جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:47
4 08:06:18 حدیث 00:00:43
5 08:07:01 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:21 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:06 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
8 08:10:06 آرم استیشن تقویم روز پویا 00:00:18
9 08:10:24 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:43
10 08:12:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
11 08:13:00 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
12 08:13:33 آگهی بازرگانی 00:01:15
13 08:14:48 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
14 08:15:13 نقاشی‌نقاشی - قسمت 73 00:13:37
15 08:28:50 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
16 08:29:48 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:25
17 08:30:13 سارا و اردک - قسمت 60 00:06:53
18 08:37:06 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
19 08:37:15 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
20 08:43:45 نقاشی کنیم 00:00:50
21 08:44:35 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
22 08:45:00 شهر قصه - قسمت 24 00:06:11
23 08:51:11 آرم استیشن روز 00:00:20
24 08:51:31 لالبی 00:01:08
25 08:52:39 کاردستی‌های مهدپویا-خانه 00:02:25
26 08:55:04 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:33
27 08:56:37 اعلام برنامه 00:00:35
28 08:57:12 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
29 08:57:45 آگهی بازرگانی 00:02:11
30 08:59:56 آرم تایم (لویی) 00:00:25
31 09:00:21 لویی - قسمت 25 00:06:47
32 09:07:08 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
33 09:07:31 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
34 09:09:33 وله روابط عمومی-162 00:00:22
35 09:09:55 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
36 09:12:59 آنونس مجموعه نیلویا 00:02:00
37 09:14:59 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
38 09:15:24 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 36 00:06:55
39 09:22:19 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
40 09:22:28 آنونس مجموعه لویی 00:02:03
41 09:24:31 کلیپ‌مهدپویا- صدا- حس‌شنوایی 00:02:26
42 09:26:57 وله خمیری 00:00:36
43 09:27:33 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
44 09:28:50 اعلام برنامه 00:00:45
45 09:29:35 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:25
46 09:30:00 پهلوانان پویا - قسمت 2 00:14:25
47 09:44:25 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
48 09:44:41 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
49 09:45:06 نیلویا - قسمت 15 00:06:20
50 09:51:26 کلیپ دعا 00:02:54
51 09:54:20 وله روابط عمومی-162 00:00:22
52 09:54:42 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
53 09:55:15 آگهی بازرگانی 00:04:40
54 09:59:55 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
55 10:00:20 پیم و پم - قسمت 74 00:12:32
56 10:12:52 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:17
57 10:13:09 پیم و پم اینا 00:09:00
58 10:22:09 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
59 10:22:33 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:43
60 10:24:16 مولانگ 00:03:16
61 10:27:32 آنونس مجموعه نیلویا 00:02:00
62 10:29:32 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
63 10:29:41 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
64 10:30:06 قطارها - قسمت 64 00:05:14
65 10:35:20 کلیپ شاپرک 00:03:26
66 10:38:46 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
67 10:39:09 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:02:00
68 10:41:09 اعلام برنامه 00:00:35
69 10:41:44 کاردستی‌های مهد پویا-کوه کاغذی 00:02:47
70 10:44:31 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
71 10:44:40 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:25
72 10:45:05 اتل متل یه جنگل - قسمت 34 00:08:23
73 10:53:28 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
74 10:54:45 اعلام برنامه 00:00:45
75 10:55:30 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
76 10:56:03 آگهی بازرگانی 00:04:23
77 11:00:26 شهر قصه - قسمت 25 00:07:43
78 11:08:09 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
79 11:14:39 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
80 11:15:04 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 37 00:07:23
81 11:22:27 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
82 11:23:20 آنونس مجموعه نیلویا 00:02:00
83 11:25:20 کلیپ قصه باران 00:02:46
84 11:28:06 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:33
85 11:29:39 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
86 11:30:04 نقاشی‌نقاشی - قسمت 74 00:14:44
87 11:44:48 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
88 11:45:11 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
89 11:46:28 آرم استیشن تقویم روز پویا 00:00:18
90 11:46:46 آنونس مجموعه پیم و پم 00:02:02
91 11:48:48 وله رگلاژ 00:00:44
92 11:49:32 جشن نماز 00:05:28
93 11:55:00 جشن نماز 00:05:47
94 12:00:47 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
95 12:01:20 آگهی بازرگانی 00:03:27
96 12:04:47 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:25
97 12:05:12 آفتاب‌گردون - قسمت 74 00:09:27
98 12:14:39 اعلام برنامه 00:00:35
99 12:15:14 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:25
100 12:15:39 سارا و اردک - قسمت 61 00:06:53
101 12:22:32 ماجراهای سعید 00:04:56
102 12:27:28 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
103 12:27:54 آنونس مجموعه پیم و پم 00:02:02
104 12:29:56 آرم تایم (لویی) 00:00:25
105 12:30:21 لویی - قسمت 26 00:06:46
106 12:37:07 وله روابط عمومی-162 00:00:22
107 12:37:29 آنونس مجموعه قطارها 00:02:00
108 12:39:29 کاردستی‌های مهد پویا-صندلی کاغذی 00:04:17
109 12:43:46 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
110 12:44:44 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
111 12:45:09 نیلویا - قسمت 14 00:06:29
112 12:51:38 کلیپ نمره بیست 00:01:52
113 12:53:30 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
114 13:00:00 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
115 13:00:25 پیم و پم - قسمت 73 00:12:55
116 13:13:20 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:17
117 13:13:37 پیم و پم اینا 00:09:00
118 13:22:37 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
119 13:22:46 کلیپ‌های مهد پویا-کوه 00:02:47
120 13:25:33 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
121 13:26:06 آگهی بازرگانی 00:03:31
122 13:29:37 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
123 13:30:02 قطارها - قسمت 63 00:05:14
124 13:35:16 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
125 13:38:14 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
126 13:38:38 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
127 13:39:36 ترو ترو 00:03:28
128 13:43:04 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:33
129 13:44:37 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:25
130 13:45:02 اتل متل یه جنگل - قسمت 33 00:08:31
131 13:53:33 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
132 13:53:49 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
133 13:55:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
134 13:56:09 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
135 13:56:42 آگهی بازرگانی 00:03:18
136 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
137 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
138 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:42
139 14:08:03 آرم تایم (سینمایی هورتن) 00:00:25
140 14:08:28 سینمایی هورتن 01:14:20
141 15:22:48 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
142 15:23:26 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
143 15:24:17 آنونس سینمایی ماداگاسکار2 00:02:00
144 15:26:17 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
145 15:26:40 آگهی بازرگانی 00:03:07
146 15:29:47 آرم تایم (داستان‌های اردک) 00:00:25
147 15:30:12 داستان‌های اردک - قسمت 21 00:21:03
148 15:51:15 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
149 15:51:25 آنونس مجموعه داستان‌ آنه شرلی 00:02:18
150 15:53:43 گنجینه 00:01:04
151 15:54:47 اعلام برنامه 00:00:50
152 15:55:37 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
153 15:56:00 آگهی بازرگانی 00:03:59
154 15:59:59 مهارت‌های زندگی - قسمت 292 00:15:11
155 16:15:10 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
156 16:15:22 همسایه ها-4 - قسمت 20 00:11:56
157 16:27:18 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
158 16:27:40 آنونس مجموعه موزه 00:02:09
159 16:29:49 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
160 16:30:40 تندر - قسمت 29 00:24:09
161 16:54:49 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
162 16:55:16 آنونس مجموعه قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 00:02:09
163 16:57:25 آنونس سینمایی ماداگاسکار2 00:02:00
164 16:59:25 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
165 16:59:35 وله رگلاژ 00:00:25
166 17:00:00 بسته تلاوت قرآن 00:11:00
167 17:11:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:17:30
168 17:28:30 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
169 17:28:53 آگهی بازرگانی 00:03:30
170 17:32:23 آبشار سرنوشت - قسمت 54 00:23:59
171 17:56:22 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
172 17:56:39 آنونس مجموعه داستان‌های اردک 00:02:12
173 17:58:51 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
174 17:59:42 آرم تایم (داستان‌ آنه شرلی) 00:00:25
175 18:00:07 داستان‌ آنه شرلی - قسمت 33 00:23:45
176 18:23:52 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
177 18:24:04 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 00:02:08
178 18:26:12 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
179 18:26:35 آگهی بازرگانی 00:03:14
180 18:29:49 آرم تایم(جزیره دانش) 00:00:25
181 18:30:14 جزیره دانش - قسمت 47 00:29:46
182 19:00:00 آگهی بازرگانی 00:03:06
183 19:03:06 کارآگاه درختی - قسمت 19 00:08:25
184 19:11:31 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
185 19:12:26 آنونس مجموعه صلح‌بانان 00:02:09
186 19:14:35 آرم تایم (این چطور کار می‌کنه؟) 00:00:25
187 19:15:00 این چطور کار می‌کنه؟ - قسمت 19 00:12:43
188 19:27:43 کلیپ کتاب 00:02:10
189 19:29:53 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
190 19:30:18 قهرمانان تنیس - قسمت 115 00:20:44
191 19:51:02 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
192 19:51:40 آنونس سینمایی مادگاسکار2 00:02:00
193 19:53:40 سبک زندگی 00:01:43
194 19:55:23 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
195 19:55:46 آگهی بازرگانی 00:04:16
196 20:00:02 موزه-2 - قسمت 5 00:16:45
197 20:16:47 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
198 20:17:23 آنونس مجموعه مینا و دوستان 00:02:00
199 20:19:23 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
200 20:19:40 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
201 20:20:31 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
202 20:21:48 آنونس سینمایی مادگاسکار2 00:02:00
203 20:23:48 خال‌خالی 00:03:41
204 20:27:29 آنونس مجموعه داستان‌ آنه شرلی 00:02:18
205 20:29:47 آرم تایم (قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 00:00:25
206 20:30:12 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 9 00:15:44
207 20:45:56 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
208 20:47:26 سبک زندگی 00:01:36
209 20:49:02 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
210 20:54:02 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
211 20:54:53 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
212 20:55:16 آگهی بازرگانی 00:04:21
213 20:59:37 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
214 21:00:02 ماشیناسورها - قسمت 32 00:22:44
215 21:22:46 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
216 21:23:41 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
217 21:24:32 گنجینه 00:00:48
218 21:25:20 آنونس مجموعه جزیره دانش 00:02:27
219 21:27:47 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
220 21:29:35 وله راه ارتباطی نهال 00:00:24
221 21:29:59 بسته شبانگاهی - قسمت 68 00:30:00
222 21:59:59 شب بخیر بچه‌ها 00:00:01


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها