جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:06:29
4 08:09:00 حدیث 00:00:19
5 08:09:19 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:09:39 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-2 00:02:03
7 08:11:42 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:12:27 اوم نوم 00:01:07
9 08:13:34 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:14:07 آگهی بازرگانی 00:01:14
11 08:15:21 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
12 08:15:41 نقاشی‌نقاشی - قسمت 76 00:14:00
13 08:29:41 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:20
14 08:30:01 سارا و اردک - قسمت 63 00:06:53
15 08:36:54 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
16 08:43:24 کلیپ سلام 00:01:21
17 08:44:45 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
18 08:45:05 شهر قصه - قسمت 27 00:05:02
19 08:50:07 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:50:42 ترو ترو 00:03:36
21 08:54:18 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:01:30
22 08:55:48 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
23 08:57:05 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
24 08:57:38 آگهی بازرگانی 00:02:20
25 08:59:58 آرم تایم (لویی) 00:00:20
26 09:00:18 لویی - قسمت 28 00:06:44
27 09:07:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
28 09:08:32 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
29 09:09:30 کلیپ‌های مهدپویا- خمیر و آرد نانوایی 00:02:06
30 09:11:36 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
31 09:11:52 دیپ‌داپ 00:02:56
32 09:14:48 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
33 09:15:08 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 39 00:07:00
34 09:22:08 اعلام برنامه 00:00:45
35 09:22:53 کلیپ شادی 00:02:35
36 09:25:28 آنونس مجموعه نيلويا 00:01:30
37 09:26:58 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
38 09:28:15 یاپ یاپس 00:01:47
39 09:30:02 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
40 09:30:22 پهلوانان پویا - قسمت 5 00:14:34
41 09:44:56 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
42 09:45:16 نیلویا - قسمت 18 00:06:22
43 09:51:38 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
44 09:52:36 آنونس مجموعه قطارها 00:01:30
45 09:54:06 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
46 09:54:38 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
47 09:55:11 آگهی بازرگانی 00:04:59
48 10:00:10 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:20
49 10:00:30 پیم و پم - قسمت 77 00:13:41
50 10:14:11 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:20
51 10:14:31 پیم و پم اینا 00:08:57
52 10:23:28 آرم استیشن روز 00:00:20
53 10:23:48 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
54 10:24:36 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
55 10:26:06 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
56 10:28:23 آرم استیشن جعبه بادکنک ها 00:00:09
57 10:28:32 جعبه حیوانات 00:01:35
58 10:30:07 آرم تایم(قطارها) 00:00:20
59 10:30:27 قطارها - قسمت 67 00:05:33
60 10:36:00 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:31
61 10:36:31 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
62 10:43:01 کلیپ‌های مهدپویا- لباس گرم 00:02:00
63 10:45:01 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
64 10:45:21 اتل متل یه جنگل - قسمت 37 00:08:50
65 10:54:11 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
66 10:54:44 آگهی بازرگانی 00:04:57
67 10:59:41 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
68 11:00:01 شهر قصه - قسمت 28 00:06:34
69 11:06:35 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
70 11:06:53 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
71 11:08:53 آنونس مجموعه آفتاب‌گردون 00:01:30
72 11:10:23 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
73 11:11:40 کاردستی‌های مهدپویا-چتر 00:03:31
74 11:15:11 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
75 11:15:31 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 40 00:06:56
76 11:22:27 وله روابط عمومی-162 00:00:22
77 11:22:49 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
78 11:25:53 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
79 11:27:23 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
80 11:28:21 من یک حیوان هستم 00:01:48
81 11:30:09 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
82 11:30:29 نقاشی‌نقاشی - قسمت 77 00:14:13
83 11:44:42 آنونس مجموعه لویی 00:01:30
84 11:46:12 تو تی تو 00:02:17
85 11:48:29 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
86 11:49:17 تیزر نوگلان قرآنی 00:01:09
87 11:50:26 حدیث 00:00:22
88 11:50:48 وله رگلاژ 00:00:50
89 11:51:38 جشن نماز 00:05:22
90 11:57:00 جشن نماز 00:05:49
91 12:02:49 آگهی بازرگانی 00:02:47
92 12:05:36 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
93 12:05:56 آفتاب‌گردون - قسمت 77 00:07:58
94 12:13:54 تیزر نوگلان قرآنی 00:01:09
95 12:15:03 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:20
96 12:15:23 سارا و اردک - قسمت 64 00:06:47
97 12:22:10 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
98 12:22:28 کلیپ‌های مهدپویا- باد-3 00:02:09
99 12:24:37 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
100 12:26:07 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
101 12:27:24 مولانگ 00:02:53
102 12:30:17 آرم تایم (لویی) 00:00:20
103 12:30:37 لویی - قسمت 29 00:05:11
104 12:35:48 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
105 12:42:18 کلیپ دو دوست 00:02:38
106 12:44:56 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
107 12:45:16 نیلویا - قسمت 17 00:06:22
108 12:51:38 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
109 12:52:00 ماجراهای سعید 00:04:33
110 12:56:33 آنونس مجموعه قطارها 00:01:30
111 12:58:03 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
112 12:59:01 نقاشی کنیم 00:00:54
113 12:59:55 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:20
114 13:00:15 پیم و پم - قسمت 76 00:10:42
115 13:10:57 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:20
116 13:11:17 پیم و پم اینا 00:09:46
117 13:21:03 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
118 13:22:33 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
119 13:23:50 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
120 13:24:22 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
121 13:24:55 آگهی بازرگانی 00:04:48
122 13:29:43 آرم تایم(قطارها) 00:00:20
123 13:30:03 قطارها - قسمت 66 00:05:54
124 13:35:57 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
125 13:36:13 کاردستی‌های مهدپویا-موش 00:02:49
126 13:39:02 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
127 13:39:20 ترو ترو 00:03:36
128 13:42:56 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:01:30
129 13:44:26 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
130 13:45:14 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
131 13:45:34 اتل متل یه جنگل - قسمت 36 00:09:13
132 13:54:47 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
133 13:55:20 آگهی بازرگانی 00:04:40
134 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
135 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
136 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:11
137 14:07:32 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
138 14:07:57 قهرمانان تنیس - قسمت 116 00:21:12
139 14:29:09 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
140 14:30:00 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
141 14:30:25 ماشیناسورها - قسمت 33 00:22:49
142 14:53:14 آنونس مجموعه خانه ما 00:02:00
143 14:55:14 گنجینه 00:00:47
144 14:56:01 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
145 14:56:24 آگهی بازرگانی 00:03:43
146 15:00:07 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
147 15:00:32 من هنرمندم - قسمت 123 00:21:12
148 15:21:44 اعلام برنامه 00:00:55
149 15:22:39 کلیپ کتاب 00:03:04
150 15:25:43 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 00:02:08
151 15:27:51 کدو بدو 00:01:46
152 15:29:37 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
153 15:30:02 ماجراهای دینو - قسمت 46 00:12:43
154 15:42:45 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
155 15:43:10 سطل سحرآمیز - قسمت 35 00:12:02
156 15:55:12 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
157 15:55:35 آگهی بازرگانی 00:04:38
158 16:00:13 آرم تایم (مینا و دوستان) 00:00:25
159 16:00:38 مینا و دوستان-2 - قسمت 9 00:17:00
160 16:17:38 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
161 16:22:38 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
162 16:24:37 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
163 16:24:54 خال‌خالی 00:03:50
164 16:28:44 تیزر فراخوان مجموعه خوشمزه 00:00:51
165 16:29:35 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:25
166 16:30:00 مثل‌نامه - قسمت 31 00:11:38
167 16:41:38 آنونس مجموعه صلح‌بانان 00:02:10
168 16:43:48 تیزر فراخوان مجموعه خوشمزه 00:00:51
169 16:44:39 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
170 16:45:04 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 39 00:12:27
171 16:57:31 آنونس مجموعه مینا و دوستان 00:02:00
172 16:59:31 وله رگلاژ 00:00:30
173 17:00:01 بسته تلاوت قرآن 00:10:59
174 17:11:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:16:00
175 17:27:00 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
176 17:27:23 آگهی بازرگانی 00:04:00
177 17:31:23 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
178 17:31:48 صلح‌بانان - قسمت 22 00:20:58
179 17:52:46 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
180 17:52:56 گنجینه 00:01:32
181 17:54:28 آنونس مجموعه جزیره دانش 00:02:27
182 17:56:55 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
183 18:00:14 آرم تایم(رویاسوار) 00:00:25
184 18:00:39 رویاسوار - قسمت 11 00:22:20
185 18:22:59 وله روابط عمومی-162 00:00:20
186 18:23:19 شکرستان 00:01:57
187 18:25:16 آرم استیشن ماشین 00:00:14
188 18:25:30 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
189 18:26:47 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
190 18:27:10 آگهی بازرگانی 00:03:03
191 18:30:13 آرم تایم (خوشمزه) 00:00:25
192 18:30:38 خوش‌مزه - قسمت 22 00:17:50
193 18:48:28 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
194 18:49:19 آنونس مجموعه ماجراهای دینو 00:02:24
195 18:51:43 کلیپ کتاب 00:03:03
196 18:54:46 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
197 18:55:09 آگهی بازرگانی 00:04:48
198 18:59:57 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
199 19:00:22 کارآگاه درختی - قسمت 20 00:08:13
200 19:08:35 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 00:02:00
201 19:10:35 روسای کوچک 00:04:25
202 19:15:00 آرم تایم (این چطور کار می‌کنه؟ ) 00:00:25
203 19:15:25 این چطور کار می‌کنه؟ - قسمت 20 00:12:39
204 19:28:04 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
205 19:28:40 کدو بدو 00:01:27
206 19:30:07 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
207 19:30:32 قهرمانان تنیس - قسمت 116 00:21:12
208 19:51:44 اعلام برنامه 00:00:50
209 19:52:34 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
210 19:55:36 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
211 19:55:59 آگهی بازرگانی 00:03:52
212 19:59:51 آرم تایم (خانه‌ ما) 00:00:25
213 20:00:16 خانه‌ ما - قسمت 1 00:16:42
214 20:16:58 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
215 20:21:58 جان‌جان‌ها 00:06:32
216 20:28:30 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
217 20:28:47 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
218 20:29:38 آرم تایم (قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب) 00:00:25
219 20:30:03 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 10 00:17:45
220 20:47:48 آنونس مجموعه من می‌خونم تو گوش کن 00:02:01
221 20:49:49 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
222 20:51:35 وله روابط عمومی-162 00:00:20
223 20:51:55 گنجینه 00:02:30
224 20:54:25 آنونس مجموعه خوش‌مزه 00:01:05
225 20:55:30 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
226 20:55:53 آگهی بازرگانی 00:03:52
227 20:59:45 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
228 21:00:10 ماشیناسورها - قسمت 33 00:22:49
229 21:22:59 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
230 21:27:59 سبک زندگی 00:01:31
231 21:29:30 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
232 21:29:52 بسته شبانگاهی - قسمت 71 00:30:00
233 21:59:52 شب بخیر بچه‌ها 00:00:08


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها