جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 حدیث 00:00:33
5 08:07:39 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:59 مامان گلی - قسمت 1 00:04:50
7 08:12:49 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:13:34 آنونس مجموعه بچه‌های‌ ساختمان‌ گل‌ها 00:01:02
9 08:14:36 آرم تایم(ماجراهای ایوری) 00:00:25
10 08:15:01 ماجراهای ایوری - قسمت 43 00:07:46
11 08:22:47 وله خمیری 00:00:32
12 08:23:19 اعلام هفتگی پویا 00:06:00
13 08:29:19 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
14 08:29:35 آرم تایم (حیوانات ماشینی) 00:00:25
15 08:30:00 حیوانات ماشینی - قسمت 65 00:10:45
16 08:40:45 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:35
17 08:42:20 یاپ یاپس 00:01:56
18 08:44:16 آرم استیشن روز 00:00:20
19 08:44:36 آرم تایم(بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها) 00:00:25
20 08:45:01 بچه‌های ساختمان گل‌ها - قسمت 21 00:11:58
21 08:56:59 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:57:34 اوم نوم 00:01:05
23 08:58:39 وله خمیری 00:00:27
24 08:59:06 آگهی بازرگانی 00:00:29
25 08:59:35 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:25
26 09:00:00 بیشه مثل‌ها - قسمت 16 00:07:42
27 09:07:42 اعلام هفتگی پویا 00:06:00
28 09:13:42 نقاشی کنیم 00:00:53
29 09:14:35 آرم تایم(گردش‌های سه کوچولو) 00:00:25
30 09:15:00 گردش‌های سه کوچولو - قسمت 2 00:11:01
31 09:26:01 وله خمیری 00:00:29
32 09:26:30 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:27:15 آرم تایم (اسکیمو‌ها) 00:00:25
34 09:27:40 اسکیموها - قسمت 12 00:11:52
35 09:39:32 مامان گلی - قسمت 2 00:03:48
36 09:43:20 ماهی فضایی - قسمت 35 00:11:40
37 09:55:00 آگهی بازرگانی 00:04:35
38 09:59:35 آرم تایم(ماجراهای عمو رولی) 00:00:25
39 10:00:00 ماجراهای عمو رولی - قسمت 76 00:14:18
40 10:14:18 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
41 10:14:34 آرم تایم(پولو) 00:00:25
42 10:14:59 پولو - قسمت 18 00:11:12
43 10:26:11 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:35
44 10:27:46 کلیپ گل‌فروش 00:02:08
45 10:29:54 آرم تایم(ماشا و آقا خرسه) 00:00:25
46 10:30:19 ماشا و آقا خرسه - قسمت 8 00:06:44
47 10:37:03 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:46
48 10:38:49 اوم نوم 00:01:03
49 10:39:52 مامان گلی - قسمت 3 00:04:14
50 10:44:06 بچه‌های ساختمان گل‌ها - قسمت 22 00:10:32
51 10:54:38 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
52 10:54:47 آگهی بازرگانی 00:04:48
53 10:59:35 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
54 11:00:00 شهر قصه - قسمت 118 00:08:14
55 11:08:14 مامان گلی - قسمت 4 00:04:27
56 11:12:41 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
57 11:12:57 وله خمیری 00:00:48
58 11:13:45 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:00:50
59 11:14:35 آرم تایم (حیوانات ماشینی) 00:00:25
60 11:15:00 حیوانات ماشینی - قسمت 66 00:10:44
61 11:25:44 کلیپ مسواک زدن -2 00:03:34
62 11:29:18 آرم استیشن توپ 00:00:23
63 11:29:41 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
64 11:30:06 نقاشی‌نقاشی - قسمت 67 00:13:33
65 11:43:39 وله خمیری 00:00:56
66 11:44:35 آرم تایم(ماجراهای ایوری) 00:00:25
67 11:45:00 ماجراهای ایوری - قسمت 44 00:07:42
68 11:52:42 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:48
69 11:54:30 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
70 11:54:46 آگهی بازرگانی 00:04:54
71 11:59:40 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:25
72 12:00:05 بیشه مثل‌ها - قسمت 15 00:08:20
73 12:08:25 مامان گلی - قسمت 5 00:04:18
74 12:12:43 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
75 12:12:59 اوم نوم 00:01:02
76 12:14:01 اعلام برنامه 00:00:35
77 12:14:36 آرم تایم(گردش‌های سه کوچولو) 00:00:25
78 12:15:01 گردش‌های سه کوچولو - قسمت 1 00:11:01
79 12:26:02 آنونس مجموعه حیوانات ماشینی 00:01:35
80 12:27:37 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
81 12:29:37 آرم تایم (اسکیمو‌ها) 00:00:25
82 12:30:02 اسکیموها - قسمت 11 00:09:30
83 12:39:32 آنونس مجموعه بچه‌های ساختمان گلها 00:01:02
84 12:40:34 آرم تایم(ماهی فضایی) 00:00:25
85 12:40:59 ماهی فضایی - قسمت 34 00:11:49
86 12:52:48 آرم تایم (آفتاب گردون) 00:00:25
87 12:53:13 آفتاب گردون - قسمت 59 00:08:16
88 13:01:29 آنونس مجموعه جزیره اسرار آمیز لالا 00:01:46
89 13:03:15 وله رگلاژ 00:00:46
90 13:04:01 باکس اذانگاهی ظهر 00:05:59
91 13:10:00 باکس اذانگاهی ظهر 00:06:00
92 13:16:00 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
93 13:16:22 شهر قصه - قسمت 93 00:05:59
94 13:22:21 کلیپ نقاشی 00:02:17
95 13:24:38 آگهی بازرگانی 00:05:01
96 13:29:39 آرم تایم(ماشا و آقا خرسه) 00:00:25
97 13:30:04 ماشا و آقا خرسه - قسمت 07 00:05:52
98 13:35:56 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:35
99 13:37:31 کلیپ ماهی 00:02:10
100 13:39:41 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 70 00:12:04
101 13:51:45 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
102 13:51:54 مامان گلی - قسمت 6 00:04:10
103 13:56:04 آگهی بازرگانی 00:03:56
104 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
105 14:00:50 آرم تایم (کنام‌ اژدها ) 00:00:25
106 14:01:15 کنام‌ اژدها - قسمت 47 00:21:07
107 14:22:22 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
108 14:23:52 پیام سلامت 00:00:46
109 14:24:38 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
110 14:29:38 آرم تایم (معما‌های بزرگ) 00:00:25
111 14:30:03 معماهای بزرگ پوآرو و مارپل - قسمت 6 00:23:12
112 14:53:15 آنونس مجموعه نبض رویش 00:02:00
113 14:55:15 کدو بدو 00:01:31
114 14:56:46 آگهی بازرگانی 00:02:49
115 14:59:35 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:25
116 15:00:00 یک‌دوسه‌خنده 00:21:55
117 15:21:55 تیزر سریال روزها 00:01:25
118 15:23:20 جان‌جان‌ها 00:06:16
119 15:29:36 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
120 15:30:01 ماجراهای دینو - قسمت 1 00:12:43
121 15:42:44 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
122 15:42:56 آرم تایم (عناصر) 00:00:25
123 15:43:21 عناصر - قسمت 20 00:12:47
124 15:56:08 اعلام برنامه 00:00:50
125 15:56:58 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
126 15:57:20 آگهی بازرگانی 00:02:19
127 15:59:39 آرم تایم (موزه-2) 00:00:25
128 16:00:04 موزه-2 - قسمت 6 00:17:51
129 16:17:55 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
130 16:22:55 کلیپ یک روز بودم 00:03:15
131 16:26:10 برنارد 00:03:03
132 16:29:13 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
133 16:29:35 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:25
134 16:30:00 ماجراهای نیلز - قسمت 20 00:22:37
135 16:52:37 تیزر مجموعه ورجه‌وورجه 00:00:41
136 16:53:18 اعلام برنامه 00:00:55
137 16:54:13 آنونس مجموعه روزها 00:02:00
138 16:56:13 ارم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
139 16:56:40 آگهی بازرگانی 00:02:54
140 16:59:34 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
141 16:59:59 قهرمانان تنیس - قسمت 32 00:21:40
142 17:21:39 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
143 17:22:15 رود رانر 00:06:07
144 17:28:22 تیزر مجموعه کنام اژدها 00:01:18
145 17:29:40 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
146 17:30:05 من هنرمندم - قسمت 62 00:23:27
147 17:53:32 اعلام برنامه 00:00:50
148 17:54:22 هم‌بازی 00:03:13
149 17:57:35 آگهی بازرگانی 00:02:08
150 17:59:43 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 00:00:25
151 18:00:08 کنام‌ اژدها - قسمت 48 00:21:37
152 18:21:45 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
153 18:26:45 تیزر اتفاق ساده 00:02:35
154 18:29:20 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
155 18:29:37 آرم تایم (راسوی کونگ‌فوکار) 00:00:25
156 18:30:02 راسوی کونگ‌فوکار - قسمت 30 00:12:13
157 18:42:15 آنونس مجموعه تندر 00:02:00
158 18:44:15 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
159 18:44:37 آرم تایم (پنگوئن‌های زبل) 00:00:25
160 18:45:02 پنگوئن‌های زبل - قسمت 30 00:10:57
161 18:55:59 اعلام برنامه 00:00:55
162 18:56:54 رالف 00:01:07
163 18:58:01 آگهی بازرگانی 00:01:34
164 18:59:35 آرم تایم (تندر) 00:00:25
165 19:00:00 تندر - قسمت 1 00:22:41
166 19:22:41 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
167 19:27:41 هم‌بازی 00:03:13
168 19:30:54 معماهای بزرگ پوآرو و مارپل - قسمت 7 00:23:32
169 19:54:26 اعلام برنامه 00:00:50
170 19:55:16 کلیپ از توی هر خیابان 00:03:02
171 19:58:18 آگهی بازرگانی 00:01:25
172 19:59:43 آرم تایم (بـیـنـوایـان) 00:00:25
173 20:00:08 بـیـنـوایـان - قسمت 45 00:23:43
174 20:23:51 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
175 20:24:27 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
176 20:29:27 روسای کوچک 00:05:02
177 20:34:29 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
178 20:34:56 وله رگلاژ 00:01:53
179 20:36:49 باکس اذانگاهی مغرب 00:05:11
180 20:42:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:04:03
181 20:46:03 وله ولادت حضرت معصومه (س) 00:00:25
182 20:46:28 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
183 20:47:06 لذت دانایی 00:04:36
184 20:51:42 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
185 20:53:41 کلیپ دوستی با کتاب 00:03:16
186 20:56:57 آنونس مجموعه عناصر 00:01:59
187 20:58:56 آگهی بازرگانی 00:00:39
188 20:59:35 آرم تایم (پهلوانان) 00:00:25
189 21:00:00 پهلوانان - قسمت 39 00:29:30
190 21:29:30 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
191 21:29:40 آرم تایم (خروس زیرک، روباه کلک) 00:00:25
192 21:30:05 خروس زیرک، روباه کلک - قسمت 15 00:17:38
193 21:47:43 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
194 21:52:43 هم‌بازی 00:03:13
195 21:55:56 ارم استیشن درخچه دایره 00:00:22
196 21:56:18 جورواجور 00:02:52
197 21:59:10 وله ولادت حضرت معصومه (س) 00:00:24
198 21:59:34 آرم تایم (آبشار سرنوشت) 00:00:25
199 21:59:59 آبشار سرنوشت - قسمت 13 00:24:42
200 22:24:41 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
201 22:25:03 تیزر اخراجی‌ها 00:03:06
202 22:28:09 سبک زندگی 00:01:16
203 22:29:25 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
204 22:29:35 آرم تایم (نبض رویش) 00:00:25
205 22:30:00 نبض رویش - قسمت 12 00:21:51
206 22:51:51 تیزر اتفاق ساده 00:02:35
207 22:54:26 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
208 22:59:26 آرم استیشن ماشین 00:00:14
209 22:59:40 آرم تایم (روزها) 00:00:25
210 23:00:05 روزها - قسمت 9 00:22:51
211 23:22:56 وله ولادت حضرت معصومه (س) 00:00:25
212 23:23:21 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:50
213 23:25:11 تیزر درها 00:01:44
214 23:26:55 شکرستان 00:02:02
215 23:28:57 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
216 23:29:35 آرم تایم (یک‌‌‌دو‌سه‌خنده) 00:00:25
217 23:30:00 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 42 00:21:55
218 23:51:55 تیزر هوشی در تعطیلات 00:01:08
219 23:53:03 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
220 23:53:39 هم‌بازی 00:03:13
221 23:56:52 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 00:02:00
222 23:58:52 وله ولادت حضرت معصومه (س) 00:00:24
223 23:59:16 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
224 23:59:33 شب بخیر بچه‌ها 00:00:27


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها