جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:17
4 08:05:48 حدیث 00:00:43
5 08:06:31 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:51 کلیپ‌های مهدپویا- پول‌و‌اسکناس 00:02:06
7 08:08:57 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:09:42 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:01:30
9 08:11:12 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
10 08:11:32 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
11 08:13:02 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
12 08:13:35 آگهی بازرگانی 00:01:10
13 08:14:45 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
14 08:15:05 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 5 00:11:28
15 08:26:33 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
16 08:26:42 آنونس مجموعه لویی 00:01:30
17 08:28:12 اگه گفتی این چیه؟ - قسمت 2 00:00:32
18 08:28:44 نقاشی کنیم 00:01:00
19 08:29:44 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
20 08:30:04 حیوانات کاغذی - قسمت 6 00:12:06
21 08:42:10 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
22 08:42:32 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
23 08:44:02 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
24 08:45:00 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
25 08:45:20 شهر قصه - قسمت 39 00:06:51
26 08:52:11 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
27 08:52:35 ماجراهای سعید 00:04:16
28 08:56:51 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
29 08:57:24 آگهی بازرگانی 00:01:41
30 08:59:05 اعلام برنامه 00:00:35
31 08:59:40 آرم تایم (لویی) 00:00:20
32 09:00:00 لویی - قسمت 40 00:06:38
33 09:06:38 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
34 09:07:01 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
35 09:08:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
36 09:08:51 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
37 09:11:55 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
38 09:12:53 وله روابط عمومی-162 00:00:22
39 09:13:15 آنونس مجموعه نیلویا 00:01:30
40 09:14:45 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
41 09:15:05 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 9 00:06:52
42 09:21:57 آرم استیشن توپ 00:00:23
43 09:22:20 آنونس مجموعه لویی 00:01:30
44 09:23:50 اعلام برنامه 00:00:45
45 09:24:35 کاردستی‌های مهدپویا- انگور 00:03:22
46 09:27:57 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
47 09:28:23 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
48 09:29:40 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
49 09:30:00 پهلوانان پویا - قسمت 17 00:14:17
50 09:44:17 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
51 09:44:40 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
52 09:45:00 نیلویا - قسمت 30 00:05:22
53 09:50:22 کلیپ‌های مهدپویا- کوتاهی و بلندی 00:02:13
54 09:52:35 آرم استیشن روز 00:00:20
55 09:52:55 اگه گفتی این چیه؟ - قسمت 3 00:00:32
56 09:53:27 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
57 09:54:44 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
58 09:56:44 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
59 09:57:17 آگهی بازرگانی 00:02:23
60 09:59:40 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
61 10:00:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 4 00:09:26
62 10:09:26 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
63 10:10:19 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
64 10:11:49 کاردستی‌های مهدپویا_ ساعت 00:01:38
65 10:13:27 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
66 10:14:57 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
67 10:15:17 نقاش کوچولو 00:10:37
68 10:25:54 آرم استیشن توپ 00:00:23
69 10:26:17 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
70 10:27:47 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
71 10:28:13 آنونس مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:30
72 10:29:43 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
73 10:30:03 کایلو - قسمت 6 00:07:55
74 10:37:58 کلیپ‌های مهدپویا- پرچم ایران 00:02:17
75 10:40:15 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
76 10:40:38 آنونس مجموعه نیلویا 00:01:30
77 10:42:08 اعلام برنامه 00:00:35
78 10:42:43 نقاشی کنیم 00:00:48
79 10:43:31 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
80 10:45:01 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
81 10:45:21 اتل متل یه جنگل - قسمت 53 00:08:28
82 10:53:49 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
83 10:53:58 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
84 10:55:28 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
85 10:56:01 آگهی بازرگانی 00:03:16
86 10:59:17 اعلام برنامه 00:00:45
87 11:00:02 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
88 11:00:22 شهر قصه - قسمت 44 00:07:17
89 11:07:39 آرم استیشن توپ 00:00:23
90 11:08:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
91 11:09:32 وله روابط عمومی-162 00:00:22
92 11:09:54 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن 00:02:06
93 11:12:00 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
94 11:12:20 دیپ‌داپ 00:02:31
95 11:14:51 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
96 11:15:11 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 10 00:07:25
97 11:22:36 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
98 11:23:29 آنونس مجموعه نیلویا 00:01:30
99 11:24:59 ترو ترو 00:03:30
100 11:28:29 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
101 11:29:59 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
102 11:30:19 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 5 00:11:28
103 11:41:47 آرم استیشن توپ 00:00:23
104 11:42:10 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
105 11:43:40 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
106 11:44:57 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:20
107 11:45:17 آفتاب‌گردون 00:08:19
108 11:53:36 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
109 11:53:58 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
110 11:55:28 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
111 11:55:44 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
112 11:57:14 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
113 11:59:14 وله رگلاژ 00:01:20
114 12:00:34 جشن نماز 00:04:26
115 12:05:00 جشن نماز 00:05:47
116 12:10:47 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
117 12:10:56 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
118 12:11:54 اعلام برنامه 00:00:35
119 12:12:29 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
120 12:13:02 آگهی بازرگانی 00:02:23
121 12:15:25 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
122 12:15:45 حیوانات کاغذی - قسمت 7 00:11:18
123 12:27:03 آرم استیشن روز 00:00:20
124 12:27:23 کاردستی‌های مهدپویا-هندوانه 00:02:47
125 12:30:10 آرم تایم (لویی) 00:00:20
126 12:30:30 لویی - قسمت 39 00:06:44
127 12:37:14 وله روابط عمومی-162 00:00:22
128 12:37:36 کلیپ‌های مهدپویا- حس لامسه-2 00:00:59
129 12:38:35 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
130 12:45:05 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
131 12:45:25 نیلویا - قسمت 29 00:06:04
132 12:51:29 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
133 12:51:52 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
134 12:53:22 ماجراهای سعید 00:05:03
135 12:58:25 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
136 12:59:42 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
137 13:00:02 خدا چه آفریده؟ - قسمت 2 00:09:49
138 13:09:51 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
139 13:10:44 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
140 13:12:14 لالبی 00:01:08
141 13:13:22 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
142 13:14:52 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
143 13:15:12 نقاش کوچولو - قسمت 2 00:10:30
144 13:25:42 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
145 13:26:15 آگهی بازرگانی 00:03:25
146 13:29:40 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
147 13:30:00 کایلو - قسمت 4 00:07:50
148 13:37:50 کلیپ دو دوست 00:02:38
149 13:40:28 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
150 13:41:21 کاردستی‌های‌مهدپویا-آتیش 00:03:38
151 13:44:59 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
152 13:45:19 اتل متل یه جنگل - قسمت 48 00:09:48
153 13:55:07 اوم نوم 00:01:09
154 13:56:16 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
155 13:56:49 آگهی بازرگانی 00:03:11
156 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
157 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
158 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:42
159 14:08:03 آرم تایم (سینمایی پاندای کونگ فوکار 3) 00:00:25
160 14:08:28 سینمایی پاندای کونگ فوکار 3 01:20:18
161 15:28:46 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
162 15:29:24 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
163 15:29:47 آگهی بازرگانی 00:03:17
164 15:33:04 آرم تایم (داستان‌های اردک) 00:00:25
165 15:33:29 داستان‌های اردک - قسمت 27 00:21:40
166 15:55:09 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
167 15:55:19 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
168 15:55:42 آگهی بازرگانی 00:04:48
169 16:00:30 اعلام برنامه 00:00:50
170 16:01:20 مهارت‌های زندگی - قسمت 297 00:12:21
171 16:13:41 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
172 16:14:08 آنونس مجموعه مثل‌نامه 00:01:22
173 16:15:30 شکرستان - قسمت 1 00:13:03
174 16:28:33 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
175 16:29:11 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
176 16:30:02 تندر - قسمت 35 00:21:55
177 16:51:57 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
178 16:52:24 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:46
179 16:56:10 وله روابط عمومی-162 00:00:20
180 16:56:30 تیزر مجموعه مل مل 00:02:53
181 16:59:23 وله رگلاژ 00:00:37
182 17:00:00 بسته تلاوت قرآن 00:18:00
183 17:18:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:12:00
184 17:30:00 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
185 17:30:23 آگهی بازرگانی 00:04:50
186 17:35:13 آبشار سرنوشت - قسمت 59 00:23:50
187 17:59:03 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
188 17:59:39 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
189 18:00:04 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 1 00:18:40
190 18:18:44 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
191 18:19:22 جورواجور 00:02:36
192 18:21:58 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:46
193 18:25:44 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
194 18:26:07 آگهی بازرگانی 00:03:53
195 18:30:00 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 50 00:22:25
196 18:52:25 تیزر مجموعه مل مل 00:02:53
197 18:55:18 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
198 18:55:41 آگهی بازرگانی 00:04:53
199 19:00:34 کارآگاه درختی - قسمت 28 00:08:21
200 19:08:55 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
201 19:09:07 آنونس سینمایی عصر یخبندان5 00:02:00
202 19:11:07 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:46
203 19:14:53 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 00:00:25
204 19:15:18 اندی و دایناسورهای موزه - قسمت 3 00:13:45
205 19:29:03 آنونس مجموعه من می‌خونم تو گوش کن 00:01:11
206 19:30:14 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
207 19:30:39 قهرمانان تنیس - قسمت 124 00:21:27
208 19:52:06 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
209 19:52:42 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
210 19:53:59 تیزر راهزنان قلعه جنگلی 00:01:32
211 19:55:31 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
212 19:55:54 آگهی بازرگانی 00:03:47
213 19:59:41 آرم تایم (خانه‌ ما) 00:00:25
214 20:00:06 خانه‌ ما - قسمت 9 00:15:15
215 20:15:21 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
216 20:15:57 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
217 20:17:45 سبک زندگی 00:00:52
218 20:18:37 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:46
219 20:22:23 وله روابط عمومی-162 00:00:20
220 20:22:43 آنونس مجموعه رستوران جنگل 00:01:00
221 20:23:43 کلیپ کتاب 00:03:21
222 20:27:04 تیزر مجموعه مل مل 00:02:53
223 20:29:57 آرم تایم (قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 00:00:25
224 20:30:22 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 18 00:19:14
225 20:49:36 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
226 20:49:58 آنونس سینمایی عصر یخبندان5 00:02:00
227 20:51:58 ترافیک 00:02:15
228 20:54:13 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
229 20:55:04 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
230 20:55:27 آگهی بازرگانی 00:04:12
231 20:59:39 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
232 21:00:04 ماشیناسورها - قسمت 41 00:22:41
233 21:22:45 ارم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
234 21:23:12 کلیپ کتاب 00:03:33
235 21:26:45 وله روابط عمومی-162 00:00:20
236 21:27:05 تیزر مجموعه مل مل 00:02:53
237 21:29:58 بسته شبانگاهی - قسمت 89 00:30:00
238 21:59:58 شب بخیر بچه‌ها 00:00:02


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها