جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:26
4 08:07:57 حدیث 00:00:48
5 08:08:45 اعلام برنامه 00:00:45
6 08:09:30 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
7 08:09:48 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
8 08:12:18 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:12:51 آگهی بازرگانی 00:01:55
10 08:14:46 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
11 08:15:06 نقاشی‌نقاشی - قسمت 82 00:14:30
12 08:29:36 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
13 08:29:45 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
14 08:30:05 سارا و اردک - قسمت 69 00:06:41
15 08:36:46 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
16 08:43:16 نقاشی کنیم 00:00:55
17 08:44:11 وله خمیری 00:00:29
18 08:44:40 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
19 08:45:00 شهر قصه - قسمت 33 00:06:59
20 08:51:59 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:52:34 کاردستی‌های مهدپویا-ماشین‎ 00:03:43
22 08:56:17 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
23 08:56:50 آگهی بازرگانی 00:02:53
24 08:59:43 آرم تایم (لویی) 00:00:20
25 09:00:03 لویی - قسمت 35 00:06:42
26 09:06:45 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
27 09:08:15 ماجراهای سعید 00:05:03
28 09:13:18 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
29 09:14:16 آرم استيشن بادکنک های رنگی 00:00:24
30 09:14:40 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
31 09:15:00 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 3 00:06:45
32 09:21:45 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:22:30 کلیپ شاپرک 00:03:26
34 09:25:56 تو تی تو 00:02:15
35 09:28:11 آنونس مجموعه نيلويا 00:01:30
36 09:29:41 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
37 09:30:01 پهلوانان پویا - قسمت 11 00:14:49
38 09:44:50 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
39 09:45:10 نیلویا - قسمت 24 00:06:06
40 09:51:16 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
41 09:52:46 کلیپ دو دوست 00:02:38
42 09:55:24 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
43 09:55:33 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
44 09:56:06 آگهی بازرگانی 00:03:37
45 09:59:43 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:20
46 10:00:03 پیم و پم - قسمت 83 00:13:16
47 10:13:19 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:20
48 10:13:39 پیم و پم اینا 00:08:44
49 10:22:23 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
50 10:28:53 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
51 10:29:51 آرم تایم(قطارها) 00:00:20
52 10:30:11 قطارها - قسمت 73 00:05:28
53 10:35:39 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
54 10:36:27 پینگو 00:05:13
55 10:41:40 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
56 10:43:10 وله خمیری 00:00:32
57 10:43:42 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
58 10:44:40 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
59 10:45:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 43 00:09:13
60 10:54:13 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:01:30
61 10:55:43 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
62 10:56:16 آگهی بازرگانی 00:03:23
63 10:59:39 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
64 10:59:59 شهر قصه - قسمت 34 00:06:08
65 11:06:07 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
66 11:06:25 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
67 11:07:13 مول 00:04:38
68 11:11:51 کاردستی‌های مهدپویا-موش 00:02:49
69 11:14:40 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
70 11:15:00 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 4 00:06:44
71 11:21:44 آرم استيشن لوگو روي ليوان 00:00:53
72 11:22:37 کلیپ پروانه 00:02:15
73 11:24:52 آنونس مجموعه آفتاب‌گردون 00:01:30
74 11:26:22 مولانگ 00:03:19
75 11:29:41 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
76 11:30:01 نقاشی‌نقاشی - قسمت 83 00:14:21
77 11:44:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
78 11:44:40 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:20
79 11:45:00 آفتاب‌گردون - قسمت 83 00:07:06
80 11:52:06 آنونس مجموعه لویی 00:01:30
81 11:53:36 وله رگلاژ 00:00:14
82 11:53:50 جشن نماز 00:05:10
83 11:59:00 جشن نماز 00:05:51
84 12:04:51 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
85 12:11:21 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
86 12:11:54 آگهی بازرگانی 00:03:28
87 12:15:22 حیوانات کاغذی - قسمت 1 00:12:04
88 12:27:26 وله خمیری 00:01:00
89 12:28:26 کلیپ‌های مهدپویا- توپ-3 00:01:14
90 12:29:40 آرم تایم (لویی) 00:00:20
91 12:30:00 لویی - قسمت 35 00:06:41
92 12:36:41 آرم استیشن توپ 00:00:23
93 12:37:04 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
94 12:43:34 لالبی 00:01:08
95 12:44:42 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
96 12:45:02 نیلویا - قسمت 23 00:06:41
97 12:51:43 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
98 12:52:05 کاردستی‌های مهدپویا-فرفره-2‎ 00:05:52
99 12:57:57 آنونس مجموعه قطارها 00:01:30
100 12:59:27 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
101 12:59:43 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:20
102 13:00:03 پیم و پم - قسمت 82 00:14:53
103 13:14:56 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:20
104 13:15:16 پیم و پم اینا 00:09:17
105 13:24:33 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
106 13:26:03 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
107 13:26:36 آگهی بازرگانی 00:03:40
108 13:30:16 آرم تایم(قطارها) 00:00:20
109 13:30:36 قطارها - قسمت 72 00:05:19
110 13:35:55 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
111 13:36:19 ترو ترو 00:03:30
112 13:39:49 آنونس مجموعه نیلویا 00:01:30
113 13:41:19 کلیپ نوید و ندا 00:02:26
114 13:43:45 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
115 13:44:43 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
116 13:45:03 اتل متل یه جنگل - قسمت 42 00:09:29
117 13:54:32 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
118 13:54:54 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
119 13:55:27 آگهی بازرگانی 00:04:33
120 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
121 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
122 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:48
123 14:07:09 آرم تایم(آبشار سرنوشت) 00:00:25
124 14:07:34 آبشار سرنوشت - قسمت 57 00:23:32
125 14:31:06 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:25
126 14:31:31 داستان‌ آنه شرلی - قسمت 31 00:25:00
127 14:56:31 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
128 14:56:54 آگهی بازرگانی 00:03:22
129 15:00:16 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:25
130 15:00:41 جزیره دانش - قسمت 121 00:18:44
131 15:19:25 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
132 15:24:25 جان‌جان‌ها 00:05:29
133 15:29:54 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
134 15:30:19 کارآگاه درختی - قسمت 23 00:09:48
135 15:40:07 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
136 15:40:34 کلیپ کتاب 00:03:02
137 15:43:36 بره قهرمان 00:01:02
138 15:44:38 آرم تایم (این چطور کار می‌کنه؟) 00:00:25
139 15:45:03 این چطور کار می‌کنه؟ - قسمت 3 00:12:31
140 15:57:34 اعلام برنامه 00:00:50
141 15:58:24 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
142 15:58:47 آگهی بازرگانی 00:04:07
143 16:02:54 آرم تایم (خانه‌ ما) 00:00:25
144 16:03:19 خانه‌ ما - قسمت 8 00:16:35
145 16:19:54 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
146 16:20:30 تیزر فراخوان مجموعه خوشمزه 00:00:51
147 16:21:21 لذت دانایی 00:03:24
148 16:24:45 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
149 16:29:45 آرم تایم (قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب) 00:00:25
150 16:30:10 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 13 00:16:27
151 16:46:37 کلیپ کتاب 00:03:33
152 16:50:10 آنونس مجموعه جزیره دانش 00:02:27
153 16:52:37 روسای کوچک 00:05:34
154 16:58:11 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
155 16:59:41 وله رگلاژ 00:00:20
156 17:00:01 بسته تلاوت قرآن 00:11:59
157 17:12:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:17:00
158 17:29:00 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
159 17:29:23 آگهی بازرگانی 00:03:53
160 17:33:16 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
161 17:33:41 قهرمانان تنیس - قسمت 119 00:20:42
162 17:54:23 آنونس مجموعه قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 00:02:09
163 17:56:32 برنارد 00:03:03
164 17:59:35 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
165 18:00:00 ماشیناسورها - قسمت 36 00:22:45
166 18:22:45 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
167 18:23:02 آنونس مجموعه داستان‌های اردک 00:02:12
168 18:25:14 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
169 18:25:37 آگهی بازرگانی 00:03:58
170 18:29:35 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
171 18:30:00 من هنرمندم - قسمت 126 00:20:24
172 18:50:24 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
173 18:51:15 لئون 00:02:38
174 18:53:53 اعلام برنامه 00:00:55
175 18:54:48 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
176 18:55:11 آگهی بازرگانی 00:04:25
177 18:59:36 آرم تایم (داستان‌های اردک) 00:00:25
178 19:00:01 داستان‌های اردک - قسمت 24 00:20:03
179 19:20:04 آنونس مجموعه مینا و دوستان 00:02:00
180 19:22:04 گروه تحقیق 00:05:11
181 19:27:15 آنونس مجموعه ماجراهای دینو 00:02:24
182 19:29:39 آرم تایم (آبشار سرنوشت ) 00:00:25
183 19:30:04 آبشار سرنوشت - قسمت 57 00:23:32
184 19:53:36 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
185 19:53:53 اعلام برنامه 00:00:50
186 19:54:43 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
187 19:55:06 آگهی بازرگانی 00:04:57
188 20:00:03 مهارت‌های زندگی - قسمت 295 00:13:10
189 20:13:13 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
190 20:14:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
191 20:15:00 ژولی و مولی - قسمت 5 00:08:35
192 20:23:35 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
193 20:28:35 سبک زندگی 00:01:03
194 20:29:38 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
195 20:30:00 تندر - قسمت 32 00:23:26
196 20:53:26 آنونس مجموعه خوشمزه 00:01:05
197 20:54:31 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
198 20:54:54 آگهی بازرگانی 00:04:49
199 20:59:43 داستان آنه شرلی - قسمت 34و35 00:25:00
200 21:24:43 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
201 21:29:43 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
202 21:29:55 بسته شبانگاهی - قسمت 83 00:30:00
203 21:59:55 شب بخیر بچه‌ها 00:00:05


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها