جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:29:24 لوگو نهال 00:04:15
2 02:33:39 تلاوت قرآن جزء18 00:25:36
3 02:59:15 وله ماه رمضان 00:00:25
4 02:59:40 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
5 03:00:00 سر سفره خدا-4 - قسمت 21 01:05:42
6 04:05:42 وله رگلاژ 00:00:31
7 04:06:13 دعای سحر 00:02:45
8 04:08:58 تلاوت قرآن 00:03:02
9 04:12:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:04
10 04:16:04 دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان 00:00:47
11 04:16:51 وله ماه رمضان 00:00:20
12 04:17:11 سر سفره خدا-4 - قسمت (ادامه)21 00:32:24
13 04:49:35 وله ماه رمضان 00:00:25
14 04:50:00 ترتیل نوجوانان - قسمت جزء18 01:13:28
15 06:03:28 وله ماه رمضان 00:00:30
16 06:03:58 لوگو نهال 01:55:36
17 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
18 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
19 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
20 08:06:05 اعلام برنامه 00:00:45
21 08:06:50 مامان گلی - قسمت 1 00:04:36
22 08:11:26 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
23 08:11:59 آگهی بازرگانی 00:03:20
24 08:15:19 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
25 08:15:39 نقاشی‌نقاشی - قسمت 65 00:14:21
26 08:30:00 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
27 08:30:33 آگهی بازرگانی 00:03:29
28 08:34:02 ببعی - قسمت 22 00:08:40
29 08:42:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
30 08:42:51 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
31 08:43:49 کلیپ سلام 00:01:22
32 08:45:11 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
33 08:45:31 ملوچ - قسمت 27 00:10:10
34 08:55:41 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
35 08:56:01 اوم نوم 00:00:51
36 08:56:52 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
37 08:57:25 آگهی بازرگانی 00:02:54
38 09:00:19 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
39 09:00:39 دوست ما رمی خرسه - قسمت 38 00:06:16
40 09:06:55 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
41 09:08:25 مامان گلی - قسمت 2 00:04:40
42 09:13:05 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
43 09:15:05 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
44 09:15:25 لامالاما - قسمت 9 00:12:05
45 09:27:30 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
46 09:28:03 آگهی بازرگانی 00:03:38
47 09:31:41 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
48 09:32:01 موچولوها - قسمت 49 00:08:47
49 09:40:48 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
50 09:41:12 مامان گلی - قسمت 3 00:04:02
51 09:45:14 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
52 09:45:34 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 14 00:10:45
53 09:56:19 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
54 09:56:52 آگهی بازرگانی 00:03:20
55 10:00:12 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
56 10:00:32 مهد‌پویا - قسمت 49 00:25:57
57 10:26:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
58 10:27:02 آگهی بازرگانی 00:04:29
59 10:31:31 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
60 10:31:51 صندوقچه بازی - قسمت 10 00:12:28
61 10:44:19 اعلام برنامه 00:00:35
62 10:44:54 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
63 10:45:14 ببعی - قسمت 23 00:09:02
64 10:54:16 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
65 10:54:49 آگهی بازرگانی 00:05:00
66 10:59:49 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
67 11:00:09 خدا چه آفریده-3 - قسمت 49 00:11:35
68 11:11:44 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
69 11:12:37 بندبندی‌ها 00:01:37
70 11:14:14 وله روابط عمومی-162 00:00:22
71 11:14:36 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
72 11:14:56 لامالاما - قسمت 10 00:12:05
73 11:27:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
74 11:27:34 آگهی بازرگانی 00:04:24
75 11:31:58 نقاشی‌نقاشی - قسمت 65 00:14:21
76 11:46:19 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
77 11:46:39 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 17 00:05:35
78 11:52:14 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
79 11:53:44 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
80 11:54:42 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
81 11:55:15 آگهی بازرگانی 00:04:53
82 12:00:08 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
83 12:00:28 دوست ما رمی خرسه - قسمت 39 00:05:53
84 12:06:21 آنونس مجموعه لامالاما 00:01:30
85 12:07:51 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
86 12:10:21 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
87 12:10:41 مامان گلی - قسمت 4 00:04:14
88 12:14:55 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
89 12:15:15 قصه‌های ریرا - قسمت 49 00:10:34
90 12:25:49 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
91 12:26:22 آگهی بازرگانی 00:04:40
92 12:31:02 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
93 12:31:22 ملوچ - قسمت 28 00:07:10
94 12:38:32 آرم استیشن توپ 00:00:23
95 12:38:55 مامان گلی - قسمت 5 00:04:02
96 12:42:57 یاپ یاپس 00:02:15
97 12:45:12 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
98 12:45:32 آفتاب‌گردون - قسمت 19 00:07:18
99 12:52:50 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
100 12:54:20 وله رگلاژ 00:00:50
101 12:55:10 جشن نماز 00:05:50
102 13:01:00 جشن نماز 00:05:53
103 13:06:53 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
104 13:07:17 کلیپ ماه قرآن و دعا 00:02:10
105 13:09:27 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
106 13:09:47 نقاشی کنیم 00:00:53
107 13:10:40 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
108 13:11:00 خدا چه آفریده-3 - قسمت 48 00:11:41
109 13:22:41 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
110 13:23:14 آگهی بازرگانی 00:03:55
111 13:27:09 صندوقچه بازی - قسمت 9 00:11:44
112 13:38:53 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
113 13:39:13 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 13 00:11:03
114 13:50:16 مامان گلی - قسمت 6 00:04:51
115 13:55:07 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
116 13:55:40 آگهی بازرگانی 00:04:20
117 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
118 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
119 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:17
120 14:06:38 آرم تایم (سینمایی وال‌ایی) 00:00:20
121 14:06:58 سینمایی وال‌ایی 01:24:49
122 15:31:47 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
123 15:32:10 آگهی بازرگانی 00:04:57
124 15:37:07 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
125 15:37:27 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 33 00:23:27
126 16:00:54 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
127 16:01:17 آگهی بازرگانی 00:04:37
128 16:05:54 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
129 16:06:14 سر سفره خدا-4 - قسمت 21 01:21:00
130 17:27:14 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
131 17:27:37 آگهی بازرگانی 00:04:26
132 17:32:03 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
133 17:32:23 بچه رئیس - قسمت 10 00:21:54
134 17:54:17 تیزر مجموعه سرسفره خدا 00:00:55
135 17:55:12 تیزر مل‌مل 00:01:04
136 17:56:16 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
137 17:56:39 آگهی بازرگانی 00:03:38
138 18:00:17 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
139 18:00:37 خانواده دکتر ارنست - قسمت 32 00:20:45
140 18:21:22 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:08
141 18:22:30 تیزر خوش‌مزه 00:03:38
142 18:26:08 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
143 18:26:31 آگهی بازرگانی 00:03:35
144 18:30:06 آرم تایم (پهلوانان-4) 00:00:20
145 18:30:26 پهلوانان-4 - قسمت 19 00:29:59
146 19:00:25 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
147 19:00:48 آگهی بازرگانی 00:03:46
148 19:04:34 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
149 19:04:54 مل‌مل-5 - قسمت 12 00:55:02
150 19:59:56 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
151 20:00:16 بچه رئیس - قسمت 9 00:22:07
152 20:22:23 وله روابط عمومی-162 00:00:20
153 20:22:43 تیزر مجموعه سرسفره خدا 00:02:23
154 20:25:06 وله رگلاژ 00:01:24
155 20:26:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
156 20:30:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:23:30
157 20:53:30 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
158 20:54:25 کلیپ آقای مهربان 00:02:10
159 20:56:35 خداحافظ 00:03:06
160 20:59:41 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
161 21:00:01 خانواده دکتر ارنست - قسمت 31 00:22:23
162 21:22:24 خانواده ایرانی 00:03:06
163 21:25:30 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
164 21:25:40 خوش به حال ما 00:01:37
165 21:27:17 کلیپ شب‌های قدر 00:03:10
166 21:30:27 سبک زندگی 00:02:02
167 21:32:29 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
168 21:32:41 بسته شبانگاهی - قسمت 244 00:26:53
169 21:59:34 لوگو نهال 00:01:26


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها