جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 00:00:00 باخانمان - قسمت 29 00:22:07
2 00:22:07 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
3 00:22:30 تیزر سینمایی فوتبال دستی 00:00:52
4 00:23:22 تیزر سینمایی داستان اسباب بازی 00:00:56
5 00:24:18 وله ماه رمضان 00:01:00
6 00:25:18 تیزر سر سفره خدا 00:01:39
7 00:26:57 کلیپ بزرگ 00:03:06
8 00:30:03 پهلوانان - قسمت 33 00:34:43
9 01:04:46 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
10 01:05:03 فوتبال رباتی - قسمت 22 00:22:22
11 01:27:25 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
12 01:27:48 سبک زندگی 00:02:22
13 01:30:10 صیام و تیام - قسمت 22 00:30:00
14 02:00:10 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
15 02:00:20 قضاوت‌های حضرت علی(ع) 00:11:44
16 02:12:04 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
17 02:12:42 وله ماه رمضان 00:01:00
18 02:13:42 تیزر سینمایی داستان اسباب بازی 00:00:56
19 02:14:38 وله ماه رمضان 00:00:26
20 02:15:04 مجموعه داستان‌های مذهبی‎ 00:14:57
21 02:30:01 وله ماه رمضان 00:01:00
22 02:31:01 تندرها به پیش - قسمت 19 00:22:09
23 02:53:10 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
24 02:53:27 خوش به حال ما 00:01:27
25 02:54:54 کلیپ سکوت محض 00:04:41
26 02:59:35 وله ماه رمضان 00:00:25
27 03:00:00 سر سفره خدا 00:57:00
28 03:57:00 وله رگلاژ 00:00:29
29 03:57:29 وله حدیث 00:00:33
30 03:58:02 تلاون قرآن-سوره حجر 00:03:58
31 04:02:00 اذان صبح به افق تهران 00:03:41
32 04:05:41 سر سفره خدا 00:22:22
33 04:28:03 دعای آل یاسین به زبان کودکانه 00:01:57
34 04:30:00 ترتیل خوانی یک جزء قرآن 01:14:48
35 05:44:48 فوتبال رباتی - قسمت 22 00:22:22
36 06:07:10 تیزر سینمایی فوتبال دستی 00:00:52
37 06:08:02 خوش‌مزه - قسمت 22 00:14:18
38 06:22:20 وله ماه رمضان 00:01:00
39 06:23:20 وقت دیدار - قسمت 22 00:12:16
40 06:35:36 وله ماه رمضان 00:00:26
41 06:36:02 تندرها به پیش - قسمت 19 00:22:09
42 06:58:11 سبک زندگی 00:01:26
43 06:59:37 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
44 07:00:04 جزیره دانش - قسمت 46 00:28:50
45 07:28:54 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
46 07:29:04 تیزر سینمایی داستان اسباب بازی 00:00:56
47 07:30:00 قضاوت‌های حضرت علی(ع) - قسمت 4 00:14:24
48 07:44:24 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
49 07:45:00 مجموعه داستان‌های مذهبی‎ 00:12:50
50 07:57:50 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
51 07:58:00 تغذیه 00:01:35
52 07:59:35 وله ماه رمضان 00:00:25
53 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
54 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
55 08:06:42 حدیث 00:00:24
56 08:07:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
57 08:07:26 اعلام برنامه 00:00:45
58 08:08:11 دهکده مامی 00:05:33
59 08:13:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
60 08:14:00 نقاشی کنیم 00:01:00
61 08:15:00 هوهوخان باد مهربان - قسمت 15 00:14:37
62 08:29:37 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
63 08:30:00 آفتاب گردون - قسمت 22 00:07:14
64 08:37:14 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
65 08:37:38 حفظ قرآن 00:04:05
66 08:41:43 لالبی 00:02:32
67 08:44:15 وله خمیری 00:00:45
68 08:45:00 فنل ونل - قسمت 15 00:06:06
69 08:51:06 اعلام برنامه 00:00:35
70 08:51:41 پینگو 00:05:00
71 08:56:41 آرم استیشن روز 00:00:20
72 08:57:01 ماموک 00:03:00
73 09:00:01 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 22 00:08:12
74 09:08:13 مول 00:05:07
75 09:13:20 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
76 09:13:42 اوم نوم 00:01:03
77 09:14:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
78 09:15:01 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 20 00:10:03
79 09:25:04 اعلام برنامه 00:00:45
80 09:25:49 حفظ قرآن 00:04:05
81 09:29:54 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
82 09:30:03 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها - قسمت 4 00:11:38
83 09:41:41 دیپ‌داپ 00:03:01
84 09:44:42 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
85 09:45:05 قطار قصه‌ها - قسمت 18 00:09:58
86 09:55:03 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
87 09:55:29 ماموک 00:03:06
88 09:58:35 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
89 09:58:44 نقاشی کنیم 00:01:00
90 09:59:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
91 10:00:00 موزی و مازی - قسمت 14 00:12:26
92 10:12:26 وله خمیری 00:00:34
93 10:13:00 یاپ یاپس 00:02:04
94 10:15:04 سامی و دوستان - قسمت 16 00:06:43
95 10:21:47 اعلام برنامه 00:00:35
96 10:22:22 قصه‌های بی‌بی و بابا-2 - قسمت 1 00:08:23
97 10:30:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
98 10:31:01 حیوانات ماشینی - قسمت 40 00:10:44
99 10:41:45 آرم استیشن روز 00:00:20
100 10:42:05 دیپ‌داپ 00:03:02
101 10:45:07 هوهوخان باد مهربان - قسمت 16 00:14:31
102 10:59:38 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
103 11:00:00 شهر قصه - قسمت 17 00:08:07
104 11:08:07 پینگو 00:04:47
105 11:12:54 وله خمیری 00:00:34
106 11:13:28 اوم نوم 00:01:16
107 11:14:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
108 11:15:00 فنل ونل - قسمت 16 00:07:27
109 11:22:27 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
110 11:22:51 حفظ قرآن 00:04:05
111 11:26:56 ماموک 00:03:04
112 11:30:00 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 23 00:08:39
113 11:38:39 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
114 11:39:05 مول 00:05:08
115 11:44:13 وله خمیری 00:00:48
116 11:45:01 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 19 00:10:05
117 11:55:06 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
118 11:55:29 دیپ‌داپ 00:02:03
119 11:57:32 آرم استیشن روز 00:00:20
120 11:57:52 یاپ یاپس 00:02:08
121 12:00:00 بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها - قسمت 3 00:12:14
122 12:12:14 اعلام برنامه 00:00:35
123 12:12:49 تو تی تو 00:02:17
124 12:15:06 شهر قصه - قسمت 16 00:10:16
125 12:25:22 اعلام برنامه 00:00:45
126 12:26:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
127 12:26:16 دیپ‌داپ 00:03:05
128 12:29:21 وله خمیری 00:00:40
129 12:30:01 قطار قصه‌ها - قسمت 18 00:10:27
130 12:40:28 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
131 12:40:44 اوم نوم 00:01:16
132 12:42:00 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
133 12:42:09 یاپ یاپس 00:02:20
134 12:44:29 وله خمیری 00:00:32
135 12:45:01 آفتاب گردون - قسمت 23 00:07:04
136 12:52:05 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
137 12:52:31 لالبی 00:01:40
138 12:54:11 کلیپ اقامه نماز 00:03:40
139 12:57:51 وله رگلاژ 00:00:39
140 12:58:30 حدیث 00:00:34
141 12:59:04 تلاوت قرآن 00:05:56
142 13:05:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
143 13:09:08 دعای روز بیست سوم ماه رمضان 00:00:56
144 13:10:04 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
145 13:10:28 حفظ قرآن 00:04:05
146 13:14:33 وله خمیری 00:00:29
147 13:15:02 حیوانات ماشینی - قسمت 39 00:10:21
148 13:25:23 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
149 13:25:46 اوم نوم 00:01:18
150 13:27:04 وله خمیری 00:00:30
151 13:27:34 یاپ یاپس 00:02:13
152 13:29:47 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
153 13:30:03 موزی و مازی - قسمت 13 00:11:38
154 13:41:41 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:53
155 13:42:34 دیپ‌داپ 00:02:36
156 13:45:10 سامی و دوستان - قسمت 15 00:07:10
157 13:52:20 آرم استیشن روز 00:00:20
158 13:52:40 نقاشی کنیم 00:01:00
159 13:53:40 قصه‌های بی‌بی و بابا-1 - قسمت 15 00:05:50
160 13:59:30 وله خمیری 00:00:30
161 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
162 14:00:50 سینمایی فوتبال دستی 01:24:54
163 15:25:44 وله ماه رمضان 00:00:20
164 15:26:04 پویه -من و افطاری ساده 00:03:00
165 15:29:04 تیزر سینمایی داستان اسباب بازی 00:00:56
166 15:30:00 فوتبال رباتی - قسمت 23 00:21:59
167 15:51:59 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
168 15:52:35 وله خوشمزه-27 00:03:31
169 15:56:06 وله ماه رمضان 00:00:25
170 15:56:31 پویه -من و افطاری ساده 00:03:00
171 15:59:31 وله ماه رمضان 00:00:30
172 16:00:01 سر سفره خدا 01:14:30
173 17:14:31 وله ماه رمضان 00:00:30
174 17:15:01 اعلام برنامه 00:00:55
175 17:15:56 پله‌های سعادت - قسمت 8 00:15:31
176 17:31:27 اعلام برنامه 00:00:50
177 17:32:17 قضاوت‌های حضرت علی(ع) - قسمت 6 00:11:44
178 17:44:01 وله ماه رمضان 00:01:00
179 17:45:01 مجموعه داستان‌های مذهبی‎ از دودوست 00:14:57
180 17:59:58 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
181 18:00:08 تندرها به پیش - قسمت 20 00:21:06
182 18:21:14 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
183 18:21:50 مسابقه پیامکی 1451 00:00:53
184 18:22:43 تیزر شادیانه_13 00:02:23
185 18:25:06 وله ماه رمضان 00:01:00
186 18:26:06 پویه -من و افطاری ساده 00:03:00
187 18:29:06 تیزر سینمایی داستان اسباب بازی 00:00:56
188 18:30:02 صیام و تیام - قسمت 23 00:27:38
189 18:57:40 اعلام برنامه 00:00:55
190 18:58:35 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
191 18:59:11 مسابقه پیامکی 1451 00:00:53
192 19:00:04 باخانمان - قسمت 30 00:22:47
193 19:22:51 اعلام برنامه 00:00:50
194 19:23:41 وله ماه رمضان 00:01:00
195 19:24:41 تیزر شادیانه-14 00:02:06
196 19:26:47 سبک زندگی 00:01:34
197 19:28:21 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
198 19:28:31 تیزر سینمایی داستان اسباب بازی 00:00:56
199 19:29:27 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
200 19:30:05 پهلوانان - قسمت 34 00:29:52
201 19:59:57 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
202 20:00:07 تیزر شادیانه_10 00:02:19
203 20:02:26 کلیپ یاد مولا 00:03:12
204 20:05:38 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
205 20:06:05 خوش‌مزه - قسمت 23 00:13:27
206 20:19:32 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
207 20:21:02 وله ماه رمضان 00:01:00
208 20:22:02 لذت دانایی 00:05:04
209 20:27:06 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
210 20:27:42 تیزر سینمایی داستان اسباب بازی 00:00:56
211 20:28:38 وله ماه رمضان 00:00:30
212 20:29:08 اسماء الحسنی 00:03:38
213 20:32:46 وله رگلاژ 00:00:40
214 20:33:26 حدیث 00:00:34
215 20:34:00 دعای ربنا 00:03:31
216 20:37:31 تلاوت قرآن 00:06:29
217 20:44:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
218 20:48:28 وله ماه رمضان 00:00:20
219 20:48:48 تیزر شادیانه_13 00:02:23
220 20:51:11 فانوس 00:07:14
221 20:58:25 آگهی بازرگانی 00:01:28
222 20:59:53 وله ماه رمضان 00:01:00
223 21:00:53 قصه‌های غزاله - قسمت 18 00:16:49
224 21:17:42 وله ماه رمضان 00:01:00
225 21:18:42 تیزر شادیانه-14 00:02:06
226 21:20:48 داستان حشرات - قسمت 19 00:05:12
227 21:26:00 پویه -من و افطاری ساده 00:03:00
228 21:29:00 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
229 21:30:30 فوتبال رباتی - قسمت 22 00:22:22
230 21:52:52 تیزر سر سفره خدا 00:01:53
231 21:54:45 کلیپ حال خوب افطار 00:05:15
232 22:00:00 سینمایی فرمانروایان مقدس 01:09:46
233 23:09:46 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
234 23:10:22 پویه -من و افطاری ساده 00:03:00
235 23:13:22 قضاوت‌های حضرت علی(ع) - قسمت 3 00:14:47
236 23:28:09 تیزر شادیانه_10 00:02:19
237 23:30:28 تندرها به پیش - قسمت 19 00:22:09
238 23:52:37 تیزر سر سفره خدا 00:01:28
239 23:54:05 رود رانر 00:04:55


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها