جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 00:00:00 باخانمان - قسمت 16 00:23:28
2 00:23:28 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
3 00:24:04 عبد صالح - قسمت 6 00:05:10
4 00:29:14 وله ماه رمضان 00:00:45
5 00:29:59 امام و کودک - قسمت 2 00:12:10
6 00:42:09 وله ماه رمضان 00:00:26
7 00:42:35 سبک زندگی 00:01:14
8 00:43:49 وله ماه رمضان 00:01:11
9 00:45:00 حکایات پندآموز 00:12:14
10 00:57:14 وله رحلت امام خمینی (ره) 00:00:30
11 00:57:44 ایران ما 00:02:18
12 01:00:02 فوتبال رباتی - قسمت 9 00:20:39
13 01:20:41 گنجینه 00:01:21
14 01:22:02 عبد صالح - قسمت 6 00:07:10
15 01:29:12 وله ماه رمضان 00:00:45
16 01:29:57 صیام و تیام - قسمت 9 00:29:46
17 01:59:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
18 02:00:00 بابا لنگ‌دراز - قسمت 10 00:12:53
19 02:12:53 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
20 02:13:29 کلیپ امام مهربون انقلاب 00:04:28
21 02:17:57 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
22 02:18:20 خداحافظ 00:02:28
23 02:20:48 تیزر سر سفره خدا 00:01:38
24 02:22:26 عبد صالح - قسمت 5 00:07:08
25 02:29:34 وله ماه رمضان 00:00:26
26 02:30:00 تندرها به پیش - قسمت 6 00:21:49
27 02:51:49 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
28 02:52:16 ترافیک 00:02:17
29 02:54:33 وله ماه رمضان 00:01:11
30 02:55:44 سبک زندگی 00:01:45
31 02:57:29 نیایش 00:02:31
32 03:00:00 سر سفره خدا-2 - قسمت 10 00:59:00
33 03:59:00 وله رگلاژ 00:00:25
34 03:59:25 تلاوت قرآن 00:04:35
35 04:04:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:50
36 04:08:50 دعای روز دهم ماه مبارک رمضان 00:00:51
37 04:09:41 سر سفره خدا-2 - قسمت 10 00:20:00
38 04:29:41 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
39 04:30:04 ترتیل خوانی یک جزء قرآن - قسمت 10 00:54:45
40 05:24:49 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
41 05:25:25 کلیپ امام مهربون انقلاب 00:04:28
42 05:29:53 آرم استیشن کره کهکشانی 00:00:12
43 05:30:05 فوتبال رباتی - قسمت 9 00:20:39
44 05:50:44 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
45 05:51:01 وله ماه رمضان 00:01:11
46 05:52:12 عبد صالح - قسمت 8 00:05:37
47 05:57:49 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
48 05:58:16 خوش به حال ما 00:01:31
49 05:59:47 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
50 06:00:04 خوش‌مزه - قسمت 9 00:12:36
51 06:12:40 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
52 06:13:03 سبک زندگی 00:01:39
53 06:14:42 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
54 06:14:59 وقت دیدار - قسمت 10 00:13:48
55 06:28:47 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
56 06:29:23 وله ماه رمضان 00:00:45
57 06:30:08 تندرها به پیش - قسمت 6 00:21:49
58 06:51:57 وله ماه رمضان 00:00:26
59 06:52:23 ترافیک 00:02:41
60 06:55:04 وله ماه رمضان 00:00:25
61 06:55:29 گنجینه 00:01:55
62 06:57:24 ایران ما 00:02:18
63 06:59:42 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
64 07:00:05 نامه‌ای به آفتاب - قسمت 41 00:13:17
65 07:13:22 وله ماه رمضان 00:00:26
66 07:13:48 ترافیک 00:02:30
67 07:16:18 وله ماه رمضان 00:00:45
68 07:17:03 امام و کودک 00:13:02
69 07:30:05 بابا لنگ‌دراز - قسمت 9 00:22:13
70 07:52:18 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
71 07:52:35 خداحافظ 00:02:28
72 07:55:03 کلیپ امام مهربون انقلاب 00:04:28
73 07:59:31 وله ماه رمضان 00:00:29
74 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
75 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:10
76 08:06:41 حدیث 00:00:33
77 08:07:14 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
78 08:07:34 اعلام برنامه 00:00:45
79 08:08:19 مامان گلی - قسمت 1 00:03:37
80 08:11:56 یاپ یاپس 00:02:08
81 08:14:04 وله خمیری 00:00:36
82 08:14:40 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
83 08:15:00 هوهوخان باد مهربان - قسمت 2 00:14:21
84 08:29:21 وله خمیری 00:00:39
85 08:30:00 آفتاب گردون - قسمت 9 00:07:55
86 08:37:55 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
87 08:38:19 مامان گلی - قسمت 2 00:04:03
88 08:42:22 یاپ یاپس 00:02:08
89 08:44:30 وله خمیری 00:00:30
90 08:45:00 فنل ونل - قسمت 2 00:07:16
91 08:52:16 اعلام برنامه 00:00:35
92 08:52:51 نقاشی کنیم 00:01:00
93 08:53:51 تیزر پیم پم 00:02:57
94 08:56:48 دیپ‌داپ 00:02:46
95 08:59:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
96 09:00:00 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 9 00:06:59
97 09:06:59 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
98 09:07:22 مامان گلی - قسمت 3 00:04:03
99 09:11:25 دیپ‌داپ 00:02:44
100 09:14:09 وله ماه رمضان 00:00:51
101 09:15:00 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 7 00:10:05
102 09:25:05 اعلام برنامه 00:00:45
103 09:25:50 حفظ قرآن 00:03:26
104 09:29:16 وله خمیری 00:00:44
105 09:30:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 62 00:07:54
106 09:37:54 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
107 09:38:14 نقاشی کنیم 00:01:00
108 09:39:14 مامان گلی - قسمت 4 00:04:07
109 09:43:21 اوم نوم 00:01:18
110 09:44:39 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
111 09:45:01 قطار قصه‌ها - قسمت 6 00:10:16
112 09:55:17 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
113 09:55:40 تیزر پیم پم 00:02:57
114 09:58:37 اوم نوم 00:01:14
115 09:59:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
116 10:00:00 مازی و موزی - قسمت 1 00:11:56
117 10:11:56 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
118 10:12:12 دیپ‌داپ 00:02:51
119 10:15:03 سامی و دوستان - قسمت 3 00:08:01
120 10:23:04 اعلام برنامه 00:00:35
121 10:23:39 قصه‌های بی‌بی و بابا-1 - قسمت 3 00:06:27
122 10:30:06 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
123 10:30:15 حیوانات ماشینی - قسمت 26 00:10:44
124 10:40:59 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
125 10:41:19 حفظ قرآن 00:03:26
126 10:44:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
127 10:45:01 هوهوخان باد مهربان - قسمت 3 00:14:21
128 10:59:22 اعلام برنامه 00:00:45
129 11:00:07 شهر قصه - قسمت 4 00:08:14
130 11:08:21 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
131 11:08:44 دهکده مامی 00:05:24
132 11:14:08 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
133 11:15:01 فنل ونل - قسمت 3 00:06:28
134 11:21:29 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
135 11:21:53 مامان گلی - قسمت 5 00:03:13
136 11:25:06 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
137 11:25:32 حفظ قرآن 00:03:26
138 11:28:58 اوم نوم 00:01:03
139 11:30:01 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 10 00:08:28
140 11:38:29 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
141 11:38:55 ماموک 00:03:08
142 11:42:03 تیزر پیم پم 00:02:57
143 11:45:00 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 3 00:09:07
144 11:54:07 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
145 11:54:27 دهکده مامی 00:05:33
146 12:00:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 61 00:08:24
147 12:08:24 اعلام برنامه 00:00:35
148 12:08:59 حفظ قرآن 00:03:26
149 12:12:25 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
150 12:12:47 یاپ یاپس 00:02:13
151 12:15:00 شهر قصه - قسمت 3 00:09:18
152 12:24:18 اعلام برنامه 00:00:45
153 12:25:03 تیزر پیم پم 00:02:57
154 12:28:00 لالبی 00:01:30
155 12:29:30 وله خمیری 00:00:30
156 12:30:00 قطار قصه‌ها - قسمت 5 00:10:40
157 12:40:40 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
158 12:41:04 ماموک 00:03:11
159 12:44:15 وله خمیری 00:00:45
160 12:45:00 آفتاب گردون - قسمت 10 00:07:19
161 12:52:19 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
162 12:52:43 ماموک 00:03:04
163 12:55:47 وله رگلاژ 00:00:10
164 12:55:57 حدیث 00:00:34
165 12:56:31 تلاوت قرآن 00:06:29
166 13:03:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:16
167 13:07:16 دعای روزدهم ماه رمضان 00:00:51
168 13:08:07 کلیپ خدا 00:03:04
169 13:11:11 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
170 13:12:04 تیزر پیم پم 00:02:57
171 13:15:01 حیوانات ماشینی - قسمت 25 00:09:51
172 13:24:52 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
173 13:25:18 پیم و پم - قسمت 92 00:14:47
174 13:40:05 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
175 13:40:31 سامی و دوستان - قسمت 2 00:07:27
176 13:47:58 وله خمیری 00:00:44
177 13:48:42 قصه‌های بی‌بی و بابا-1 - قسمت 2 00:06:37
178 13:55:19 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
179 13:55:43 اوم نوم 00:01:16
180 13:56:59 مامان گلی - قسمت 6 00:02:45
181 13:59:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
182 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:22
183 14:00:22 سینمایی زرافه 01:05:43
184 15:06:05 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
185 15:06:41 تیزر شادیانه-14 00:02:06
186 15:08:47 وله ماه رمضان 00:00:45
187 15:09:32 گنجینه 00:01:31
188 15:11:03 وله ماه رمضان 00:00:26
189 15:11:29 برنارد 00:03:10
190 15:14:39 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
191 15:15:02 وقت دیدار - قسمت 10 00:13:46
192 15:28:48 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
193 15:29:15 وله ماه رمضان 00:00:45
194 15:30:00 فوتبال رباتی - قسمت 10 00:22:28
195 15:52:28 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
196 15:53:04 وله ماه رمضان 00:00:25
197 15:53:29 عبد صالح 00:05:37
198 15:59:06 وله ماه رمضان 00:00:54
199 16:00:00 سر سفره خدا-2 - قسمت 10 01:15:00
200 17:15:00 امام و کودک 00:14:06
201 17:29:06 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
202 17:29:42 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
203 17:29:59 جزیره دانش 00:20:24
204 17:50:23 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
205 17:50:46 کلیپ امام مهربون انقلاب 00:04:28
206 17:55:14 صدای مخاطبان-239 00:02:00
207 17:57:14 تیزر شادیانه_13 00:02:23
208 17:59:37 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
209 18:00:00 تندرها به پیش - قسمت 7 00:21:57
210 18:21:57 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
211 18:22:14 عبد صالح - قسمت 6 00:07:10
212 18:29:24 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
213 18:30:00 صیام و تیام - قسمت 10 00:26:31
214 18:56:31 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
215 18:56:58 تیزر شادیانه-14 00:02:06
216 18:59:04 سبک زندگی 00:00:56
217 19:00:00 باخانمان - قسمت 17 00:23:08
218 19:23:08 وله ماه رمضان 00:00:26
219 19:23:34 گنجینه 00:01:24
220 19:24:58 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
221 19:25:34 ترافیک 00:02:42
222 19:28:16 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
223 19:28:52 مسابقه پیامکی 1451 00:00:54
224 19:29:46 امام و کودک 00:15:02
225 19:44:48 وله ماه رمضان 00:01:11
226 19:45:59 رعنا دختر دهقان - قسمت 21 00:16:50
227 20:02:49 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
228 20:03:06 گنجینه 00:01:20
229 20:04:26 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
230 20:04:53 خوش‌مزه - قسمت 10 00:14:10
231 20:19:03 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
232 20:19:39 کلیپ امام مهربون انقلاب 00:04:28
233 20:24:07 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
234 20:24:24 خداحافظ 00:03:19
235 20:27:43 دعای ربنا 00:03:30
236 20:31:13 وله رگلاژ 00:00:18
237 20:31:31 حدیث 00:00:33
238 20:32:04 تلاوت قرآن 00:05:56
239 20:38:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:37
240 20:42:37 دعای روز دهم ماه مبارک رمضان 00:00:51
241 20:43:28 کلیپ هنگام نماز 00:02:51
242 20:46:19 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
243 20:46:55 وله ماه رمضان 00:00:25
244 20:47:20 فانوس - قسمت 90 00:08:09
245 20:55:29 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
246 20:55:46 وله ماه رمضان 00:01:11
247 20:56:57 گنجینه 00:01:08
248 20:58:05 آگهی بازرگانی 00:01:55
249 21:00:00 قصه‌های غزاله - قسمت 9 00:17:04
250 21:17:04 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
251 21:17:27 تیزر سر سفره خدا 00:01:49
252 21:19:16 تیزر شادیانه_10 00:02:19
253 21:21:35 عبد صالح - قسمت 5 00:07:08
254 21:28:43 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
255 21:29:06 مسابقه پیامکی 1451 00:00:54
256 21:30:00 فوتبال رباتی - قسمت 9 00:20:39
257 21:50:39 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
258 21:51:02 تیزر سر سفره خدا 00:01:52
259 21:52:54 عبد صالح - قسمت 9 00:05:00
260 21:57:54 تیزر شادیانه-14 00:02:06
261 22:00:00 سینمایی پا‌به‌پای آفتاب 01:25:49
262 23:25:49 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
263 23:26:16 سبک زندگی 00:01:22
264 23:27:38 تیزر شادیانه_13 00:02:23
265 23:30:01 تندرها به پیش - قسمت 6 00:21:49
266 23:51:50 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
267 23:52:26 وله ماه رمضان 00:00:54
268 23:53:20 عبد صالح - قسمت 8 00:05:37
269 23:58:57 سبک زندگی 00:01:03


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها