جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 حدیث 00:00:29
5 08:06:34 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:54 کلیپ دو دوست 00:02:38
7 08:09:32 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:10:17 جعبه حیوانات 00:01:28
9 08:11:45 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
10 08:13:02 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
11 08:13:35 آگهی بازرگانی 00:01:15
12 08:14:50 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
13 08:15:15 نقاشی‌نقاشی - قسمت 74 00:14:44
14 08:29:59 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:25
15 08:30:24 سارا و اردک - قسمت 61 00:06:53
16 08:37:17 آرم استیشن روز 00:00:20
17 08:37:37 آنونس مجموعه لویی 00:02:03
18 08:39:40 وله خمیری 00:00:38
19 08:40:18 آنونس مجموعه پیم و پم 00:02:02
20 08:42:20 کلیپ‌ پروانه 00:02:15
21 08:44:35 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
22 08:45:00 شهر قصه - قسمت 25 00:07:43
23 08:52:43 آرم استیشن توپ 00:00:23
24 08:53:06 آنونس مجموعه نیلویا 00:02:00
25 08:55:06 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
26 08:55:24 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
27 08:56:22 اعلام برنامه 00:00:35
28 08:56:57 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
29 08:57:30 آگهی بازرگانی 00:02:11
30 08:59:41 آرم تایم (لویی) 00:00:25
31 09:00:06 لویی - قسمت 26 00:06:46
32 09:06:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
33 09:07:01 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:33
34 09:08:34 وله خمیری 00:00:58
35 09:09:32 اگه گفتی این چیه؟10 00:00:32
36 09:10:04 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:43
37 09:11:47 نقاشی کنیم 00:00:48
38 09:12:35 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
39 09:14:37 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
40 09:15:02 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 37 00:07:23
41 09:22:25 وله روابط عمومی-162 00:00:22
42 09:22:47 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:02:00
43 09:24:47 کاردستی‌های مهد پویا-آدم برفی 00:04:03
44 09:28:50 اعلام برنامه 00:00:45
45 09:29:35 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:25
46 09:30:00 پهلوانان پویا - قسمت 3 00:13:11
47 09:43:11 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
48 09:43:20 آنونس مجموعه قطارها 00:02:00
49 09:45:20 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
50 09:45:36 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
51 09:46:01 نیلویا - قسمت 16 00:06:22
52 09:52:23 کلیپ ماهی 00:02:21
53 09:54:44 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
54 09:55:08 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
55 09:55:41 آگهی بازرگانی 00:04:40
56 10:00:21 پیم و پم - قسمت 75 00:11:34
57 10:11:55 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:17
58 10:12:12 پیم و پم اینا 00:09:32
59 10:21:44 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
60 10:22:02 لالبی 00:01:30
61 10:23:32 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستاش 00:02:00
62 10:25:32 کاردستی‌های مهدپویا-خانه 00:02:37
63 10:28:09 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:02:02
64 10:30:11 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
65 10:30:36 قطارها - قسمت 65 00:05:16
66 10:35:52 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
67 10:39:04 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
68 10:41:06 آنونس مجموعه پیم و پم 00:02:02
69 10:43:08 اعلام برنامه 00:00:35
70 10:43:43 اوم نوم 00:00:59
71 10:44:42 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
72 10:44:58 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:25
73 10:45:23 اتل متل یه جنگل - قسمت 35 00:08:42
74 10:54:05 اعلام برنامه 00:00:45
75 10:54:50 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
76 10:55:23 آگهی بازرگانی 00:04:50
77 11:00:13 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
78 11:00:38 شهر قصه - قسمت 26 00:06:30
79 11:07:08 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
80 11:07:31 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:50
81 11:08:21 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
82 11:14:51 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
83 11:15:16 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 38 00:07:21
84 11:22:37 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
85 11:23:54 کلیپ‌مهد پویا-پرچم‌‌کشورها 00:02:18
86 11:26:12 آنونس مجموعه لویی 00:02:03
87 11:28:15 وله روابط عمومی-162 00:00:22
88 11:28:37 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:33
89 11:30:10 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
90 11:30:35 نقاشی‌نقاشی - قسمت 75 00:14:15
91 11:44:50 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
92 11:45:48 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
93 11:46:41 یاپ یاپس 00:01:52
94 11:48:33 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:02:02
95 11:50:35 وله رگلاژ 00:01:13
96 11:51:48 جشن نماز 00:04:12
97 11:56:00 جشن نماز 00:05:53
98 12:01:53 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
99 12:02:26 آگهی بازرگانی 00:03:20
100 12:05:46 آفتاب‌گردون - قسمت 75 00:07:09
101 12:12:55 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
102 12:13:13 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
103 12:14:11 اعلام برنامه 00:00:35
104 12:14:46 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:25
105 12:15:11 سارا و اردک - قسمت 62 00:06:34
106 12:21:45 آرم استیشن روز 00:00:20
107 12:22:05 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
108 12:23:22 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
109 12:29:52 آرم تایم (لویی) 00:00:25
110 12:30:17 لویی - قسمت 27 00:06:39
111 12:36:56 ارم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
112 12:37:20 آنونس مجموعه پیم و پم 00:02:02
113 12:39:22 مولانگ 00:03:23
114 12:42:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
115 12:43:01 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:43
116 12:44:44 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
117 12:45:09 نیلویا - قسمت 15 00:06:20
118 12:51:29 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
119 12:54:27 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
120 12:54:36 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
121 12:55:53 لالبی 00:01:46
122 12:57:39 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:02:00
123 12:59:39 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
124 13:00:04 پیم و پم - قسمت 74 00:12:32
125 13:12:36 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:17
126 13:12:53 پیم و پم اینا 00:09:00
127 13:21:53 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
128 13:22:02 کلیپ‌های مهدپویا-صداحس‌شنوایی 00:02:26
129 13:24:28 وله روابط عمومی-162 00:00:22
130 13:24:50 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
131 13:25:23 آگهی بازرگانی 00:04:25
132 13:29:48 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
133 13:30:13 قطارها - قسمت 64 00:05:14
134 13:35:27 کلیپ شاپرک 00:03:26
135 13:38:53 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
136 13:39:15 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
137 13:41:17 مولانگ 00:03:21
138 13:44:38 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:25
139 13:45:03 اتل متل یه جنگل - قسمت 34 00:08:23
140 13:53:26 وله روابط عمومی-162 00:00:22
141 13:53:48 من یک حیوان هستم 00:01:56
142 13:55:44 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
143 13:56:17 آگهی بازرگانی 00:03:43
144 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
145 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
146 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:35
147 14:07:56 آرم تایم (سینمایی ماداگاسکار2) 00:00:25
148 14:08:21 سینمایی مادگاسکار-2 01:00:56
149 15:09:17 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
150 15:09:27 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
151 15:14:27 خانواده من - قسمت 12 00:09:06
152 15:23:33 ارم استیشن درختچه دایره 00:00:22
153 15:23:55 سبک زندگی 00:00:57
154 15:24:52 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
155 15:25:43 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
156 15:26:06 آگهی بازرگانی 00:03:45
157 15:29:51 آرم تایم (داستان‌های اردک) 00:00:25
158 15:30:16 داستان‌های اردک - قسمت 22 00:21:28
159 15:51:44 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
160 15:51:56 اعلام برنامه 00:00:50
161 15:52:46 آنونس مجموعه موزه 00:02:09
162 15:54:55 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
163 15:55:18 آگهی بازرگانی 00:04:50
164 16:00:08 مهارت‌های زندگی - قسمت 293 00:13:29
165 16:13:37 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
166 16:14:32 تیزر حین پخش مجموعه خوش‌مزه 00:01:05
167 16:15:37 همسایه ها-4 - قسمت 21 00:11:47
168 16:27:24 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
169 16:27:34 گنجینه 00:00:36
170 16:28:10 آنونس مجموعه من می‌خونم تو گوش کن 00:02:01
171 16:30:11 تندر - قسمت 30 00:22:40
172 16:52:51 کلیپ انتظار یار 00:06:00
173 16:58:51 وله رگلاژ 00:01:11
174 17:00:02 بسته تلاوت قرآن 00:10:58
175 17:11:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:17:01
176 17:28:01 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
177 17:28:11 آگهی بازرگانی 00:03:42
178 17:31:53 آبشار سرنوشت - قسمت 55 00:24:14
179 17:56:07 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
180 17:56:34 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
181 17:57:51 آنونس مجموعه رویاسوار 00:02:00
182 17:59:51 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:25
183 18:00:16 داستان‌ آنه شرلی - قسمت 34 00:22:46
184 18:23:02 اعلام برنامه 00:00:50
185 18:23:52 آنونس مجموعه این چطور کار میکنه 00:02:00
186 18:25:52 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
187 18:26:15 آگهی بازرگانی 00:03:51
188 18:30:06 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:25
189 18:30:31 جزیره دانش - قسمت 48 00:20:43
190 18:51:14 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
191 18:51:52 کلیپ آقا سلام 00:02:59
192 18:54:51 اعلام برنامه 00:00:55
193 18:55:46 سبک زندگی 00:00:53
194 18:56:39 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
195 18:57:02 آگهی بازرگانی 00:03:30
196 19:00:32 داستان‌های اردک - قسمت 21 00:21:03
197 19:21:35 تیزر مجومعه کارگاه درختی 00:02:02
198 19:23:37 جورواجور 00:03:02
199 19:26:39 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
200 19:27:30 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
201 19:29:18 وله روابط عمومی-162 00:00:27
202 19:29:45 آرم تایم (آبشار سرنوشت ) 00:00:25
203 19:30:10 آبشار سرنوشت - قسمت 54 00:23:59
204 19:54:09 اعلام برنامه 00:00:50
205 19:54:59 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
206 19:55:22 آگهی بازرگانی 00:04:41
207 20:00:03 مهارت‌های زندگی - قسمت 292 00:15:11
208 20:15:14 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
209 20:15:24 همسایه ها-4 - قسمت 20 00:11:56
210 20:27:20 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
211 20:27:47 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:02:17
212 20:30:04 تندر - قسمت 29 00:24:09
213 20:54:13 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
214 20:54:49 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
215 20:55:40 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
216 20:56:03 آگهی بازرگانی 00:04:22
217 21:00:25 داستان‌ آنه شرلی - قسمت 33 00:23:45
218 21:24:10 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
219 21:24:22 گنجینه 00:00:41
220 21:25:03 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
221 21:26:33 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
222 21:29:35 وله راه ارتباطی نهال 00:00:27
223 21:30:02 بسته شبانگاهی - قسمت 75 00:29:57
224 21:59:59 شب بخیر بچه‌ها 00:00:01


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها