جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 00:00:00 باخانمان - قسمت 28 00:26:21
2 00:26:21 کلیپ یاد مولا 00:03:12
3 00:29:33 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
4 00:29:50 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
5 00:30:00 پهلوانان - قسمت 32 00:30:31
6 01:00:31 وله ماه رمضان 00:00:30
7 01:01:01 فوتبال رباتی - قسمت 21 00:22:13
8 01:23:14 تیزر سینمایی فرمانروایان مقدس 00:01:10
9 01:24:24 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
10 01:24:47 خداحافظ 00:02:23
11 01:27:10 تیزر سر سفره خدا 00:01:52
12 01:29:02 وله ماه رمضان 00:01:00
13 01:30:02 صیام و تیام - قسمت 21 00:26:28
14 01:56:30 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
15 01:56:40 خوش به حال ما 00:01:27
16 01:58:07 تیزر سینمایی فرمانروایان مقدس 00:01:10
17 01:59:17 وله ماه رمضان 00:01:00
18 02:00:17 قضاوت‌های حضرت علی(ع) - قسمت 2 00:14:45
19 02:15:02 آرم استیشن کره کهکشانی 00:00:12
20 02:15:14 یک کاسه شیر 00:14:53
21 02:30:07 وله ماه رمضان 00:00:25
22 02:30:32 تندرها به پیش - قسمت 18 00:21:59
23 02:52:31 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
24 02:52:58 کلیپ یاد مولا 00:03:12
25 02:56:10 وله ماه رمضان 00:01:00
26 02:57:10 سبک زندگی 00:01:58
27 02:59:08 وله ماه رمضان 00:00:25
28 02:59:33 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
29 03:00:00 سر سفره خدا - قسمت 22 00:57:00
30 03:57:00 وله رگلاژ 00:00:54
31 03:57:54 حدیث 00:00:17
32 03:58:11 تلاون قرآن - قسمت سوره ضحی 00:02:49
33 04:01:00 اذان صبح به افق تهران 00:02:48
34 04:03:48 سر سفره خدا 00:24:15
35 04:28:03 دعای آل یاسین به زبان کودکانه 00:01:57
36 04:30:00 ترتیل خوانی یک جزء قرآن 01:08:04
37 05:38:04 وله ماه رمضان 00:00:26
38 05:38:30 فوتبال رباتی - قسمت 21 00:22:13
39 06:00:43 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
40 06:00:53 خوش‌مزه - قسمت 21 00:13:40
41 06:14:33 وله ماه رمضان 00:01:00
42 06:15:33 وقت دیدار - قسمت 21 00:12:23
43 06:27:56 وله ماه رمضان 00:00:30
44 06:28:26 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
45 06:28:53 تیزر سینمایی فرمانروایان مقدس 00:01:10
46 06:30:03 تندرها به پیش - قسمت 18 00:21:59
47 06:52:02 وله ماه رمضان 00:01:00
48 06:53:02 خداحافظ 00:03:06
49 06:56:08 کلیپ یاد مولا 00:03:12
50 06:59:20 وله شب قدر 00:00:52
51 07:00:12 ستاره‌های آسمون - قسمت 3 00:25:51
52 07:26:03 تیزر سینمایی فرمانروایان مقدس 00:01:10
53 07:27:13 تغذیه 00:01:57
54 07:29:10 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
55 07:29:37 وله شب قدر 00:00:25
56 07:30:02 قضاوت‌های حضرت علی(ع) - قسمت 5 00:10:35
57 07:40:37 وله ماه رمضان 00:01:00
58 07:41:37 کلیپ یاد مولا 00:03:12
59 07:44:49 آرم استیشن کره کهکشانی 00:00:12
60 07:45:01 داستان راستان-3 - قسمت شکایت از روزگار 00:10:24
61 07:55:25 وله شب قدر 00:00:38
62 07:56:03 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
63 07:56:20 تیزر سینمایی فرمانروایان مقدس 00:01:10
64 07:57:30 وله ماه رمضان 00:01:00
65 07:58:30 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
66 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
67 08:02:00 تلاوت قرآن 00:04:04
68 08:06:04 حدیث 00:00:33
69 08:06:37 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
70 08:06:57 مامان گلی - قسمت 1 00:03:22
71 08:10:19 اعلام برنامه 00:00:45
72 08:11:04 وله خمیری 00:00:35
73 08:11:39 ماموک 00:03:12
74 08:14:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
75 08:15:00 هوهوخان باد مهربان - قسمت 14 00:12:51
76 08:27:51 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
77 08:28:11 لالبی 00:01:30
78 08:29:41 وله خمیری 00:00:29
79 08:30:10 آفتاب گردون - قسمت 21 00:07:07
80 08:37:17 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
81 08:37:41 مول 00:05:08
82 08:42:49 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
83 08:43:12 نقاشی کنیم 00:01:00
84 08:44:12 وله خمیری 00:00:48
85 08:45:00 فنل ونل - قسمت 14 00:06:39
86 08:51:39 اعلام برنامه 00:00:35
87 08:52:14 حفظ قرآن 00:04:05
88 08:56:19 وله شب قدر 00:01:00
89 08:57:19 جعبه حیوانات 00:02:06
90 08:59:25 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
91 08:59:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
92 09:00:00 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 21 00:08:32
93 09:08:32 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
94 09:08:55 مامان گلی 00:04:29
95 09:13:24 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
96 09:13:33 نقاشی کنیم 00:00:55
97 09:14:28 وله خمیری 00:00:32
98 09:15:00 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 19 00:10:05
99 09:25:05 اعلام برنامه 00:00:45
100 09:25:50 حفظ قرآن 00:04:05
101 09:29:55 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
102 09:30:04 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها 00:12:14
103 09:42:18 وله خمیری 00:00:36
104 09:42:54 نقاشی کنیم 00:01:00
105 09:43:54 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
106 09:44:18 قطار قصه‌ها - قسمت 18 00:10:27
107 09:54:45 وله خمیری 00:00:39
108 09:55:24 مامان گلی 00:04:12
109 09:59:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
110 10:00:00 موزی و مازی - قسمت 13 00:11:38
111 10:11:38 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
112 10:12:31 دیپ‌داپ 00:02:37
113 10:15:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
114 10:15:17 سامی و دوستان - قسمت 15 00:07:10
115 10:22:27 وله خمیری 00:00:30
116 10:22:57 اعلام برنامه 00:00:35
117 10:23:32 قصه‌های بی‌بی و بابا-1 - قسمت 15 00:05:50
118 10:29:22 وله خمیری 00:00:38
119 10:30:00 حیوانات ماشینی - قسمت 39 00:10:21
120 10:40:21 وله شب قدر 00:01:00
121 10:41:21 دیپ‌داپ 00:03:00
122 10:44:21 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
123 10:44:37 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
124 10:45:00 هوهوخان باد مهربان - قسمت 15 00:14:37
125 10:59:37 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
126 10:59:59 شهر قصه - قسمت 16 00:10:16
127 11:10:15 آرم استیشن شهادت 00:00:12
128 11:10:27 پینگو 00:05:00
129 11:15:27 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
130 11:15:36 فنل ونل - قسمت 15 00:06:06
131 11:21:42 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
132 11:22:06 حفظ قرآن 00:04:05
133 11:26:11 آرم استیشن شهادت 00:00:12
134 11:26:23 یاپ یاپس 00:02:00
135 11:28:23 وله شب قدر 00:01:00
136 11:29:23 وله خمیری 00:00:38
137 11:30:01 ماجراهای سینا و لاکی 00:08:12
138 11:38:13 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
139 11:38:36 مول 00:05:05
140 11:43:41 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
141 11:44:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
142 11:45:00 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 18 00:08:18
143 11:53:18 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
144 11:53:42 مامان گلی - قسمت 4 00:03:37
145 11:57:19 وله شب قدر 00:01:00
146 11:58:19 نقاشی کنیم 00:01:00
147 11:59:19 وله خمیری 00:00:42
148 12:00:01 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها - قسمت 2 00:10:42
149 12:10:43 اعلام برنامه 00:00:35
150 12:11:18 حفظ قرآن 00:04:05
151 12:15:23 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
152 12:15:39 شهر قصه - قسمت 15 00:06:02
153 12:21:41 وله خمیری 00:00:34
154 12:22:15 اعلام برنامه 00:00:45
155 12:23:00 دهکده مامی 00:05:34
156 12:28:34 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
157 12:29:27 وله خمیری 00:00:33
158 12:30:00 قطار قصه‌ها - قسمت 17 00:10:13
159 12:40:13 وله شب قدر 00:01:00
160 12:41:13 ماموک 00:03:11
161 12:44:24 وله خمیری 00:00:36
162 12:45:00 آفتاب گردون 00:07:14
163 12:52:14 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
164 12:52:38 لالبی 00:01:40
165 12:54:18 وله شب قدر 00:01:00
166 12:55:18 وله رگلاژ 00:01:22
167 12:56:40 کلیپ خدا 00:03:04
168 12:59:44 حدیث 00:00:34
169 13:00:18 تلاوت قرآن 00:04:42
170 13:05:00 اذان ظهر به افق تهران 00:05:13
171 13:10:13 دعای روز بیست و دوم ماه رمضان 00:00:56
172 13:11:09 حفظ قرآن 00:04:05
173 13:15:14 آرم استیشن شهادت 00:00:12
174 13:15:26 حیوانات ماشینی - قسمت 38 00:10:41
175 13:26:07 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
176 13:26:30 یاپ یاپس 00:01:47
177 13:28:17 وله خمیری 00:00:44
178 13:29:01 وله شب قدر 00:01:00
179 13:30:01 موزی و مازی - قسمت 12 00:08:58
180 13:38:59 وله خمیری 00:00:35
181 13:39:34 حفظ قرآن 00:04:05
182 13:43:39 سامی و دوستان - قسمت 14 00:06:35
183 13:50:14 وله خمیری 00:00:32
184 13:50:46 قصه‌های بی‌بی و بابا-1 - قسمت 14 00:06:55
185 13:57:41 مامان گلی - قسمت 5 00:02:19
186 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
187 14:00:50 سینمایی فرمانروایان مقدس - قسمت حضرت داوود (ع) با آرامیان 01:09:46
188 15:10:36 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
189 15:11:12 کلیپ یاد مولا 00:03:12
190 15:14:24 وله شب قدر 00:00:38
191 15:15:02 قضاوت‌های حضرت علی(ع) 00:14:47
192 15:29:49 وله ماه رمضان 00:00:30
193 15:30:19 فوتبال رباتی - قسمت 22 00:22:22
194 15:52:41 وله ماه رمضان 00:01:00
195 15:53:41 سبک زندگی 00:01:34
196 15:55:15 پویه -من و افطاری ساده 00:03:00
197 15:58:15 آرم استیشن کره کهکشانی 00:00:12
198 15:58:27 تیزر سینمایی فرمانروایان مقدس 00:01:10
199 15:59:37 وله ماه رمضان 00:00:23
200 16:00:00 سر سفره خدا 01:15:00
201 17:15:00 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
202 17:15:17 پله‌های سعادت - قسمت 7 00:12:51
203 17:28:08 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
204 17:29:38 وله شب قدر 00:00:38
205 17:30:16 جزیره دانش - قسمت 46 00:28:50
206 17:59:06 وله ماه رمضان 00:00:15
207 17:59:21 وله شب قدر 00:00:52
208 18:00:13 تندرها به پیش - قسمت 19 00:22:09
209 18:22:22 خداحافظ 00:02:23
210 18:24:45 کلیپ شب قدر 00:03:10
211 18:27:55 سبک زندگی 00:01:50
212 18:29:45 مسابقه پیامکی 1451 00:00:53
213 18:30:38 صیام و تیام - قسمت 22 00:30:00
214 19:00:38 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
215 19:00:55 باخانمان - قسمت 29 00:22:07
216 19:23:02 وله شب قدر 00:00:52
217 19:23:54 تیزر سینمایی فرمانروایان مقدس 00:01:10
218 19:25:04 مسابقه پیامکی 1451 00:00:53
219 19:25:57 وله ماه رمضان 00:00:30
220 19:26:27 کلیپ یاد مولا 00:03:12
221 19:29:39 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
222 19:30:02 پهلوانان - قسمت 33 00:34:43
223 20:04:45 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
224 20:04:55 خوش‌مزه - قسمت 22 00:14:18
225 20:19:13 کلیپ بزرگ 00:03:06
226 20:22:19 تیزر سینمایی فرمانروایان مقدس 00:01:10
227 20:23:29 خانواده ایرانی - 2 00:03:02
228 20:26:31 کلیپ شبهای قدر 00:03:10
229 20:29:41 خوش به حال ما 00:01:44
230 20:31:25 وله رگلاژ 00:00:27
231 20:31:52 کلیپ مادر 00:04:18
232 20:36:10 حدیث 00:00:33
233 20:36:43 دعای ربنا 00:03:30
234 20:40:13 تلاوت قرآن 00:03:47
235 20:44:00 اذان مغرب به افق تهران 00:05:12
236 20:49:12 وله شب قدر 00:00:52
237 20:50:04 کلیپ یاد مولا - قسمت 3 00:03:12
238 20:53:16 فانوس 00:06:39
239 20:59:55 وله شب قدر 00:00:38
240 21:00:33 قصه‌های غزاله - قسمت 17 00:16:53
241 21:17:26 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
242 21:17:49 داستان حشرات 00:05:10
243 21:22:59 تیزر سر سفره خدا 00:01:40
244 21:24:39 خداحافظ 00:02:43
245 21:27:22 پویه -من و افطاری ساده 00:03:00
246 21:30:22 فوتبال رباتی - قسمت 21 00:22:13
247 21:52:35 تیزر سینمایی فرمانروایان مقدس 00:01:10
248 21:53:45 پویه -من و افطاری ساده 00:03:00
249 21:56:45 کلیپ شبهای قدر 00:03:10
250 21:59:55 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
251 22:00:18 سینمایی فرمانروایان مقدس از حضرت داوود(ع) 01:14:30
252 23:14:48 آرم استیشن کره کهکشانی 00:00:12
253 23:15:00 قضاوت‌های حضرت علی(ع) 00:14:24
254 23:29:24 وله ماه رمضان 00:00:30
255 23:29:54 تندرها به پیش - قسمت 18 00:21:59
256 23:51:53 کلیپ بزرگ - قسمت 22 00:03:06
257 23:54:59 تیزر سینمایی فرمانروایان مقدس 00:01:10
258 23:56:09 وله شب قدر 00:00:52
259 23:57:01 خوش به حال ما 00:01:20
260 23:58:21 تیزر سینمایی داستان اسباب بازی 00:00:56
261 23:59:17 وله شب قدر 00:00:32
262 23:59:49 آرم استیشن دایره های شیشه ای 23:59:11


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها