جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:17
4 08:05:48 حدیث 00:00:43
5 08:06:31 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:51 کلیپ دعا 00:02:54
7 08:09:45 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:10:30 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
9 08:10:48 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
10 08:12:18 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
11 08:12:51 آگهی بازرگانی 00:01:52
12 08:14:43 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
13 08:15:03 نقاشی‌نقاشی - قسمت 87 00:14:04
14 08:29:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
15 08:29:16 اگه گفتی این چیه؟ - قسمت 1 00:00:32
16 08:29:48 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
17 08:30:08 حیوانات کاغذی - قسمت 5 00:12:06
18 08:42:14 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
19 08:42:36 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
20 08:44:06 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
21 08:45:04 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
22 08:45:24 شهر قصه - قسمت 38 00:10:29
23 08:55:53 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
24 08:56:17 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
25 08:56:50 آگهی بازرگانی 00:02:23
26 08:59:13 اعلام برنامه 00:00:35
27 08:59:48 آرم تایم (لویی) 00:00:20
28 09:00:08 لویی - قسمت 39 00:06:38
29 09:06:46 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
30 09:07:09 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
31 09:08:39 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
32 09:08:57 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
33 09:12:01 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
34 09:12:59 وله روابط عمومی-162 00:00:22
35 09:13:21 آنونس مجموعه نیلویا 00:01:30
36 09:14:51 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
37 09:15:11 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 8 00:07:23
38 09:22:34 آرم استیشن توپ 00:00:23
39 09:22:57 آنونس مجموعه لویی 00:01:30
40 09:24:27 اعلام برنامه 00:00:45
41 09:25:12 کاردستی‌های مهدپویا-انگور 00:03:22
42 09:28:34 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
43 09:29:51 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
44 09:30:11 پهلوانان پویا - قسمت 16 00:13:12
45 09:43:23 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
46 09:43:45 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:01:30
47 09:45:15 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
48 09:45:35 نیلویا - قسمت 29 00:06:06
49 09:51:41 کلیپ‌های مهدپویا- کوتاهی و بلندی 00:02:13
50 09:53:54 آرم استیشن روز 00:00:20
51 09:54:14 اگه گفتی این چیه؟ - قسمت 2 00:00:32
52 09:54:46 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
53 09:55:19 آگهی بازرگانی 00:04:21
54 09:59:40 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:20
55 10:00:00 پیم و پم - قسمت 88 00:14:21
56 10:14:21 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:20
57 10:14:41 پیم و پم اینا 00:09:41
58 10:24:22 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
59 10:25:15 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
60 10:26:45 جعبه حیوانات 00:01:35
61 10:28:20 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:30
62 10:29:50 آرم تایم(قطارها) 00:00:20
63 10:30:10 قطارها - قسمت 78 00:05:05
64 10:35:15 کلیپ‌های مهدپویا- پرچم ایران 00:02:17
65 10:37:32 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
66 10:37:55 آنونس مجموعه نیلویا 00:01:30
67 10:39:25 اعلام برنامه 00:00:35
68 10:40:00 مولانگ 00:03:23
69 10:43:23 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
70 10:44:40 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
71 10:45:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 48 00:08:40
72 10:53:40 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
73 10:53:49 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
74 10:54:22 آگهی بازرگانی 00:04:54
75 10:59:16 اعلام برنامه 00:00:45
76 11:00:01 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
77 11:00:21 شهر قصه - قسمت 39 00:09:41
78 11:10:02 آرم استیشن توپ 00:00:23
79 11:10:25 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
80 11:11:55 وله روابط عمومی-162 00:00:22
81 11:12:17 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن 00:02:06
82 11:14:23 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
83 11:14:41 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
84 11:15:01 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 9 00:07:21
85 11:22:22 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
86 11:23:15 آنونس مجموعه نیلویا 00:01:30
87 11:24:45 ترو ترو 00:03:30
88 11:28:15 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
89 11:29:45 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
90 11:30:05 نقاشی‌نقاشی - قسمت 88 00:14:21
91 11:44:26 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
92 11:44:49 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:20
93 11:45:09 آفتاب‌گردون 00:07:34
94 11:52:43 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
95 11:53:05 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
96 11:54:35 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
97 11:54:51 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
98 11:56:21 وله رگلاژ 00:01:13
99 11:57:34 جشن نماز 00:04:26
100 12:02:00 جشن نماز 00:05:47
101 12:07:47 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
102 12:07:56 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
103 12:08:54 اعلام برنامه 00:00:35
104 12:09:29 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
105 12:10:02 آگهی بازرگانی 00:04:44
106 12:14:46 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
107 12:15:06 حیوانات کاغذی - قسمت 6 00:12:06
108 12:27:12 آرم استیشن روز 00:00:20
109 12:27:32 کاردستی‌های مهدپویا-هندوانه 00:02:47
110 12:30:19 آرم تایم (لویی) 00:00:20
111 12:30:39 لویی - قسمت 38 00:06:49
112 12:37:28 وله روابط عمومی-162 00:00:22
113 12:37:50 کلیپ‌های مهدپویا- حس لامسه-2 00:00:59
114 12:38:49 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
115 12:45:19 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
116 12:45:39 نیلویا - قسمت 28 00:05:52
117 12:51:31 کلیپ نمره بیست 00:01:52
118 12:53:23 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
119 12:53:46 مول 00:04:38
120 12:58:24 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
121 12:59:54 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:20
122 13:00:14 پیم و پم - قسمت 87 00:11:38
123 13:11:52 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:20
124 13:12:12 پیم و پم اینا 00:09:41
125 13:21:53 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
126 13:22:46 یاپ یاپس 00:02:10
127 13:24:56 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
128 13:25:29 آگهی بازرگانی 00:04:33
129 13:30:02 آرم تایم(قطارها) 00:00:20
130 13:30:22 قطارها - قسمت 77 00:05:14
131 13:35:36 کلیپ دو دوست 00:02:38
132 13:38:14 آرم استیشن توپ 00:00:23
133 13:38:37 کاردستی‌های‌مهدپویا-آتیش 00:03:38
134 13:42:15 وله خمیری 00:00:58
135 13:43:13 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
136 13:44:43 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
137 13:45:03 اتل متل یه جنگل - قسمت 47 00:08:31
138 13:53:34 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
139 13:54:32 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
140 13:55:05 آگهی بازرگانی 00:04:55
141 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
142 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
143 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:42
144 14:08:03 آرم تایم (سینمایی ملکه برفی) 00:00:25
145 14:08:28 سینمایی ملکه برفی 01:06:09
146 15:14:37 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
147 15:15:15 خانواده من 00:08:38
148 15:23:53 تیزر برندگان غدیری شویم 00:00:45
149 15:24:38 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
150 15:25:01 آگهی بازرگانی 00:04:45
151 15:29:46 آرم تایم (داستان‌های اردک) 00:00:25
152 15:30:11 داستان‌های اردک - قسمت 25 00:20:53
153 15:51:04 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
154 15:51:14 آنونس مجموعه داستان‌ آنه شرلی 00:02:18
155 15:53:32 سبک زندگی 00:01:13
156 15:54:45 اعلام برنامه 00:00:50
157 15:55:35 تیزر بزودی راهزنان قلعه جنگلی 00:01:32
158 15:57:07 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
159 15:57:30 آگهی بازرگانی 00:02:52
160 16:00:22 مهارت‌های زندگی - قسمت 296 00:10:57
161 16:11:19 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
162 16:11:46 آنونس مجموعه مثل‌نامه 00:01:22
163 16:13:08 آنونس مجموعه سطل سحر آمیز 00:02:15
164 16:15:23 ژولی و مولی - قسمت 6 00:08:56
165 16:24:19 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
166 16:24:41 گنجینه 00:00:41
167 16:25:22 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
168 16:30:22 تندر - قسمت 33 00:22:58
169 16:53:20 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
170 16:53:58 آنونس مجموعه قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 00:02:09
171 16:56:07 وله روابط عمومی-162 00:00:20
172 16:56:27 تیزر برندگان غدیری شویم 00:00:45
173 16:57:12 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
174 16:58:58 وله رگلاژ 00:01:02
175 17:00:00 بسته تلاوت قرآن 00:14:00
176 17:14:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:14:00
177 17:28:00 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
178 17:28:23 آگهی بازرگانی 00:04:33
179 17:32:56 آبشار سرنوشت - قسمت 58 00:23:23
180 17:56:19 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
181 17:56:46 آنونس سینمایی زمان برف بازی 00:02:00
182 17:58:46 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
183 17:59:37 آرم تایم (داستان‌ آنه شرلی) 00:00:25
184 18:00:02 داستان‌ آنه شرلی - قسمت 36و37 00:25:00
185 18:25:02 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
186 18:25:25 آگهی بازرگانی 00:04:47
187 18:30:12 جزیره دانش - قسمت 51 00:29:56
188 19:00:08 آگهی بازرگانی 00:04:58
189 19:05:06 کارآگاه درختی - قسمت 25 00:08:24
190 19:13:30 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
191 19:13:42 آنونس مجموعه رویاسوار 00:01:27
192 19:15:09 آرم تایم (این چطور کار می‌کنه؟) 00:00:25
193 19:15:34 این چطور کار می‌کنه؟ - قسمت 7 00:12:37
194 19:28:11 کلیپ کتاب 00:02:10
195 19:30:21 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
196 19:30:46 قهرمانان تنیس - قسمت 121 00:18:03
197 19:48:49 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
198 19:49:27 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:34
199 19:51:01 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
200 19:52:18 تیزر بزودی راهزنان قلعه جنگلی 00:01:32
201 19:53:50 آنونس مجموعه رویاسوار 00:01:27
202 19:55:17 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
203 19:55:40 آگهی بازرگانی 00:04:44
204 20:00:24 خانه‌ ما - قسمت 6 00:15:51
205 20:16:15 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
206 20:16:51 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
207 20:18:39 آنونس مجموعه مینا و دوستان 00:02:00
208 20:20:39 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
209 20:21:30 وله روابط عمومی-162 00:00:20
210 20:21:50 شکرستان 00:02:10
211 20:24:00 کلیپ کتاب 00:03:21
212 20:27:21 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
213 20:27:31 آنونس مجموعه داستان‌ آنه شرلی 00:02:18
214 20:29:49 آرم تایم (قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 00:00:25
215 20:30:14 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 15 00:13:48
216 20:44:02 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
217 20:44:24 آنونس سینمایی زمان برف بازی 00:02:00
218 20:46:24 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
219 20:51:24 تیزر برندگان غدیری شویم 00:00:45
220 20:52:09 ترافیک 00:02:15
221 20:54:24 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
222 20:55:15 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
223 20:55:38 آگهی بازرگانی 00:04:04
224 20:59:42 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
225 21:00:07 ماشیناسورها - قسمت 38 00:22:46
226 21:22:53 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
227 21:23:03 کلیپ کتاب 00:03:33
228 21:26:36 آنونس مجموعه من می‌خونم تو گوش کن 00:01:11
229 21:27:47 پیام سلامت 00:00:54
230 21:28:41 تیزر مجموعه من هنرمندم 00:01:17
231 21:29:58 بسته شبانگاهی - قسمت 88 00:30:00
232 21:59:58 شب بخیر بچه‌ها 00:00:02


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها