04:01
113 16:00:21 سینمایی فصل شکار-1 01:04:52
114 17:05:13 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
115 17:05:30 گروه تحقیق 00:05:12
116 17:10:42 تیزر سینمایی تابستان طولانی 00:01:22
117 17:12:04 کلیپ دختر مسلمان 00:02:46
118 17:14:50 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
119 17:15:00 تام و جری 00:10:17
120 17:25:17 تیزر برنامه سر سفره خدا 00:00:26
121 17:25:43 تیزر مجموعه رعنا دختر دهقان 00:00:55
122 17:26:38 آگهی بازرگانی 00:03:27
123 17:30:05 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 41 00:21:44
124 17:51:49 وله خوش‌مزه-107 00:04:15
125 17:56:04 تیزر مجموعه تندرها به پیش 00:00:44
126 17:56:48 آگهی بازرگانی 00:03:16
127 18:00:04 صلح‌بانان - قسمت 49 00:21:16
128 18:21:20 تیزر برنامه سر سفره خدا 00:00:26
129 18:21:46 کلیپ چرا نشستی تنها 00:03:11
130 18:24:57 تیزر مجموعه ماجراهای کوشا 00:01:10
131 18:26:07 رود رانر 00:03:51
132 18:29:58 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
133 18:30:10 حرکت اول - قسمت 10 00:18:53
134 18:49:03 تیزر برنامه سر سفره خدا 00:00:26
135 18:49:29 آقای خط 00:04:23
136 18:53:52 کلیپ من فرزند ایرانم 00:03:11
137 18:57:03 آگهی بازرگانی 00:02:57
138 19:00:00 باخانمان - قسمت 7 00:23:19
139 19:23:19 صدای مخاطبان-229 00:02:00
140 19:25:19 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
141 19:25:36 برنارد 00:03:33
142 19:29:09 اعلام برنامه 00:00:50
143 19:29:59 ماجراهای کوشا-2 - قسمت 21 00:14:32
144 19:44:31 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
145 19:44:58 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
146 19:45:15 رعنا دختر دهقان - قسمت 11 00:17:17
147 20:02:32 تیزر برنامه سر سفره خدا 00:00:26
148 20:02:58 کلیپ از توی هر خیابان 00:03:02
149 20:06:00 تیزر سینمایی تابستان طولانی 00:01:22
150 20:07:22 آگهی بازرگانی 00:02:38
151 20:10:00 فانوس 00:06:39
152 20:16:39 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
153 20:17:01 وله رگلاژ 00:01:43
154 20:18:44 حدیث 00:00:34
155 20:19:18 دعای سحر 00:02:15
156 20:21:33 کلیپ نماز 00:03:31
157 20:25:04 تلاوت قرآن 00:05:56
158 20:31:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:55
159 20:35:55 کلیپ مادر 00:04:18
160 20:40:13 خداحافظ 00:03:19
161 20:43:32 تیزر برنامه سر سفره خدا 00:00:26
162 20:43:58 تیزر مجموعه ماجراهای کوشا 00:01:10
163 20:45:08 شکرستان 00:15:34
164 21:00:42 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
165 21:00:54 پلنگ دم دراز - قسمت 15 00:21:49
166 21:22:43 تیزر مجموعه فوتبال روباتیک 00:01:38
167 21:24:21 شهر اسباب‌بازی‌ 00:04:44
168 21:29:05 آگهی بازرگانی 00:00:58
169 21:30:03 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 00:17:05
170 21:47:08 تیزر برنامه سر سفره خدا 00:00:26
171 21:47:34 کلیپ شاید درخت باشد 00:02:40
172 21:50:14 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
173 21:50:31 تام و جری 00:07:02
174 21:57:33 تیزر مجموعه تندرها به پیش 00:00:44
175 21:58:17 تیزر مسابقه تلفنی شیشمی‌ها 00:01:39
176 21:59:56 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
177 22:00:06 سینمایی تابستان طولانی 01:29:10
178 23:29:16 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
179 23:29:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
180 23:30:00 صلح‌بانان - قسمت 48 00:22:41
181 23:52:41 تیزر برنامه سر سفره خدا 00:00:26
182 23:53:07 رود رانر 00:06:36
183 23:59:43 شب بخیر بچه‌ها 00:00:17


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها