جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 حدیث 00:00:47
5 08:08:00 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:08:20 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:05 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
8 08:11:22 وله خمیری 00:00:58
9 08:12:20 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
10 08:12:53 آگهی بازرگانی 00:01:52
11 08:14:45 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
12 08:15:05 نقاشی‌نقاشی - قسمت 90 00:13:57
13 08:29:02 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
14 08:29:11 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
15 08:30:09 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
16 08:30:29 حیوانات کاغذی - قسمت 4 00:11:51
17 08:42:20 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
18 08:42:44 اگه گفتی این چیه؟ - قسمت 15 00:00:32
19 08:43:16 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
20 08:44:46 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
21 08:45:06 شهر قصه - قسمت 37 00:07:10
22 08:52:16 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
23 08:53:09 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
24 08:54:39 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:55:14 لالبی 00:01:30
26 08:56:44 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
27 08:57:17 آگهی بازرگانی 00:02:23
28 08:59:40 آرم تایم (لویی) 00:00:20
29 09:00:00 لویی - قسمت 38 00:06:42
30 09:06:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
31 09:07:00 آنونس مجموعه نیلویا 00:01:30
32 09:08:30 کلیپ ماهی 00:02:21
33 09:10:51 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
34 09:12:21 جعبه حیوانات 00:01:28
35 09:13:49 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
36 09:15:06 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
37 09:15:26 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 7 00:07:19
38 09:22:45 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
39 09:22:54 کاردستی‌های مهدپویا- خانه 00:02:37
40 09:25:31 اعلام برنامه 00:00:45
41 09:26:16 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:30
42 09:27:46 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
43 09:28:12 آنونس مجموعه آفتابگردون 00:01:30
44 09:29:42 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
45 09:30:02 پهلوانان پویا - قسمت 15 00:14:14
46 09:44:16 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
47 09:44:40 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
48 09:45:00 نیلویا - قسمت 28 00:05:52
49 09:50:52 کلیپ‌های مهدپویا- دست و انگشت‌ها 00:01:48
50 09:52:40 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
51 09:53:33 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
52 09:54:31 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
53 09:55:04 آگهی بازرگانی 00:04:55
54 09:59:59 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:20
55 10:00:19 پیم و پم - قسمت 87 00:11:38
56 10:11:57 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:20
57 10:12:17 پیم و پم اینا 00:09:41
58 10:21:58 وله روابط عمومی-162 00:00:22
59 10:22:20 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
60 10:23:50 کلیپ‌های‌ مهدپویا- خمیروآردنانوایی 00:02:06
61 10:25:56 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
62 10:26:14 ترو ترو 00:03:32
63 10:29:46 آرم تایم(قطارها) 00:00:20
64 10:30:06 قطارها - قسمت 77 00:05:14
65 10:35:20 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
66 10:35:43 دیپ‌داپ 00:02:41
67 10:38:24 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:01:30
68 10:39:54 کاردستی‌های مهدپویا-اتوبوس 00:03:45
69 10:43:39 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
70 10:44:56 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
71 10:45:16 اتل متل یه جنگل - قسمت 47 00:08:31
72 10:53:47 اعلام برنامه 00:00:45
73 10:54:32 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
74 10:55:05 آگهی بازرگانی 00:05:01
75 11:00:06 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
76 11:00:26 شهر قصه - قسمت 38 00:10:29
77 11:10:55 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
78 11:11:17 یاپ یاپس 00:02:10
79 11:13:27 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
80 11:14:57 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
81 11:15:17 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 38 00:07:23
82 11:22:40 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:24
83 11:23:04 کاردستی‌های مهدپویا-قارچ 00:04:48
84 11:27:52 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
85 11:28:10 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:01:30
86 11:29:40 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
87 11:30:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 87 00:14:04
88 11:44:04 آرم استیشن روز 00:00:20
89 11:44:24 آرم تایم (آفتاب گردون) 00:00:20
90 11:44:44 آفتاب‌گردون 00:09:20
91 11:54:04 وله رگلاژ 00:00:32
92 11:54:36 جشن نماز 00:06:24
93 12:01:00 جشن نماز 00:05:42
94 12:06:42 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
95 12:07:04 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
96 12:08:34 اعلام برنامه 00:00:35
97 12:09:09 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
98 12:11:09 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
99 12:11:42 آگهی بازرگانی 00:02:58
100 12:14:40 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
101 12:15:00 حیوانات کاغذی - قسمت 5 00:12:06
102 12:27:06 آرم استیشن روز 00:00:20
103 12:27:26 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
104 12:28:56 وله خمیری 00:00:44
105 12:29:40 آرم تایم (لویی) 00:00:20
106 12:30:00 لویی - قسمت 37 00:06:38
107 12:36:38 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
108 12:36:47 کلیپ نمره بیست 00:01:52
109 12:38:39 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
110 12:45:09 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
111 12:45:29 نیلویا - قسمت 27 00:06:18
112 12:51:47 کاردستی‌های مهدپویا-کیک تولد 00:03:01
113 12:54:48 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
114 12:55:41 تو تی تو 00:02:39
115 12:58:20 آنونس مجموعه لویی 00:01:30
116 12:59:50 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:20
117 13:00:10 پیم و پم - قسمت 86 00:13:12
118 13:13:22 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:20
119 13:13:42 پیم و پم اینا 00:09:00
120 13:22:42 آرم استیشن توپ 00:00:23
121 13:23:05 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
122 13:24:35 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
123 13:25:08 آگهی بازرگانی 00:04:47
124 13:29:55 آرم تایم(قطارها) 00:00:20
125 13:30:15 قطارها - قسمت 76 00:04:59
126 13:35:14 کلیپ‌مهدپویا- جنگل 00:02:09
127 13:37:23 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
128 13:38:21 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
129 13:44:51 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
130 13:45:11 اتل متل یه جنگل - قسمت 46 00:08:43
131 13:53:54 وله خمیری 00:00:47
132 13:54:41 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
133 13:55:14 آگهی بازرگانی 00:04:46
134 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
135 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
136 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:41
137 14:07:02 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
138 14:07:27 صلح‌بانان - قسمت 25 00:21:57
139 14:29:24 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
140 14:29:51 آرم تایم (رویا سوار) 00:00:25
141 14:30:16 رویاسوار - قسمت 14 00:22:23
142 14:52:39 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
143 14:52:49 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 00:02:00
144 14:54:49 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
145 14:55:12 آگهی بازرگانی 00:04:53
146 15:00:05 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
147 15:00:30 خوش‌مزه - قسمت 25 00:18:32
148 15:19:02 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
149 15:19:14 تیزر برندگان غدیری شویم 00:00:45
150 15:19:59 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
151 15:24:59 آنونس سینمایی زمان برف بازی 00:02:00
152 15:26:59 گنجینه 00:01:08
153 15:28:07 تیزر جشنواره قصه گویی 00:01:28
154 15:29:35 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
155 15:30:00 کارآگاه درختی - قسمت 25 00:08:24
156 15:38:24 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
157 15:38:46 آنونس سینمایی زمان برف بازی 00:02:00
158 15:40:46 آرم تایم (این چطور کار می‌کنه؟) 00:00:25
159 15:41:11 این چطور کار می‌کنه؟ - قسمت 21 00:12:37
160 15:53:48 اعلام برنامه 00:00:50
161 15:54:38 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
162 15:55:01 آگهی بازرگانی 00:04:58
163 15:59:59 خانه ما - قسمت 6 00:15:51
164 16:15:50 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
165 16:17:20 آنونس سینمایی ملکه برفی 00:02:00
166 16:19:20 کلیپ کتاب 00:03:20
167 16:22:40 تیزر برندگان غدیری شویم 00:00:45
168 16:23:25 تیزر جشنواره قصه گویی 00:01:28
169 16:24:53 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
170 16:26:52 آنونس مجموعه سطل سحر آمیز 00:02:15
171 16:29:07 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
172 16:29:58 آرم تایم(قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب) 00:00:25
173 16:30:23 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 11 00:13:48
174 16:44:11 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
175 16:44:49 ترافیک 00:02:15
176 16:47:04 آنونس سینمایی زمان برف بازی 00:02:00
177 16:49:04 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
178 16:54:04 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
179 16:55:21 شکرستان 00:02:10
180 16:57:31 تیزر بزودی راهزنان قلعه جنگلی 00:01:32
181 16:59:03 وله رگلاژ 00:00:58
182 17:00:01 بسته تلاوت قرآن 00:13:59
183 17:14:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:16:00
184 17:30:00 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
185 17:30:23 آگهی بازرگانی 00:03:37
186 17:34:00 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
187 17:34:25 قهرمانان تنیس - قسمت 121 00:18:03
188 17:52:28 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
189 17:53:06 آنونس مجموعه داستان‌ آنه شرلی 00:02:18
190 17:55:24 پیام سلامت 00:00:54
191 17:56:18 تیزر جشنواره قصه گویی 00:01:28
192 17:57:46 آنونس مجموعه قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 00:02:09
193 17:59:55 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
194 18:00:20 ماشیناسورها - قسمت 38 00:22:46
195 18:23:06 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
196 18:23:16 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
197 18:24:07 اعلام برنامه 00:00:50
198 18:24:57 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
199 18:25:20 آگهی بازرگانی 00:04:35
200 18:29:55 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
201 18:30:20 من هنرمندم - قسمت 128 00:19:55
202 18:50:15 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
203 18:50:25 آنونس مجموعه مینا و دوستان 00:02:00
204 18:52:25 اعلام برنامه 00:00:55
205 18:53:20 سبک زندگی 00:01:18
206 18:54:38 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
207 18:55:01 آگهی بازرگانی 00:04:45
208 18:59:46 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
209 19:00:11 ماجراهای دینو - قسمت 49 00:12:27
210 19:12:38 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
211 19:12:50 آنونس مجموعه این چطور کار میکنه 00:02:00
212 19:14:50 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
213 19:15:15 سطل سحرآمیز - قسمت 38 00:11:07
214 19:26:22 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
215 19:26:58 تیزر برندگان غدیری شویم 00:00:45
216 19:27:43 آنونس سینمایی ملکه برفی 00:02:00
217 19:29:43 آرم تایم(صلح‌بانان ) 00:00:25
218 19:30:08 صلح‌بانان - قسمت 25 00:21:57
219 19:52:05 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
220 19:52:43 کلیپ کتاب 00:02:13
221 19:54:56 اعلام برنامه 00:00:50
222 19:55:46 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
223 19:56:09 آگهی بازرگانی 00:04:04
224 20:00:13 آرم تایم(مینا و دوستان-2) 00:00:25
225 20:00:38 مینا و دوستان-2 - قسمت 12 00:17:57
226 20:18:35 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
227 20:19:02 تیزر بزودی راهزنان قلعه جنگلی 00:01:32
228 20:20:34 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
229 20:20:51 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
230 20:22:37 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
231 20:27:37 آنونس سینمایی زمان برف بازی 00:02:00
232 20:29:37 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:25
233 20:30:02 مثل‌نامه - قسمت 34 00:12:41
234 20:42:43 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
235 20:43:38 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 42 00:11:25
236 20:55:03 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
237 20:55:26 آگهی بازرگانی 00:04:43
238 21:00:09 رویاسوار - قسمت 14 00:22:23
239 21:22:32 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
240 21:22:42 آنونس مجموعه خانه ما 00:02:00
241 21:24:42 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
242 21:26:30 آنونس مجموعه من می‌خونم تو گوش کن 00:02:01
243 21:28:31 تیزر جشنواره قصه گویی 00:01:28
244 21:29:59 بسته شبانگاهی - قسمت 75 00:30:00
245 21:59:59 شب بخیر بچه‌ها 00:00:01


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها