جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 حدیث 00:00:29
5 08:06:34 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:54 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
7 08:08:11 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:08:56 من یک حیوان هستم 00:01:48
9 08:10:44 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
10 08:12:14 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
11 08:12:47 آگهی بازرگانی 00:01:56
12 08:14:43 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
13 08:15:03 نقاشی‌نقاشی - قسمت 81 00:14:15
14 08:29:18 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
15 08:29:40 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
16 08:30:00 سارا و اردک - قسمت 68 00:06:25
17 08:36:25 آرم استیشن روز 00:00:20
18 08:36:45 آنونس مجموعه لویی 00:01:30
19 08:38:15 تو تی تو 00:02:40
20 08:40:55 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
21 08:42:25 کلیپ‌ پروانه 00:02:15
22 08:44:40 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
23 08:45:00 شهر قصه - قسمت 32 00:08:50
24 08:53:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
25 08:53:59 آنونس مجموعه نیلویا 00:01:30
26 08:55:29 اعلام برنامه 00:00:35
27 08:56:04 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
28 08:57:02 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
29 08:57:35 آگهی بازرگانی 00:02:27
30 09:00:02 آرم تایم (لویی) 00:00:20
31 09:00:22 لویی - قسمت 33 00:06:46
32 09:07:08 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
33 09:08:01 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
34 09:09:31 اگه گفتی این چیه؟ - قسمت 15 00:00:32
35 09:10:03 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
36 09:11:33 لالبی 00:01:46
37 09:13:19 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
38 09:14:49 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
39 09:15:09 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 2 00:06:46
40 09:21:55 وله روابط عمومی-162 00:00:22
41 09:22:17 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
42 09:23:47 کاردستی‌های مهد پویا-آدم برفی 00:04:03
43 09:27:50 اعلام برنامه 00:00:45
44 09:28:35 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:30
45 09:30:05 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
46 09:30:25 پهلوانان پویا - قسمت 10 00:13:30
47 09:43:55 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
48 09:44:04 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
49 09:45:02 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
50 09:45:22 نیلویا - قسمت 23 00:06:41
51 09:52:03 کلیپ ماهی 00:02:21
52 09:54:24 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
53 09:54:48 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
54 09:56:18 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
55 09:56:51 آگهی بازرگانی 00:03:29
56 10:00:20 پیم و پم - قسمت 82 00:14:53
57 10:15:13 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:20
58 10:15:33 پیم و پم اینا 00:09:17
59 10:24:50 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
60 10:25:14 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستاش 00:01:30
61 10:26:44 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
62 10:27:02 کاردستی‌های مهدپویا-خانه 00:02:37
63 10:29:39 آرم تایم(قطارها) 00:00:20
64 10:29:59 قطارها - قسمت 72 00:05:19
65 10:35:18 آرم استیشن روز 00:00:20
66 10:35:38 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
67 10:37:08 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
68 10:37:34 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
69 10:39:04 اعلام برنامه 00:00:35
70 10:39:39 مول 00:05:08
71 10:44:47 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
72 10:45:07 اتل متل یه جنگل - قسمت 42 00:09:29
73 10:54:36 اعلام برنامه 00:00:45
74 10:55:21 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
75 10:55:54 آگهی بازرگانی 00:03:59
76 10:59:53 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
77 11:00:13 شهر قصه - قسمت 33 00:06:59
78 11:07:12 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
79 11:08:10 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
80 11:14:40 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
81 11:15:00 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 3 00:06:45
82 11:21:45 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
83 11:22:38 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
84 11:23:55 کلیپ‌مهد پویا-پرچم‌‌کشورها 00:02:18
85 11:26:13 وله خمیری 00:00:23
86 11:26:36 آنونس مجموعه قطارها 00:01:30
87 11:28:06 وله روابط عمومی-162 00:00:22
88 11:28:28 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
89 11:29:58 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
90 11:30:18 نقاشی‌نقاشی - قسمت 82 00:14:30
91 11:44:48 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
92 11:45:12 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
93 11:47:12 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
94 11:48:10 کلیپ روزی که او بیاید 00:02:54
95 11:51:04 آنونس مجموعه لویی 00:01:30
96 11:52:34 وله رگلاژ 00:00:36
97 11:53:10 جشن نماز 00:05:50
98 11:59:00 جشن نماز 00:05:53
99 12:04:53 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
100 12:05:26 آگهی بازرگانی 00:04:23
101 12:09:49 آفتاب‌گردون - قسمت 82 00:10:30
102 12:20:19 اعلام برنامه 00:00:35
103 12:20:54 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:20
104 12:21:14 سارا و اردک - قسمت 69 00:06:41
105 12:27:55 آرم استیشن روز 00:00:20
106 12:28:15 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
107 12:29:32 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
108 12:29:50 آرم تایم (لویی) 00:00:20
109 12:30:10 لویی - قسمت 34 00:06:42
110 12:36:52 ارم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
111 12:37:16 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
112 12:38:46 کاردستی‌های مهد پویا-ماشین پلیس 00:03:43
113 12:42:29 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
114 12:43:27 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
115 12:44:57 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
116 12:45:17 نیلویا - قسمت 22 00:06:33
117 12:51:50 کلیپ‌مهدپویا- صدا- حس‌شنوایی 00:02:56
118 12:54:46 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
119 12:54:55 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:17
120 12:56:12 دیپ‌داپ 00:01:58
121 12:58:10 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
122 12:59:40 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:20
123 13:00:00 پیم و پم - قسمت 81 00:12:50
124 13:12:50 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:20
125 13:13:10 پیم و پم اینا 00:09:26
126 13:22:36 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
127 13:22:45 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:30
128 13:24:15 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
129 13:24:48 آگهی بازرگانی 00:04:59
130 13:29:47 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
131 13:30:12 قطارها - قسمت 71 00:05:15
132 13:35:27 کلیپ‌های‌مهدپویا- وسایله نقلیه 00:01:35
133 13:37:02 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
134 13:37:24 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
135 13:38:22 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
136 13:44:52 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
137 13:45:12 اتل متل یه جنگل - قسمت 41 00:08:18
138 13:53:30 وله روابط عمومی-162 00:00:22
139 13:53:52 جعبه حیوانات 00:01:44
140 13:55:36 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
141 13:56:09 آگهی بازرگانی 00:03:51
142 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
143 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
144 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:35
145 14:07:56 آرم تایم (سینمایی ماداگاسکار3) 00:00:25
146 14:08:21 سینمایی مادگاسکار-3 01:09:17
147 15:17:38 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
148 15:17:48 گنجینه 00:01:32
149 15:19:20 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
150 15:24:20 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
151 15:25:11 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
152 15:25:34 آگهی بازرگانی 00:04:11
153 15:29:45 آرم تایم (داستان‌های اردک) 00:00:25
154 15:30:10 داستان‌های اردک - قسمت 24 00:20:03
155 15:50:13 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
156 15:50:51 آنونس مجموعه سطل سحر آمیز 00:02:15
157 15:53:06 اعلام برنامه 00:00:50
158 15:53:56 ترافیک 00:02:09
159 15:56:05 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
160 15:56:28 آگهی بازرگانی 00:03:37
161 16:00:05 مهارت‌های زندگی - قسمت 295 00:13:10
162 16:13:15 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
163 16:14:10 تیزر حین پخش مجموعه خوش‌مزه 00:01:05
164 16:15:15 ژولی و مولی - قسمت 5 00:08:35
165 16:23:50 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
166 16:24:26 کلیپ کتاب 00:03:21
167 16:27:47 آنونس مجموعه من می‌خونم تو گوش کن 00:02:01
168 16:29:48 تندر - قسمت 32 00:23:26
169 16:53:14 کلیپ انتظار یار 00:06:00
170 16:59:14 وله رگلاژ 00:00:47
171 17:00:01 بسته تلاوت قرآن 00:11:59
172 17:12:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:14:00
173 17:26:00 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
174 17:26:23 آگهی بازرگانی 00:04:52
175 17:31:15 آبشار سرنوشت - قسمت 57 00:23:32
176 17:54:47 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
177 17:54:59 آنونس مجموعه خانه ما 00:02:00
178 17:56:59 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
179 17:58:16 آنونس مجموعه رویاسوار 00:02:00
180 18:00:16 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:25
181 18:00:41 داستان‌ آنه شرلی - قسمت 35و34 00:25:00
182 18:25:41 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
183 18:26:04 آگهی بازرگانی 00:04:23
184 18:30:27 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:25
185 18:30:52 جزیره دانش - قسمت 50 00:18:44
186 18:49:36 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
187 18:50:14 کلیپ آقا سلام 00:02:59
188 18:53:13 اعلام برنامه 00:00:55
189 18:54:08 سبک زندگی 00:01:07
190 18:55:15 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
191 18:55:38 آگهی بازرگانی 00:04:36
192 19:00:14 داستان‌های اردک - قسمت 23 00:20:28
193 19:20:42 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
194 19:21:20 پیام سلامت 00:00:39
195 19:21:59 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
196 19:26:59 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
197 19:28:47 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
198 19:29:38 آرم تایم (آبشار سرنوشت ) 00:00:25
199 19:30:03 آبشار سرنوشت - قسمت 56 00:23:30
200 19:53:33 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
201 19:53:45 آنونس مجموعه خانه ما 00:02:00
202 19:55:45 اعلام برنامه 00:00:50
203 19:56:35 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
204 19:56:58 آگهی بازرگانی 00:03:35
205 20:00:33 مهارت‌های زندگی - قسمت 294 00:11:13
206 20:11:46 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
207 20:11:56 آنونس مجموعه قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 00:02:09
208 20:14:05 تیزر حین پخش مجموعه خوش‌مزه 00:01:05
209 20:15:10 ژولی و مولی - قسمت 4 00:08:36
210 20:23:46 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
211 20:24:13 کلیپ کتاب 00:03:19
212 20:27:32 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:02:17
213 20:29:49 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
214 20:30:06 تندر - قسمت 31 00:20:34
215 20:50:40 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
216 20:51:35 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
217 20:52:26 جورواجور 00:03:07
218 20:55:33 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
219 20:55:56 آگهی بازرگانی 00:03:50
220 20:59:46 آرم تایم(داستان‌ آنه شرلی) 00:00:25
221 21:00:11 داستان‌ آنه شرلی - قسمت 33و32 00:26:00
222 21:26:11 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
223 21:26:49 سبک زندگی 00:01:09
224 21:27:58 آنونس مجموعه من می‌خونم تو گوش کن 00:02:01
225 21:29:59 بسته شبانگاهی - قسمت 82 00:30:00
226 21:59:59 شب بخیر بچه‌ها 00:00:01


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها