جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 حدیث 00:00:48
5 08:07:00 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:20 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:05 کاردستی‌های مهدپویا- خانه- 1 00:02:37
8 08:10:42 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
9 08:12:12 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
10 08:12:30 اگه گفتی این چیه؟ - قسمت 9 00:00:32
11 08:13:02 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
12 08:13:35 آگهی بازرگانی 00:01:15
13 08:14:50 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
14 08:15:10 نقاشی‌نقاشی - قسمت 78 00:14:15
15 08:29:25 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
16 08:29:47 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
17 08:30:07 سارا و اردک - قسمت 65 00:06:53
18 08:37:00 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
19 08:37:09 جعبه حیوانات 00:01:28
20 08:38:37 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
21 08:45:07 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
22 08:45:27 شهر قصه-2 - قسمت 29 00:06:25
23 08:51:52 آرم استیشن روز 00:00:20
24 08:52:12 آنونس مجموعه نیلویا 00:01:30
25 08:53:42 اعلام برنامه 00:00:35
26 08:54:17 کلیپ‌ دعا 00:02:54
27 08:57:11 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
28 08:57:44 آگهی بازرگانی 00:02:12
29 08:59:56 آرم تایم (لویی) 00:00:20
30 09:00:16 لویی - قسمت 30 00:06:38
31 09:06:54 کلیپ‌های‌مهدپویا-حس‌چشایی 00:02:35
32 09:09:29 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
33 09:10:22 نقاشی کنیم 00:00:52
34 09:11:14 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
35 09:12:44 اگه گفتی این چیه؟ - قسمت 10 00:00:32
36 09:13:16 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
37 09:13:42 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
38 09:14:40 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
39 09:15:00 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 41 00:06:54
40 09:21:54 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
41 09:22:16 یاپ یاپس 00:01:30
42 09:23:46 اعلام برنامه 00:00:45
43 09:24:31 کاردستی‌های مهد پویا-قایق 00:03:33
44 09:28:04 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
45 09:28:22 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
46 09:29:52 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
47 09:30:12 پهلوانان پویا - قسمت 7 00:13:48
48 09:44:00 وله خمیری 00:00:40
49 09:44:40 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
50 09:45:00 نیلویا - قسمت 20 00:06:17
51 09:51:17 کلیپ‌های مهدپویا- گیاهان 00:02:12
52 09:53:29 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
53 09:53:38 لالبی 00:01:08
54 09:54:46 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
55 09:55:19 آگهی بازرگانی 00:04:43
56 10:00:02 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:20
57 10:00:22 پیم و پم - قسمت 79 00:11:46
58 10:12:08 آرم تایم(پیم و پم اینا) 00:00:20
59 10:12:28 پیم و پم اینا 00:09:56
60 10:22:24 کلیپ طعم صلوات 00:03:56
61 10:26:20 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
62 10:27:50 من یک حیوان هستم 00:01:51
63 10:29:41 آرم تایم(قطارها) 00:00:20
64 10:30:01 قطارها - قسمت 69 00:05:06
65 10:35:07 کلیپ یار مهربان 00:03:29
66 10:38:36 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
67 10:39:00 مول 00:05:08
68 10:44:08 اعلام برنامه 00:00:35
69 10:44:43 آرم تایم(اتل متل یه جنگل ) 00:00:20
70 10:45:03 اتل متل یه جنگل - قسمت 39 00:08:52
71 10:53:55 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:01:30
72 10:55:25 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
73 10:55:58 آگهی بازرگانی 00:04:22
74 11:00:20 شهر قصه-2 - قسمت 30 00:06:04
75 11:06:24 آرم استیشن توپ 00:00:23
76 11:06:47 کاردستی‌های مهد پویا-عروسک نمایشی 00:01:34
77 11:08:21 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
78 11:14:51 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
79 11:15:11 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 42 00:07:08
80 11:22:19 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
81 11:22:42 کلیپ قصه باران 00:02:46
82 11:25:28 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
83 11:26:58 مولانگ 00:02:44
84 11:29:42 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
85 11:30:02 نقاشی‌نقاشی - قسمت 79 00:14:22
86 11:44:24 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
87 11:45:54 ترو ترو 00:03:11
88 11:49:05 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
89 11:50:22 وله رگلاژ 00:01:15
90 11:51:37 جشن نماز 00:05:23
91 11:57:00 جشن نماز 00:05:42
92 12:02:42 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
93 12:03:15 آگهی بازرگانی 00:05:00
94 12:08:15 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
95 12:08:35 آفتاب‌گردون - قسمت 79 00:08:51
96 12:17:26 اعلام برنامه 00:00:35
97 12:18:01 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:20
98 12:18:21 سارا و اردک - قسمت 66 00:06:27
99 12:24:48 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
100 12:25:41 کلیپ نوید و ندا 00:02:26
101 12:28:07 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
102 12:28:23 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
103 12:29:53 آرم تایم (لویی) 00:00:20
104 12:30:13 لویی - قسمت 31 00:06:38
105 12:36:51 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
106 12:37:14 دعای سلامتی 00:00:26
107 12:37:40 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
108 12:44:10 اگه گفتی این چیه؟ - قسمت 8 00:00:32
109 12:44:42 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
110 12:45:02 نیلویا - قسمت 19 00:06:16
111 12:51:18 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
112 12:54:30 آنونس مجموعه قطارها 00:01:30
113 12:56:00 تو تی تو 00:02:18
114 12:58:18 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
115 12:59:48 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:20
116 13:00:08 پیم و پم - قسمت 78 00:12:23
117 13:12:31 آرم تایم(پیم و پم اینا) 00:00:20
118 13:12:51 پیم و پم اینا 00:09:20
119 13:22:11 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
120 13:22:20 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
121 13:23:37 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
122 13:24:35 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
123 13:25:08 آگهی بازرگانی 00:04:51
124 13:29:59 آرم تایم(قطارها) 00:00:20
125 13:30:19 قطارها - قسمت 68 00:05:10
126 13:35:29 کلیپ شادی 00:02:35
127 13:38:04 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
128 13:44:34 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
129 13:44:54 اتل متل یه جنگل - قسمت 38 00:09:11
130 13:54:05 وله روابط عمومی-162 00:00:22
131 13:54:27 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
132 13:55:00 آگهی بازرگانی 00:05:00
133 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
134 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
135 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:42
136 14:08:03 آرم تایم (قهرمانان تنیس ) 00:00:25
137 14:08:28 قهرمانان تنیس - قسمت 117 00:19:24
138 14:27:52 ارم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
139 14:28:02 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
140 14:29:48 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
141 14:30:13 ماشیناسورها - قسمت 34 00:22:42
142 14:52:55 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
143 14:53:07 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:01:05
144 14:54:12 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:23
145 14:54:35 آگهی بازرگانی 00:04:59
146 14:59:34 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
147 14:59:59 من هنرمندم - قسمت 124 00:21:32
148 15:21:31 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
149 15:21:58 آنونس سینمایی مادگاسکار3 00:02:00
150 15:23:58 جورواجور 00:02:55
151 15:26:53 اعلام برنامه 00:00:55
152 15:27:48 آنونس مجموعه رویاسوار 00:02:00
153 15:29:48 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
154 15:30:13 ماجراهای دینو - قسمت 47 00:12:59
155 15:43:12 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
156 15:43:50 گنجینه 00:00:47
157 15:44:37 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
158 15:45:02 سطل سحرآمیز - قسمت 36 00:10:26
159 15:55:28 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:23
160 15:55:51 آگهی بازرگانی 00:03:54
161 15:59:45 آرم تایم (مینا و دوستان-2) 00:00:25
162 16:00:10 مینا و دوستان-2 - قسمت 10 00:17:06
163 16:17:16 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
164 16:17:52 کلیپ کتاب 00:03:24
165 16:21:16 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
166 16:26:16 سبک زندگی 00:01:27
167 16:27:43 آنونس سینمایی شهر پرنده‌ها 00:02:00
168 16:29:43 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:25
169 16:30:08 مثل‌نامه - قسمت 32 00:12:09
170 16:42:17 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
171 16:42:34 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 00:02:00
172 16:44:34 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
173 16:44:59 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 40 00:13:22
174 16:58:21 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
175 16:59:12 وله رگلاژ 00:00:49
176 17:00:01 باکس تلاوت قرآن 00:10:59
177 17:11:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:17:00
178 17:28:00 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:23
179 17:28:23 آگهی بازرگانی 00:04:52
180 17:33:15 صلح‌بانان - قسمت 23 00:19:19
181 17:52:34 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
182 17:52:46 آنونس مجموعه جزیره دانش 00:02:27
183 17:55:13 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
184 17:57:12 وله روابط عمومی-162 00:00:27
185 17:57:39 آنونس سینمایی شهر پرنده‌ها 00:02:00
186 17:59:39 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
187 18:00:04 رویاسوار - قسمت 12 00:23:02
188 18:23:06 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
189 18:23:28 دعای فرج امام عصر 00:02:12
190 18:25:40 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:23
191 18:26:03 آگهی بازرگانی 00:03:35
192 18:29:38 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
193 18:30:03 خوش‌مزه - قسمت 23 00:19:05
194 18:49:08 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
195 18:49:59 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
196 18:51:29 شکرستان 00:02:44
197 18:54:13 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
198 18:54:30 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:23
199 18:54:53 آگهی بازرگانی 00:04:48
200 18:59:41 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
201 19:00:06 کارآگاه درختی - قسمت 21 00:09:29
202 19:09:35 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
203 19:14:35 آرم تایم (این چطور کار می‌کنه؟) 00:00:25
204 19:15:00 این چطور کار می‌کنه؟ - قسمت 21 00:12:33
205 19:27:33 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
206 19:27:43 آنونس سینمایی مادگاسکار3 00:02:00
207 19:29:43 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
208 19:30:08 قهرمانان تنیس - قسمت 117 00:19:24
209 19:49:32 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
210 19:50:27 آنونس سینمایی شهر پرنده‌ها 00:02:00
211 19:52:27 ترافیک 00:02:14
212 19:54:41 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
213 19:55:32 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:23
214 19:55:55 آگهی بازرگانی 00:04:17
215 20:00:12 خانه‌ما_5 - قسمت 2 00:15:58
216 20:16:10 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
217 20:16:20 خال‌خالی 00:03:49
218 20:20:09 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
219 20:25:09 کلیپ کتاب 00:03:08
220 20:28:17 وله روابط عمومی-162 00:00:27
221 20:28:44 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
222 20:29:35 آرم تایم(قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب) 00:00:25
223 20:30:00 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 11 00:14:14
224 20:44:14 آنونس سینمایی مادگاسکار3 00:02:00
225 20:46:14 پیام سلامت 00:00:45
226 20:46:59 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
227 20:47:16 جان‌جان‌ها 00:06:12
228 20:53:28 آنونس مجموعه داستان‌ آنه شرلی 00:02:18
229 20:55:46 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:23
230 20:56:09 آگهی بازرگانی 00:03:52
231 21:00:01 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
232 21:00:26 ماشیناسورها - قسمت 34 00:22:42
233 21:23:08 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
234 21:23:46 آنونس سینمایی شهر پرنده‌ها 00:02:00
235 21:25:46 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
236 21:27:32 آنونس مجموعه جزیره دانش 00:02:27
237 21:29:59 بسته شبانگاهی - قسمت 79 00:30:00
238 21:59:59 شب بخیر بچه‌ها 00:00:01


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها