جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 حدیث 00:00:47
5 08:07:29 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:49 مامان گلی - قسمت 1 00:04:18
7 08:12:07 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:12:52 وله خمیری 00:00:44
9 08:13:36 آگهی بازرگانی 00:00:59
10 08:14:35 آرم تایم (گروه نجات) 00:00:25
11 08:15:00 گروه نجات - قسمت 10 00:11:08
12 08:26:08 آرم استیشن روز 00:00:20
13 08:26:28 کلیپ قالیبافی 00:03:20
14 08:29:48 آرم تایم (نیکا و داداشی ) 00:00:25
15 08:30:13 نیکا و داداشی - قسمت 25 00:09:45
16 08:39:58 آنونس مجموعه گردشهای سه کوچولو 00:02:00
17 08:41:58 جعبه حیوانات 00:01:53
18 08:43:51 وله خمیری 00:00:44
19 08:44:35 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:25
20 08:45:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 05 00:08:01
21 08:53:01 وله خمیری 00:00:29
22 08:53:30 آنونس مجموعه سلام توتو 00:02:00
23 08:55:30 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:56:05 کلیپ‌های مهدپویا- آموزش عدد 7 00:01:35
25 08:57:40 وله روابط عمومی-162 00:00:31
26 08:58:11 آگهی بازرگانی 00:01:24
27 08:59:35 آرم تایم (تی‌تی) 00:00:25
28 09:00:00 تی‌تی - قسمت 18 00:11:09
29 09:11:09 مامان گلی - قسمت 2 00:04:21
30 09:15:30 آرم تایم(گردش‌های سه کوچولو) 00:00:25
31 09:15:55 گردش‌های سه کوچولو - قسمت 32 00:11:01
32 09:26:56 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:27:41 وله خمیری 00:00:51
34 09:28:32 اوم نوم 00:01:03
35 09:29:35 آرم تایم (تامی تراکتور) 00:00:25
36 09:30:00 تامی تراکتور - قسمت 08 00:10:42
37 09:40:42 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
38 09:40:58 لالبی 00:01:40
39 09:42:38 آنونس مجموعه تی‌تی 00:02:00
40 09:44:38 آرم تایم(سلام توتو) 00:00:25
41 09:45:03 سلام توتو - قسمت 20 00:08:08
42 09:53:11 وله خمیری 00:00:30
43 09:53:41 دیپ‌داپ 00:02:31
44 09:56:12 آگهی بازرگانی 00:03:23
45 09:59:35 آرم تایم(تیپ و تاپ) 00:00:25
46 10:00:00 تیپ و تاپ - قسمت 09 00:06:57
47 10:06:57 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
48 10:07:06 مول 00:05:05
49 10:12:11 کلیپ‌های مهدپویا- پا-1 00:00:41
50 10:12:52 آنونس مجموعه گروه نجات 00:01:43
51 10:14:35 آرم تایم (ماجراهای دانا و ببری‎) 00:00:25
52 10:15:00 ماجراهای دانا و ببری‎ - قسمت 03 00:09:11
53 10:24:11 اعلام هفتگی پویا 00:06:00
54 10:30:11 آرم تایم(میمونک و فیلی) 00:00:25
55 10:30:36 میمونک و فیلی - قسمت 10 00:06:47
56 10:37:23 وله خمیری 00:00:49
57 10:38:12 مامان گلی - قسمت 3 00:04:55
58 10:43:07 اعلام برنامه 00:00:35
59 10:43:42 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
60 10:44:35 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:25
61 10:45:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 06 00:08:23
62 10:53:23 اعلام برنامه 00:00:45
63 10:54:08 وله خمیری 00:00:55
64 10:55:03 آگهی بازرگانی 00:04:34
65 10:59:37 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
66 11:00:02 شهر قصه - قسمت 28 00:05:45
67 11:05:47 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
68 11:06:03 مامان گلی - قسمت 4 00:04:12
69 11:10:15 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
70 11:10:38 ماموک 00:02:58
71 11:13:36 کلیپ‌های مهدپویا- پا-2 00:01:05
72 11:14:41 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:25
73 11:15:06 نیکا و داداشی - قسمت 27 00:09:51
74 11:24:57 وله روابط عمومی-162 00:00:31
75 11:25:28 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
76 11:25:37 ترو ترو 00:03:33
77 11:29:10 وله خمیری 00:00:25
78 11:29:35 آرم تایم (اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:25
79 11:30:00 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 12 00:12:00
80 11:42:00 آنونس مجموعه ماجراهای دانا و ببری 00:01:33
81 11:43:33 آرم تایم (گروه نجات) 00:00:25
82 11:43:58 گروه نجات - قسمت 11 00:11:16
83 11:55:14 آگهی بازرگانی 00:04:23
84 11:59:37 آرم تایم (تی‌تی) 00:00:25
85 12:00:02 تی‌تی - قسمت 17 00:11:09
86 12:11:11 اعلام برنامه 00:00:35
87 12:11:46 مامان گلی - قسمت 5 00:04:01
88 12:15:47 گردش‌های سه کوچولو - قسمت 31 00:11:01
89 12:26:48 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
90 12:26:57 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:51
91 12:28:48 اعلام برنامه 00:00:45
92 12:29:33 آرم تایم (تامی تراکتور) 00:00:25
93 12:29:58 تامی تراکتور - قسمت 07 00:10:27
94 12:40:25 وله خمیری 00:00:48
95 12:41:13 کلیپ‌های مهدپویا- پا3 00:01:35
96 12:42:48 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:41
97 12:44:29 آرم تایم(سلام توتو) 00:00:25
98 12:44:54 سلام توتو - قسمت 19 00:08:07
99 12:53:01 آرم تایم (آفتاب گردون) 00:00:25
100 12:53:26 آفتاب گردون - قسمت 89 00:08:37
101 13:02:03 وله رگلاژ 00:00:58
102 13:03:01 باکس اذانگاهی ظهر 00:05:59
103 13:09:00 باکس اذانگاهی ظهر 00:06:00
104 13:15:00 آرم استیشن بادکنکهای رنگی2 00:00:24
105 13:15:24 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
106 13:15:49 شهر قصه - قسمت 27 00:05:56
107 13:21:45 وله روابط عمومی-162 00:00:31
108 13:22:16 آنونس مجموعه نیکا و داداشی 00:02:20
109 13:24:36 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
110 13:24:58 آگهی بازرگانی 00:04:42
111 13:29:40 آرم تایم(میمونک و فیلی) 00:00:25
112 13:30:05 میمونک و فیلی - قسمت 09 00:06:50
113 13:36:55 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
114 13:37:04 وله خمیری 00:00:44
115 13:37:48 اگه گفتی این چیه؟-11 00:00:32
116 13:38:20 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
117 13:38:36 آرم تایم (اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:25
118 13:39:01 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 11 00:12:20
119 13:51:21 مامان گلی - قسمت 6 00:04:07
120 13:55:28 آگهی بازرگانی 00:04:32
121 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
122 14:00:50 آرم تایم (نگهبانان شیردل ) 00:00:25
123 14:01:15 نگهبانان شیردل - قسمت 16 00:22:49
124 14:24:04 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
125 14:29:04 وله روابط عمومی 00:00:28
126 14:29:32 آرم تایم (معماهای بزرگ پوآرو و مارپل) 00:00:25
127 14:29:57 معماهای بزرگ پوآرو و مارپل - قسمت 28 00:24:04
128 14:54:01 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
129 14:54:11 آنونس مجموعه بچه رئیس 00:01:49
130 14:56:00 آگهی بازرگانی 00:04:05
131 15:00:05 آرم تایم (داستان‌های الوند) 00:00:25
132 15:00:30 داستان‌های الوند - قسمت 17 00:25:54
133 15:26:24 آنونس مجموعه بوستان سعدی 00:01:55
134 15:28:19 اعلام برنامه 00:00:55
135 15:29:14 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
136 15:29:41 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
137 15:30:06 ماجراهای دینو - قسمت 22 00:12:43
138 15:42:49 آرم تایم (عناصر) 00:00:25
139 15:43:14 عناصر - قسمت 42 00:12:51
140 15:56:05 آگهی بازرگانی 00:04:16
141 16:00:21 گزارش نمایشگاه نوشت افزار - قسمت 1 00:55:00
142 16:55:21 اعلام برنامه 00:00:55
143 16:56:16 آگهی بازرگانی 00:04:08
144 17:00:24 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
145 17:00:49 قهرمانان تنیس - قسمت 54 00:21:59
146 17:22:48 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
147 17:27:48 سبک زندگی 00:01:36
148 17:29:24 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
149 17:29:34 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
150 17:29:59 من هنرمندم - قسمت 75 00:20:42
151 17:50:41 اعلام برنامه 00:00:50
152 17:51:31 دزد ناشی 00:01:17
153 17:52:48 تیزر سریال روزها 00:02:00
154 17:54:48 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
155 17:55:05 آگهی بازرگانی 00:04:36
156 17:59:41 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:25
157 18:00:06 نگهبانان شیردل - قسمت 17 00:22:50
158 18:22:56 آرم استیشن جوجه‌های رنگی 00:00:38
159 18:23:34 برنارد 00:02:40
160 18:26:14 تیزر تابستانی نهال 00:03:20
161 18:29:34 آرم تایم (بوستان سعدی) 00:00:25
162 18:29:59 بوستان سعدی - قسمت 10 00:11:54
163 18:41:53 ارم تایم (میشا) 00:00:25
164 18:42:18 میشا - قسمت 24 00:10:45
165 18:53:03 آنونس مجموعه ماجراهای نیلز 00:02:00
166 18:55:03 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
167 18:55:58 آگهی بازرگانی 00:03:48
168 18:59:46 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:25
169 19:00:11 مثل‌نامه - قسمت 12 00:11:32
170 19:11:43 تیزر تابستانی نهال 00:03:20
171 19:15:03 آرم تایم (این چیه) 00:00:25
172 19:15:28 این چیه - 5 00:12:08
173 19:27:36 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
174 19:27:53 تیزر درها 00:01:44
175 19:29:37 آرم تایم (معماهای بزرگ پوآرو و مارپل) 00:00:25
176 19:30:02 معماهای بزرگ پوآرو و مارپل - قسمت 29 00:23:28
177 19:53:30 آگهی بازرگانی 00:04:16
178 19:57:46 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
179 19:58:22 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
180 20:03:22 لذت دانایی 00:04:36
181 20:07:58 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
182 20:09:28 وله رگلاژ 00:00:57
183 20:10:25 باکس اذانگاهی مغرب 00:05:35
184 20:16:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:04:03
185 20:20:03 هم‌بازی 00:03:14
186 20:23:17 تیزر ترک 00:03:39
187 20:26:56 لئون 00:02:39
188 20:29:35 آرم تایم (عناصر) 00:00:25
189 20:30:00 عناصر - قسمت 41 00:12:56
190 20:42:56 موسیقی فیلم بینوایان-2 00:01:29
191 20:44:25 ارم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
192 20:44:35 آرم تایم (بره ناقلا) 00:00:25
193 20:45:00 بره ناقلا 00:06:38
194 20:51:38 تیزر به همین سادگی 00:03:07
195 20:54:45 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 00:02:00
196 20:56:45 پیام سلامت 00:00:46
197 20:57:31 آگهی بازرگانی 00:02:05
198 20:59:36 آرم تایم (موزه-2) 00:00:25
199 21:00:01 موزه-2 - قسمت 05 00:17:38
200 21:17:39 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
201 21:22:39 رود رانر 00:05:27
202 21:28:06 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
203 21:29:36 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:25
204 21:30:01 ماجراهای نیلز - قسمت 41 00:24:09
205 21:54:10 تیزر تعقیب 00:01:28
206 21:55:38 هم‌بازی 00:03:14
207 21:58:52 ارم استیشن شب و روز 00:00:55
208 21:59:47 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
209 22:00:12 قهرمانان تنیس - قسمت 53 00:21:41
210 22:21:53 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
211 22:22:15 ماجراهای دانی 00:02:22
212 22:24:37 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
213 22:29:37 آرم تایم (بوستان سعدی) 00:00:25
214 22:30:02 بوستان سعدی - قسمت 09 00:10:21
215 22:40:23 وله روابط عمومی 00:00:28
216 22:40:51 کلیپ کتاب 00:03:09
217 22:44:00 تیزر مجموعه بچه رئیس 00:01:33
218 22:45:33 آرم تایم (میشا ) 00:00:25
219 22:45:58 میشا - قسمت 3 00:10:33
220 22:56:31 آنونس مجموعه عناصر 00:02:00
221 22:58:31 رالف 00:01:04
222 22:59:35 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:25
223 23:00:00 مثل‌نامه - قسمت 11 00:12:49
224 23:12:49 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
225 23:13:16 سبک زندگی 00:01:08
226 23:14:24 آرم تایم (این چیه) 00:00:25
227 23:14:49 این چیه - 5 00:12:26
228 23:27:15 تیزر تابستانی نهال 00:03:20
229 23:30:35 داستان‌های الوند - قسمت 17 00:25:54
230 23:56:29 هم‌بازی 00:03:22
231 23:59:51 شب بخیر بچه‌ها 00:00:09


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها