جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 حدیث 00:00:29
5 08:06:34 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:54 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
7 08:08:11 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:08:56 کاردستی‌های مهد پویا-ساعت 00:01:38
9 08:10:34 اوم نوم 00:01:14
10 08:11:48 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
11 08:13:18 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
12 08:13:51 آگهی بازرگانی 00:01:04
13 08:14:55 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
14 08:15:15 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 83 00:11:56
15 08:27:11 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
16 08:27:34 دیپ‌داپ 00:02:32
17 08:30:06 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
18 08:30:26 حیوانات کاغذی - قسمت 70 00:11:18
19 08:41:44 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
20 08:42:37 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
21 08:43:09 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
22 08:43:35 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
23 08:45:05 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
24 08:45:25 شهر قصه - قسمت 34 00:07:17
25 08:52:42 آرم استیشن روز 00:00:20
26 08:53:02 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
27 08:54:32 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
28 08:56:32 اعلام برنامه 00:00:35
29 08:57:07 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
30 08:58:05 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
31 08:58:38 آگهی بازرگانی 00:01:35
32 09:00:13 آرم تایم (لویی) 00:00:20
33 09:00:33 لویی - قسمت 35 00:06:44
34 09:07:17 کلیپ شادی 00:02:35
35 09:09:52 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
36 09:11:22 اگه گفتی این چیه؟ - قسمت 16 00:00:32
37 09:11:54 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
38 09:13:24 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
39 09:14:54 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
40 09:15:14 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 16 00:07:25
41 09:22:39 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
42 09:22:48 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
43 09:24:05 کلیپ شاپرک 00:03:26
44 09:27:31 اعلام برنامه 00:00:45
45 09:28:16 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
46 09:29:46 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
47 09:30:06 پهلوانان پویا - قسمت 7 00:14:30
48 09:44:36 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
49 09:45:02 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
50 09:45:22 نیلویا - قسمت 37 00:06:12
51 09:51:34 کلیپ مهدپویا- حس‌چشایی1 00:02:35
52 09:54:09 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
53 09:55:07 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
54 09:56:37 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
55 09:57:10 آگهی بازرگانی 00:02:51
56 10:00:01 خدا چه آفریده؟ - قسمت 6 00:09:15
57 10:09:16 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
58 10:10:09 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستاش 00:01:30
59 10:11:39 مولانگ 00:03:27
60 10:15:06 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
61 10:15:26 نقاش کوچولو - قسمت 6 00:10:43
62 10:26:09 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
63 10:26:33 تیزر تو هدیه خدایی 00:01:30
64 10:28:03 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
65 10:30:03 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
66 10:30:23 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
67 10:30:43 کایلو - قسمت 2 00:07:54
68 10:38:37 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
69 10:39:01 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
70 10:40:31 اعلام برنامه 00:00:35
71 10:41:06 یاپ یاپس 00:01:47
72 10:42:53 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
73 10:43:19 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
74 10:44:49 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
75 10:45:09 اتل متل یه جنگل - قسمت 56 00:08:26
76 10:53:35 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
77 10:55:05 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
78 10:55:38 آگهی بازرگانی 00:03:16
79 10:58:54 اعلام برنامه 00:00:45
80 10:59:39 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
81 10:59:59 شهر قصه - قسمت 47 00:08:03
82 11:08:02 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
83 11:14:32 نقاشی کنیم 00:00:48
84 11:15:20 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
85 11:15:40 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 17 00:07:12
86 11:22:52 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
87 11:23:45 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
88 11:26:43 آنونس مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:30
89 11:28:13 وله روابط عمومی-162 00:00:22
90 11:28:35 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
91 11:30:05 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
92 11:30:25 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 7 00:11:56
93 11:42:21 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
94 11:42:43 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
95 11:44:13 وله روابط عمومی-162 00:00:22
96 11:44:35 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:25
97 11:45:00 آفتاب‌گردون - قسمت 6 00:09:11
98 11:54:11 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
99 11:54:35 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
100 11:56:05 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
101 11:58:05 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
102 11:59:35 وله رگلاژ 00:00:35
103 12:00:10 جشن نماز 00:05:50
104 12:06:00 جشن نماز 00:05:53
105 12:11:53 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
106 12:12:26 آگهی بازرگانی 00:04:29
107 12:16:55 اعلام برنامه 00:00:35
108 12:17:30 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
109 12:17:50 حیوانات کاغذی - قسمت 14 00:12:09
110 12:29:59 آرم تایم (لویی) 00:00:20
111 12:30:19 لویی - قسمت 36 00:06:40
112 12:36:59 ارم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
113 12:37:23 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
114 12:38:53 کاردستی‌های مهد پویا-ماشین پلیس 00:03:43
115 12:42:36 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
116 12:43:34 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
117 12:45:04 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
118 12:45:24 نیلویا - قسمت 36 00:05:22
119 12:50:46 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
120 12:52:37 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
121 12:52:46 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
122 12:54:46 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
123 12:56:03 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
124 12:56:23 یاپ یاپس 00:01:47
125 12:58:10 آنونس مجموعه لویی 00:01:30
126 12:59:40 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
127 13:00:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 5 00:09:26
128 13:09:26 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
129 13:10:19 تیزر تو هدیه خدایی 00:01:30
130 13:11:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
131 13:12:09 کاردستی‌های مهدپویا- آدمک 00:01:04
132 13:13:13 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
133 13:14:43 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
134 13:15:03 نقاش کوچولو - قسمت 5 00:10:37
135 13:25:40 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
136 13:26:13 آگهی بازرگانی 00:04:19
137 13:30:32 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
138 13:30:52 کایلو - قسمت 7 00:07:55
139 13:38:47 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
140 13:45:17 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
141 13:45:37 اتل متل یه جنگل - قسمت 43 00:08:28
142 13:54:05 آرم استیشن روز 00:00:20
143 13:54:25 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
144 13:55:23 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
145 13:55:56 آگهی بازرگانی 00:04:04
146 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
147 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
148 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:35
149 14:07:56 آرم تایم (سینمایی عصر یخبندان 5) 00:00:25
150 14:08:21 فیلم سینمایی عصر یخبندان5 01:08:11
151 15:16:32 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
152 15:16:42 خانواده من 00:09:36
153 15:26:18 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
154 15:26:41 آگهی بازرگانی 00:03:39
155 15:30:20 آرم تایم (داستان‌های اردک) 00:00:25
156 15:30:45 داستان‌های اردک - قسمت 28 00:21:38
157 15:52:23 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
158 15:53:01 آنونس مجموعه رستوران جنگل 00:01:00
159 15:54:01 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
160 15:54:24 آگهی بازرگانی 00:04:41
161 15:59:05 اعلام برنامه 00:00:50
162 15:59:55 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:25
163 16:00:20 مهارت‌های زندگی - قسمت 298 00:12:46
164 16:13:06 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
165 16:13:33 تیزر راهزنان قلعه جنگلی 00:01:32
166 16:15:05 شکرستان - قسمت 2 00:12:42
167 16:27:47 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
168 16:28:25 آنونس مجموعه صلح بانان 00:01:41
169 16:30:06 تندر - قسمت 36 00:21:47
170 16:51:53 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
171 16:52:29 کلیپ انتظار یار 00:06:00
172 16:58:29 وله رگلاژ 00:01:31
173 17:00:00 بسته تلاوت قرآن 00:19:00
174 17:19:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:11:00
175 17:30:00 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
176 17:30:23 آگهی بازرگانی 00:04:57
177 17:35:20 کارآگاه گجت - قسمت 1 00:22:00
178 17:57:20 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
179 17:57:56 آنونس مجموعه خانه ما 00:02:00
180 17:59:56 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
181 18:00:21 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 2 00:21:56
182 18:22:17 تیزر مجموعه مل مل 00:02:53
183 18:25:10 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
184 18:25:33 آگهی بازرگانی 00:04:51
185 18:30:24 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 51 00:21:27
186 18:51:51 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
187 18:52:03 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:40
188 18:55:43 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
189 18:56:06 آگهی بازرگانی 00:04:41
190 19:00:47 داستان‌های اردک - قسمت 27 00:21:40
191 19:22:27 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
192 19:23:05 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
193 19:24:53 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
194 19:29:53 آرم تایم (آبشار سرنوشت ) 00:00:25
195 19:30:18 آبشار سرنوشت - قسمت 60 00:23:50
196 19:54:08 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
197 19:54:35 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
198 19:55:26 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
199 19:55:49 آگهی بازرگانی 00:03:41
200 19:59:30 اعلام برنامه 00:00:50
201 20:00:20 مهارت‌های زندگی - قسمت 297 00:12:21
202 20:12:41 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
203 20:12:51 تیزر مجموعه مل مل 00:02:53
204 20:15:44 شکرستان - قسمت 1 00:13:03
205 20:28:47 تیزر راهزنان قلعه جنگلی 00:01:32
206 20:30:19 تندر - قسمت 35 00:21:55
207 20:52:14 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:40
208 20:55:54 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
209 20:56:17 آگهی بازرگانی 00:03:41
210 20:59:58 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
211 21:00:23 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 1 00:18:40
212 21:19:03 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
213 21:19:30 تیزر مجموعه مل مل 00:02:53
214 21:22:23 خال‌خالی 00:03:40
215 21:26:03 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:34
216 21:27:37 وله روابط عمومی-162 00:00:20
217 21:27:57 آنونس مجموعه خانه ما 00:02:00
218 21:29:57 بسته شبانگاهی - قسمت 90 00:30:00
219 21:59:57 شب بخیر بچه‌ها 00:00:03


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها