جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 حدیث 00:00:22
5 08:06:57 کلیپ‌های مهدپویا- نان 00:02:02
6 08:08:59 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
7 08:09:19 ترو ترو 00:03:37
8 08:12:56 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:13:29 آگهی بازرگانی 00:01:14
10 08:14:43 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
11 08:15:03 نقاشی‌نقاشی - قسمت 77 00:14:13
12 08:29:16 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
13 08:30:04 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
14 08:30:24 سارا و اردک - قسمت 64 00:06:47
15 08:37:11 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
16 08:43:41 اوم نوم 00:01:07
17 08:44:48 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
18 08:45:08 شهر قصه - قسمت 28 00:06:34
19 08:51:42 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:52:17 نقاشی کنیم 00:00:55
21 08:53:12 آنونس مجموعه نیلویا 00:01:30
22 08:54:42 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
23 08:55:40 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-1 00:02:06
24 08:57:46 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
25 08:58:19 آگهی بازرگانی 00:01:45
26 09:00:04 آرم تایم (لویی) 00:00:20
27 09:00:24 لویی - قسمت 29 00:05:11
28 09:05:35 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
29 09:07:05 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
30 09:08:22 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
31 09:11:34 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
32 09:12:27 دیپ‌داپ 00:02:41
33 09:15:08 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
34 09:15:28 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 40 00:06:56
35 09:22:24 اعلام برنامه 00:00:45
36 09:23:09 کاردستی‌های مهدپویا-گل خورشیدی 00:05:53
37 09:29:02 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
38 09:29:18 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
39 09:30:16 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
40 09:30:36 پهلوانان پویا - قسمت 6 00:14:40
41 09:45:16 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
42 09:45:36 نیلویا - قسمت 19 00:06:16
43 09:51:52 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
44 09:53:09 کلیپ پاییز 00:01:40
45 09:54:49 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
46 09:55:22 آگهی بازرگانی 00:04:41
47 10:00:03 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:20
48 10:00:23 پیم و پم - قسمت 78 00:12:23
49 10:12:46 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:20
50 10:13:06 پیم و پم اینا 00:09:20
51 10:22:26 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
52 10:22:35 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
53 10:23:23 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
54 10:24:53 یاپ یاپس 00:01:54
55 10:26:47 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
56 10:27:40 کلیپ ماهی-2 00:02:10
57 10:29:50 آرم تایم(قطارها) 00:00:20
58 10:30:10 قطارها - قسمت 68 00:05:10
59 10:35:20 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
60 10:41:50 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
61 10:42:22 کلیپ‌های مهدپویا- فایده میوه ها 00:01:52
62 10:44:14 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
63 10:45:12 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
64 10:45:32 اتل متل یه جنگل - قسمت 38 00:09:11
65 10:54:43 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
66 10:54:59 تیزر نوگلان قرآنی 00:01:09
67 10:56:08 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
68 10:56:41 آگهی بازرگانی 00:03:21
69 11:00:02 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
70 11:00:22 شهر قصه - قسمت 29 00:06:25
71 11:06:47 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
72 11:07:05 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
73 11:09:05 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
74 11:10:35 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
75 11:11:52 وله روابط عمومی-162 00:00:22
76 11:12:14 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
77 11:14:44 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
78 11:15:04 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 41 00:06:54
79 11:21:58 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
80 11:22:20 ماجراهای سعید 00:03:25
81 11:25:45 آنونس مجموعه لویی 00:01:30
82 11:27:15 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
83 11:28:03 جعبه حیوانات 00:01:42
84 11:29:45 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
85 11:30:05 نقاشی‌نقاشی - قسمت 78 00:14:15
86 11:44:20 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
87 11:44:44 ماموک 00:03:12
88 11:47:56 آنونس مجموعه آفتاب‌گردون 00:01:30
89 11:49:26 تیزر نوگلان قرآنی 00:01:09
90 11:50:35 حدیث 00:00:22
91 11:50:57 وله رگلاژ 00:00:53
92 11:51:50 جشن نماز 00:05:10
93 11:57:00 جشن نماز 00:05:51
94 12:02:51 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
95 12:03:24 آگهی بازرگانی 00:03:29
96 12:06:53 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
97 12:07:13 آفتاب‌گردون - قسمت 78 00:08:34
98 12:15:47 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:20
99 12:16:07 سارا و اردک - قسمت 65 00:06:53
100 12:23:00 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
101 12:23:18 کاردستی‌های مهدپویا-ماشین پلیس 00:03:43
102 12:27:01 آنونس مجموعه نیلویا 00:01:30
103 12:28:31 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
104 12:29:48 آرم تایم (لویی) 00:00:20
105 12:30:08 لویی - قسمت 30 00:06:38
106 12:36:46 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
107 12:43:16 کلیپ نمره بیست 00:01:52
108 12:45:08 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
109 12:45:28 نیلویا - قسمت 18 00:06:22
110 12:51:50 آنونس مجموعه قطارها 00:01:30
111 12:53:20 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
112 12:54:08 مولانگ 00:03:09
113 12:57:17 وله روابط عمومی-162 00:00:22
114 12:57:39 کلیپ پروانه 00:02:15
115 12:59:54 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:20
116 13:00:14 پیم و پم - قسمت 77 00:13:41
117 13:13:55 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:20
118 13:14:15 پیم و پم اینا 00:08:57
119 13:23:12 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
120 13:24:29 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
121 13:25:01 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
122 13:25:34 آگهی بازرگانی 00:04:06
123 13:29:40 آرم تایم(قطارها) 00:00:20
124 13:30:00 قطارها - قسمت 67 00:05:33
125 13:35:33 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
126 13:35:51 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
127 13:38:40 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:01:30
128 13:40:10 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
129 13:41:08 ترو ترو 00:03:32
130 13:44:40 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
131 13:45:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 37 00:08:50
132 13:53:50 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
133 13:54:38 من یک حیوان هستم 00:01:57
134 13:56:35 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
135 13:57:08 آگهی بازرگانی 00:02:52
136 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
137 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
138 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:47
139 14:07:08 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
140 14:07:33 صلح‌بانان - قسمت 22 00:20:58
141 14:28:31 آرم استیشن ماشین 00:00:14
142 14:28:45 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
143 14:29:36 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
144 14:30:01 رویاسوار - قسمت 11 00:22:20
145 14:52:21 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
146 14:52:43 کدو بدو 00:01:34
147 14:54:17 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
148 14:54:40 آگهی بازرگانی 00:04:55
149 14:59:35 آرم تایم (خوشمزه) 00:00:25
150 15:00:00 خوش‌مزه - قسمت 22 00:17:50
151 15:17:50 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
152 15:18:41 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 00:02:00
153 15:20:41 کلیپ کتاب 00:03:15
154 15:23:56 اعلام برنامه 00:00:55
155 15:24:51 روسای کوچک 00:05:02
156 15:29:53 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
157 15:30:18 کارآگاه درختی - قسمت 21 00:09:29
158 15:39:47 وله روابط عمومی-162 00:00:20
159 15:40:07 کلیپ جهان زیبا 00:02:21
160 15:42:28 آرم تایم (این چطور کار می‌کنه؟) 00:00:25
161 15:42:53 این چطور کار می‌کنه؟ - قسمت 21 00:12:33
162 15:55:26 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
163 15:55:49 آگهی بازرگانی 00:03:56
164 15:59:45 آرم تایم (خانه‌ ما) 00:00:25
165 16:00:10 خانه‌ ما - قسمت 2 00:15:58
166 16:16:08 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
167 16:21:08 موسیقی فیلم لگو نینجا 00:01:48
168 16:22:56 وله راه ارتباطی نهال 00:00:27
169 16:23:23 خال‌خالی 00:03:40
170 16:27:03 آنونس مجموعه خانه ما 00:02:00
171 16:29:03 آنونس مجموعه خوش‌مزه 00:01:05
172 16:30:08 آرم تایم (قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب) 00:00:25
173 16:30:33 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 11 00:14:14
174 16:44:47 اعلام برنامه 00:00:55
175 16:45:42 کلیپ کتاب 00:03:03
176 16:48:45 آنونس مجموعه ماجراهای دینو 00:02:24
177 16:51:09 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
178 16:52:00 جان‌جان‌ها 00:06:18
179 16:58:18 حدیث 00:00:22
180 16:58:40 وله رگلاژ 00:01:20
181 17:00:00 بسته تلاوت قرآن 00:11:00
182 17:11:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:16:00
183 17:27:00 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
184 17:27:23 آگهی بازرگانی 00:03:45
185 17:31:08 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
186 17:31:33 قهرمانان تنیس - قسمت 117 00:19:24
187 17:50:57 آنونس مجموعه من می‌خونم تو گوش کن 00:02:01
188 17:52:58 ماجراهای دانی 00:03:40
189 17:56:38 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
190 17:56:59 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
191 17:58:45 آنونس مجموعه خوش‌مزه 00:01:05
192 17:59:50 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
193 18:00:15 ماشیناسورها - قسمت 34 00:22:42
194 18:22:57 اعلام برنامه 00:00:50
195 18:23:47 سبک زندگی 00:00:49
196 18:24:36 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
197 18:24:59 آگهی بازرگانی 00:04:51
198 18:29:50 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
199 18:30:15 من هنرمندم - قسمت 124 00:21:32
200 18:51:47 آنونس مجموعه داستان اردک 00:02:12
201 18:53:59 گنجینه 00:00:53
202 18:54:52 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
203 18:55:15 آگهی بازرگانی 00:04:37
204 18:59:52 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
205 19:00:17 ماجراهای دینو - قسمت 46 00:12:43
206 19:13:00 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
207 19:13:55 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
208 19:14:46 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
209 19:15:11 سطل سحرآمیز - قسمت 35 00:12:02
210 19:27:13 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
211 19:27:49 شکرستان 00:02:05
212 19:29:54 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
213 19:30:19 صلح‌بانان - قسمت 22 00:20:58
214 19:51:17 اعلام برنامه 00:00:50
215 19:52:07 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
216 19:55:26 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
217 19:55:49 آگهی بازرگانی 00:03:52
218 19:59:41 آرم تایم (مینا و دوستان) 00:00:25
219 20:00:06 مینا و دوستان-2 - قسمت 9 00:17:00
220 20:17:06 وله آیا می دانید که 00:00:45
221 20:17:51 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
222 20:22:51 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
223 20:24:50 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
224 20:25:11 کدو بدو 00:01:33
225 20:26:44 آنونس مجموعه کارآگاه درختی 00:02:02
226 20:28:46 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
227 20:29:37 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:25
228 20:30:02 مثل‌نامه - قسمت 31 00:11:38
229 20:41:40 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
230 20:42:05 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 39 00:12:27
231 20:54:32 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
232 20:54:55 آگهی بازرگانی 00:04:44
233 20:59:39 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
234 21:00:04 رویاسوار - قسمت 11 00:22:20
235 21:22:24 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
236 21:27:24 سبک زندگی 00:01:27
237 21:28:51 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
238 21:29:42 وله روابط عمومی-162 00:00:20
239 21:30:02 بسته شبانگاهی - قسمت 78 00:29:58
240 22:00:00 شب بخیر بچه‌ها 00:00:00


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها